Jak to bylo (a bude) na technopárty?

9. 7. 2009 / František Řezáč

Představitel studentů z koleje 17. listopadu v Praze pan Jiří Krupka jako jeden z postižených BORDELEM, který v blízkosti koleje dělali tzv. squateři, obhajuje jednání své i svých kolegů, vedoucí k vyklizení vily Milada. Tedy: kdo dělá BORDEL a nedá si rozumně domluvit, musí být donucen - policií - k pořádku, aby nerušil práva sousedů na klid a pořádek.

Ano, nelze než souhlasit. Ale, nadáni pamětí, musíme se ptát: Vážený pane Krupko, vážené studentky a studenti. Platí toto vaše rozhořčení také pro jiné případy, nebo se ozýváte jen tehdy, když jste postiženi vy a nedá se to už vydržet? Platí to také pro obyvatele vesnic, do jejichž blízkosti se proti jejich vůli a bez předchozího varování sjíždějí technaři a dělají BORDEL?

Upozorňuji, že jsem na technopárty byl, dobře se bavil a mluvil jak s účastníky (bylo mezi nimi dost studentek a studentů), tak s lidmi, bydlícími v okolí. Mohu vás ujistit, že tito lidé v žádném případě o techno nestojí a považují ho za BORDEL. Pana Kocába se v žádném případě nedovolávejme, ten udělá vždy jen to, co prospěje jeho popularitě, je to přece konec konců šoumen, tak jako ti technaři a squateři.

Dovolávejme se vlastního úsudku a práva a také solidarity s těmi, kdo jsou postiženi stejně, jako my. Doufám, že až taková situace nastane, budete důslední a uznáte právo všech lidí na klid a pořádek. Sezóna technopárty se blíží. Já už se těším. Tentokrát nejen na techno, ale i na případné vyjádření solidarity pražských studentů s lidmi na venkově, postiženými BORDELEM.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 9.7. 2009