9. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 6. 2006

Výzva konferenci Zelených

"Zelení nemohou mít nic společného s pravicí"

Dopis zaslaný mimo jiné i brněnským Zeleným a novým poslancům Strany zelených. Bez vědomí autora -- člena ČSSD Dušana Krátkého -- přeposlal redakci jeden z členů Strany zelených...

Vážení přátelé, dovolte, abych tak oslovil i ty z Vás, které neznám osobně a popřál Vám i celé Straně zelených k historickému vítězství. Postrádal jsem Zelené na parlamentní půdě a měli vždy část hlasů naší rodiny při komunálních i parlamentních volbách. Jako člověk dlouhodobě se zajímající o problematiku životního prostředí jsem, coby nestraník, pomáhal při počátečních krocích vznikající brněnské organizace Strany zelených.

Vážení přátelé, dovolte, abych tak oslovil i ty z Vás, které neznám osobně a popřál Vám i celé Straně zelených k historickému vítězství. Postrádal jsem Zelené na parlamentní půdě a měli vždy část hlasů naší rodiny při komunálních i parlamentních volbách. Jako člověk dlouhodobě se zajímající o problematiku životního prostředí jsem, coby nestraník, pomáhal při počátečních krocích vznikající brněnské organizace Strany zelených.

V současnosti jsem členem sociální demokracie a usiluji o společný postup v komunální politice a těsnější kontakty mezi naší stranou a Zelenými. Zelené jsem vždy chápal jako přirozeného, programového spojence. Z vnímání stran zelených v zahraničí jsem je považoval spíše za strany levicové a z volební kampaně Vaší strany jsem také neměl dojem, že by se prezentovala jako pravicová, i když jsem znal usnesení republikové rady zakazující účast ve vládě s podporou komunistů.

Přiznám se, že jsem byl přece jen překvapen, když se Zelení, jaksi automaticky, hned po vyhlášení volebních výsledků , prezentovali jako součást pravicové koalice. Máte přece mezi sebou lidi vyhraněně levicové, a není jich málo, nevím jak se mohou ztotožnit s představou Strany zelených jako součásti pravicového bloku.

Zelení jsou programově, svým stěžejním posláním -- usilovat o odstranění škod na přírodě a zajistit "trvale udržitelný rozvoj" - stranou moderní a z principu nepravicovou, pokud pravicové strany chápeme jako strany individualistické, pojímající svobodu bez jakýchkoliv omezování, usilující o slabý stát s minimálním přerozdělováním a stranící nepokrytě majetným vrstvám. V konkrétním případě ODS pak velokokapitálu. Usilování o zisk, který je hybným motorem kapitalismu a jeho zlatým teletem by Vám mělo být cizí už proto, že vaše hnutí vyšlo z občanských iniciativ, kde byli a jsou lidé pracující pro věc často bez nároku na odměnu a jejichž organizace jsou závislé na lidské solidaritě. Jak při vlastní práci, která je kolektivistická, tak i při získávání nezbytných finančních prostředků od sympatizantů i od státního rozpočtu, jež je konec konců také projevem lidské solidarity.

Prosazení myšlenek ochrany přírody vyžaduje silný stát, který by dohlížel jak na prevenci v této oblasti, prostřednictvím školního vzdělání, financování iniciativ, daňového zvýhodňování ekologického chování občanů a podnikatelů i přímo zasahoval do tržní ekonomiky bez přívlastků, prosadil nezbytné přerozdělování prostředků a také prostřednictvím kontrolních institucí a represivního aparátu sankcionoval neplnění ekologických norem.

A bez vzdělání v jednotné škole lze stěží dosáhnout "společného jazyka" pro vzájemné pochopení, a vytváření soudržné společnosti.

Ergo!

Vy potřebujete silný stát, který zajistí zákony, prostředky a cesty pro realizaci ekologické politiky.

Vy potřebujete stát posilující občanskou společnost, protože vaše voličská základna roste z ekologických a dalších občanských hnutí.

Vy potřebujete demokratickou a silnou EU, aby ekologické zákony platily " přes hranice zemí a oceánů. Aby byla naděje pro třetí svět, protože bez EU žádná není.

Vy potřebujete silnou EU, aby prosadila změny v OSN, bez něhož není reálné zajistit mír a trvale udržitelný rozvoj.

Vy potřebujete silnou a demokratickou Evropu, aby prosadila protimonopolní zákony a zákony proti nadnárodním společnostem. Bez nich nebude konec bídy v rozvojových zemích drancování pralesů, likvidace přirozeného prostředí pro přežití ohrožených forem života. Bez nich nebude konec vymývání mozků v komerčních médiích a vaše myšlenky se nedostanou v apelativní a nezkreslené podobě k občanům planety.

Tak proboha proč se chcete podílet na politice strany, se kterou nemůžete mít nic společného?

Ekologické ohrožení je imperativ doby, který by měl jít "nad stranami". Bohužel chování pravicové politické elity chránící zájmy majetných vrstev na to neslyší a slyšet nemůže. To by musela popřít své zásady a zejména zájmy, na nichž stojí.

Nepamatujete si už, kdo napadal veřejně nezávislá občanská hnutí jako vřed na těle zastupitelské demokracie?

Nepamatujete si už, kdo je pro centristický izolacionistický stát? Zatímco sám život ekologických hnutí potvrzuje zásadu subsidiarity a úspěšnosti ekologických snah může být dosaženo, jen pokud bude jednotná a překročí hranice států. Protože ani životní prostředí a jeho poškozování nerespektuje hranice států.

Nevzpomínáte si, kdo by rád uzavřel náš stát do izolace, aby na něm mohl po svém šafářovat a prosazovat ekologickou politiku jako třešinku na dortu nevázaného konzumu a expluatované země?

Přejímání stereotypní argumentace ODS a lidovců vůči komunistům, že jsou jedinou nereformovanou komunistickou stranou na východě, je nejapné. Zahraniční strany se nereformovaly, jenom přemalovaly firmu a změnily slovník. Copak Vám není dostatečným důkazem chování Kvašniewského strany a jeho samotného? A provalení informace o fondech, které komunisté dostali z Ruska, aby se mohli "přetransformovat do nových poměrů", které byl dohodnuty na úrovni velmocí mezi Bushem a Gorbačovem?

Nemyslím si, že to bylo v ostatních zemích východního bloku jinak. Řada jejich členů ovládla podnikatelskou sféru a mnozí šli bezostyšně do politiky (vzpomeňme jen na výtečníky v ODS -- Kočárníka, Dybu , Dlouhého, Ježka atd. a Klausem coby ministra financí posvěcené ředitele bank z řad nomenklaturních komunistů -- mohu posloužit z vlastních zkušeností). Ti, co zůstali u komunistů, byli, mimo některých špiček spíše ti "pomalejší" či neschopní popřít svou minulost, ale přišli i někteří, snažící se o její "polidštění". Je zákonité, že s přibývajícími léty odejdou na věčnost dogmatici a strana buď zanikne a nebo, což si myslím, stane se moderní levicovou stranou.

Předesílám, že jsem, přes nabídky kariérního růstu, nikdy nebyl v KSČ a měl s tím jen problémy, ale snažím se vidět věci reálně. Myslím si také, že je dobře, že nebyla komunistická strana, ale i fašizující strany, zakázány. Je lepší, když je na ně vidět a je možné na ně působit. Oč horší by byl jejich přechod do ilegality!

Nenechte se, prosím, zaslepovat lacinou protikomunistickou demagogií. Vy byste mohli politiku daleko víc ovlivňovat a naplnit svůj program, kdybyste podpořili sociální demokracii. Nemusí to být nezbytně v koalici, ale podporou její menšinové vlády. Vím, že se premiér Paroubek k Vám nechoval příliš dobře, ale v sázce je něco mnohem významnějšího -- zdraví planety.

Společnost bezdomovců a lidí myslící jen na to, jak se příští den nají a uhradí dluhy, to nejsou občané kteří by mohli slyšet na Vaše poselství. Rozevřené nůžky příjmů, napětí ve společnosti - movitá "věrchuška" za hradbou rezidenčních čtvrtí chránící je od nespokojené masy, to není společnost, která by reagoval na akutní ekologické ohrožení a byla schopna táhnout za jeden provaz!

Uvědomte své historické poslání a zbavte se laciného antikomunismu. Pokud svou historickou roli nezvládnete, nedostanou Zelení v příštích volbách tak snadno podporu veřejnosti, která by jim umožnila našlápnout ten vysoký pětiprocentní schod do parlamentu. Nahradí Vás radikálnější zelená alternativa, protože po ekologické politice bude se zhoršováním klimatu a růstem dalších ohrožení ještě větší společenská poptávka poptávka.

Podceňoval bych vás, kdybych si nemyslel, že vás napadla i alternativa stát se jazýčkem na vahách parlamentní politiky. Podpořit svými hlasy koalici ODS a lidovců (protože si jistě myslí, že se jim podaří uplatit nějakého sociálního demokrata, což se nedá vyloučit, ale šest snad ne).

A vám by to umožnilo zůstat mimo vyhraněná uskupení a vybírat si dle svých představ z nabídky návrhů právních norem předkládaných pravicovou vládou i levicovou opozicí.

Zdravím Vás a přeji správnou volbu.

                 
Obsah vydání       9. 6. 2006
11. 6. 2006 Je obava z násilí v ČR dnes oprávněná?
10. 6. 2006 Sebevraždy v Guantánámo jsou "válečným aktem"
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
10. 6. 2006 Co Italové věděli už dávno Jan  Čulík
11. 6. 2006 České noviny: "Nedostatek kněžích" ?
10. 6. 2006 Výzkum STEM neříká, že čtvrtina občanů by nebýt Kubiceho zprávy volila jinak Jan  Faltýsek
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
9. 6. 2006 O prezidentovi, utopiích a dědictví nenávisti Karel  Dolejší
10. 6. 2006 "Zelení nemohou mít nic společného s pravicí"
10. 6. 2006 Nedovolte Bursíkovi vytunelovat volební kapitál!
9. 6. 2006 Aspoň trochu gramotnosti! Oldřich  Průša
9. 6. 2006 ČT: "Jednání o nové vládě pokračují"
10. 6. 2006 Česká televize v letošních volbách opravdu dostála svého slibu...
10. 6. 2006 Česká televize o koze Štěpán  Kotrba
9. 6. 2006 Američané zuří, že je kritizoval britský náměstek generálního tajemníka OSN
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
9. 6. 2006 Fellini? Všechno je Fellini! Jan  Paul
9. 6. 2006 Karyatidy se hájí: My nic, to Paroubek! Jan  Čulík
9. 6. 2006 Každá mystika vede k absolutní vládě osvícených Milan  Valach
9. 6. 2006 Ještě něco k Lomborgovi Michal  Mašín
9. 6. 2006 Vysoká úroveň racionálního politického diskursu
9. 6. 2006 Volební pat, velká koalice a nové volby Jiří  Hudeček
9. 6. 2006 Paroubek: byla to z mé strany chyba
9. 6. 2006 ČSSD nemůže podpořit vznik vlády "Panské koalice" Jiří  Paroubek
9. 6. 2006 Močit na dveře politických protivníků je tak hrdinské
9. 6. 2006 Zpravodajství po sedmi letech
9. 6. 2006 Hostinská utopie Václav  Dušek
8. 6. 2006 Nelibý odér stovky Oldřich  Průša
9. 6. 2006 Ideové otazníky Jiří  Faimon
9. 6. 2006 Jediné řešení je neprůchodné Josef  Vít
9. 6. 2006 O čem Kubice nemluvil Vladislav  Černík
9. 6. 2006 Chvála středu
8. 6. 2006 Jediným řešením je kompromis Jan  Čulík
8. 6. 2006 V české politice chybí nekompromisní postoj
8. 6. 2006 Lidi bolí představa, že by měli druhým naslouchat Vojtěch  Polák
8. 6. 2006 "Slušní občané" budou demonstrovat proti "diktátoru Paroubkovi"
8. 6. 2006 Volební hysterie z ČR do Itálie nedoléhala Jan  Čulík
8. 6. 2006 V Itálii musíte být blondýna se slovanským přízvukem
8. 6. 2006 Den s kanály veřejnoprávní televize Štěpán  Kotrba
9. 6. 2006 Je v zájmu penzistů, aby kapitalisté vydělávali
8. 6. 2006 Ekologismus je špatný, protože je špatný -- áno? Martin  Škabraha
8. 6. 2006 Je nejdůležitější vědět, jaký je ten druhý? Miloš  Dokulil
8. 6. 2006 Národ sobě... Ladislav  Žák
11. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce