27. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 1. 2003

Ve Štrasburku soud reagoval za tři dny

Mezi odsouzenými, omilostněnými presidentem Václavem Havlem v r. 2002 a podporovanými spolkem Šalamoun, je také pan J.M. Je to bývalý vysoký důstojník Policie ČR, pracovník Policejního presidia ČR, odsouzený k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a zákazu povolání ve služebním poměru pro domnělé zneužití služební pravomoci a úplatkářství. Jeho odsouzení bylo výsledkem provokace, z neznámých důvodů provedené Inspekcí ministra vnitra s pomocí provokatéra, podezřelého ze závažné hospodářské trestné činnosti, později stíhaného vazebně, kterého odsouzený kdysi vyšetřoval.

Zatímco v případě skupiny podezřelých, ke kterým patřil provokatér, nebyla dosud podána žaloba, odsouzený vyslechl šest rozsudků obecných soudů a dvakrát o jeho věci jednal Ústavní soud ČR, který pokaždé rozhodl jinak. President republiky změnil odsouzenému nepodmíněný trest odnětí svobody na podmíněný a ponechal nedotčený trest zákazu výkonu povolání. Tím od něho odvrátil hrozbu okamžitého nástupu výkonu vazbou neodpykané části trestu a umožnil mu pokračovat v úsilí o očištění jeho cti. Omilostněný jinak vyčerpal v podstatě všechny dostupné opravné prostředky. Nevyřešen zůstal pouze podnět ke stížnosti ministra spravedlnosti pro porušení zákona, podaný v r. 2001. Ministr o něm dosud nerozhodl, protože neměl přístup k trestnímu spisu, neboť s ním pracovaly soudy.

J.H. využil slitovnosti presidenta republiky tak, že jeho milost nepřijal a pokračuje v úsilí o zproštění viny soudem. Nevyčkal výsledku rozhodování ministra spravedlnosti a podal stížnost Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku s cílem dosáhnout nového, spravedlivého procesu. První fází řízení u tohoto soudu je rozhodnutí o přípustnosti stížnosti a jejím přijetí k projednání. Mnoho stížností bývá z nejrůznějších důvodů odmítnuto bez projednání. Na přijetí této stížnosti, její připuštění k projednání a odeslání výzvy k doplnění podání potřeboval Evropský soud pro lidská práva pouhé TŘI PRACOVNÍ DNY od doručení.

Současně s obdržením zprávy o přijetí stížnosti se omilostněný dověděl, že ministr spravedlnosti si vyžádal jeho soudní spis a zahájil jeho vyhodnocování za účelem rozhodnutí o podnětu ke stížnosti pro porušení zákona. Rozhodne-li ministr spravedlnosti kladně a uspěje-li pak se stížností u Nejvyššího soudu ČR, vznikne velmi zajímavá situace: O téže kauze budou jednat souběžně české soudy a Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Budou jednat navzájem nezávisle, ale výklad práva štrasburským soudem je pro českou justici závazný. Porovnání jejich právních názorů bude jistě zajímavé.

Zkoumání postupu českých orgánů Evropským soudem pro lidská práva v tak choulostivé kauze bylo možno předejít. Kdyby například Ústavní soud ČR rozhodl o druhé ústavní stížnosti odsouzeného stejným způsobem jako ve svém prvním nálezu, ten by nemusel hledat spravedlnost ve Štrasburku. Také včasná a současně úspěšná stížnost ministra spravedlnosti pro porušení zákona by měla stejný účinek.

Jenže to by musela buď zasáhnout šťastná náhoda, nebo by se musel zásadně změnit obvyklý způsob nakládání s trestním spisem, který je sám o sobě velmi těžkopádný, a proto zdlouhavý. Odsouzený by se samozřejmě neobrátil k Evropskému soudu pro lidská práva ani v tom případě, že by mu president republiky prominul celý trest s účinkem jeho zahlazení. Je ale dobře, že se tak nestalo, protože přezkoumání tohoto velmi složitého trestního případu nezávislým soudem před očima veřejnosti je čisté řešení, jehož výsledek bude nezpochybnitelný.

(Autor je volným spolupracovníkem spolku Šalamoun.)

                 
Obsah vydání       27. 1. 2003
27. 1. 2003 Hans Blix nedal OSN k dispozici žádný "kouřící revolver"
27. 1. 2003 Jak Američané zradili Armény ze strategických důvodů Jan  Čulík
27. 1. 2003 Inovativní lidé jsou nepříjemní
27. 1. 2003 Británie poskytla OSN špionážní informace o Iráku
26. 1. 2003 Znal jsem Zbigniewa Brzezinského - jeho vliv na americkou politiku je pořád silný Miroslav Václav Steiner
25. 1. 2003 Blair: válka může začít bez důkazů proti Iráku
25. 1. 2003 Irák: zbrojní inspektoři OSN nenašli nic
27. 1. 2003 Irák: Tyto dny jsou klíčové
25. 1. 2003 Dovolená v ose zla
27. 1. 2003 Oznámení iniciátorů bojkotu sítě T mobile
26. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Hutka nebude s Gottem a Vondráčkovou zpívat Havlíčku, Havle! Jan  Paul
27. 1. 2003 Co dělat, když české televizní stanice šíří propagandu
27. 1. 2003 Neznámé fotky z Metra
26. 1. 2003 Zeman sklidil to, co zasel Josef  Trnka
26. 1. 2003 Ve Štrasburku soud reagoval za tři dny Zdeněk  Jemelík
27. 1. 2003 Čulíkův "básník trapnosti" Kathryn  Murphy
27. 1. 2003 Je opravdu škoda, že prezident nebyl zvolen? Petr  Kuča
27. 1. 2003 Koho na Hrad, that is a question... Ivo V. Fencl
25. 1. 2003 Domácí štěstí: jak probíhaly volby prvních československých prezidentů
27. 1. 2003 Čeští učitelé jsou na tom špatně, ale ani nevíme jak Ivo V. Fencl
27. 1. 2003 Náboženské křižovatky Josef  Veger
27. 1. 2003 Inflácia prezidentov aj na Slovensku Lubomír  Sedláčik
27. 1. 2003 Dôvera a paranoja: Najnovšia "kauza" ANO má viacero otáznikov Marián  Repa
27. 1. 2003 Rovní a rovnejší
Občania majú šancu vyhrať nad Fondom národného majetku SR
Vladimír  Bačišin
27. 1. 2003 Neisté smerovanie Európy Ľubomír  Tokár
24. 1. 2003 Ze Zemanovy cesty na Hrad zbyly trosky...
24. 1. 2003 Pohled zevnitř: Kdo prohrává s kým v ČSSD Ivan  David
24. 1. 2003 Diskuse o zničení Německa a o nacistické vině pokračuje
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 1. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
27. 1. 2003 Co dělat, když české televizní stanice šíří propagandu   
27. 1. 2003 Čulíkův "básník trapnosti" Kathryn  Murphy
27. 1. 2003 Náboženské křižovatky Josef  Veger
27. 1. 2003 Jak Američané zradili Armény ze strategických důvodů Jan  Čulík
27. 1. 2003 Inovativní lidé jsou nepříjemní   
26. 1. 2003 Znal jsem Zbigniewa Brzezinského - jeho vliv na americkou politiku je pořád silný Miroslav Václav Steiner
26. 1. 2003 Ve Štrasburku soud reagoval za tři dny Zdeněk  Jemelík
26. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Hutka nebude s Gottem a Vondráčkovou zpívat Havlíčku, Havle! Jan  Paul
25. 1. 2003 Domácí štěstí: jak probíhaly volby prvních československých prezidentů   
24. 1. 2003 První skupina "lidských štítů" se vydává do Iráku   
24. 1. 2003 Diskuse nad budoucností Špálovy galerie a Nadace Český fond umění Roman  Franta
23. 1. 2003 Druhá po Libuši Zdeněk  Jemelík
23. 1. 2003 "Až po vás, Václave"   
23. 1. 2003 Mohou dva idioti rozpoutat světovou válku? Martin  Škapík
23. 1. 2003 Jacques Derrida - symbol západního pseudointelektuálního diletantismu?