PROTEST:

Zrušte volbu ředitele ČT, požadujeme změnu mediálních zákonů

9. 7. 2009

Dovolujeme obrátit se na Vás se žádostí, aby, kromě zrušení stávajícího výběrové řízení na post generálního ředitele České televize, byla zahájena jednání o změně mediálních zákonů za účasti profesních sdružení, organizací, odborů, odborné veřejnosti tak, jak se to děje v případě každé zákonné normy, která má sloužit veřejnosti.

Vážený pane předsedo, v loňském roce připravili mladí lidé a studenti obdivuhodnou iniciativu, kterou chtěli dát jasně, nekonfliktně a svrchovaně demokraticky najevo, jak jim záleží na kvalitě demokracie a osudu této země. Obrátili se na vrcholnou politickou reprezentaci i na občany a odbornou veřejnost.. "Dejte nám dárek ke dvacetinám," tak se jmenovala zveřejněná "Inventura demokracie", výzva studentů politikům, aby do 20. výročí sametové revoluce odstranili čtyři legislativní absurdity. Za jednu z nich studenti považují: obsazování mediálních rad podle politického klíče.

Studenti napsali: "Veřejnoprávní média jsou ovlivňována radními, kteří se cítí být odpovědni konkrétním politikům, ne veřejnosti. Mají pak tendenci volit slabé a ustrašené ředitele, jimiž je možno snadno manipulovat. A ovládají média argumentem takzvané "vyváženosti", což v praxi znamená povinnost mechanicky vyhovět všem politickým tlakům."

Jako občané Inventuru demokracie jednoznačně podporujeme a oceňujeme.

Souhlas s peticí pošlete na adresu Břetislava Rychlíka.

Naše společnost je v roce dvacátého výročí demokratických změn v hluboké krizi, která není jenom krizí ekonomickou, ale v prvé řadě krizí morální. Arogance, násilí, hrubost a nárůst nebezpečných, demokracii ohrožujících jevů od korupce po extremismus vyvolávají v občanech pocit bezmoci a frustrace. Naděje listopadových změn je mimo jiné podrývána bezmocí občanů z nemožnosti zapojit se do základního nástroje demokracie -- veřejného dialogu. Volba do mediálních rad je čítankovým příkladem. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná. To, že veřejnost a novináři znali jména pěti radních, vybraných podle stranického klíče den před zahájením veřejných slyšení a měsíc před volbou členů do Rady ČT, vnímáme jako předstírání demokracie. Studentům se politické elity cynicky vysmály. Nedivte se znechucení občanů z politiky. Je zcela zřejmé, že hra na nezávislost radních dávno skončila.

Ovšem, důsledky jsou katastrofální. Rada ČT přehlíží či přímo kryje šokující množství skandálů. Od tristního stavu programu, přes ekonomické podvody po nárůst naprosto nekvalifikovaných lidí v managementu současné České televize. Lidí mnohdy spojených s totalitním režimem, jeho bezpečnostními složkami, lidí bez jakékoliv kvalifikace či praxe v tak komplikovaném a náročném oboru. Za tento katastrofální stav nese také plnou odpovědnost Rada ČT, která, až na čestné výjimky, dávno není zástupcem a orgánem veřejnosti. Dnes jsme šokováni tím, jak na základě dvou stránek textu Rada České televize vybírá ředitele instituce se sedmimiliardovým rozpočtem, nesmírnou mocí a především odpovědností. Navíc instituce, která je placena občany, má sloužit veřejnosti a být tedy jakousi "vlajkovou lodí" demokracie. Proto by měla mít v čele respektovanou osobnost s vysokým mravním kreditem. I do nesrovnatelně bezvýznamnějších příspěvkových organizací se vybírá ředitel komisí odborníků, profesionálů v oboru.

Vážený pane předsedo,

étos listopadové revoluce velel doslova povinnost hledat nejlepší lidi na zodpovědná místa, nikoliv novodobé kádrové rezervy politických stran. Zákulisní politické tlaky a významné indicie, které zveřejnila média, svědčí o neserióznosti celého procesu volby ředitele ČT. Potvrzuje to pětice předvybraných finálních kandidátů na post generálního ředitele České televize. Pro skutečné osobnosti a respektované manažery je stávající systém nastaven tak, že vylučuje předem jejich zájem. Tento stav v důsledcích ohrožuje samotnou instituci a demokracii. Krize se může jen prohlubovat a eskalovat v době, kdy naše společnost i politické strany budou potřebovat řešit jiné a ještě naléhavější problémy. Za této situace by bylo nejčestnějším řešením zrušit stávající výběrové řízení. Samotní kandidáti by měli odstoupit a umožnit tak vyhlásit nové. Dokázali by veřejnosti, že kvalifikované řešení budoucnosti a osud České televize je pro ně důležitější než zisk výhodné trafiky. V tomto smyslu jsme připraveni odborně a profesně toto řešení podpořit.

Vážený pane předsedo,

přestože máte jistě plno práce s přípravou voleb, tak možná právě proto si dovolujeme obrátit se na Vás se žádostí, aby, kromě zrušení stávajícího výběrové řízení na post generálního ředitele České televize, byla zahájena jednání o změně mediálních zákonů za účasti profesních sdružení, organizací, odborů, odborné veřejnosti tak, jak se to děje v případě každé zákonné normy, která má sloužit veřejnosti. Média veřejné služby reprezentují nezpochybnitelný svobodný přístup občanů ke kontrole práce jimi volených zástupců. Současně bychom velmi ocenili, kdybyste se sešel se studenty z Inventury demokracie.

Těmito aktivitami chceme dát veřejnosti najevo, že bez společného a slušného dialogu to v demokracii nepůjde, že nežijeme v "předstírané demokracii", že věříme v demokratický krok většiny rozumných a odpovědných politiků. Právě oni by zákonem měli stanovit, aby se veřejnoprávní média mohla opírat o systémové kroky a nebyla předmětem subjektivního rozhodování a zvůle.

S úctou:

Miroslav Adamec, scénárista, předseda Asociace režisérů a scénáristů ( ARAS )

Antonín Bajaja -- spisovatel

Miroslav Balaštík -- šéfredaktor časopisu a nakladatelství Host

Markéta Baňková - výtvarnice

Zbyněk Benýšek -- malíř, spisovatel

Ivan Biel -- režisér, člen výkonného výboru Českého filmového a televizního svazu ( FITES)

Aleš Březina -- hudební skladatel, muzikolog

Olga Dabrowská - režisérka

Jiri David -- výtvarný umělec, pedagog VSUP Praha

Ivana Davidova, strihacka

Petra Diestlerová -- překladatelka

Ivo Dostál - hydrolog

Martin Duba - kameraman

Fero Fenič, režisér a producent

Ivan Fíla - režisér a scénárista

Daniela Fischerová -- spisovatelka

FITES - Český filmový a televizní svaz v zastoupení Jana Krause a Jana Šterna

PhDr. Milena Fucimanová -- spisovatelka

Martin Groman -- publicista

Jan Halas -- spisovatel a publicista

Hana Hegerová -- šansoniérka

Jan Hlavatý, výtvarník

Jitka Hlavatá, produkční

Juraj Herz -- režisér

Milan Hrabal -- knihovník, člen PEN klubu, Obce spisovatelů

¨

Jan Hřebejk - režisér

Ladislava Chateau - publicistka

Ïgor Chaun - režisér

Miroslav Janek, režisér a kameraman

Tonička Janková - střihačka

Michael Janík -- písničkář

Monika Janíková -- psycholožka, předsedkyně NNO

Petr Jarchovský -- scénárista, pedagog FAMU

Pavel Jungmann, nakladatelství Archa, Zlín

Vladimír Just -- teatrolog, pedagog, mediální kritik

Eva Kantůrková --spisovatelka

Petr Kaňka -- režisér, scénárista

Vladimír Karfík -- literární kritik

Dušan Karpatský, překladatel

Jan Kasl - architekt

Pavel Kašpar -- evangelický farář

Čestmír Klos - novinář

Erazim Kohák -- filozof, bývalý člen Rady České televize

Ivan Kopecký - spisovatel, Praha

Petr Kovařík - spisovatel

Jiří Králík - umělecký ředitel Festivalu nad řekou Písek 2009, člen Rady pro umění MK ČR

Jiří Kratochvil, spisovatel

Jiří Krejčík -- režisér

Vít Kremlička - básník

Eda Kriseová -- spisovatelka

Libuše Ludvíková -- ředitelka České centrum PEN klubu

Vladimír Merta -- písničkář a režisér

Vladimír Mikeš -- překladatel, pedagog DAMU

Petr Minařík -- šéfredaktor revue Rozrazil

Dana Mojžíšová, PEN klub

Věra Nosková - spisovatelka

Petr Nikolajev -- režisér

¨

Petr Oslzlý, ředitel Centra experimentálního divadla, profesor JAMU

Tomáš Padevět -- grafik

Šimon Pellar -- překladatel, předseda Rady uměleckých obcí

Jiří Peňás -- novinář

Jan Antonín Pitínský -- režisér, dramatik

Jiří Plocek -- hudebník a publicista

Martin C. Putna -- literární historik

Josef Platz - režisér

JUDr. Tomáš Pohl - redaktor folkového serveru FOLKtime.cz

a pedagog Práv. fakulty UK v Praze

Petra Procházková -- novinářka

Martin C. Putna -- literární historik

Milos Rejchrt, evangelický farář, bývalý člen Rady ČT

Lydie Romanská -- předsedkyně Obce spisovatelů Ostrava

Břetislav Rychlík, režisér, člen výkonného výboru Českého filmového a televizního svazu ( FITES)

Monika Rychlíková -- režisérka a dramaturgyně

Jan Sapák -- architekt

Eva Salzmannová -- herečka

Ivo Sedlácek - výtvarný umelec, reditel Zlínské soukromé vyšsí odborné skoly

Petr Sitár - podnikatel . filmová a TV/DVD postprodukce

Olga Sommerová -- režisérka

Jan Svěrák -- režisér

Zdeněk Svěrák -- herec a scénárista

Jan Šabata -- nakladatel

Jarosla Šabata - politolog

Jan Šimsa -- evangelický farář

Jana Ševčíková - režisérka

Pavel Štingl - režisér

Ljuba Václavová -- režisérka, členka výkonného výboru ARAS

Jiří Vanýsek st. -- režisér, pedagog JAMU

Ludvík Vaculík -- spisovatel

Jaroslav Vašíček -- režisér a producent, člen výkonného výboru Českého filmového a televizního svazu

( FITES)

Kristýna Vlachová, režisérka, členka výkonného výboru Českého filmového a televizního svazu

( FITES)

Jiří Tomáš -- nakladatelství Akropolis

Jana Tomsová -- producentka, členka výkonného výboru Českého filmového a televizního svazu

( FITES)

Jan Trefulka -- spisovatel, bývalý člen Rady ČT

Zdeněk Troška -- režisér

Petr Zenkl -- překladatel, šéfredaktor

Jitka Zykánová -- redaktorka

Jiří Žáček -- básník, prezident Akademie literatury české

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 9.7. 2009