19. 9. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 9. 2008

Co ukazuje finanční krize

Současná finanční krize a rychlý pád cen aktiv jistě bude sloužit ještě několik let jako podklad pro národohospodářskou (nebo klidně i globální ekonomickou) analýzu. Už nyní je však možné ze stávajícího vývoje vyvodit některé poznatky.

Vývoj ukazuje, do jaké velké míry jsou finanční trhy dneška virtuální realita. Jestliže je schopna pražská burza spadnout v tržní hodnotě o 300 miliard korun pouze od začátku září (jak uvádí server IHNED.cz), pak je zřejmé, že určitá část finančních trhů (ta, která nyní zmizí) nemá vůbec žádný obsah -- snad kromě naděje a víry. Pomiňme nyní otázku, zda tedy majetek a společenská pozice jejich vlastníků a manažerů není virtuální realita taktéž. I když se samozřejmě nabízí úvaha, že nejde jen o to, kdo kolik vydělává, ale že jde také o to, jak to vydělává.

Samozřejmě, že princip objektivního užitku či hodnoty do ekonomické teorie již řadu let nepatří, ale na druhé straně, pokud si v tomto případě porovnáme například farmáře, které jen na trhu prodává své produkty za ceny patřičně sražené a zracionalizované konkurencí na trhu komodit, a burzovního makléře, který si vydělá desetinásobek téhož obchodováním s virtuálnem, přestože ono virtuálno může kdykoli zmizet, je otázka, kam se současná ekonomika posouvá. Nicméně daleko podstatnější je, že se ukazuje, že nejsou peníze jako peníze -- tedy že peníze vytvořené spekulací mohou mít velmi krátkou životnost. Z uvedeného pak ale vyplývá relativizace řady ekonomických pouček, ale i společenského úspěchu některých oborů lidské činnosti a jejich aktérů.

Dalším problémem je role vlády. Americká vláda nalila do postižených institucí miliardy (veřejných) dolarů, aby zabránila nejhoršímu. Je zřejmé, že zejména v případě velké pojišťovny AIG jde o správný krok, protože pokud by to neudělala, pak by se životní a jiné pojistky občanů staly velmi rychle virtuální realitou také. Neoliberální přístup -- tedy nechat všechny a všechno, ať se vylížou z problémů sami -- je sice teoreticky čistý a zdánlivě líbivý, ale v praxi nefunkční a také proto empiricky neaplikovaný -- zajímavé ovšem je, že tentokrát za aplausu jinak plně tržně orientovaných ekonomů. Navíc se to ale stalo v zemi, která se neustále zaštituje tržní racionalitou a efektivitou, která ovšem v tomto případě končí tak, že daňoví poplatníci jednou za 20-30 let zaplatí vzniklé ztráty. Nabízí se tudíž otázka, zda by tyto veřejné prostředky nemohly být využity třeba v menším rozsahu průběžně lépe -- tedy investovány pomocí welfare state třeba do zabezpečení některých životních rizik občanů, aby tito nebyli nuceni v tak velké míře k zajištění svých rizik vstupovat na kapitálový trh, který jak vidíme má také svá rizika a omezení a zdaleka není tak dokonalý, jak se nám snaží jeho apologeti namluvit.

Dále se ukazuje, že autoregulační působení trhu ve smyslu dosahování kvality preference zodpovědnosti jednotlivců či soukromých institucí je fikce par excellence. Lze si vzpomenout, jak liberální ekonomové plédovali v řadě sektorů za absenci státní regulace či certifikace, s tím, že např. certifikační roli a kontrolu kvality s přehledem nahradí certifikační agentury, které budou obchodovat s příslušnými certifikáty či značkami kvality, což bude ona správná tržní cesta ke kvalitě namísto státní regulace. A nyní se s klidem konstatuje, že např. co se týče ratingových agentur, tedy jakéhosi etalonu tohoto principu, že se prostě spletly a že tudíž jejich ještě před několika měsíci publikovaná hodnocení bank a dalších finančních institucí nemají ani hodnotu papíru, na nichž jsou vytištěny. V tomto světle nakonec nedokonalá a korupčně vonící státní certifikace vychází jako docela dobrá alternativa, protože na ni alespoň všichni dohlíží a mohou do toho mluvit.

Nechci tím samozřejmě říct, že současná krize je důvodem k tuhé regulaci a návratu centrálně plánované ekonomiky. To by byl anachronismus a cesta zpět. Ani z ní nevyplývá, že banky a finanční instituce jsou zlé instituce určené k záhubě. Jsou jen obětí své vlastní dovednosti, která jim přerostla přes hlavu. Nicméně se ukazuje, že řada experimentů podložených pouze vírou v konkurenci a trh selhala, jakkoli byla realizována zcela na tržních principech. Je to důvod pro to, abychom nestavěli další koncepce pouze na principu tržní racionality a soukromého užitku, ale zabudovali do nich zcela programově a preventivně i aspekty sociální, aspekty veřejné ekonomie a trvale udržitelného rozvoje. Ukazuje se jednoznačně, že trh je dobrý sluha, ale špatný pán, že podřízení života tržní racionalitě a umělé vytvořené honbě za efektivností nemůže skončit jinak, než autodestrukcí, protože touha po úspěchu a zisku nakonec ničí a zničí smysl, kvůli kterému daná instituce či trh s určitým zbožím či produktem existuje. Je tudíž třeba trh ne zrušit, ale zkrotit. Zkrotit pomocí demokracie, pomocí welfare state a pomocí analýzy dlouhodobých důsledků lidského konání. Nepotřebujeme a neměli bychom diskontovat budoucnost, ba naopak.

                 
Obsah vydání       19. 9. 2008
20. 9. 2008 "Horší nás teprve čeká"
19. 9. 2008 Protestujeme proti likvidační politice české vlády
20. 9. 2008 Velký hadronový urychlovač vyřazen z provozu
19. 9. 2008 Proč bychom měli vědět, jaké otázky položil LHC Miloš  Dokulil
19. 9. 2008 Obrat na bankovních trzích: Americká vláda zasahuje, akcie rychle stoupají
19. 9. 2008 Nekompetence, anebo nějaká "tajná strategie"?
18. 9. 2008 Ústřední banky napumpovaly do trhů 180 miliard dolarů
18. 9. 2008 Italské národní aerolinie Alitalia "udělaly bankrot"
19. 9. 2008 Myšlenka včerejška: Kuda do Kabula, gospodin?
20. 9. 2008 Human Rights Out
20. 9. 2008 Číňané kupují Rotschilda
18. 9. 2008 Svět finančních fantazií zlikvidoval údajné obry globálního bankovnictví
18. 9. 2008 Michael  Marčák
18. 9. 2008 Co ukazuje finanční krize Jan  Mertl
19. 9. 2008 Jsou Češi heretici? Miloš  Dokulil
19. 9. 2008 Kde a kdo jsou ti extrémní levičáci Lubomír  Molnár
19. 9. 2008 Exploze v Toulouse, aneb dodnes neobjasněná příčina katastrofy Miloslav  Štěrba
18. 9. 2008 Strčte si vaše kostky cukru za klobouk, pane Vondro! Josef  Brož
20. 9. 2008 EU a pět středoasijských zemí posílí spolupráci ve využívání energetických zdrojů
20. 9. 2008 Chávez budúci týždeň pocestuje na návštevu Ruska a Číny
20. 9. 2008 Kanada sa obáva Ruska, vysiela jednotky do Arktídy
20. 9. 2008 Honduras: Apatia USA posilnila naše vzťahy s Chávezom
19. 9. 2008 Technologický přelom: Google spustil indexaci audia, a to i ve videu
19. 9. 2008 Pár poznámek k alfa samcům Pavel  Urban
19. 9. 2008 Jak vzniká nedůvěra a panika, aneb americká hi-tech špionážní loď na výletě
19. 9. 2008 Rusko úspěšně otestovalo balistickou střelu Bulava-M
19. 9. 2008 Lavrov: Díky Saakšvilimu není otázka územní celistvosti Gruzie nadále aktuální
18. 9. 2008 Pravomocný rozsudek: Dalík a Večerek upláceli
18. 9. 2008 Citát dne (včerejšího): očistit se netřeba
18. 9. 2008 Nad léčivými jointy s Lumírem Hanušem Štěpán  Kotrba, Lumír Ondřej Hanuš
18. 9. 2008 Počet osob zbavených způsobilosti k právním úkonům dramaticky roste
18. 9. 2008 Freeze Fest aneb kultura jinak
18. 9. 2008 Dva scénáře mediální civilizace, dvě vize digitalizovaného světa Petr  Sak
18. 9. 2008 Skvělý článek o Svaté Hoře! Boris  Cvek
17. 9. 2008 Evropě to osladíme Sandra  Wain
18. 9. 2008 Dmitrij Rogozin: Stačí prostě jenom zničit radar Dmitrij  Rogozin
19. 9. 2008 Měloč Miroslav  Polreich
17. 9. 2008 Nelze diktovat vyhnancům Bohumil  Kartous
17. 9. 2008 Česká republika má velmi slavné poutní místo, Svatou Horu Jan  Paul
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008

Hypoteční, finanční ... ekonomická krize RSS 2.0      Historie >
20. 9. 2008 Číňané kupují Rotschilda   
20. 9. 2008 "Horší nás teprve čeká"   
19. 9. 2008 Nekompetence, anebo nějaká "tajná strategie"?   
19. 9. 2008 Obrat na bankovních trzích: Americká vláda zasahuje, akcie rychle stoupají   
18. 9. 2008 Globální finanční krize se prohlubuje   
18. 9. 2008 Svět finančních fantazií zlikvidoval údajné obry globálního bankovnictví   
18. 9. 2008 Ruský finanční systém se také otřásá, Gazprom ztratil v posledních dnech 20% hodnoty   
18. 9. 2008 Ústřední banky napumpovaly do trhů 180 miliard dolarů   
18. 9. 2008 Co ukazuje finanční krize Jan  Mertl
17. 9. 2008 Americká vláda zřejmě zachrání obří pojišťovnu AIG před bankrotem   
17. 9. 2008 Americká vláda znárodnila pojišťovnu AIG   
17. 9. 2008 Britská banka HBOS přišla za poslední dva dny asi o miliardu liber   
15. 9. 2008 Burzy poklesly, americká banka Lehman's udělala bankrot   
13. 9. 2008 Další čelná americká banka na pokraji bankrotu   
9. 9. 2008 Trh zařídí, daňový poplatník zaplatí, neboli Když banky krachují, stát znárodňuje a akcionáři se radují Uwe  Ladwig