12. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
MVDr. Přemysl Rabas, ředitel  Podkrušnohorského zooparku Chomutov
12. 6. 2006

Z buše chomutovského zooparku do parlamentní džungle

Rozhovor s novým poslancem o zelených, modrých, černých, červených a oranžových

MVDr. Přemysl Rabas, (1963), zastupitel města Chomutova, zvolen poslancem jako lídr kandidátky zelených v Chomutově. Člen Strany zelených. Pochází z Kadaně. Od mládí se zabývá přírodou. V době, kdy jezdil do Chomutova na energetické učiliště, začal navštěvovat chomutovský zoopark jako volontér. Po maturitě vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně a nastoupil do zoo ve Dvoře Králové. V roce 1990 přešel do Podkrušnohorského zooparku Chomutov a od roku 1992 je jeho ředitelem. Sbírá lebky zvířat a etnografické předměty. Publikuje v odborných publikacích i populárních časopisech. Ze svých cest po Africe vydal v roce 2002 knihu Pil jsem ze Zambezi. Kromě členství v mnoha mezinárodních odborných organizacích je členem prezídia EARAZA (předseda komise pro etické zacházení se zvířaty), dvě volební období zastával funkci viceprezidenta a v letech 2003-2005 byl prezident Unie českých a slovenských zoo. Působil jako zástupce ČR ve Výboru pro chov šelem Evropské asociace zoo a akvárií, člen Světové asociace zoo. V roce 2004 zastupoval Unii zoologických zahrad na světovém kongresu IUCN v Bangkoku. Podílí se na projektu Nová odysea, zúčastnil se expedice na Sibiř v roce 2002.

Nejdu vás přemlouvat k přestupu do ČSSD, to říkám pro jistotu předem... Jak se cítí tulák s prachem afrických plání na botách, když vstupuje do naleštěné Sněmovny?
V Africe jsem nebyl více jak rok, ale ...
Jsou lidé, kteří se tam nepodívají celý život..
. ...pokud bychom to vztáhli na realitu, pak je to z buše chomutovského zooparku do parlamentní džungle, a to zas není tak daleko.
Jak si představujete práci poslance? Jako krmení divokých zvířat?
Jde o to, ve kterých výborech bude člověk pracovat. Představu mám, ale nerozhoduji o tom já. Velmi by mě zajímal regionální rozvoj, protože to má vztah k rozvoji kraje, což je mi blízké.
Co školství? Výchova k ekologii?
O tom jsem také přemýšlel. Školství, věda kultura, ale doopravdy si myslím, že bych byl platnější ve výboru pro regionální rozvoj a životní prostředí, a v zemědělském výboru. Venkov, zemědělství, veterinární správa... to je mi také blízké.
Jak to budete řešit časově? Ono se nedá dost dobře skloubit řízení zooparku s prací poslance -- od devíti ráno do sedmi i deseti večer každý den, tři týdny v měsíci. Zubři potřebují krmení denně...
Skloubit to půjde. Není to střet zájmů, to za prvé. Pravda je, že mít vedle sebe dva plné úvazky nejde. Jsou dvě varianty. Buďto uvolnění z funkce na dobu výkonu mandátu -- což je možnost ze zákona a nebo omezení funkce, snížení úvazku. Zatím to vypadá, že se dohodnu s magistrátem, aby se mi snížil úvazek na polovinu, a zůstal bych zde napůl úvazku. Kontinuita rozvoje zahrady by se jinak přerušila, v zahradě je hodně věcí rozdělaných. Nejde o peníze, to omezím. Nechám si snížit základní plat na minimum, odebrat příplatek za vedení, osobní ohodnocení.
Čili budete potřebovat provozního ředitele.
Zatím je tam kluk, který by to mohl zvládnout. Potřebuji tam dobrého asistenta a tady asistenta, který bude právník, dobrý přes legislativu.
Jak si představujete své působení v koalici ODS, KDU-ČSL a Strany zelených?
Jsou na to dva hlavní názory. Jeden praví raději zůstat v opozici, neboť obě hlavní strany se projevovaly doposud spíše antiekologicky, v minulosti zejména ODS.
A to i v Chomutově?
Tam se projevovala antiekologicky jedna část ČSSD...
Ti lidé ale už ale nejsou členy ČSSD...
To je pravda. A dnes už je to jedno.Jít do opozice je jeden názor. Druhý je, že pokud bude platným členem koalice, tak zde může uplatnit svá témata. Otázka je, co jí bude umožněno. Pokud jí nebude umožněno prosazovat svá témata, tak bude platným členem koalice, pokud by měla být zde jenom do počtu, to je samozřejmě nesmysl a pak může zůstat v opozici.
Čili jde o to, kdo nabídne zeleným nejvíce...
Budeme jednat s kýmkoliv, kromě KSČM, kdo nám nabídne realizovat co nejvíce z našeho programu.
A šla už ze strany ODS nějaká nabídka?
Teď probíhají vyjednávání. Takže se nedá předbíhat. Jedná se. Média to dnes staví tak, jako že je jednání hotové. Ale to není pravda. Probíhají jednání, jestli ty programy je možné sladit, jestli jsou možné průsečíky a jestli kompromisy všech stran jsou přijatelné.
Považujete některé body jako strana za nepřijatelné ?
Samozřejmě. Máme stěžejní témata. Pokud ty, které považujeme za klíčové, by se nepodařilo prosadit, tak je skutečně lepší opozice.
Která konkrétně?
Chtěli bychom nějakou formu ekologické daňové reformy. Neříkáme, že úplně tak, jak to bylo nalinkováno námi ve volebním programu, protože si uvědomujeme, že budeme muset dělat kompromisy. Jde ale o to, do jaké míry. Nám v tom napomáhá i to, že je to požadavek Evropské unie. Potom bychom velice rádi řešili dopravu. Protože si myslíme, že kamióny patří na železnici. Zvláště po našem vstupu do EU, kdy se zamořila republika tranzitní kamionovou dopravou. Dnes je to nejen otázka znečišťování životního prostředí, ničení silnic, ale i bezpečnosti lidí na silnicích . To jsou důvody, které by soudný člověk měl pochopit. To je doopravdy zásadní. Nám jde i o boj proti byrokracii, proti korupci.
To ale mají všechny strany ve svých programech.
Mezi témata, které vidíme jako stěžejní, vidíme neprolomení limitů těžby uhlí v severních Čechách. KDU-ČSL je v tomto s námi naprosto zajedno. Horší otázka je, co si o limitech těžby myslí někteří členové ODS nebo třebas i ČSSD...
Čili to je téma, které se dá v případě potřeby opustit?
Přiznám se, že nemám mandát mluvit za celou stranu....
To myslím nemá dnes nikdo, ani váš předseda.
To je téma pro republikovou radu. Ale pro mě je to stěžejní téma. Já si nedokážu představit, že bych se podílel na sestavování koalice, která by připustila prolomení limitů těžby.
ODS se vyhraňuje poměrně konfrontačně proti Evropské unii, zatímco Zelení považují za stěžejní program Natura 2000 a další "zelené" programy, které Evropská unie podporuje a prosazuje. Jak v tomto kontextu vnímáš problematiku zahraniční politiky v oblasti rozvoje průmyslu, regionálního rozvoje, který se bez průmyslu neobejde? Na jedné straně stojí zaměstnanost, rozvoj regionu a připuštění omezení zelených agend, na druhé straně Natura 2000, REACH, ovšem za cenu odporu těch regionů, kterých se to dotkne a pro něž to bude znamenat uzavření chemických důlních či jiných provozů, včetně živností -- a s tím spojenou vyšší nezaměstnanost. Těžko se dá předpokládat, že celý region se dá postavit na turistickém ruchu uprostřed zelené krajiny nebo na eko-zemědělství.
Já si myslím že ty průsečíky je možné najít. I pro ODS to není téma, o kterém by se nedalo mluvit. Pokud se jedná o podniky, poškozující životní prostředí, tak při diskuzi určitě musí převážit názor investic do budoucnosti - ochrany životního prostředí, kvality života. Ochran člověka a ochrana biodiverzity. To je otázka života a smrti. Pokud půjdeme cestou "po nás podoba", tak to nemá budoucnost. Já v tom nevidím problém. Když se dnes zavře nějaká továrna, která nesplňuje požadavky, tak je mnoho cest, jak její pracovníky znovu zaměstnat. Určitá úprava grantové či dotační politiky v oblasti zemědělství může znamenat přínos. Dnes se dotace spotřebovávají, ale mohly by i produkovat. Udržují se plochy nevyužitých polí sekáním a mulčováním. To jenom spotřebovává státní či evropské peníze. Když by se na těch samých plochách začaly pěstovat dřeviny jako biopalivo, tak se nejen bude krajina udržovat, ale bude i produkovat. Nejen že zaměstná lidi, ale bude produkovat ekologicky šetrné palivo.
Vy dřevo považujete za ekologické palivo?
Především je to obnovitelné palivo. Při spalování dřeva není tolik škodlivých emisí, jako při spalování fosilních paliv. Má to i jeden aspekt. Pokud to budu dělat na správných místech, řeším tím i protipovodňová opatření. Voda se udrží déle v krajině. Současné protipovodňové opatření zahlubováním koryta řek působí mnohdy pro-povodňově. Urychlují odtok vody z krajiny, a my potřebujeme vodu v krajině zadržet.
Antonín Koláček, zakladatel a majitel Appian Group a tím pádem i Mostecké uhelné je spoluzakladatelem a sponzorem soukromé Vysoké školy finanční a správní. Ve správní radě je premiér Paroubek. V akademické radě této školy, která produkuje řadu bankovních, státních i politických manažerů, sedí Vladimír Tlustý, jeden z čelných poslanců ODS a možná budoucí ministr financí. Tam se neučí nic o ekologii, ale o investicích a o jejich návratnosti, o byznysu. O zisku. Myslíte si, že Koláček bude se stejným nadšením podporovat ekologickou výchovu? Nebo je taková představa pouhým snem? Nebudou ČSSD či ODS, propojeny takto s velkým kapitálem, vždy silnější, než zelení romantici?
Tady je potřeba se zbavit mýtu, který hlásá "pán z obrázku", že ekologie není věda, že ekologie jde proti ekonomice. To jsou prostě nesmysly. Ekologie může být ekonomická. Může být v souladu s ekonomikou.
Ale Klaus, onen "pán z obrázků", říkal něco o třešničce na dortu.
Říkal také, že ekologií se bude čas zabývat, až bude silná ekonomika, ale to prostě není pravda.
Co ale na tato slova říká tulák s africkým prachem na botách? Říci, že to není pravda nestačí. Poměr sil v koalici s pánem z obrázků říká, kde je přesvědčovací síla.
Jestli Koláček se bude snažit o podporu ekologického školství, mě až tak nezajímá. Strana zelených se bude snažit o podporu školství, vzdělání, o podporu výzkumu a rozvoje. Oni nás často lidé strkají na stromy a do jeskyň a tvrdí, že jsme brzdou pokroku a rozvoje. Naopak. My jsme pro ještě větší výzkum, pro rozvoj nových technologií...
Ten názor o jeskyních přichází ale zprava. Já jsme si nevšiml, že by politici ČSSD či dokonce politici KSČM vás strkali zpátky na stromy. ČSSD má svůj Platan a poměrně dost ekologických odborníků, včetně legislativců a ekologické komise, KSČM hovoří o "rudozeleném" programu...
Právě proto je s ODS třeba pracovat... aby pochopili, že ten vývoj a výzkum musí mít aspekt podpory trvale udržitelného života.
Jde to? Jde je přesvědčit?
Prozatím jsem neměl příležitost...
Jak to? V Chomutově.
To je něco jiného, pokud se dostaneme na komunální úroveň. V Chomutově je koalice všech silných stran ČSSD, ODS. Kromě sportovců jsou tam i zelení v koalici s SNK. Myslím si, že ODS se v koalici snaží chovat slušně a zvlášť v posledních letech tam posun je. To je pozitivní. V jiných místech regionu tomu tak není. Pokud někdo přijde na náměstí a pokácí stoleté lípy, protože je to v projektu rekonstrukce náměstí v Klášterci ... To by se v Chomutově nestalo. Pokud je strom dvě stě let starý, patří na něj cedulka chráněno státem, ale jde o to, aby i sto let staré stromy se chráněného věku dožily. Aby na ně mohl stát onu cedulku umístit.
Ale "pán z obrázku" nemá rád kampaně. Nemá rád aktivisty, ekologické zvláště. Říká jim ekologisté a považuje je za nebezpečí pro demokracii. Podle hlasování o řadě zákonů, které měly umožnit větší míru zapojení občanů do politiky "kolem nás" většina ODS jeho názor sdílí...
"Pán z obrázku" je vzdělaný člověk, chytrý člověk, je charismatický člověk, je to autorita. Ale v něčem se mýlí. Mýlí se v názoru na občanskou společnost. Každý máme právo na omyl.
Co se stane, když se ředitel zooparku stane ministrem životního prostředí?
Ředitel zooparku se nestane ministrem životního prostředí. Nechce se stát ministrem životního prostředí. To neříkám, že by mi to nikdo nenabídl, ale určitě to není na pořadu dne.
A čím se chce stát?
Určitě se to nestane.
A kdyby, tak co?
Kdyby je kdyby. Říkám, že se to určitě nestane. Nemám zájem o takovéto vysoké funkce. Velmi rád bych si udržel kontakt s regionem.,
Takže ambice do vysoké politiky veškeré žádné?
No, ona práce v parlamentu svým způsobem už je vyšší politika.
Být v koalici už může znamenat mít exekutivní odpovědnost. Může se stát, že ministr bude potřebovat náměstka nebo předseda strany ministra...
My máme ve straně Zelených mnoho odborníků, kteří ty funkce mohou zastávat velmi dobře, velmi kvalitně a tak se nemusíme o ta místa prát. Já se rozhodně prát nebudu.
Takže tulák je spokojený jako poslanec.
Není možné být se vším spokojený. To by svět zakrněl.
Takže budete chodit v kravatě?
Tu otázku mi dává každý...
Vzhledem k silným výrokům některých představitelů Zelených se nedivte. Máte sako a kravatu?
Nevím, jestli mám oblek vhodný pro sněmovnu, to ještě budu muset zvážit. Pravdou je, že umím nosit kravatu. Posledních pár let jsem ji měl několikrát na sobě...
Na pohřbu?
Když jsme byli při jednom mezinárodním zasedání na setkání s thajskou královnou nebo o pár let dřív na setkání světových zoologických zahrad na setkání s japonskou princeznou, tak to jsou příležitosti, kde se kravata hodí. Tam jsem jí i měl.
Kdyby jste si mohl vybrat ideální stav (bez ohledu na stávající realitu), šel byste raději do pravostředové koalice nebo spíše do levostředové?
Je pravda, že zelení jsou vnímání i sebe vnímají jako středoelvicový směr. Ale já i hodně kolegů u nás to vnímá tak, že dělení na "pravo" a "levo" je sto let staré, a tudíž zastaralé, My pořád říkáme, že neexistují jen dva směry, pravý a levý. Proč by nemohla být i třetí cesta? Třetí cesta znamená, že se vezme to dobré zprava, to dobré zleva, přidáme vlastní témata. Třetí cesta pak je to nejlepší . Ta strana, která nám umožní realizovat víc z našeho programu, je vhodná k tomu, abychom s ní uzavírali koalici.
Největší bitva se v poslední době vedla o dva koncepty Jedním z nich byl nový zákoník práce. Nastudoval jste si ho?
Příliš podrobně jsem ho nestudoval.
ODS například prosazovala flexibilitu do té míry, aby se zaměstnancem mohl být rozvázán pracovní poměr bez udání důvodu, kdykoliv.
Přiznám se, že mnoho námitek ODS je mi blízkých. Nechápu, proč by zaměstnavatel měl platit prvních čtrnáct dnů nemocenské. To se mi zdá absolutně nesmyslné a protirozvojové. Zákoník práce pro mne ale není stěžejní téma, není to nic, co by mne trápilo.
Kdybyste o tomto novém zákonku práce hlasoval , jak byste hlasoval? Pro jeho přijetí nebo proti?
Hlasoval bych proti.
Dalším tématem byly ony tak medializované neziskové nemocnice.
V této podobě bych také hlasoval proti...
A co otázka privatizace médií veřejné služby, o které mluvil před volbami poslanec ODS Zbyněk Novotný?
Co je tím míněno? To jako privatizovat Českou televizi a Český rozhlas? To bych byl proti privatizaci. Myslím, že stát by měl mít veřejnoprávní média, ale ty by se měly více chovat jako veřejnoprávní, protože ona se v současnosti mnohokrát chovají jako média komerční.
A co doprava nákladů po Labi - čili budování jezů či stavba dálnice do Ostravy? Obé jsou koncepty, které významně ovlivňují regionální rozvoj, ovlivňují atraktivitu regionu pro investory i výši investic do budování průmyslu v regionech, které jsou ohroženy nezaměstnaností.
Pokud se týká jezů, tak na základě současného stavu, informací, které máme, tak převažuje u mě názor proti stavbě jezů na Labi. Já tím ale neříkám, že je to navždy...
Jak ale pak řešit dopravu sypkého nákladu, surovin...?
Zaprvé to jde řešit, protože řeka je nesplavná pouze některé dny v roce, kdy je stav vody nižší. Za druhé jeden jez tuto otázku neřeší, musely by se stavět jezy i na německé straně. Je do dost složitý problém, takže ty informace, které mám, mi dávají názor být proti stavbě jezů a spíše rozvíjet železniční dopravu. To má u nás, zelených, prioritu. Pokud se týká dálnic, tak nejsme extremistická strana nejsme úplně proti stavbě dálnic.
Ale řada zelených organizací dost dlouho a dost úspěšně blokovala stavbu dálnic...
Ale my nejsme ekologické organizace, my jsme strana zelených. Vrátím li se ke konkrétním případům, k dokončení D7 přes České středohoří, nejsme proti tomu ale byli bychom raději hlasovali pro dokončení ve variantě jednoho tunelu, který je šetrnější k přírodě.
I když je dražší?
I když je dražší. Myslíme si totiž, že by se ty prostředky daly ušetřit jinde. Zdá se mi, že nákup 200 vojenských transportérů za 20 miliard je daleko nesmyslnější, takže varianta jednoho tunelu je nám bližší. Ale to neznamená, že když se nebude realizovat tato varianta, tak se tam budeme přivazovat ke stromům a bránit výstavbě. Ale namísto dalšího rozvoje dálniční sítě bychom daleko raději viděli dokončení obchvatů měst formou rychlostních komunikací. To těm lidem ušetří starosti, usnadní život, to přinese vyšší bezpečnost na silnicích. Když se budou stavět dálnice, tak se lidé ve městech obchvatů nedočkají dalších deset let. A to považujeme za chybu. Z ekologického hlediska tak z hlediska bezpečnosti.
Nadhodil jste nákup transportérů. Domníváte se, že účast českých vojáků ve válce v Afghánistánu, ve vleklé válce v Iráku, případně další vojenské operace, do kterých se Česká republika zapojuje, mají opodstatnění a jsou ty peníze -- a nejsou malé, dlužno říci -, které vojenské mise stojí, odůvodnitelné? Jak nákup transportérů, tak nákup stíhaček velmi vyčerpává státní rozpočet.
Já samozřejmě chápu, že stát musí investovat do své obranyschopnosti, dovedu si představit, že se bude výrazně investovat do nějakých jednotek rychlého nasazení, zvláště v dnešní době, kdy narůstá hrozba mezinárodního terorismu, a že takové jednotky budou supermoderně vybavené. Ale 200 transportérů není to, co by podpořilo jednotku rychlého nasazení. Stejně jako je nepotřebujeme v nějakých mezinárodních misích, kterým se apriori nebráním. Jako členská země nějakých evropských struktur máme své závazky. Musí se ale posuzovat jednotlivé konkrétní případy. Životnost 30 let je u těch transportérů relativní. Je pravdou, že "auto" má životnost 30 let a bude jezdit. Dodnes jezdí i trabanty. Transportér je ale nabitý elektronikou, a stejně jako počítač, za půl roku bude elektronika všech transportérů zastaralá. Vzhledem k tomu, že 200 transportérů ani v nejbližší době nepotřebujeme nasadit, neb nikdo nepředpokládá, že by zde byla nějaká frontová válka, mě by připadlo logické koupit jeden rok 10 transportérů, za dva roky zase deset, abychom měli pořád deset supermoderních. Ne koupit naráz dvě stě vozidel, a za dva roky mít dvě stě prošlých, zastaralých zbraní.
Totéž se týká i stíhaček Gripen, protože i u mnich nyní dochází k výměně software...
Stíhačky ale nejspíš stát potřebuje, nejen pro bezpečnost vlastního vzdušného prostoru, ale také v rámci konceptu celoevropské bezpečnosti.
Takže preferujete posilování evropského modelu bezpečnosti, nebo spíše onen americký , transatlantický, který souvisí více s NATO?
Nevylučuji severoatlantické spojenectví , ale jsme v Evropě, takže bych asi upřednostňoval podporu evropských bezpečnostních struktur.
Američané plánují na území České republiky umístění protiraketové základny a jednoho z velkých radarů v rámci konceptu Hvězdných válek. Ona vámi vyzdvihovaná občanská společnost ve Slavkově je proti umístění radaru a nechce se stát bezdůvodně cílem prvního úderu. Řada mírových aktivistů a organizací je proti umístění protiraketového deštníku či velitelského centra pro půl světa a nechce se stát potenciálním cílem nějaké budoucí, byť asymetrické války.
K této americké aktivitě mám málo informací. Neříkám, že bych to apriori odmítal, ale musel bych mít informací více.
Domníváte se, že poslanec může vůbec mít o všech zákonech, na kterých se podílí a o nichž hlasuje, dostatek informací? Denně parlament projednává a schvaluje i třicet zákonů. Může poslanec vědět všechno? Má poslanec vědět všechno?
Od toho jsou poslanecké kluby a nejspíše nezbývá, než se v rámci klubu spolehnout na toho člověka, který ten konkrétní zákon má nastudovaný. Jedinec nemůže pojmout celou agendu.
Takže když problém amerických raketových základen bude studovat někdo jiný, tak budete hlasovat disciplinovaně s klubem, aniž o tom budete něco vědět?
Když to je něco takto stěžejního, tak se budu snažit se s tím sám seznámit. Když se zdá, že to není nic kontroverzní, a názor klubu se mi bude zdát dostatečný, tak se s ním ztotožním.
Myslíte si, že je možné se spolehnout na klub, který vlastně ani klubem nebude, protože šest poslanců klub neutvoří?
Možná že ano, ale to záleží na okolnostech možná se utvoření klubu v horizontu několika měsíců podaří. Je otázka, jestli je nutní takhle překotně zákony přijímat. Máme ještě zákony, podepsané Františkem Josefem. V právní džungli se nikdo nevyzná.
Probůh, který zákon je platný z doby Františka Josefa?
Těch je víc... Podle jednoho zákona, když se manželé nedohodnou jinak, tak se má za to, že hlavou rodiny je muž.
To ještě nikdo nezrušil???
To nikdo nezrušil.
Tím jsme se přiblížili rovnoprávnosti žen a fungování rodiny. Položím proto dotaz, jak byste hlasoval v případě navrhovaného zákazu noční práce žen a nonstop otevírací doby obchodních provozů -- hypermarketů?
Noční provoz mi samozřejmě vadí. Vím, jak se utrhl z řetězu onen tržní kapitalismus...
Myslíte tím ten "bez přívlastků", ten "neekologický"?
A tak se stalo, že jsme kapitalističtější než tam, kde kapitalismus existuje po celou tu dobu.
Když projíždím Francií, Německem nebo Itálií v neděli, tak tam nekoupím ani housku. Myslím si, že je to správně. Ne že bych byl tak věřící, to bych asi byl u lidovců, ale neděle by měla být dnem, kdy si lidé odpočinou a ne aby musely prodavačky být sedm dní v¨týdnu v supermarketu a poslouchat to píp, píp, píp u kasy, pořád do zblbnutí. Nelíbí se mi to.
Byl bych pro, aby do toho stát zasáhl. Aby o svátcích a o víkendech řetězce nefungovaly.
Tím jsem se tak nenápadně dostali k tématům, blízkým křesťanům. Hlasoval byste pro zákaz potratů, navracení majetku církvi včetně pozemků, navracení majetků bývalé šlechtě a řádů bez ohledu na zkoumání jejich zapojení v strukturách nacistického Německa či Protektorátu -- v duchu hesla Co bylo ukradeno, musí být vráceno?
Jak probíhá navracení majetku šlechtě, je, myslím, v pořádku. Pokud jim byl zabaven majetek neoprávněně, tak vrátit, a těm, kteří se provinili proti České republice, těm samozřejmě nevracet.
Restituční hranici 25. 2. 1948 zachovat nebo posunout -- třeba do roku 1945 před znárodňování klíčového průmyslu?
Na to nemám jasný názor, stejně tak na smlouvu s Vatikánem či odluku církve od státu... Kuřáci by se ale měli vyhubit...
Zeptám se ještě na možnost daleko vyšších dotací hromadné dopravy, tak aby jízdné nebylo finanční zátěží...
Jsme pro to, aby hromadná doprava byla preferována, aby propojila i venkov, malé obce.
Ale v tuto chvíli je vidět v řadě koutů republiky spíše opačný trend. Hromadná doprava se omezuje a omezuje se tím rychleji, čím méně lukrativní se stává. Ekonomika v tomto případě vítězí nad ekologií.
Jsme pro větší podporu státu hromadné dopravě i městské hromadné dopravě. Mělo by to fungovat tak, aby do každé obce minimálně jedou denně autobus či vlak jel. I toto je věc, která podpoří lokální zaměstnanost. Když podpora dopravní obslužnosti nebude, lidé budou muset zůstat doma na podpoře, pokud nenajdou v místě práci, a jejich podpora jde ze státního rozpočtu také.
Jak se váš program sociální péče dá skloubit s rovnými důchody či rovnou daní ODS? Tlustý říká, že rovná daň je nepřekročitelným požadavkem ODS...
Já bych v tuto chvíli nerad předbíhal jednání, která právě nyní probíhají. Od toho jsou vyjednavači, aby našli schůdnou cestu, nebo aby zjistili, že tudy schůdná cesta nevede.
A vy byste hlasoval pro rovnou daň nebo proti?
Myslím si, že ani ODS nenechá rovnou daň v té podobě, v jaké ji měla před volbami. Stejně jako my budeme muset udělat ústupky v ekologické daňové reformě, tak oni budou muset udělat nějaké ústupky také.
A jaký názor máte na komercionalizaci zdravotního a sociálního pojištění?
To není něco, co bychom nějak vehementně prosazovali. Jsme pro systém tří pilířů pojištění. To znamená, aby člověk mohl i část daní poslat formou daňové asignace na zdravotní pojištění a samozřejmě aby existovalo i připojištění. Aby existoval individuální odpovědnost každého za své zdraví. Ale ne aby se celé pojištění přehouplo do komerčního modelu.
Jakým způsobem ale zabránit v komerční části pojištění případům bankrotu při neopatrných investicích či vytunelování penzijního či zdravotního fondu?
Nejsem odborník v této oblasti...
Měl by dávat stát garanci za pojištění občanů -- tak aby se neocitli bez pojištění, i když si ho platili?
Domnívám se, že by stát měl do toho možnost mluvit. Dokážu si představit, že stát bude garantovat ona rizika s komerčním zdravotním a sociálním pojištěním spojená. Je samozřejmě spousta oblastí, kde člověk není odborníkem, a měl by tu možnost říct, že v tom není odborníkem...
Co vám řeknou v Evropské unii zelení, že spolupracujete s partají, která je na pravém okraji Evropské lidové strany a chce společně s britskými konzervativci zakládat pravicovou konzervativní frakci v Evropském parlamentu? Jak se na to bude dívat Daniel Cohn Benditt?
Tedď jsem seděl s panem Horáčkem, který je zástupcem německých Zelených v Evropském parlamentu, a nezdálo se, že by nějak zuřil...
A jak se tvářil?
Že je pořád lepší být v koalici, která umožní realizovat některá vlastní témata, než být v opozici a nedokázat nic.
Teď pro vás není až taková možnost být v opozici. Je možnost být v jedné koalici a nebo v druhé koalici. Je pro vás prioritou nepřipustit třebas velkou koalici ČSSD -- ODS?
To se nadá takto říct. Prioritou je najít takovou formu, která nám umožní realizovat co nejvíce z našeho programu.
Tak proč jste odmítli zpočátku jednat s ČSSD?
Protože ČSSD dala jasně najevo, že se bude opírat o hlasy komunistů.
A to pro vás je naprosto nepřijatelné, aby komunisté podporovali vaše návrhy?
Je pro nás nepřijatelná vláda, která se bude opírat o podporu nereformovaných komunistů. Komunisté stále ještě podporují Fidela Castra a další podobné figurky ve světě.
A co budete dělat, když komunisté, jako se kolikrát stalo v minulé sněmovně, budou podporovat něčí návrhy? Třeba i vaše návrhy...?
To je otázka svědomí, jestli zvednout ruku nebo ne...
Řekl jste, že nebudete podporovat menšinovou vládu, která se bude opírat o hlasy komunistů. A co když se bude opírat o hlasy vaše, komunistů lidovců... a bude hledat ad hoc řešení tak, jak se to v parlamentu poslední rok dělo?
Vláda hledala podporu nejvíce u těch komunistů... Pro rozumné věci najde vláda širokou podporu a pro ty nerozumné se musí opřít o hlasy komunistů. A to se nám nelíbí.
Kvůli tomu byste blokovali vládu, i kdyby to byly rozumné návrhy?
To co premiér Parobek řekl nedávno o roku 1948 je docela absurdní, když stačilo málo a vznikla by rudo-růžová koalice.
A tato koalice vám evokuje rok 48?
To je daleko adekvátnější přirovnání než koalice, která nyní má vzniknout, anebo než to, že ODS vyhrála volby. To přece nemá s únorem 48 nic společného. Nevím jestli to je dobré pro nás pro židy a nebo to není dobré pro nás pro židy... To je citát.
Co říkáte tomu, že se ten Parlament po malé straně tak roztahuje?
Má to jednu výhodu, že se o ty budovy někdo stará.
Museli jste podepisovat slib věrnosti? Slyšel jsem něco o směnce na 650 000...
Ne, bylo to pouhých 200 000 a byla to jistina za úvěr. Lídři, kdyby strana neuspěla, by ten neúspěch museli zaplatit.
Proč jste vlastně nikdy nevstoupil do ČSSD?
Zaprvé mi to nikdo nenabídl, a ani by to nešlo. Teď bych musel podporovat Paroubka...
Takže dnes už vycházíte s ODS v Chomutově dobře?
Vycházím se všemi stranami dobře.
Tak hodně štěstí v té džungli. Ať se nestanete lovnou zvěří.
                 
Obsah vydání       12. 6. 2006
12. 6. 2006 Podivná reakce prezidenta Klause Jiří  Jírovec
12. 6. 2006 Dvacáté století jako Věk nenávisti
12. 6. 2006 Bilderberg zasedal o víkendu v Kanadě Štěpán  Kotrba
11. 6. 2006 Je obava z násilí v ČR dnes oprávněná?
12. 6. 2006 Výhrůžky násilí přicházejí i ze strany levice
12. 6. 2006 Jsem druhořadý občan?
12. 6. 2006 Vyřadil jste se z demokratické společnosti
12. 6. 2006 Zemřel nám pan Fischl Tomáš  Koloc
12. 6. 2006 Proč vznikla v ČR sedmnáct let po pádu komunismu antikomunistická hysterie? Jan  Čulík
12. 6. 2006 Michael  Marčák
12. 6. 2006 Dopis Evropským demokratům Jiřina  Salaquardová
12. 6. 2006 V ČR žádná antikomunistická hysterie není Miroslav  Šuta
12. 6. 2006 Antikomunistická hysterie je v ČR pečlivě udržována
12. 6. 2006 Jak sestavit novou vládu
12. 6. 2006 Rusko snižuje závislost na dolaru Karel  Dolejší
12. 6. 2006 Z buše chomutovského zooparku do parlamentní džungle Štěpán  Kotrba
12. 6. 2006 Kdo koho živí ?!? Ladislav  Žák
12. 6. 2006 Feministky jako fašisté Darina  Martykánová
12. 6. 2006 Nová Fallúdža: Obyvatelé iráckého Ramádí žijí v obavách z nadcházející velké bitvy Karel  Dolejší
12. 6. 2006 MTV vyrobila reklamu proti "obchodu s bílým masem"
12. 6. 2006 Britské listy by měly Gramsciho hýčkat Josef  Brož
12. 6. 2006 Komu chceme věřit Michal  Rusek
12. 6. 2006 Podarí sa KDH to, čo sa nepodarilo ani T. G. Masarykovi? Jan  Dancer
12. 6. 2006 České volby -- Mnoho pokřiku pro nic -- Chtělo by to podívat se jinam Vladimír  Rott
12. 6. 2006 O co jde ve volbách a po nich? František  Augusta
12. 6. 2006 Manipulace analýzou manipulací Štěpán  Kotrba
12. 6. 2006 Jsem ráda, že nejsem divná
12. 6. 2006 Komoušosocani v nás budí velké znepokojení
12. 6. 2006 Jsou média objektivní? Jiří  Faimon
12. 6. 2006 ČTK: "Klitoris prý vypadá úplně jinak, než si lidé dosud mysleli"
12. 6. 2006 Nové volby Jiří  Šmikmátor
12. 6. 2006 Nakonec je to stejně cesta, na čem záleží Hynek  Hanke
10. 6. 2006 Sebevraždy v Guantánámo jsou "válečným aktem"
12. 6. 2006 "Politika je špinavost"
12. 6. 2006 Nenávisť predsa zvítězila Gustáv  Murín
10. 6. 2006 Co Italové věděli už dávno Jan  Čulík
10. 6. 2006 Česká televize v letošních volbách opravdu dostála svého slibu...
11. 6. 2006 České noviny: "Nedostatek kněžích" ?
10. 6. 2006 Jak mohou být Zelení součástí pravicové koalice?
10. 6. 2006 "Zelení nemohou mít nic společného s pravicí"
12. 6. 2006 V České republice začínají oslavy Světového dne uprchlíků
12. 6. 2006 NYT: Tajné vězení v Čečensku
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
10. 6. 2006 Česká televize o koze Štěpán  Kotrba
9. 6. 2006 Fellini? Všechno je Fellini! Jan  Paul
22. 11. 2003 Adresy redakce

Zelení RSS 2.0      Historie >
12. 6. 2006 Z buše chomutovského zooparku do parlamentní džungle Štěpán  Kotrba
10. 6. 2006 Jak mohou být Zelení součástí pravicové koalice?   
30. 5. 2006 Nejasnosti v majetkových poměrech Martina Bursíka   
26. 5. 2006 Pečínka z Kotrby, nebo kotrba z Pečínky Karel  Dolejší
25. 5. 2006 Otázky a odpovědi ke Straně zelených Pavel  Pečínka
22. 5. 2006 To byl, panečku, argument Jan  Rovenský
22. 5. 2006 O adrenalinové "analýze" zelených aneb Kotrbovi natvrdo Pavel  Pečínka
21. 5. 2006 Zelení hadi na politickém zápraží Štěpán  Kotrba
19. 5. 2006 Zelený terč něco vydrží Milan  Daniel
17. 5. 2006 Zelení: Kam jsi to vlezl? Ven ! Štěpán  Kotrba
12. 5. 2006 Pod maskou levicové fráze Pavel  Pečínka
11. 5. 2006 Jacques: Paroubkova hra Milan  Daniel
9. 5. 2006 Prověrku na vnitru? Karel  Dolejší
9. 5. 2006 Mé námitky proti Greenpeace Ivan  Brezina
8. 5. 2006 Strana zelených: potřebujeme policii, které můžeme věřit   

REACH nejen podle Zelených RSS 2.0      Historie >
12. 6. 2006 Z buše chomutovského zooparku do parlamentní džungle Štěpán  Kotrba
28. 4. 2006 Výsledky anket "Ropák 2005" a "Zelená perla 2005"   
29. 3. 2006 Plzeňská STUŽ navrhla za kandidáty na Ropáka roku 2005 Martina Romana, Pavla Švarce a Jana Zahradila   
21. 3. 2006 Nová regulace chemikálií (REACH) může každoročně zabránit desítkám tisíc nemocí z povolání   
17. 2. 2006 Nová chemická politika EU může ušetřit desítky miliard euro   
30. 1. 2006 Komunisté životní prostředí nechrání Miroslav  Šuta
15. 11. 2005 Anonym si prostě vymýšlí Ivan  Brezina
2. 11. 2005 Zaplať nám, nebo zemřeš! Ivan  Brezina
1. 11. 2005 Ivan Brezina: Opět evidentně nepravdivé informace   
10. 10. 2005 Reuters: Mnoho nebezpečných chemikálií v krvi Evropanů Miroslav  Šuta
9. 9. 2005 Toxický "Dárek do života" novorozencům Miroslav  Šuta
31. 7. 2005 WTO: zklamání, nikoli katastrofa - nebo naopak? Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2005 Kolik nebezpečných chemikálií má v těle Vaše dítě Miroslav  Šuta
30. 6. 2005 Malé děti si hrají v prostředí plném nebezpečných chemikálií   
26. 1. 2005 Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech