25. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 8. 2008

21.srpen 1968 v OSN a jeho mezinárodně politický význam

vzpomínky bývalého diplomata a pracovníka československé rozvědky

Kromě veřejných a pochopitelných protestů ihned 21. srpna mi „styčný důstojník“ CIA oznámil, že bychom si měli uvědomit, že na mezinárodně politické scéně jsou mnohem podstatnější věci než invaze do Prahy. Projednává se dohoda o ukončení války ve Vietnamu (dokonce za našeho zprostředkování) a hlavně Smlouva o nešíření jaderních zbraní a postupném snižování jejich stavů.

Přihodila se nám zvláštní věc. Letos je to 40 let od Pražského jara, symbolu demokratizačních změn, které v tomto období probíhaly. A přitom tato významná skutečnost nás snad i dokonce účelově míjí bez povšimnutí. Místo toho máme reportáže, teatrální on street představení, konference, přednášky, filmy a řadu besed jenom o invazi 21. srpna 1968. Přitom probíhající změny se netýkaly jen krátkého jarního období či podzimu, ale postupné změny byly znát velice účinně o několik let dříve.

Vzpomeňme jen na úvahy o naší společností a jejím možném vývoji v tisku, odborných společenských časopisech, novou vlnu ve filmové tvorbě, sociologii, filozofii, historii, literatuře i různé tendence k organizačním změnám na určitých administrativních či přímo vládních institucích. Prvé náznaky byly znát již počátkem šedesátých let. To byla podstata celospolečenských změn a aktivizování našich občanů.

Navíc to byla i zpráva světu – sdělení o hledání nové vize. Jednalo se o vzepnutí intelektuálních sil společnosti v každém spektru aktivního života. Tyto podstatné a rozhodující věci pod symbolem „socialismus s lidskou tvář“ jsou nyní vnímány, jako by se nestaly. Máme tu ale vpád vojsk Varšavské smlouvy.

Ten mě zastihl v New Yorku na československé Stálé misi při OSN. Vzhledem k okupované Praze, OSN zůstalo jedinou možnou platformou pro veřejný protest a hájení československé pozice.

21. srpna požádalo 6 členů Rady bezpečnosti o její svolání – Francie, Dánsko, Kanada, USA a Paraguay. Později se připojil Senegal. Na druhé straně stál SSSR a Maďarsko jako členové Rady a přizvané Polsko a Bulharsko. Argumenty sovětské strany byly dvojí. Nejprve, že vojska vstoupila na základě „pozvání“- Vzhledem k neudržitelnosti tohoto argumentu přešli později na „kontrarevoluční činnost“ s příkladem vraždění v Maďarsku, jako v roce 1956. USA a ostatní země vystupovaly s rozhodností, neutrální země však dosti zdrženlivě. To proto, že zároveň probíhala také válka ve Vietnamu.

Sám jsem byl na misi jako politický pracovník, s možností dobrých kontaktů jak na USA, tak na SSSR. Velvyslanec Milan Klusák, zeť prezidenta Svobody, byl v Praze a jeho zástupce Jan Mužík sledoval ekonomické otázky. Ministerstvo zahraničí zaslalo pokyn se jednání neúčastnit. Přesto jsme se rozhodli, že se přihlásíme do debaty. Mužík obsadil místo a já jsem mu v předpokoji napsal projev, odmítající argumenty účastníků agrese. Odvolali jsme se na prohlášení ÚV KSČ a vlády. Mužík sám dodal z hlavy poslední odstavec, odmítající paralelu s maďarskými událostmi.

Ministr zahraničí Jiří Hájek, který v tu dobu byl i s jinými ministry v Bělehradě, přiletěl do New Yorku, aby se jednání účastnil. Na pokyn z Prahy „nejednat“ jsme nereagovali a Hájek si sám připravil projev. Celou dobu jsme se snažili spojit s prezidentem, dlícím v Moskvě, což se nám nikdy nepodařilo.

Otázkou bylo, zda a nakolik případné vystoupení ministra Hájka může napomoci probíhajícímu jednání v Moskvě, či ho poškodit. Znal jsem Hájka dobře a věděl jsem, že pokyn bude respektovat. Byl to člověk v moderní čs. diplomacii nesouměřitelný. Stejně tak jako nesouměřitelnou byla jeho pozdější posice v disentu, a to i vzhledem k jeho vztahům, i osobním, k vedoucím představitelům západní Evropy. Měl  velkou analytickou schopnost předvídat vývoj. Na druhé straně jako intelektuál, jehož škála uvažování zahrnovala i schopnost posoudit negativní důsledky každého rozhodnutí, byl pochopitelně nerozhodný. Když se Hájek přihlásil o slovo, okamžitě nám byl (kupodivu...) doručen pokyn z Moskvy, prý od prezidenta, aby Hájek nevystupoval a bezodkladně se vrátil do Prahy. Pokyn jsem mu však předal až po předneseném projevu... Došlo tak k plnému využití v té době jediné mezinárodní platformy na uplatnění československého stanoviska a protestu. Poté Hájek odletěl přes Švýcarsko do Prahy.

Charakteristickým v té době byl i vztah USA k intervenci. Kromě veřejných a pochopitelných protestů ihned 21. srpna mi „styčný důstojník“ CIA oznámil, že bychom si měli uvědomit, že na mezinárodně politické scéně jsou mnohem podstatnější věci než invaze do Prahy. Projednává se dohoda o ukončení války ve Vietnamu (dokonce za našeho zprostředkování) a hlavně Smlouva o nešíření jaderních zbraní a postupném snižování jejich stavů. Uzavřel charakteristicky pro jejich přístup příslovečnou větou „O co vlastně jde? Byli jste socialistickou zemí a zůstáváte socialistickou zemí...“. Svým způsobem je třeba nejenom jeho argumenty uznat, ale i dnes už musíme hodnotit rok 1968 i jako rok nejužší americko-sovětské spolupráce. Jako člověk, který se zabývá mezinárodními vztahy a znající literaturu k tomuto období, to musím potvrdit. Roku 1968 je vždy věnován velký důraz z hlediska porozumění a počínajícímu strategickému partnerství USA a SSSR. Invaze je z mocenského pohledu chápána jako interní záležitost, pokud vůbec o ni je zmínka.

Význam roku 1968 je nezpochybnitelný z hlediska hodnocení a jeho přínosu pro vlastní společnost a hledání jiné cesty. V Československu byly těmto úvahám dány podmínky jako nejvyspělejší ze zemí východního bloku. Tyto změny, aby byly reálné a efektivní, by však musely přijít z centra moci – což je z Moskvy. To je ale již o Gorbačovovi, a bylo by proto mnohem záslužnější se dnes zabývat i tím, jak dalece právě ruská perestrojka model pražského jara přebírala. Zde rozhodně nemusíme být skromní.

O tom se však diskuse překvapivě v souvislostí s rokem 1968 nevedou. Snad později – za dalších 10 let. Dnes tvrdíme, že Gorbačova „uzbrojil Reagan“, aby začal změny v Rusku, a to nám stačí. Kdo nám ale uzbrojil Novotného? A proč ne Kubu, i když ta Američanům vadí více? Nezapomeňme také, že to byl Reagan, který po svém nástupu ihned zrušil embargo na dodávky obilí do Ruska. Proč?

Malá, ale velmi podstatná poznámka na závěr.

Invaze je o vojácích. Měli jsme zde sovětské základny. Změny se však děly a z agresorova vojska se postupně stala Gorbačovova vojska. Československou armádu jsme si my sami naopak vyčistili od „podvratných živlů“, takže na ni měl Jakeš do posledního dechu spoleh. Dobře to chápala, i jako nevoják, Jiřina Šiklová. Cituji: „V listopadu 1989 jsme se příslušníků ministerstva vnitra nemuseli bát, bylo jich málo. Lidové milice byly nespolehlivé, (také se brzy rozprchly), strach šel jedině z Československé armády.“

Věděl to i Jiří Hájek, který na zahraničně politické otázky v disentu měl největší vliv. Proto, jak se jednou vyjádřil také v televizi Václav Havel, on sám před revolucí jednal se sovětskými vojsky. Ovšem překvapivě nebo účelově již zapomněl, jak řekl, o co šlo. Mohu mu to připomenout, neboť jsem rovněž z pověření Hájka (mimochodem jsem byl také 2x v Moskvě rovněž z jeho pověření „na koberečku“, proč stále nic neděláme), byl jednat s ruskými důstojníky v Milovicích a to již v březnu 1989. Ne o tom, aby byli v případě přechodu moci neutrální, ale aby pomohli předejít případným akcím Československé armády, které jsme nemohli vyloučit. Předně vyjádřením svého důrazného stanoviska vůči ÚV KSČ, dále vůči velení ČSA a pokud by tyto kroky byly neúčinné, měli Ruskové zaujmout jednoznačný postoj, nikoliv neutrální, ale na straně předpokládaných změn. Kdo má schopnost politického uvažování, neměl by být překvapen. Zvláště pod dojmem, že tato „naše československá“ armáda měla své tanky v listopadu připravené nedaleko Prahy a čekala jen na stranický pokyn, aby udělala v Praze pořádek – po vojensku.

Takže sovětská armáda byla schopna intervenovat i v roce 1989. Kdo jí poděkuje? Nebo ji budeme jen stále odsuzovat? V ohrožení byly „naše děti“ v Praze a právě Rusové svým postojem zajišťovali jejich ochranu před potenciálním nebezpečím. A ono to nebezpečí nebylo tak nereálné – vzpomeňme na Rumunsko.

text byl odvysílán na ČRo 6


                 
Obsah vydání       25. 8. 2008
25. 8. 2008 21.srpen 1968 v OSN a jeho mezinárodně politický význam Miroslav  Polreich
25. 8. 2008 Gruzie obviňuje Rusko z pokračující "okupace"
25. 8. 2008 Obama prohraje, protože není dost americký
25. 8. 2008 Český rozhlas: nemohoucnost několika radních
25. 8. 2008 Témata a quasitémata, aneb Hrozí nám Nový světový pořádek? Ivo  Šebestík
25. 8. 2008 Mladí sociální demokraté se postavili proti vedení
24. 8. 2008 Pravděpodobná nástupkyně Saakašviliho letí do USA Karel  Dolejší
24. 8. 2008 Nestabilita v Gruzii zasáhla přepravu kaspické ropy Karel  Dolejší
25. 8. 2008 75. výročí VE 301, neboli "Goebbelsovy huby" Richard  Seemann
25. 8. 2008 24. srpna 1944: komunistické vedení pařížského povstání volá o pomoc americkou armádu Karel  Košťál
25. 8. 2008 Koncert klasické hudby jako politická událost Petr  Nachtmann
22. 8. 2008 Česká republika si zahrává s jaderným ohněm Jakub  Rolčík
23. 8. 2008 Většina zbraní dobytých ruskou armádou v Gruzii byla modernizována na Ukrajině
24. 8. 2008 Situace kolem Jižní Osetie: čísla a fakta -- viděná z ruské strany
23. 8. 2008 Bylo odpoledne... Josef  Škvorecký
23. 8. 2008 Škvoreckého Mirákl: Politická detektivka? Petr  Kleňha
25. 8. 2008 Devatenácté století ještě neskončilo, ale dvacáté století již ano Jiří  Beránek
25. 8. 2008 Srpnová noc - perfektně zvládnuté téma? František  Hájek
23. 8. 2008 Američané usmrtili 76 afghánských civilistů, konstatuje afghánské ministerstvo vnitra
23. 8. 2008 Centrum CIA v Makedonii staví firma, která dělala pro Saddáma
25. 8. 2008 Šestý smysl, aneb Co nám říká jednání ryb? Uwe  Ladwig
22. 8. 2008 IANSA: Kdo prodal německé útočné pušky do Gruzie?
22. 8. 2008 Polsko--americká deklarace -- rizika ihned, posílení bezpečnosti (snad) od roku 2012 Karel  Dolejší
22. 8. 2008 "Reakce ruských jednotek v Jižní Osetii byla zcela oprávněná"
22. 8. 2008 Americký ultrakonzervativec kritizuje Bushovu vládu za válku v Gruzii
22. 8. 2008 Reformy r. 1968 byly důležité, protože začaly
25. 8. 2008 Paroubek: Jednat ještě neznamená dojednat Jiří  Paroubek
22. 8. 2008 1938, 1968, 2008: Radar a "Střídání stráží" Petr  Glivický
25. 8. 2008 S učitelstvím to není tak jednoduché
22. 8. 2008 Jestliže se Čechům radar nelíbí, mohou přece Topolánka vyhnat z funkce
22. 8. 2008 V láhvi s medem okolo Islandu Bohumil  Kartous
22. 8. 2008 Copak mají Spojené státy nárok odsuzovat humanitární intervence? Daniel  Veselý
22. 8. 2008 AT&T vám přináší předvolební sjezd demokratů ... a republikánský sjezd jakbysmet! Greg  Evans
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008
23. 8. 2008 Velvyslanec USA v Moskvě: Rusko odpovědělo na gruzínský útok odůvodněně
25. 8. 2008 Bitva u Kurska aneb čím nás krmí média Miloslav  Štěrba

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
25. 8. 2008 21.srpen 1968 v OSN a jeho mezinárodně politický význam Miroslav  Polreich
23. 8. 2008 Škvoreckého Mirákl: Politická detektivka? Petr  Kleňha
22. 8. 2008 Srpen 1968: Kapitalismus není žádná varianta k socialismu Boris  Cvek
22. 8. 2008 Pražský Fleet Sheet: Bilak jako Havel   
22. 8. 2008 1968: Sociální demokraté podporovali demokratizační proces Jiří  Paroubek
22. 8. 2008 Slabost elit Jindřich  Pilař
22. 8. 2008 Jak nejlépe čelit normalizaci František  Řezáč
22. 8. 2008 Za normalizace národ zotročený nebyl   
22. 8. 2008 Reformy r. 1968 byly důležité, protože začaly   
21. 8. 2008 Srpnová noc v České televizi: Perfektně zvládnuté téma Štěpán  Kotrba
21. 8. 2008 1968: Jak bylo těsto nádherně zaděláno..., kolik kvásku se do něj vešlo Michal  Vimmer
21. 8. 2008 1968: Skandinávský socialismus jako vzor pro demokratizaci Pavel  Čámský
20. 8. 2008 Pražské jaro v historickém nadhledu Miloš  Pick
20. 8. 2008 Nejabsurdnější nebyla okupace 21. srpna 1968   
20. 8. 2008 Osmašedesátý očima velitele StB: "Kdo zradil vlast" Jaroslav  Klíma

17. listopad RSS 2.0      Historie >
25. 8. 2008 21.srpen 1968 v OSN a jeho mezinárodně politický význam Miroslav  Polreich
2. 8. 2008 Tenkrát I: Robert Sedláček a jeho pokus zmapovat po deseti letech pád komunismu Jan  Čulík
27. 6. 2008 Lidsky i intelektuálně nepřijatelná frazeologie vůči mravnímu zrcadlu aneb "Dejte šaškům rolničky!" Štěpán  Kotrba
18. 7. 2007 Co dělal špión Karel Koecher v Prognostickém ústavu? Karel  Köcher
2. 2. 2007 Samozvaní samosoudci - jeden z největších úspěchů StB Václav  Havel
5. 1. 2007 Charta 77 ako zárodok "občianskej spoločnosti" Eduard  Chmelár
4. 1. 2007 Miloš, Gert, Milan, Frau A a vize budoucnosti Miloš  Pick
14. 12. 2006 Mýtus, který skončil už dávno Bořivoj  Horský
18. 11. 2006 Sedmnáct let... aneb za tři roky to bude dvacet let Ladislav  Žák
17. 11. 2006 Sedmnáctý po sedmnácté Stanislav  Křeček
17. 11. 2006 17. listopad 1989 v Britských listech po deseti letech   
17. 11. 2006 Za nekrology Pavel  Kopecký
17. 11. 2006 Nežná? Revolúcia? Lucia  Mrázová
16. 11. 2006 Jaká byla role agenta Zifčáka?   
5. 10. 2006 Barevný podzim 1989 Pavel  Pečínka