28. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 1. 2003
V neděli 26. ledna 2003 zemřel ve věku pouhých 69 let jeden z největších současných bohemistů, charismatická osobnost s obrovským rozhledem, nadšením a noblesou, Alexander Stich, profesor bohemistiky na pražské FFUK. Podle informací z filozofické fakulty se v minulých dnech "podrobil úspěšné operaci srdce" a čtyři dny po ní zemřel na infarkt.

Alexander Stich byl specializací jazykovědec, odborník na český jazyk, avšak jeho erudice zasahovala do mnoha oblastí bohemistiky, včetně literárního studia; zejména se zabýval barokním obdobím v české literatuře. Poukazoval výmluvně a přesvědčivě na to, že konveční pojímání tzv. "doby temna" je stereotypní a není založeno na skutečném studiu primárních zdrojů. Hovořil na toto téma s obrovským nadšením a erudicí (v Britských listech naleznete transkripty magnetofonového záznamu dvou jeho charakteristických přednášek, prezentovaných spatra, zde, zde a zde) a po pádu komunismu v důsledku svého nadšení kolem sebe dokázal shromáždit skupinu nesmírně schopných, inteligentních a vzdělaných mladých lidí, kteří udělali v daném oboru spoustu důležité práce. Alexander Stich za sebou zanechává rozsáhlou bibliografii; mimo jiné se podílel i na vynikající učebnici české literatury Česká literatura od počátků k dnešku (autoři Jan Lehár, Alexander Stich, Jaroslava Janáčková, Jiří Holý, Lidové noviny, Praha, 1998), zajímavý je například jeho nedávno vydaný soubor článků Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi, Torst, Praha 1996.)

V období normalizace byl Alexander Stich perzekvován; dlouhá léta nesměl vyučovat na Karlově univerzitě a pracoval jako jazykový korektor v jednom pražském vydavatelství. Období od roku 1989 se stalo bez nadsázky vrcholnou dobou v jeho životě. Byl to showman v tom nejlepším slova smyslu, který dokázal to, co uměl a znal, zprostředkovat lidem kolem sebe zajímavě, provokativně a takovým způsobem, že v nich vyvolal k danému předmětu absolutní nadšení.

Pohřeb se koná ve čtvrtek 30. ledna 2003 v 9 hodin ve Velké síni krematoria v Praze - Strašnicích.

28. 1. 2003
Husovými slavnými slovy byl jeho výrok o pravdě:

Hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí.

Téměř každá kniha o Husovi užívá tohoto výroku jako epigrafu. Toto slovo se neustále znovu a znovu objevuje v českých textech a interpretacích historie a je dalším charakteristickým rysem Jana Husa, který je považován za nesmírně důležitý. Samotné motto České republiky je "Pravda vítězí", je to zkrácená verze husitského hesla Pravda vítězí nade vším. Na fotografii otištěné na titulní stránce knihy Ladislava Holého je socha svatého Václava na Václavském náměstí v roce 1989, obklopená demonstranty, kteří nesou transparent, na němž je toto motto napsáno velkými písmeny. Kniha od Alfreda Thomase The Labyrinth of the Word: Truth and Representation in Czech literature (Labyrint světa: Pravda a představy v české literatuře) Mnichov, Oldenbourg, 1995, interpretuje českou literaturu a historii v tom smyslu, že je touto myšlenkou česká literatura a historie hluboce ovlivněna. Thomas poukazuje na to, jak představa, že pravda vítězí, vytváří dojem, že má nositel této pravdy moc. Apel národního obrození na nacionalistickou pravdu seberealizace, komunistická víra v dogmatickou historickou pravdu a správnost socialismu, a postkomunistická víra, že se sametovou revolucí Česká republika navrátila na pravou cestu demokracie, to všechno projevuje tuto tendenci.

Tento pojem pravdy nalezl svého nejnovějšího zastánce ve Václavu Havlovi. V "Moci bezmocných" Havel definuje tuto moc přesně jako "život v pravdě". Toto slovo se v české historii znovu a znovu navrací -- česká historie se tak téměř podvědomě modeluje prostřednictvím výroku, který vyslovil Hus.

Tato "pravda" je ve skutečnost apel na to, abychom věřili v transcendentno, v "onen svět". Alfred Thomas používá Foucaulta k tomu, že spojuje tuto myšlenku majetnictví pravdy s mocí, a česká historie poskytuje velké množství pozoruhodně přesvědčivých příkladů tohoto přístupu -- dokonce i na první pohled bezmocní lidé mají moc, jak to popisuje Havel, když se "dají na stranu pravdy". Husova pravda však není ona dočasná a politická pravda hašteření na koncilu v Kostnici, je to Boží pravda, která překračuje hranice času i prostoru, světská moc na ni nemá vliv. Toto je také model nadšeného buditele, který realizuje "velkou historickou pravdu" seberealizace národů. Toto je Masarykova rétorika, když hovoří Masaryk o národním obrození a o projektu československé nezávislosti. (Viz: Jan Hus: naše obrození a naše reformace, 1910.) Toto je komunistická orientace vůči historii i orientace disidentů vůči lidským právům, toto je pravda reformace i protireformace vůči Bohu.

Je zřejmě možné připsat zjevný naivní idealismus Havlových projevů po pádu komunismu v roce 1989 skutečnosti, že poststrukturalismus, jak se vyvinul v západní Evropě, zejména ve Francii a v Americe od šedesátých let, byl v Československu neznámý. Havlovy apely na transcendentní historickou pravdu znějí našim uším anachronisticky právě proto, že jsme byli naučeni, abychom takovým výrazům nedůvěřovali.

28. 1. 2003
There is no doubt that Jan Hus was and is one of the signally important figures of Czech history. If the number of statues and squares bearing someone's name can testify to their significance, then Hus, dominating the Old Town Square in Prague and with streets bearing his name in almost every city, is still a dominating presence in national consciousness. In October 1968 and again in November 1990, surveys were conducted in the Czechoslovakia determining which historical figures the Czechs regarded with pride. Not coincidentally, both dates come shortly after dramatic political changes and hence the surveys reflect nationalism riding high. In both cases, Hus is amongst the first four names for frequency, in 1968 appearing in the second place, behind only Tomáš Garrigue Masaryk.[1]
28. 1. 2003

Poprvé řekl Jack Straw, britský ministr zahraničních věcí, v rozhovoru v britském rozhlase v úterý ráno, že Irák "konkrétně porušil" rezoluci OSN, požadující, aby odzbrojil. Pokud by Rada bezpečnosti OSN s tímto Strawovým názorem souhlasila, znamenalo by to podle rezoluce 1441 pro Irák vážné následky.

"Podle zpráv, které jsme dodneška obdrželi, Irák znovu konkrétně [rezoluci] porušil," řekl Straw v britském rozhlase. "Takže je to pro Irák velmi vážné."

Rezoluce požaduje, aby Bagdád nečinil žádná nepravdivá prohlášení ani opomenutí při deklarování svých zbraní a spolupracoval při realizaci rezoluce. "Situace je velmi vážná. Myslím, že většina lidí, kteří nejsou seznámeni s informacemi o chování Iráku byli velmi šokováni tím, co zjistili ze zprávy pana Blixe," dodal Straw.

I Spojené státy nyní zahájily diplomatickou a politickou kampaň ve snaze přesvědčit americké občany a skeptické spojence, že nemá smysl poskytovat Saddámu Husajnovi další čas k tomu, aby odzbrojil.

(Podrobnosti v angličtině jsou např. zde a zde.)

28. 1. 2003
"Ano, Saddám Husajn je krutý diktátor, velmi podobný Drahému vůdci Severní Koreje, tamějšímu jadernému megalomaniakovi, s nímž mají Američané "vynikající" rozhovory, ale který nemá ropu. Saddám Husajn vyslal minulý týden Ali Majida - válečného zločince, který usmrtil tisíce Kurdů v městě Halabža - na vyjednávání do Sýrie a do Libanonu. Kupodivu, Bush a Blair o tom neřekli ani slovo - snad proto, aby neurazili arabské vedoucí politiky, kteří s tímto vrahem jednali, anebo proto, že spojení mezi smrtícím plynem, válečnými zločiny a původní podporou Washingtonu pro Saddáma Husajna je příliš citlivé téma."

Navzdory tomu, co neustále opakují někteří západní politikové, Saddám není Hitler a plánovaná válku proti Iráku se vést kvůli ropě, argumentoval včera v deníku Independent znalec Blízkého východu, čelný světový novinář Robert Fisk.

28. 1. 2003
Jak se Amerika chystá k válce proti Iráku, budeme hodně slyšet o antiamerikanismu v Evropě. Co ale takhle antieuropeanismus v Americe? Tím se zabývá v rozsáhlém článku v týdeníku New York Review of Books anglický konzervativní historik Timothy Garton Ash (plný text v angličtině viz zde). Autor začíná několika pozoruhodnými citáty, z nichž vyberme:

"K seznamu společenství, jejichž osudem bude odplynout europisoárem historie, musíme připsat Evropskou unii a francouzskou Pátou republiku. Jedinou otázkou je, jak chaotický bude jejich rozklad."

28. 1. 2003
Špidla není příčinou rozkolu v ČSSD, jak se jej snažila v pátek prezentovat naše "první nezávislá" televize, ale, jak říkají naši televizní dramaturgové, katalyzátor, tedy člověk díky němuž se jen snáze a rychleji odehraje to, co je na spadnutí. Díky tomu, že prostě nepatří k nejsilnější prospěchářské mafii uvnitř ČSSD, a tedy ani mezi nejvetší pokrytce a grázly, prostě již nemohl mlčet o tom, že přes špínu, kterou ČSSD vytrvale zametá pod koberec, se už nedá jít.
27. 1. 2003

Při svém pondělním projevu v Radě bezpečnosti OSN neposkytl šéf týmu zbrojních inspektorů Hans Blix žádný důkaz o "kouřícím revolveru", z něhož by vyplývalo, že si Irák vybudoval arzenál zbraní hromadného ničení, avšak konstatoval, že z obstrukcí, nedůsledností a nezodpovězených otázek vyplývá, že Irák plně s inspektory OSN nespolupracuje.

"Zdá se, že Irák dodnes nepřijal princip odzbrojení, který je od něho požadován," konstatoval Blix. Zdůraznil, že jeho tým potřebuje další čas a dodal, že jeho současná zpráva je jen dočasná. Spojené státy argumentovaly, že rezoluce OSN 1441, která schválila nové zbrojní inspekce v Iráku po dvouměsíční pauze - nepředpokládá, že budou inspekce pokračovat déle než po dobu dvou měsíců, které už uplynuly.

Americký velvyslanec u OSN John Negroponte vyjádřil názor, že nebyly předloženy důkazy, že se chystá Irák splnit rezoluce OSN.

Blixova zpráva pravděpodobně nepřesvědčí "holubice" v Radě bezpečnosti OSN, totiž Čínu, Francii a Rusko, že je dostatečná jako důvod k válce. Tiuto členové Rady bezpečnosti požadují, aby inspektoři dostali k provádění inspekcí další čas.

Blix uvedl, že Irák zpřístupnil inspektorům více než 230 míst, které zkontrolovali, ale dodal, že Irák nevyjasnil, zda nevyrábí nervový plyn VX a zda nevlastní zakázané raketové systémy typu Scud. Dodal, že Iráčané odmítli zaručit bezpečnost špionážních letadel typu U2 a nevysvětlili, co se stalo s asi 6000 chemickými raketami a zásobami antraxu (které mu původně poskytly Spojené státy, dodejme my).

Mohamed El Baradei, šéf Mezinárodního úřadu pro atomovou energii, kategoricky zdůraznil, že zbrojní inspektoři nenalezli žádné důkazy, že by Irák obnovil svůj program jaderných zbraní. I on požadoval více času.

Bílý dům uvedl, že od Blixovy zprávy očekává jasné ano či ne. "Jestliže odpověď zní, že Irák plní ustanovení rezoluce OSN jen částečně, odpovědí je, že je neplní," konstatoval mluvčí Bílého domu Ari Fleischer.

(Informace v angličtině jsou mj. zde, zde či zde.)

28. 1. 2003
Instrukce českých drah pro případ stávky železnic na Slovensku ve středu 29. 1. 2003 - které vlaky budou zpožděny a které zrušeny.
28. 1. 2003
V noci ze středy na čtvrtek 30. ledna se vysílá na stanici SPEKTRUM dokument "Cena je vysoká-umírají děti v Iráku". Začíná velmi pozdě, po půlnoci v 0.50 hodin, ale dovolím si Vám jej doporučit. Myslím, že u mnohých z nás úplně změní pohled na to, co se kolem Iráku děje. Tento snímek mapuje vznik celého konfliktu, vystupují v něm vysocí úředníci OSN, někteří už po složení svých funkcí, protože nesouhlasí s tím, co se v Iráku děje. Vystupují v něm lékaři, ale přitom film není emotivní. Doporučil jsem jej i panu ministrovi obrany Tvrdíkovi, který v poslední době, jako by zapomněl na soudnost. Jeho tvrdé výroky i emotivní působení na politiky i veřejnost ve prospěch války je fascinujícím důkazem, jak i vysoce inteligentní člověk může podlehnout mediálnímu tlaku.
27. 1. 2003

Británie předala členům Rady bezpečnosti OSN důvěrné zpravodajské informace o Iráku ve snaze přesvědčit je, že Irák systematicky odmítá spolupracovat se zbrojními inspektory OSN, čímž podle britské a americké vlády porušuje rezoluci OSN. Učinila tak před pondělním zveřejněním první zprávy o práci zbrojních inspektorů v USA od Hanse Blixe o prvních šesti týdnech inspekcí v Iráku, o níž se očekává, že bude neprůkazná.

(Informace v angličtině jsou např. zde)

27. 1. 2003
Nadcházejících několik dní bude nesmírně důležitých při rozhodování, zda dojde k válce proti Iráku, konstatoval v neděli v poledne pořad rozhlasu BBC Svět o tomto víkendu. V pondělí předloží Hans Blix první zprávu zbrojních inspektorů v OSN. V úterý George Bush přednese svou výroční "zprávu o stavu Unie" v americkém Kongresu. Ve středu zasedá Rada bezpečnosti OSN. V pátek odcestuje Tony Blair do Camp Davidu k jednáním s Georgem Bushem. Není přehnané konstatovat, uvedl rozhlas BBC, že nadcházejících několik dní určí, jaký bude v budoucnosti náš svět.

Avšak svět není jednotný ohledně toho, co by se mělo udělat. I někteří signatáři rezoluce 1441 z loňského prosince mají nyní pochybnosti. Evropa je naprosto rozdělena. Francie a Německo a další státy se stavějí proti válce, Británie, Itálie, Španělsko ještě podporují Spojené státy. V Británii vládne ve všech politických stranách i mezi obyčejnými občany pocit, že Londýn a Washington dosud nepřesvědčili, proč má dojít k válce. Takže o tomto víkendu intenzivně žádali vedoucí představitelé USA i Británie občany, aby nepodceňovali nebezpečí Saddáma Husajna.

27. 1. 2003
Možná pochopitelně přežívá mezi méně přemýšlivými občany a politiky středo a východoevropských zemí zidealizovaná představa, že jsou západní demokracie nezištnými obránci svobody a demokracie, ochotnými bránit humanitu a lidská práva padni komu padni. Znovu jsem si to připomněl, když jsem slyšel minulý čtvrtek na Glasgow University plamenná slova maďarského politika, bývalého náměstka maďarského premiéra z politické strany FIDESZ (která je nyní v Maďarsku v opozici) jak vyjadřuje pevnou víru v NATO a Spojené státy jako zásadní "obhájce svobody a demokracie".

Jistěže je dobré pro postkomunistické země střední a východní Evropy být členem západních obranných a ekonomických struktur, zároveň je však asi pošetilé spoléhat na pomoc západních demokracií zcela stoprocentně a nekriticky. Státy a jejich vlády jednají svou podstatou sobecky; pragmaticky ve svém vlastním zájmu: nikde není zaručeno, že by západní vojenské či ekonomické společenství zasáhlo ve prospěch malých středoevropských zemí, pokud by to protiřečilo jejich přímým strategickým zájmům. Ano, je to neférové - malé země a společenství bez moci to na světě znevýhodňuje. Měli bychom si to ale uvědomovat.

V tomto smyslu byl vážným varovným poselstvím dokumentární film televize BBC v pravidelném pořadu Correspondent, který se vysílal v neděli večer 26.1. v hlavním vysílacím čase na BBC 2 a v němž reportér Fergal Keane výmluvně zdokumentoval jednu otřesnou historickou epizodu, v níž Spojené státy - z čistě strategických důvodů - v minulých letech hodily humanitu a lidská práva - které normálně proklamují - přes palubu:

(Podrobnosti o této kauze naleznete v angličtině na stránkách BBC zde a zde.)

27. 1. 2003
Inovativní přístup je neefektivní, nedisciplinovaný, konfliktní a ikonoklastický; živí ho zmatek a rozpory. Jinými slovy, inovativní přístup je přesný opak toho, co si přeje většina rodičů pro své děti, většina ředitelů pro své podniky a většina politiků pro své státy. A inovativní lidé jsou ostatním nepříjemní.

Avšak bez inovací jsme odsouzeni -- nudou a monotónností -- k úpadku. Zdrojem inovací je kvalitní školský systém, povzbuzování odlišných názorů a podporování spolupráce -- jedním slovem rozrůzněnost.

Čím silnější je kultura (národní, instituční, generační), tím méně v ní dochází k inovativnímu myšlení. Běžně přijímané myšlenky a zakořeněné, konvenční myšlenky, normy, které široce respektuje celá společnost, předvídatelné zásady, které dodržují všichni -- taková civilizace je nepřítelem nových myšlenek. Společnost, která je hrdá na to, že je harmonická a homogenní, není schopna přijít s ničím originálním. Taková společnost nemusí originalitu aktivně potlačovat. Stačí, když se lidé mlčky ve všem shodují a jsou spokojeni s podporou zavedených názorů, statu quo.

Nad podstatou originálního, inovativního myšlení, životně důležitého pro ekonomický pokrok, se zamyslel v časopise Technology Review (anglicky viz zde) Nicholas Negroponte, jeden ze zakladatelů Media Lab na Massachussetts Institute of Technology a pravidelný fejetonista pro časopis Wired.

26. 1. 2003
Několikrát jsem zdvořile žádal Jaroslava Hutku (naposledy v BL zde), aby mi neposílal své reklamní maily a stejně zdvořile mi vždy odpověděl, že mě samozřejmě nehodlá obtěžovat a že to zařídí. Musel jsem se už začít smát, když jsem počátkem ledna dostal znovu jeho mail se seznamem koncertů, i s nezbytnou dávkou vlastních společenských komentářů. Tentokrát mě ale jeho kulturní vložka zaujala natolik, že jsem se rozhodl podělit se o ní bez souhlasu autora se čtenáři BL.
27. 1. 2003

Pracovní tým sdružený kolem internetových stránek http://tmo.webpark.cz dokončil "nanečisto" přípravu návrhu pro společnost RadioMobil na řešení sporných otázek. V současné době probíhají konzultace, jejichž cílem je dále upřesnit jeho jednotlivé body. Předpokládáme, že konečnou podobu návrhu dokončíme a předložíme během několika dnů. Návrh je koncipován tak, aby postihl nejen problémy související se zpoplatněním SMS brány v ohlášené podobě a dalšími kroky, které RadioMobil zamýšlí zavést od února tohoto roku, ale také některé další sporné otázky, které se projevily ještě před 27. prosincem 2002 a jejichž řešení pokládáme za neméně významné. O dalším postupu a vývoji budeme informovat.

Jiří Hubka, Pavel Hubka, Roman Joura

27.01.2003

27. 1. 2003

Vynikající stránka o pražském metru, na které jsou zveřejněny například dosud neviděné fotky z odtahu zatopené soupravy je zde, konstatuje Filip Rožánek.

28. 1. 2003

S blížící se válkou (leden 2003) se objevuje řada komentářů, které se staví na jednu nebo druhou stranu "ohřívaného" konfliktu.

Obdivuji každého, kdo se odvažuje hodnotit nevyzpytatelný chod světa a vliv současných událostí na celkové resumé lidské existence. Obdivuji každého, kdo na základě velmi nedostačujících informací dokáže zaujmout černobílé stanovisko k vyostření napětí, které má velmi staré kořeny a které prodělalo, podle mého soudu závažné zvraty např. v roce 1933, 1948, 1967, 1972 a v roce 1990-1.

11. září 2001 došlo k činu, po kterém zřejmě bude následovat "krátká válka 2003". Tato válka sice nese jisté rysy "the Coventry-WTC complex", ale to z ní nemusí činit válku bezdůvodnou, která zakrývá boj o zdroje.

Čeká nás bezpochyby válka bratrovražedná, kterou každý rozumně smýšlející člověk citem odmítá. Nelze na ni ovšem pohlížet idealistickýma očima amatérských mírotvorců. Pokud na ni budou navazovat efektivní kroky k nenásilnému řešení situace v Palestině, nemusela by být válkou zcela špatnou.

28. 1. 2003
tisková zpráva agentury Gaia

Motto: Jestli muži chápou svět jako materiál a zdroj k tvoření a přetváření, ženy vidí svět především jako sociální pole.

Alena Wagnerová, spisovatelka

Jménem ekologické Agentury GAIA, občanského sdružení se vyjadřuji k volbě nové hlavy státu, která se podobá více sportovnímu klání či hokynaření než důstojnému rozhodování zodpovědných reprezentantů země o tom, kdo bude v následujících letech v čele České republiky.

Ekologická Agentura GAIA se po celou dobu své existence věnuje tématu žen v politice. Jejich nedostatek je citelně vidět i při procesu volbu, kde dominují mužské priority a způsoby rozhodování. Jedna žena v čele asi systém nezmění, nicméně, chceme-li vyjít ze začarovaného kruhu, který s sebou přináší jednooké (mužské) vidění světa, pak prezidentka -- žena je v čele státu více než žádoucí a to nejen proto, "že ženy berou politiku jako zahrádku, o kterou se starají pro dobro svých dětí". Více argumentů ve sborníku z konference o ženách v politice: "Růže mezi trním, ženy v politickém životě" -- k dostání na adrese Agentury GAIA za 30 Kč.

28. 1. 2003

Sedemdesiat rokov od nástupu nacistov k moci 2.

Udalosti po potlačení nacistického "pivného" puču v novembri 1923 názorne ukazujú, že Hitler mal diskrétnu podporu vládnucich kruhov Nemecka. V minulom čísle sme spomínali podporu zo strany vysokých vojenských veliteľov v Bavorsku, ktorí snívali o obnove "ríšskej brannej moci" -- Reichswehru, sily, ktorá by umožnila Nemecku vyhrať novú svetovú vojnu.

Mnohí súčasní historici popierajú, že by nacistov podporovali veľkopodnikatelia, a tvrdia, že Hitler získaval finančné prostriedky z členských príspevkov. Stačí však odpovedať rečníckou otázkou: Ktorá vplyvnejšia politická strana dokázala vyvíjať bežnú činnosť iba z prostriedkov vybraných od členstva? Politika stojí veľa peňazí...

28. 1. 2003

Zjednotenie nie je za rohom:

Lucia Waldnerová
Tübingen

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že v otázke vstupu desiatich kandidátov Laekenskej skupiny do EÚ niet v podstate viac čo riešiť -- prístupové zmluvy budú o niekoľko mesiacov podpísané, občania sa k vstupu vyjadria v referendách a o rok sa poslaneckí kandidáti zúčastnia na priamych voľbách do Európskeho parlamentu. Únia sa ratifikáciou zmluvy z Nice a intenzívnou prácou na európskej ústave bezpochyby dobre pripravila na rozšírenie svojich radov, kandidáti si osvojili desiatky tisíc stránok právnych predpisov únie. Všetko sa zdá pripravené, napätie prešlo a už stačí len čakať. Pre nás to skutočne tak môže byť, nie však pre jedného z našich spolukandidátov -- tretí najväčší ostrov Stredozemného mora, Cyprus. Kto sa domnieva, že do únie vstupujú len "hotové" krajiny, mýli sa -- na území Cypru, ktorý by mal 16. apríla podpísať zmluvu o vstupe do EÚ, sa práve vyjednáva, demonštruje, dúfa a diskutuje.

28. 1. 2003

Z fordky trabant, z trabanta vrak

Keď nastupoval do Bieleho domu, motor amerického hospodárstva vrčal spoľahlivo ako stará dobrá fordka. George W. Bush dokázal nemožné -- dva roky zanedbával údržbu, nemenil olej, nečistil sviečky a výsledok na seba nenechal dlho čakať. Ekonomika Spojených štátov dnes pripomína trabant dederónov po návrate zo strastiplnej cesty do Rumunska. Bush si myslí, že stačí motor dobre pretúrovať a americká ekonomika bude ťahať aj do kopca sťa zánovný Rolls Royce. Daňová reforma, ktorú navrhol, má podľa neho zvýšiť obrátky obchodu na burzových trhoch a naštartovať hospodársky rast. Je to omyl. Naopak hrozí, že Bush zadrie všetky valce a trabant americkej ekonomiky poletí dole kopcom ako odbrzdený vrak.
25. 1. 2003
T. G. Masaryk, E. Beneš, E. Hácha
KOŠ

Jak probíhaly volby všech "prvorepublikových" prezidentů, ukazuje výňatek z přepisu jednání tehdejších Parlamentů Československé republiky. Emoce i patos, chladné kalkulace i klamné naděje vkládali občané první republiky do volby svých "tatíčků" vždy. Je to takový národní zvyk. Atmosféra babiččina alba, porculánového hrníčku s růžičkou a prasklých pendlovek je svou naivitou až úsměvná - stejně jako seriál Evy Hüttnerové. Začtěte se proto, prosím, do minulosti, abyste pochopili budoucnost.

27. 1. 2003
Jan Čulík senior, Graham Greene - Dílo a život, 228 Kč, Academia, Praha, ISBN: 80-200-0960-4

Graham Greene je jedním z nejpopulárnějších britských spisovatelů 20. století. Je autorem románů, povídek, her, básní, esejů, životopisných knih a autobiografických textů. Vydání jeho knih měla obrovské náklady, jeho romány byly přeloženy do skoro všech evropských jazyků a jejich jména jsou všeobecně známá. Všechny jeho knihy byly v Británii nedávno znovu vydány v nakladatelství Vintage a filmových adaptací Greenových děl je dodnes velké množství -- v roce 1999 byla například zfilmována kniha The End of the Affair (česky má název Hranice lásky; v knižní formě Konec dobrodružství). Navzdory své popularitě -- anebo snad kvůli ní - je Greene na britských univerzitách a u profesionálních literárních kritiků považován za autora, který nezasluhuje pozornosti. Současné anglosaské knihy o něm jsou spíše skandalizačními biografiemi a to málo monografií, které je mu věnováno, jsou spíše rozbory jeho popularity než chválou jeho nadání.

27. 1. 2003
Lid v podhradí už moc nebaví se dívat, jak Politikové z Výsluhova a mediální Přemyslové z Manipulova si zkoušejí nanečisto volby hlavy státu. Mohl to být velký okamžik, místo toho kibicujeme divadlu všedního dne - trochu frašce, licitaci, koňskému handlu. Jedni tu zkoumají každý záhyb šatů, svaly, zubní kazy a předhistorický pšouk, to podstatné jim většinou uniká. Další - staronoví herci a dřív ješitní, samolibí, nedůtkliví chlapíci - se zase snaží tvářit pokorně a leštit partajní kliky. Státnická velikost, principy, politický klasicismus opřený o moudrost, morálku a další republikánskými ctnosti, jak je podrobně vyložil už před dvěma tisíci lety v dopisech svému synu Marcus Tullius Cicero, mezitím dostávají na frak.
27. 1. 2003
Navozuji modelovou situaci k následnému řešení:

Jsem-li z hlediska náboženství intaktní člověk, jenž z nějakého důvodu pocítil potřebu duchovního života v rámci náboženské instituce, pak stojím před rozhodováním, kterým směrem se mají mé snahy ubírat. Výběr je veliký. Existovala, existuje a zřejmě bude existovat řada duchovních proudů a z nich vzniknuvších náboženství. Některá náboženství zanikla a jsou historií, jiná přetrvávají a další nová vznikají. Vezměme v úvahu jenom známá náboženství písemných kultur, jak je podle historicko-geografického členění uvádí J. Waardenburg :

27. 1. 2003
Vláda má nový vysoký úřad pro "lidské zdroje". Stejné slovní spojení nalezl každý, kdo se prokousal závějemi slov v "Bílé knize"- akčním dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělesné výchovy. Krčí se stydlivě vedle slova "personální". Je vyvěšeno i na internetu (http://www.msmt.cz).

V češtině termín "řízení lidských zdrojů" (ŘLZ) působí nepřirozeně, ačkoliv by tomu časem mělo být v porovnání s neosobní "personalistikou" a bývalými "kádrovými odděleními" naopak.

Byrokratické struktury krajského zřízení a státem vnucovaná právní subjektivita škol a zařízení jdou proti duchu jeho mezinárodních konceptů. Ty předpokládají úzkou spolupráci se zaměstnancem jako individualitou, nové definování kvalifikace při využívání širších a pružnějších způsobilostí (kompetencí) lidí.

26. 1. 2003
Mezi odsouzenými, omilostněnými presidentem Václavem Havlem v r. 2002 a podporovanými spolkem Šalamoun, je také pan J.M. Je to bývalý vysoký důstojník Policie ČR, pracovník Policejního presidia ČR, odsouzený k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a zákazu povolání ve služebním poměru pro domnělé zneužití služební pravomoci a úplatkářství. Jeho odsouzení bylo výsledkem provokace, z neznámých důvodů provedené Inspekcí ministra vnitra s pomocí provokatéra, podezřelého ze závažné hospodářské trestné činnosti, později stíhaného vazebně, kterého odsouzený kdysi vyšetřoval.
5. 2. 2003
Byla zrušena stará mailová adresa Jana Čulíka z roku 1995, jcu2@cableol.co.uk, prosím, pište na adresu J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk, případně na adresu redakce@blisty.cz, nebo culik@blisty.cz.
Štěpán Kotrba má svou hlavní adresu stepan@kotrba.cz. Adresa kotrba@blisty.cz je dočasně nefunkční.
5. 1. 2003
Děkujeme všem, kteří v roce 2002 podpořili svými dary provoz Britských listů. Apelujeme na všechny čtenáře, aby nám na provoz BL finančně přispěli. Všichni spolupracovníci časopisu na něm pracují ve veřejném zájmu zadarmo, případně ho dotují z vlastních zdrojů, někteří velmi podstatně. Finanční dary nám umožní dělat více práce ve veřejném zájmu s větším počtem spolupracovníků a profesionálněji.

Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník. Veškeré informace o tom, jak jsou darované peníze využívány, pravidelně zveřejňujeme. Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet č.: 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s. Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1. Variabilní symbol pro příspěvky 2002 (ti, po nichž chce banka konstantní symbol, mohou použít 0558).Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
28. 1. 2003 Dovolená v ose zla Jan  Čulík
28. 1. 2003 Amerika a Izrael nejsou "ďáblové"   
28. 1. 2003 Zemřel profesor Alexander Stich Jan  Čulík
28. 1. 2003 Antievropeanismus v Americe   
28. 1. 2003 České postoje: Hus i Švejk jako obrana proti útlaku Kathryn  Murphy
28. 1. 2003 Klaus: fakt, který nemůžeme přehlédnout Darius  Nosreti
28. 1. 2003 Cesta k diktatúre Peter  Greguš
28. 1. 2003 Rozhovory o zjednotení Cypru podĺa mierového plánu OSN Lucia  Waldnerová
27. 1. 2003 Co dělat, když české televizní stanice šíří propagandu   
27. 1. 2003 Čulíkův "básník trapnosti" Kathryn  Murphy

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
28. 1. 2003 Svět není zrovna spravedlivé místo Ondřej  Prokopius
28. 1. 2003 Antievropeanismus v Americe   
28. 1. 2003 Britský ministr zahraničí: Irák porušil rezoluci OSN   
28. 1. 2003 Britským lékem pro irácké děti jsou bomby za 60 000 000 liber ročně Martin  Škapík
28. 1. 2003 Amerika a Izrael nejsou "ďáblové"   
27. 1. 2003 Hans Blix nedal OSN k dispozici žádný "kouřící revolver"   
26. 1. 2003 Znal jsem Zbigniewa Brzezinského - jeho vliv na americkou politiku je pořád silný Miroslav Václav Steiner
25. 1. 2003 Irák: zbrojní inspektoři OSN nenašli nic   
24. 1. 2003 McDonaldizace Saddáma aneb samozřejmý cíl František  Roček
24. 1. 2003 BBC: Irák připravuje proti americkým vojskům útok chemickými zbraněmi   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
28. 1. 2003 The significance of Jan Hus for Czech history Kathryn  Murphy
28. 1. 2003 Zemřel profesor Alexander Stich Jan  Čulík
28. 1. 2003 Sebrané spisy básníka Miroslava Holuba   
28. 1. 2003 České postoje: Hus i Švejk jako obrana proti útlaku Kathryn  Murphy
27. 1. 2003 Čulíkův "básník trapnosti" Kathryn  Murphy
22. 1. 2003 Finančnice - na motivy K.J. Erbena   
21. 1. 2003 O (české) literatuře v Britských listech   
20. 1. 2003 Co číst a k čemu to vést Jan  Čulík
20. 1. 2003 Třicet let bojů s Ladislavem Štollem
aneb Jak s tím můžete žít?
Martin  Štoll
13. 1. 2003 Česká literatura v postkomunismu Petr  Bílek

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
28. 1. 2003 Muži jsou nemožní, prezidentka by pomohla Marie  Haisová
15. 1. 2003 I na ženách se teď zkouší viagra...   
7. 1. 2003 Z vězení v Afghánistánu do vězení v Americe   
27. 11. 2002 Nigérie: má být popraven novinář   
27. 11. 2002 Feminismus, muslimský fundamentalismus a soutěž Miss World - už jen v třetím světě   
26. 11. 2002 V Londýně nebo v Africe, soutěž Miss World je stále ponižující   
21. 10. 2002 Sex nebo vztah?   
2. 10. 2002 Ženy v Iráku jsou svobodnější než v jiných arabských zemích   
29. 9. 2002 Feminismus - zbraň ženské emancipace Jean Bethke Elshtain
23. 9. 2002 Feminismus jako "mediální bublina" Eva  Presová

Školství RSS 2.0      Historie >
27. 1. 2003 Čeští učitelé jsou na tom špatně, ale ani nevíme jak Ivo V. Fencl
17. 1. 2003 ŠKOLSTVÍ: Nízké platy učitelů odnesou především žáci Radek  Sárközi
14. 1. 2003 České školství versus Charta učitelů z roku 1966 Radek  Sárközi
14. 1. 2003 České a britské školství: Stačí srovnávat Jaroslav  Vávra
8. 1. 2003 O čekání na důstojné učitelské platy, na důstojné hodnocení učitelů, ale nejen o tom Jaroslav  Vávra
3. 1. 2003 Čeští studenti: "Skotská pohádka" Jan  Čulík
3. 1. 2003 Platy učitelů Radek  Sárközi
14. 12. 2002 Založení Učitelského odborového klubu - ASO   
26. 11. 2002 Stávková pohotovost v SOŠ na Praze 3   
20. 11. 2002 Ve jménu (vysokoškolského) zákona Topí  Pigula

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba
6. 1. 2003 Inzerát (na dům, ve kterém už nechci bydlet) Jiří  Koubek
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva
16. 12. 2002 Soudnost, pane Berko, soudnost! Štěpán  Kotrba
13. 12. 2002 "Pekařství " nebo "ČT"? Jiří  Koubek
13. 12. 2002 KAUZA: Ostravská ČT   
12. 12. 2002 Milan Bouška: Propustili mě z ČT, protože ve mně viděli cizorodý element Jan  Čulík
7. 12. 2002 Hrůzné informace o řediteli brněnského studia ČT Zdeněk  Drahoš
5. 12. 2002 Kterak Jan Čulík pomáhal České televizi pochovat Netopýra Karel  Mašita
4. 12. 2002 Nával do televízneho kresla Lubomír  Sedláčik