19. 9. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 9. 2008

Otevřený dopis ministru kultury:

Protestujeme proti likvidační politice české vlády

Protože jsme nedostali možnost komunikovat s Vámi přímo, přestože jsme o to opakovaně písemně žádali, obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem, abyste se osobně vyjádřil k problémům, které se dotýkají všech zaměstnanců kulturních institucí řízených Ministerstvem kultury ČR. Píšeme tento dopis s pocitem starosti a zodpovědnosti za národní kulturní dědictví, které bylo svěřeno do naší péče. Občané této země mají právo na pravdivé informace, mají tedy právo vědět, že situace v této oblasti je katastrofální a vznikající škody jsou nevratné.

Vládní kulturní politika je zahanbující a je v ostrém protikladu k proklamacím o vyspělé kulturní zemi, ke snaze vlády představit v roce českého předsednictví EU pozitivní obraz České republiky. Slova představitelů vlády o hrdosti na kulturní, přírodní a historické dědictví jsou v tomto světle nedůvěryhodná. Péče státu o kulturní dědictví je nedostatečná.

V našich institucích pracuje téměř 70 % středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců a průměrný hrubý plat se tu pohybuje hluboko pod celostátním průměrem. V tabulce srovnávající platy v jednotlivých resortech je náš průměr s velkou ztrátou na posledním místě! Čistý výdělek mnohých našich zaměstnanců se nachází i pod hranicí 10 000 Kč! Letošní navýšení mzdových prostředků o 1,5 % situaci neřeší. Střednědobý výhled státního rozpočtu bude znamenat další pokles reálných mezd a snižování životní úrovně. Právo na spravedlivou odměnu zaručené Listinou základních lidských práv a svobod je porušováno.


Otevřený dopis
panu Mgr. Václavu Jehličkovi,
ministru kultury České republiky

V Praze dne 17. září 2008

Vážený pane ministře,

protože jsme nedostali možnost komunikovat s Vámi přímo, přestože jsme o to opakovaně písemně žádali, obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem, abyste se osobně vyjádřil k problémům, které se dotýkají všech zaměstnanců kulturních institucí řízených Ministerstvem kultury ČR. Píšeme tento dopis s pocitem starosti a zodpovědnosti za národní kulturní dědictví, které bylo svěřeno do naší péče. Občané této země mají právo na pravdivé informace, mají tedy právo vědět, že situace v této oblasti je katastrofální a vznikající škody jsou nevratné.

Vládní kulturní politika je zahanbující a je v ostrém protikladu k proklamacím o vyspělé kulturní zemi, ke snaze vlády představit v roce českého předsednictví EU pozitivní obraz České republiky. Slova představitelů vlády o hrdosti na kulturní, přírodní a historické dědictví jsou v tomto světle nedůvěryhodná. Péče státu o kulturní dědictví je nedostatečná.

V našich institucích pracuje téměř 70 % středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců a průměrný hrubý plat se tu pohybuje hluboko pod celostátním průměrem. V tabulce srovnávající platy v jednotlivých resortech je náš průměr s velkou ztrátou na posledním místě! Čistý výdělek mnohých našich zaměstnanců se nachází i pod hranicí 10 000 Kč! Letošní navýšení mzdových prostředků o 1,5 % situaci neřeší. Střednědobý výhled státního rozpočtu bude znamenat další pokles reálných mezd a snižování životní úrovně. Právo na spravedlivou odměnu zaručené Listinou základních lidských práv a svobod je porušováno.

Právě Vy, pane ministře, máte možnost péči o národní kulturní bohatství pomoci. Ministrem financí je Váš stranický kolega a Vaše strana deklaruje ve svém volebním programu toto: "... V posledních letech stále klesá podíl výdajů státu na kulturu vzhledem k ostatním výdajům státního rozpočtu. Navrhujeme zastavit tento pokles zavedením následujících opatření: budeme usilovat o to, aby se výdaje státu na kulturu přiblížily k 1 % celkových výdajů státního rozpočtu".

Ukažte, že máte dostatek politické vůle předvolební sliby splnit. Udělejte konečně jasné a srozumitelné gesto a přesvědčte voliče, že své sliby myslíte vážně!

Co je pravdy na tom, že skutečným důvodem nerozumné a nelogické personální a mzdové politiky je snaha "vyštvat" zkušené odborníky, "dokázat" nefunkčnost těchto institucí a naše kulturní dědictví privatizovat? V takovém případě by současné kroky vlády svoji děsivou logiku měly! Primárním úkolem kulturní politiky státu není vytvářet zisk, ale uchovávat a rozmnožovat kulturní dědictví jako obecný statek, který je základem naší národní identity a státnosti. Nemaťte lidem hlavy tvrzením, že instituce spravované státem neumějí hospodařit, a proto je třeba je privatizovat. Chyba je ve způsobu spravování věcí veřejných, nikoli v podstatě státní instituce jako takové. Říká-li vládní úředník, že státní podnik špatně hospodaří, říká tím, že i on osobně je špatným hospodářem svěřeného majetku.

Vyzýváme Vás: Splňte svoji povinnost člena vlády a ústavního činitele a starejte se ze všech svých sil, aby Vám do správy svěřené nevyčíslitelné bohatství státního majetku bylo dobře spravováno. Spravováno institucemi, kterým nebude padat střecha na hlavu, které dostanou prostředky na svůj provoz a činnost, na další rozmnožování kulturního bohatství. Abychom vůbec mohli často skryté poklady představit veřejnosti, aby toto bohatství přinášelo užitek. Aby bylo spravováno odborníky -- specialisty, kterým přiznáte právo na spravedlivou odměnu.

Kulturní dědictví kultivuje a vzdělává, ale prostřednictvím cestovního ruchu se rovněž významně podílí na tvorbě národního důchodu. Současným nakládáním s kulturním dědictvím ohrožujete i rozvoj tohoto odvětví!

V této souvislosti od Vás očekáváme jasné odpovědi na tyto otázky:

1. Vláda systémově a systematicky přesouvá vlastnictví národního kulturního dědictví na nestátní subjekty! Co uděláte pro to, aby nedocházelo ke zcizování tohoto bohatství, za něž stát nese zodpovědnost?

2. Jak zajistíte v příštím období povinnou finanční spoluúčast institucí řízených Vaším ministerstvem na evropských projektech?

3. Nařízení vlády o snižování funkčních míst ve státní správě do roku 2010 o 3 % ročně je pro nás likvidační. Jak prosadíte, aby nebylo zcela nesmyslně plošně realizováno v kulturních institucích, které zajišťují veřejnou službu, nikoli státní správu?

4. Jakým způsobem se zasadíte o zastavení propadu reálných platů v resortu kultury?

5. Jakým způsobem se zasadíte o zrušení diskriminační tarifní tabulky č. 1?

6. Kdy dáte ředitelům příspěvkových organizací motivační nástroj v podobě prostředků na posílení nenárokových složek platu?

Všechny problémy resortu kultury se uzavírají do kruhu a je evidentní, že špatná personální a mzdová politika a dramaticky se snižující rozpočty povedou ke kolapsu. Vědomi si své zodpovědnosti nemůžeme o nich mlčet! Žádáme Vás: zabraňte tomuto vývoji!

Očekáváme, že Vaše odpověď umožní vážné projednání situace v resortu. Nedojde-li k tomu, budeme hledat cesty konzultací na úrovni partnerských organizací v Evropské unii, zveřejňovat zprávy o situaci kultury v České republice a zvažovat formy protestu.

Postavte se za své dřívější proklamace a zasaďte se o důstojné podmínky pro činnost Vámi řízeného resortu.

Děkujeme za Vaše odpovědi, které očekáváme v zákonné lhůtě.

S úctou

PhDr. Renata Ferklová

PhDr. Anna Machová

Ing. arch. Dana Novotná, Ph.D.

Bohuslava Obolecká

PhDr. Stanislav Slavík

z pověření účastníků pracovní porady zástupců základních odborových organizací institucí přímo řízených Ministerstvem kultury ČR, konané dne 11. září 2008.

Kontaktní adresa:

Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody

Senovážné nám. 23

112 82 Praha 1

                 
Obsah vydání       19. 9. 2008
20. 9. 2008 "Horší nás teprve čeká"
19. 9. 2008 Protestujeme proti likvidační politice české vlády
20. 9. 2008 Velký hadronový urychlovač vyřazen z provozu
19. 9. 2008 Proč bychom měli vědět, jaké otázky položil LHC Miloš  Dokulil
19. 9. 2008 Obrat na bankovních trzích: Americká vláda zasahuje, akcie rychle stoupají
19. 9. 2008 Nekompetence, anebo nějaká "tajná strategie"?
18. 9. 2008 Ústřední banky napumpovaly do trhů 180 miliard dolarů
18. 9. 2008 Italské národní aerolinie Alitalia "udělaly bankrot"
19. 9. 2008 Myšlenka včerejška: Kuda do Kabula, gospodin?
20. 9. 2008 Human Rights Out
20. 9. 2008 Číňané kupují Rotschilda
18. 9. 2008 Svět finančních fantazií zlikvidoval údajné obry globálního bankovnictví
18. 9. 2008 Michael  Marčák
18. 9. 2008 Co ukazuje finanční krize Jan  Mertl
19. 9. 2008 Jsou Češi heretici? Miloš  Dokulil
19. 9. 2008 Kde a kdo jsou ti extrémní levičáci Lubomír  Molnár
19. 9. 2008 Exploze v Toulouse, aneb dodnes neobjasněná příčina katastrofy Miloslav  Štěrba
18. 9. 2008 Strčte si vaše kostky cukru za klobouk, pane Vondro! Josef  Brož
20. 9. 2008 EU a pět středoasijských zemí posílí spolupráci ve využívání energetických zdrojů
20. 9. 2008 Chávez budúci týždeň pocestuje na návštevu Ruska a Číny
20. 9. 2008 Kanada sa obáva Ruska, vysiela jednotky do Arktídy
20. 9. 2008 Honduras: Apatia USA posilnila naše vzťahy s Chávezom
19. 9. 2008 Technologický přelom: Google spustil indexaci audia, a to i ve videu
19. 9. 2008 Pár poznámek k alfa samcům Pavel  Urban
19. 9. 2008 Jak vzniká nedůvěra a panika, aneb americká hi-tech špionážní loď na výletě
19. 9. 2008 Rusko úspěšně otestovalo balistickou střelu Bulava-M
19. 9. 2008 Lavrov: Díky Saakšvilimu není otázka územní celistvosti Gruzie nadále aktuální
18. 9. 2008 Pravomocný rozsudek: Dalík a Večerek upláceli
18. 9. 2008 Citát dne (včerejšího): očistit se netřeba
18. 9. 2008 Nad léčivými jointy s Lumírem Hanušem Štěpán  Kotrba, Lumír Ondřej Hanuš
18. 9. 2008 Počet osob zbavených způsobilosti k právním úkonům dramaticky roste
18. 9. 2008 Freeze Fest aneb kultura jinak
18. 9. 2008 Dva scénáře mediální civilizace, dvě vize digitalizovaného světa Petr  Sak
18. 9. 2008 Skvělý článek o Svaté Hoře! Boris  Cvek
17. 9. 2008 Evropě to osladíme Sandra  Wain
18. 9. 2008 Dmitrij Rogozin: Stačí prostě jenom zničit radar Dmitrij  Rogozin
19. 9. 2008 Měloč Miroslav  Polreich
17. 9. 2008 Nelze diktovat vyhnancům Bohumil  Kartous
17. 9. 2008 Česká republika má velmi slavné poutní místo, Svatou Horu Jan  Paul
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008