Budoucnost planety Země:

Klimatické změny "způsobí rozklad civilizace"

12. 7. 2009

Úsilí tak velkého, jako byla mise Apollo, která vyslala lidi na Měsíc, bude zapotřebí, má-li mít lidstvo šanci přežít katastrofy, které způsobí globální oteplování. Bez obnovitelného rozvoje "budou miliardy lidí odsouzeny k chudobě a většina civilizace přestane existovat".

To je vážné varování z nejrozsáhlejší zprávy, která zkoumá budoucnost planety Země a která bude zveřejněna příští měsíc. Analýzu s titulem State of the Future (Stav budoucnosti) podpořila celá řada čelných organizací jako UNESCO, Světová banka, americká armáda a Rockefellerova nadace. Zpráva má 6700 stran a obsahuje příspěvky 2700 expertů z celého světa. Její zjištění charakterizuje Ban Ki-moon, generální tajemník OSN, jako "cenné informace o budoucnosti pro OSN, jeho členské státy i občanskou společnost".

Klíčovým tématem je dopad globální recese. Vědci varují, že hrozí riziko, že čistá globální energie, dostatek potravin, chudoba i růst demokracie po světě "se v důsledku recese zhorší". Zpráva dodává. Příliš mnoho podvodných rozhodnutí, motivovaných chtivostí po penězích, vedlo k světové recesi a dokázalo mezinárodní provázanost ekonomiky a etiky."

I když to během posledních dvaceti let vypadalo, že budoucnost pro většinu světa bude lepší, globální recese snížila na příštích deset let stavu Indexu budoucnosti. Polovina světa bude možná čelit násilí a nepokojům v důsledku vážné nezaměstnanosti, s níž půjdou ruku v ruce nedostatek vody, potravin a energie a kumulativní důsledky globálního oteplování.

Autoři zprávy, kterou vypracoval Millennium Project - odborná asociace, která byla dosud součástí Světové federace Asociací OSN - poukázali na celou řadu vznikajících problémů týkajících se ekologické bezpečnosti. "Rozsah budoucích dopadů klimatických změn - změny vzorců počasí, ztráta živobytí a mizející státy - má bezprecedentní dopady na politickou a sociální stabilitu."

Autoři však zdůrazňují, že hrozby by mohly vytvořit potenciál pro pozitivní budoucnost pro všechny. "Dobrou zprávou je, že globální finanční krize a plánování ve snaze omezit dopad globálního oteplování by mohly pomoci lidstvu opustit svůj často sobecký, sebestředný adolescentní postoj a přejít ke globálně odpovědné dospělosti. Mnoho lidí vidí současnou hospodářskou katastrofu jako příležitost investovat do nové generace ekologických technologií, změnit hospodářské a rozvojové předpoklady a připravit světu směr k lepší budoucnosti."

Vědecký a technický pokrok se stále zrychluje. Firma IBM slibuje do roku 2011 počítač schopný 20 000 bilionů kalkulací za minutu, odhaduje se, že to je rychlost lidského mozku. Nanolékařství bude zřejmě jednoho dne schopné znovu vytvářet poškozené buňky po atomech, s použitím jednotek velikosti krevních buněk. Avšak technologický pokrok s sebou nese vlastní rizika.

"Globalizace a pokročilá technologie umožňuje stále menšímu počtu lidí, aby způsobili stále větší množství škod za stále kratší dobu, takže je možné, že jednoho dne bude moci jediný člověk použít zbraň hromadného ničení."

Analýza také chválí internet, který považuje za "nejmocnější sílu globalizace, demokratizace, hospodářského růstu a vzdělávání za celou historii." Technologický pokrok podle zprávy vede k vzniku "provázaného lidstva, které má nyní schopnost vytvářet a realizovat globální strategie s cílem zlepšit vyhlídky lidstva".

Bezprostředními problémy jsou rostoucí ceny potravin a energie, nedostatek vody a rostoucí migrace "v důsledku politických, ekologických a hospodářských podmínek". V jejich důsledku by se polovina světa mohla ocitnout v sociální nestabilitě a v násilí. Organizovaný zločin kvete. Jeho globální příjem se odhaduje na 3 biliony dolarů - je to dvakrát vyšší částka než vojenský rozpočet všech zemí světa.

Důsledky podnebných změn se zhoršují - do roku 2025 by mohly být tři miliardy lidí bez dostatečných vodních zdrojů. Masivní urbanizace, zvyšující se kolonizace území, obývaného zvířaty a chov dobytka ve stále větších velkochovech by mohly vyvolávat nové pandemie.

I když vlády a podnikatelé reagují na globální oteplování vážněji, stále se zhoršuje, uvádí zpráva. Požaduje, aby vlády vypracovaly desetileté plány proti rostoucím hrozbám, které ohrožují přežití lidstva. Zejména Spojené státy a Čína musejí vyvinout takové úsilí, v jehož důsledku byl člověk vyslán na Měsíc.

"To není důležité jen pro životní prostředí; je to také strategie, jejímž cílem je rozšířit mír ve světě. Bez dohody bude obtížné vytvořit globální soudržnost, které je zapotřebí pro zásadní opatření proti globálnímu oteplování."

Svět má zdroje pro boj proti globálnímu oteplování, ale neexistuje koordinace úsilí proti němu.

I když jsou dopady globálního oteplování bezprecedentní, příčiny jsou všeobecně známé a důsledky se většinou dají předpovědět.

Jerome Glenn, ředitel Millennium Project a jeden z autorů analýzy, uvedl: "Pro globální problémy existují řešení, ale naše rozhodnutí stále ještě nejsou činěna v takovém rozsahu, který by je vyřešil. Světovému hospodářství a životnímu prostředí světa by pomohly tři velké změny: co největší přechod od zemědělství založeného na pitné vodě k zemědělství založenému na slané vodě, výroba zdravějšího masa bez potřeby chovat zvířata a nahrazení vozidel na benzín vozidly na elektřinu."

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 10.7. 2009