2. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 5. 2006

Parodie na maturitu III.

Přečetl jsem si na Britských listech články týkající se státní maturity, především Parodie na maturitu, píše Jiří Fogl.

Podnikám v oboru informačních technologií (konkrétně online služby a vývoj online informačních systémů), takže mě zajímala část Informačně technický základ. Ke zveřejnění Vám nabízím svůj komentář.

Vycházím z předpokladu, že účelem tohoto testu je ověřit, zda maturant ovládá práci s výpočetní technikou na uživatelské úrovni, tedy zda dokáže počítač použít jako nástroj pro usnadnění své práce, a neztratit se tak ve světě, kde se počítače používají téměř všude.

Z tohoto hlediska považuji test vědomostí za naprosto nevhodně zaměřený na příliš odborné problémy, se kterými se běžný uživatel v praxi nikdy nesetká.

Úloha 2

Číslo vyjádřené ve dvojkové soustavě jako 0011 1011 0100 odpovídá číslu:

A) 1674 v oktalové soustavě

B) 958 v desítkové soustavě

C) 1654 v oktalové soustavě

D) 3B4 v hexadecimální soustavě

Otázka i odpovědi jsou zcela jednoznačné, ale pro běžného uživatele (např. pro sekretářku, učitele při práci na své přípravě na hodinu, internetového "surfaře", ...) postrádá úloha jakýkoli smysl. Číselným soustavám a jejich převodům a způsobům reprezentace musí rozumět především programátor, aby dokázal popsat, co má počítač kdy dělat. Při běžném používání počítače jsou tyto znalosti potřeba asi tolik, jako lékařský titul při poskytování první pomoci.

Úloha 3

Číslo vyjádřené ve dvojkové soustavě 11011 je v desítkové soustavě číslo:

A) 23

B) 27

C) 31

D) 33

Stejná výhrada, jako u úlohy 2. Úlohy jsou si navíc velmi podobné a budí ve mně dojem, že lepší otázky prostě autoři nevyplodili.

Úloha 5

Jakých hodnot může nabývat osmibitové číslo se znaménkem reprezentované v doplňkovém kódu?

A) <-127, +127>

B) <-127, +128>

C) <-128, +127>

D) <-128, +128>

Opět tatáž výhrada - doplňkový kód je jeden ze způsobů reprezentace čísla na té nejnižší úrovni fungování počítačových programů, který řadového uživatele nemusí vůbec zajímat.

Úloha 6

Co znamená zkratka SQL?

A) programovací jazyk čtvrté generace

B) strukturovaný dotazovací jazyk

C) jazyk symbolických adres

D) dotazovací jazyk čtvrté generace

Tato úloha je minimálně matoucí. Zkratka SQL znamená "structured query language" - taková odpověď ale nabídnuta není, je tu pouze její překlad (který je navíc jeden z možných, lze to přeložit i jako "jazyk strukturovaných dotazů"). Otázka by měla znít spíše "Co označujeme pojmem/zkratkou SQL?". Aspoň se to už ale blíží tomu, s čím se uživatel může potkat (byť to blížení je pomalé).

Úloha 7

Co je to Twisted pair?

A) typ přístupu k datům na vysoce otáčkových discích

B) přenosový síťový protokol ze skupiny TCI/IP

C) operace zabezpečující data dopočtem dvojkového doplňku

D) symetrické vedení ve formě krouceného dvoudrátu

Pominu-li neobratný pojem "vysoce otáčkový disk" u odpovědi A, překlep u odpovědi B (nic jako TCI/IP neexistuje, má to být TCP/IP) a nicneříkající pojem "operace zabezpečující data" v možnosti C: správná odpověď je podle mě nevhodně popsaná, možná až zavádějící. Ona je sice ve své podstatě správně (český výraz pro twisted pair je "kroucená dvoulinka"), ale v informačních technologiích se prakticky vždy používá v podobě kabelu, kde jsou takové páry hned čtyři najednou. Tak se to studentům také vysvětluje a všechny zdroje, které o Twisted pair mluví (tištěné knihy o počítačových sítích i různé stránky na Internetu) popisují právě "osmižílu".

Úloha 8

Ve které z níže uvedených možností jsou následující zálohovací zařízení seřazena vzestupně podle maximální možné kapacity?

1 -- páska, 2 -- disketa, 3 -- optický disk, 4 -- CD RW

A) 2, 1, 4, 3

B) 2, 3, 1, 4

C) 2, 4, 3, 1

D) 2, 4, 1, 3

Zavádějící a nepřesné. Uvedená zařízení nejsou žádná zálohovací zařízení, ale paměťová média. Páska je definovaná nepřesně a není jasné, o jaké pásce je řeč, vedle předpokládané magnetické by to totiž mohla být i děrná páska. Nemyslím, že by magnetické a děrné pásky byly natolik podobné, aby je šlo souhrnně označovat jen jako pásky.

Zajímavým chytákem může být fakt, že CDRW je konkrétním typem optického disku.

S optickými disky a magnetickými páskami je pak ta potíž, že jejich vývoj jde stále kupředu a maximální kapacity stále rostou. Je pravda, že při detailnějším zkoumání bychom v současné době a blízké budoucnosti asi vždy zjistili, že běžně dostupné magnetické pásky v tomto směru nadběžně dostupnými optickými disky vedou, samotný "optický disk" je ale zcela obecný pojem, z nějž nijak neplyne maximální možná kapacita. Toto platí i pro magnetické pásky, takže se porovnávají dvě nedefinované hodnoty - správná odpověď je pak ve hvězdách. Otázka by měla konkretizovat paměťová média, která má student seřadit.

poznámka ŠOK: Oním "optickým diskem" se může myslet i MO disk - čili magnetooptický disk, což je zařízení ntetotožné s "vypalovacím" CD či DVD principem, vyráběné ve verzích WORM a RW. Velikost 5,25" dovolovala nejdříve 540 MB, pak 600 MB, 650 MB, 1 GB, 1,2 GB, 1,3 GB, 2,0 GB, 2,3 GB, 2,6 GB, 4,8 GB, 4,1 GB, 5,4 GB a 9,1 GB. 3,5" byla k dispozici v kapacitě 120 MB, 230 MB, 540MB a 638 MB. U všech typů se médium laserem zahřeje, čímž se změní magnetická polarizace a tím zároveň i optická polarizace citlivé vrstvy. Podložka je u archovních médií skleněná, u "běžných" akrylátová. Vyrábí se dodnes z jednoho jediného důvodu - extrémní životnosti média a záznamu na něm. Je jedním z nejvhodnějších médií pro dlouhodobou archivaci. Nevýhodou je cena.

Úloha 11

Co se označuje zkratkou GPU?

A) hlavní procesor počítače

B) řadič pro připojení harddisku

C) procesor na grafické kartě

D) řadič paralelního portu

Podobně jako u prvních úloh - k čemu běžný uživatel potřebuje takovou zkratku znát? Podle mého názoru to již spadá do oblasti, ve které se musí vyznat člověk na pozici správce systému, nenapadá mě ale ani jediný případ, kdy se běžný uživatel může srazit se zkratkou GPU - graphic procesor unit. Možná někdy při hraní počítačových her, které ale snad nejsou důvodem pro maturitu z informačních technologií.

Úloha 12

Jaká je přenosová technologie Ethernet?

A) kolizní, protože více stanic může začít vysílat ve stejný okamžik

B) bezkolizní, protože řídící stanice přiděluje práva vysílání

C) bezkolizní, protože každá pracovní stanice má pevně přidělen čas, kdy může vysílat

D) bezkolizní, protože vysílací stanice vytvoří "zámek" a tím zabrání ostatním stanicím ve vysílání

Opět se ptám - k čemu tohle je? Odpověď na úlohu by měl znát správce počítačové sítě nebo programátor síťového software v nižších vrstvách síťového modelu, ale proč tím zatěžovat obyčejné uživatele? Opravdu to není nic, co by musel vědět každý, kdo si chce poslat email nebo zpracovat textový dokument. Je to jedna z otázek, určených ke zbytečnému memorování.

Úloha 14

Který z vyjmenovaných protokolů nefunguje na sítích LAN?

A) TCP/IP

B) SPX/IPX

C) XON/XOFF

D) NetBEUI

Zase totéž. Uživatel přichází ke zprovozněnému počítači, aby udělal svoji práci, a potřebuje rozumět práci s těmi programy, které používá, ne tomu, co se děje "uvnitř" - stejně jako pro řízení auta nepotřebujete detailní znalosti práce spalovacího motoru.

Navíc je úloha nejasná - LAN znamená Local Area Network, tedy místní síť - nikde ale není řečeno, jakými technologiemi má být realizována. Pokud budu mít v místnosti několik počítačů, v každém z nich bude telefonní modem a všechny budou spojeny s telefonní ústřednou umístěnou v téže místnosti (tzn. vlastní malá telefonní síť, kde se počítače spojují vzájemným voláním v případě potřeby), bude to stále síť LAN, na které se protokol XON/XOFF může používat (záleží na nastavení sítě, není to jediná varianta).

Aby bylo zadání přesné, měla by otázka znít: "Který z vyjmenovaných protokolů se nepoužívá v sítích Ethernet?"

Úloha 15

Přiřaďte ke každé technické zkratce vysvětlení:

15.1 ARP

15.2 UNIX

15.3 SQL

15.4 C++

A) operační systém(15.2)

B) programovací jazyk (15.4)

C) dotazovací jazyk (15.3)

D) síťový protokol (15.1)

E) textový editor

Další zbytečné memorování, platí to, co jsem napsal u předchozích úloh.

Osobně bych od tohoto testu (a vůbec výuky informatiky na SŠ) čekal zaměření mnohem více na praktické použití výpočetní techniky. Běžný uživatel by měl například mít alespoň nejzákladnější povědomí o bezpečnosti, měl by zhruba znát možnosti jednotlivých internetových služeb (např. by měl vědět, že email se naprosto nehodí pro posílání velkých souborů a měl by vědět o možnostech, které pro předávání velkých souborů existují), měl by vědět, co to znamená, když se mu ve webovém prohlížeči začátek adresy změní z http:// na https://, měl by také vědět, co to je phishing a jak ho poznat, měl by vědět, jak se chovat, aby se minimalizovalo nebezpečí vyzrazení důvěrných informací nebo riziko napadení jeho počítače škodlivým softwarem (které následně může vést i k vyzrazení důvěrných dat). Měl by vědět, že prakticky na všechny činnosti existuje více programů, takže pak nebude překvapený, když se na různých místech setká s různými webovými prohlížeči, poštovními klienty, kancelářskými balíky nebo třeba i celými operačními systémy. Měl by vědět, proč je dobré v dokumentech používat styly. To všechno je pro běžného uživatele mnohem důležitější, než číselné soustavy a doplňkový kód.

                 
Obsah vydání       2. 5. 2006
1. 5. 2006 Policista zmlátil ředitelku sekce pro lidská práva Úřadu vlády, policie zatkla fotoreportéra Britských listů Štěpán  Kotrba
2. 5. 2006 Paroubek: policista si vůbec neměl dovolit takto zasáhnout
2. 5. 2006 Právo: Policista byl ještě večer postaven mimo službu, tvrdí Bublan
2. 5. 2006 Bublan: Inspekce možná vyšetří incident s Jacques do konce týdne
1. 5. 2006 Česká policie se nemění - je to tlupa sympatizantů s neonacisty Michal "Wolf" Vlk
2. 5. 2006 Hlad po mléce Tomáš  Koloc
1. 5. 2006 Političtí provokatéři v policejní uniformě Štěpán  Kotrba
2. 5. 2006 "Já nebudu někde na internetu, kurva"
2. 5. 2006 Trestní oznámení na neznámé pachatele, příslušníky Policie ČR Radek  Mikula
2. 5. 2006 Jak to přesně bylo Karel  Jech
1. 5. 2006 Strana zelených: Policie při demonstraci zbila kandidátku SZ
2. 5. 2006 Kateřina Jacques se lidskými právy zabývá, svá práva zná a dokáže si je obhájit
2. 5. 2006 Nebuďme lhostejní, zastavme neonacisty!
2. 5. 2006 Násilí policie a četky taky Milan  Daniel
2. 5. 2006 Strana zelených nehovoří ve svém tiskovém prohlášení pravdu
2. 5. 2006 První máj a všechno to zločinné a zavrženíhodné Ladislav  Žák
2. 5. 2006 Dnes Dolejš, zítra kdokoli z nás Michael  Kroh
1. 5. 2006 Zmlátili Dolejše. Proto se cítím jako komunista Jindřich  Kalous
1. 5. 2006 Podivné výkřiky v Britských listech Boris  Cvek
1. 5. 2006 Esemeskové hlasování
1. 5. 2006 Dva Bushové před novináři
30. 4. 2006 České noviny cenzurují zpravodajství Associated Press? Karel  Dolejší
30. 4. 2006 Komunismus jako terč pro střelnou zbraň... Martin  Šaffek
30. 4. 2006 Stranické preference, volbní prognózy - jaký je v tom rozdíl? Štěpán  Kotrba
2. 5. 2006 Zloděj volá: chyťte zloděje Vít  Janeček
2. 5. 2006 Literární noviny: Důvody mnohem podstatnější Jiří  Vančura
2. 5. 2006 Politický rasismus Miroslav  Prokeš
2. 5. 2006 1. máj: Německá koalice hledá svou tvář Richard  Seemann
2. 5. 2006 S hrdostí, skromností a s vděkem
2. 5. 2006 Fakta proti jádru Jan  Beránek
2. 5. 2006 Zločin a trest Václav  Dušek
2. 5. 2006 Zaváté stezky antifašistické solidarity jižní Morava-Vídeň Pavel  Pečínka
2. 5. 2006 Parodie na maturitu III.
2. 5. 2006 Dva směry v přenosu lidských orgánů Miloš  Kaláb
30. 4. 2006 Je opravdu každý projev proti komunismu nedemokratický? Jan  Faltýsek
30. 4. 2006 Zemřel americký ekonom J. K. Galbraith
2. 5. 2006 Demokratické požadavky Vladimíra Iljiče Lenina Jiří  Kunc
30. 4. 2006 Majid Behrouzi: Demokracie jakožto politické zplnomocnění lidu. Zrada ideálu Jiří  Polák
30. 4. 2006 Odpovědnost za verbální šíření nenávisti Štěpán  Kotrba
28. 4. 2006 Blíží se noc dlouhých nožů? Ivan Odilo Štampach
30. 4. 2006 Prescott mě zneužíval, tvrdí tajemnice v slzách
28. 4. 2006 Granty na bulvár na internetu
29. 4. 2006 Ano, antikomunismus je protidemokratické hnutí Ondřej  Slačálek
29. 4. 2006 Pražští mediální propagandisté mají strach Jan  Čulík
29. 4. 2006 Adam Drda: Zkreslil jste můj komentář jak Haló noviny
29. 4. 2006 Komunismus v nich Jan  Čulík
28. 4. 2006 Podvojné slovo "přirozenost" Martin  Škabraha
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
2. 5. 2006 Parodie na maturitu III.   
28. 4. 2006 Školství, jeho reforma a volby František  Augusta
28. 4. 2006 Parodie na maturitu II. Bohumil  Kartous
27. 4. 2006 Parodie na maturitu Bohumil  Kartous
24. 4. 2006 Jak dochází k učení František  Augusta
14. 4. 2006 Mozek a učení František  Augusta
7. 4. 2006 Vyučování nebo učení? František  Augusta
17. 3. 2006 Jak efektivně financovat české školství František  Augusta
16. 3. 2006 K reformě českého školství František  Augusta
13. 3. 2006 Petra Buzková a gymnázia -- slova versus činy Radek  Sárközi
6. 3. 2006 Školství jako skanzen? Milan  Kulhánek
28. 2. 2006 Dialog vědy s uměním v červenci v Nových Hradech   
25. 2. 2006 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?   
25. 2. 2006 Čeští studenti mohou studovat v Británii zadarmo Jan  Čulík
21. 2. 2006 Will Czech grads be prepared to compete? Jan  Čulík