22. 9. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 9. 2008

Cesta z pasti pro nelegály

Z kontrol úřadů práce a orgánů celní správy u zaměstnavatelů podle MPSV vyplývá, že každý čtvrtý až pátý cizinec je u nás nelegálně zaměstnáván. Jestliže tedy nyní v ČR legálně pracuje zhruba 310 tisíc cizinců, dojdeme jednoduchými počty k cca 70 tisícům "nelegálů". To odpovídá počtu obyvatel severočeského Mostu.

Jak se tito lidé do této situace dostali a jak žijí?

Několik neziskových organizací, které se věnují cizincům, vydává v těchto dnech prohlášení, jímž se pro tuto kategorii lidí snaží dosáhnout tzv. beztrestného výjezdu. Upozorňují na to, že mnoho cizinců se do nelegálního postavení nemusí dostat svým zaviněním. Často se jedná pouze o drobné pochybení administrativního charakteru, nebo je na vině špatné fungování českých úřadů či úmyslné jednání zaměstnavatelů či příslušníků mafie, kteří si tímto chtějí pojistit cizincovu závislost. Z nelegality není jiné cesty než přes přihlášení se na policii a následné správní vyhoštění.

Česká republika dosud při řešení problému nelegality pobytu cizinců sází výhradně na represi. Opatření bývají ovšem neefektivní a finančně náročná. Počty dopadených cizinců jsou i přes velké razie mizivé, zadržování cizinců v detenčních táborech a fyzické deportace jsou drahé.

Mezi "nelegály" jsou i lidé, kteří jsou v tomto pobytovém "nerežimu" třeba několik let. Snaží se být nenápadní, protože opak by jim přinesl jednoznačný trest. Přesto jsou již do značné míry začlenění a mají potenciál k tomu, aby po úpravě pobytového statusu byli této zemi prospěšnější než dosud. Ani zákonodárci, ani orgány veřejné správy však dostatečně nevnímají obtížnou situaci těchto lidí a nesnaží se jim pomoci. Ta by se ale státu v daném případě velmi vyplatila.

Iniciativa navrhuje, aby této skupině imigrantů byl umožněn beztrestný výjezd, jehož možným přínosem by bylo to, že si věci dají do pořádku a budou moci po uhrazení pokuty a symbolickém trestu krátkodobého vyhoštění přijet např. i na připravovanou Zelenou kartu.. Problém by se dal ošetřit i prováděcí vyhláškou ke zmíněnému institutu, která by např. stanovila i několikaměsíční lhůtu, během níž by se cizinci bez povolení k pobytu mohli dobrovolně dostavit na příslušné úřady, aniž by se vystavili fatální sankci.

V současné době k nám směřuje migrace spíše z Dálného Východu a přináší problémy, dané značnou odlišností kultur, náboženství a zkušeností. Nelegály jsou z minulosti zejména Ukrajinci a další občané postsovětských republik, lidé kulturně podstatně bližší. Navrhovaný postup by tedy lepšímu přijetí i začlenění imigrantů spíše prospěl. Potěšení by jistě bylo i na straně správce daní.

Orgány MV dosud nicméně spoléhají jen na hrozbu trestu. Jeho přínos je však podstatně nižší než efekt podmíněného jednorázového pardonu.

(Autor je jednatelem sdružení Most pro lidská práva)

                 
Obsah vydání       22. 9. 2008
22. 9. 2008 Gordon Brown se chce zachránit globální iniciativou proti finanční krizi
22. 9. 2008 Zákaz pražského karnevalu míří k Nejvyššímu správnímu soudu
22. 9. 2008 Cesta z pasti pro nelegály Milan  Daniel
22. 9. 2008 Čunkův recept na demokracii: politické bratrstvo Boris  Cvek
22. 9. 2008 Není investigativní žurnalistika na scestí? Miloš  Dokulil
22. 9. 2008 Pošpiněný institut prezidentských milostí Zdeněk  Jemelík
22. 9. 2008 Udělá americká vláda sama bankrot?
22. 9. 2008 Michael  Marčák
22. 9. 2008 Gordon Brown vede Labouristickou stranu k rozdrcení v příštích volbách
22. 9. 2008 Finanční krize: Komu se dá věřit ?!? Ladislav  Žák
22. 9. 2008 Kapitalismus vždycky ví, jak problém vyřešit Milan  Kohout
22. 9. 2008 Obětí Mnichova byla i Milada Horáková Miloslav  Štěrba
22. 9. 2008 Associated Press: Rosenbergovi synové přiznali, že jejich otec byl špion
22. 9. 2008 Michael  Marčák
22. 9. 2008 Nord Stream: Putin zve po tvrdém vyjednávání Evropu k spoluúčasti
22. 9. 2008 O posmrtném životě historických osob, neboli Ani velkému počtu hlasů se někdy nedá věřit Uwe  Ladwig
22. 9. 2008 Paranoia nikdy nepřináší mír, ale vždycky jen válku Štěpán  Kotrba
22. 9. 2008 K romskému táboru patří romské písničky i čardáš Pavel  Pečínka
22. 9. 2008 Gazprom bude těžit plyn v Bolívii
22. 9. 2008 Vůdcovo hlavní město kultury Richard  Seemann
19. 9. 2008 Protestujeme proti likvidační politice české vlády
22. 9. 2008 Křesťanská identita Evropy Jan  Sova
19. 9. 2008 Kde a kdo jsou ti extrémní levičáci Lubomír  Molnár
19. 9. 2008 Proč bychom měli vědět, jaké otázky položil LHC Miloš  Dokulil
19. 9. 2008 Jsou Češi heretici? Miloš  Dokulil
19. 9. 2008 Nekompetence, anebo nějaká "tajná strategie"?
18. 9. 2008 Co ukazuje finanční krize Jan  Mertl
18. 9. 2008 Strčte si vaše kostky cukru za klobouk, pane Vondro! Josef  Brož
18. 9. 2008 Nad léčivými jointy s Lumírem Hanušem Štěpán  Kotrba, Lumír Ondřej Hanuš
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008