Tlak na devastaci Klánovického lesa ve prospěch golfového hřiště se zvyšuje

9. 7. 2009

Vážení čtenáři Britských listů,

dovoluji si Vás oslovit zprávou, jejíž tématem je bezprecedentní a zdánlivě nepochopitelné ohrožení Klánovického lesa. Jeho několikaletá veřejná obrana má pravděpodobně jednu z posledních šancí na úspěch. K tomu, aby tato iniciativa byla úspěšná, potřebujeme širší podporu veřejnosti, píše Pavel Roušar.

Myšlenka na umístění golfového areálu do přírodního parku Klánovický les takovým způsobem, že by zasahoval dvěma třetinami své rozlohy do přírodní rezervace Cyrilov a jednou třetinou do evropsky chráněné lokality Natura 2000, je podnikatelským plánem společnosti Forest Golf Resort Praha (FGRP). To, že projekt nebyl ihned odkázán do zákonných mezí České republiky a že nebyl jako takový okamžitě pozastaven a že nebyl územní plán Klánovického lesa změněn podle řádně předloženého návrhu - tedy na lesní plochu nahrazující plochu SO2- je selhání Magistrátu hl.m.Prahy a primátora Pavla Béma. A nejen to. Tento projekt je navíc pražským magistrátem, a nejen jím, nadále podporován, což lze považovat za ukázkové selhání české demokracie.

Chápe-li stát a jeho politická reprezentace veřejný zájem - zde zájem na zachování největšího lesního komplexu v Praze s vysokou vědeckou, biologickou, kulturní a estetickou hodnotou - tak, že si jej občané musí sami obhájit suplováním záměrně nefungujících státních mechanizmů (předkládáním podnětů státní správě, shromažďováním důkazů a vedením soudních řízení, nekonečnou argumentací a žádostmi o legitimní činnost státních orgánů i zastupitelstev, nebo trvalou medializací a pohotovostí k veřejným protestům atp.), pak Česká republika rezignuje na základní principy demokracie.

Státem chráněný Klánovický les absurdně snadno propadnul sítem státního zájmu i ochrany a byl svým správcem, státním podnikem Lesy ČR, nabídnut soukromému investorovi k téměř neomezenému použití. Poslední výspou jakési státní ochrany se tak stalo právě probíhající řízení EIA, posuzování vlivu projektu na životní prostředí, vedené na Ministerstvu životního prostředí (MŽP). Před rokem proběhlo tzv. zjišťovací řízení EIA, v němž bylo konstatováno, že projekt má významný vliv na životní prostředí a že tedy investor musí předložit kompletní dokumentaci. K tomuto výsledku přispělo i 1 600 připomínek od odborné i laické veřejnosti a tento počet byl historicky nejvyšším počtem zaslaných připomínek do řízení EIA.

Letošní připomínkování zmíněné kompletní dokumentace projektu golfového areálu v Klánovickém lese končí 13. 7. 2009.

Vážení čtenáři,

prosíme Vás, abyste se i Vy zúčastnili tohoto veřejného procesu, v němž nejsou připomínkám veřejnosti kladena žádná omezení, a svojí připomínkou Klánovickému lesu pomohli.

Svým e-mailem zaslaným na Ministerstvo životního prostředí upozorníte, jak je tento proces veřejností sledován. Na webových stránkách www.ujezdskystrom.info naleznete připravený vzor připomínek včetně detailního zpracování těch připomínek, které jsme již k dokumentaci projektu podali.

Vaše připomínky prosím zasílejte na e-mailovou adresu adresu MŽP: info@mzp.cz a v kopii na eia@ujezdskystrom.info.

Uživatelé Facebooku mohou les podpořit ve skupině "Kácet chráněný les kvůli golfu?" a dále pak ve skupině "Pošli jeden mail, pomůžeš změnit svět kolem nás!|1. kauza -- les". Touto skupinou chceme v budoucnu ovlivňovat i další celospolečenské kauzy, které nás trápí.

Pošlete-li své osobní vyjádření, dáte lesu svůj vlastní hlas, který pomůže sestavit kvalitní oponenturu plánované výstavbě golfového areálu. Pomozte prosím a nedovolte, aby bylo nadále srovnáváno nesrovnatelné a aby bylo řízení EIA zneužito ke svému vlastnímu opaku a prosazení záměru prokazatelně poškozujícího životní prostředí.

Každému, kdo zašle své vyjádření, případně upozorní e-mailem na případ Klánovického lesa ostatní, patří velký dík. Budeme vás informovat o dalším průběhu řízení a o tom, jaký měly vaše maily účinek. Nejzazší termín pro řádné odeslání připomínek je 13. 7. 2009.

Za občanskou aktivitu Újezdský STROM děkuje
RNDr. Pavel Roušar
Újezdský STROM
www.ujezdskystrom.info

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 9.7. 2009