2. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Španělská republika 1931-1939
2. 5. 2006

S hrdostí, skromností a s vděkem

14. dubna 1931 mělo Španělsko příležitost.

Vyhlášení II. španělské republiky naplnilo sen jedné země schopné být lepší sama o sobě a sjednotilo v jediné snaze všechny Španěly, kteří usilovali o budoucí život v demokracii a modernosti, ve svobodě a spravedlnosti, ve vzdělanosti a pokroku, v rovnosti a všeobecně uznávaných právech pro všechny své spoluobčany. Dnes s odstupem 75 let, my, signatáři tohoto prohlášení, připomínáme s hrdostí, skromností a s vděkem ovzduší oné doby a domáháme se jako vlastních těch hodnot španělského republikanismu, jež zůstávají platnými jako symboly lepší, svobodnější a spravedlivější země.

Proti ohromným modernizačním a demokratizačním podnětům jež uskutečnily republikánské instituce - za neustálé věrolomné opozice těch, kteří byli a nadále jsou přesvědčeni, že tato země je jejich výlučným vlastnictvím - , přetrvávají ještě dnes snahy nás přesvědčit, že II. republika byla jen krásným pokusem předem odsouzeným k nezdaru pro své vlastní chyby a nedostatky.

My, signatáři tohoto manifestu, rozhodně odmítáme tento výklad. Jeho jediným smyslem je zbavit generála Franka odpovědnosti za státní převrat, který přerušil demokratickou a ústavní legálnost republiky vzniklé většinovou vůlí španělského lidu a mající ty tragické důsledky, které všichni známe.

Žádáme dále, aby instituce současné španělské demokracie definitivním způsobem zrušily ty svazky - počínaje ulicemi v obcích a konče obsahem učebnic -, které je nadále spojují s oním nezákonným státem zrozeným krutou agresí proti vlastním občanům a který se držel u moci třicet sedm let prostřednictvím systematického a bezohledného zneužívání neblahých prostředků jež charakterizují přežívání totalitních režimů. Je ostudou, když nyní po třiceti letech života v demokracii stále ještě musíme připomínat na čí straně byl zákon a kde byl zločin. V těchto výsostných souvislostech nelze připustit, a je to velmi nebezpečné pro morální a politické zdraví naší země, přetrvávající snahy porovnávat zákonnou vládu demokratického státu s militaristickým spolkem, který povstal proti státu jehož obraně na svou čest přísahal. Vítězství vzbouřenců bylo možné jen díky pomoci fašistických a nacistických režimů, které se připravovaly k invazi po Evropě a vyvolaly druhou světovou válku. Ještě rozhodněji pak mu přispěly svou neomluvitelnou lhostejností státy západních demokracií, které - před tím než se samy staly oběťmi mocností v jejichž rukou nechaly Španělsko na pospas -, se rozhodly schovat za štít pokrytecké přetvářky neutrality v podobě londýnského výboru neintervence.

14.dubna 1931 mělo Španělsko příležitost a Španělé ji využili. Nehledě na krátkost svého života II. španělská republika rozvinula v mnoha oblastech veřejného života obrovskou práci jež udivila svět a povznesla naši zemi do postavení společenské a kulturní avantgardy. Mezi její výdobytky by stačilo uvést agrární reformu, volební právo žen, pokroky ve všech oblastech práva, účinné oddělení mocí, soustavné a pokrokové úsilí zaměřené na šíření kulturnosti i v nejokrajovějších oblastech země, rozhodný impuls k rozvoji vědy, jakož i příkladný rozkvět nejen vzdělanosti ale i organizace zdravotní péče. To vše dokládalo, že dobrá myšlenka generuje krásné skutečnosti schopné změnit život národa odsouzeného k chudobě, podřazenosti a nezájmu mocných a vlivných - velkých vlastníků, nejreakčnějších vojenských kruhů a hierarchii katolické církve -, kteří si pospíšili zbavit ho vší naděje.

Republika zajistila ty nejslabší a bez jakékoliv ochrany v tehdejší společnosti, jimiž byly ženy a děti, vytvořením jejich - na svou dobu privilegovaného - právního statutu. Návrat do minulých poměrů byl pro ně vskutku surový. Změna režimu je, ženy a děti, připravila o veškerá práva a přisoudila jim postavení podřadnosti a plné závislosti na vůli hlav rodin. Republika se postavila na ochranu veřejných institucí jako rozhodujícího prostoru v životě Španělů a vyzdvihla potřebu vyrovnávání podmínek života na venkově a ve městech, rozvíjela politiku rovnosti nejen mezi jednotlivci ale také mezi rozvinutými a zaostalými oblastmi země. Návrat do minulých poměrů byl surový v tom, že změna režimu zachovala historické nerovnosti jak individuální tak i kolektivní, zřekla se rozvoje veřejného sektoru čímž vytvořila deficit v mnohých oblastech života. Dodnes strádáme důsledky, který tento deficit vytvořil v oblasti základního a středního vzdělání. Republika podněcovala rozkvět španělské kultury ve všech oblastech umělecké tvorby a vědeckého výzkumu, intelektuální výměnu názorů a univerzitní život a to do té míry, že republika a její osud zůstanou na vždy spojeny v paměti jako kulturní vrchol, jehož naše země dosáhla v moderní době. Návrat do minulých poměrů byl ukrutný. Změna režimu vedla k nejtragičtějším ztrátám jež nikdy předtím španělská kultura nezažila. Přivedla k hromadnému exilu těch nejlepších, kteří opustili přednáškové sály a laboratoře, ateliéry a redakce, vydavatelství a musea. Autorita země a její intelektuální prestiž se ocitla v rukou improvizované sbírky oportunistů a druhořadých kádrů, kteří zredukovali kulturní život země na žalostnou manifestaci ubohých temnot.

Nyní, s odstupem sedmdesáti pěti let, my, signatáři tohoto manifestu nechceme pokračovat v nářcích nad smutnou brutalitou onoho zpátečnického zvratu. Naopak chceme oslavit vzrušující kvalitu toho co mu předcházelo. Chceme projevit vděčnost ambicím, kuráži, odvaze, talentu a oddanosti jedné generace Španělů, která v nás věřila když tvořila budoucnost své země. Oživovat jejich památku znamená věřit v naší vlastní budoucnost, která bude natolik lepší, svobodnější, spravedlivější a šťastnější, nakolik budeme schopni být na výši republikánských tradic jejichž jsme dědici. Pro Španělsko skutečně moderní, laické, vzdělané a rovnoprávné, pro jeho definitivní demokratickou normalizaci, pro vyvážený pokrok životních podmínek všech občanů chceme dnes, s odstupem sedmdesáti pěti let, oslavit výročí 14. dubna 1931 a navrhujeme, aby se toto výročí nadále slavilo jako oficiální uznání všech těch španělských občanů, kteří aktivně bojovali za svobodu, spravedlnost, rovnost, za společné hodnoty jež musí následovat demokratické budování španělské společnosti.

Originální španělský text, signatáři manifestu a spolupracující organizace na stránkách Memoria del Futuro

Přeložil Lubomír Molnár

                 
Obsah vydání       2. 5. 2006
1. 5. 2006 Policista zmlátil ředitelku sekce pro lidská práva Úřadu vlády, policie zatkla fotoreportéra Britských listů Štěpán  Kotrba
2. 5. 2006 Paroubek: policista si vůbec neměl dovolit takto zasáhnout
2. 5. 2006 Právo: Policista byl ještě večer postaven mimo službu, tvrdí Bublan
2. 5. 2006 Bublan: Inspekce možná vyšetří incident s Jacques do konce týdne
1. 5. 2006 Česká policie se nemění - je to tlupa sympatizantů s neonacisty Michal "Wolf" Vlk
2. 5. 2006 Hlad po mléce Tomáš  Koloc
1. 5. 2006 Političtí provokatéři v policejní uniformě Štěpán  Kotrba
2. 5. 2006 "Já nebudu někde na internetu, kurva"
2. 5. 2006 Trestní oznámení na neznámé pachatele, příslušníky Policie ČR Radek  Mikula
2. 5. 2006 Jak to přesně bylo Karel  Jech
1. 5. 2006 Strana zelených: Policie při demonstraci zbila kandidátku SZ
2. 5. 2006 Kateřina Jacques se lidskými právy zabývá, svá práva zná a dokáže si je obhájit
2. 5. 2006 Nebuďme lhostejní, zastavme neonacisty!
2. 5. 2006 Násilí policie a četky taky Milan  Daniel
2. 5. 2006 Strana zelených nehovoří ve svém tiskovém prohlášení pravdu
2. 5. 2006 První máj a všechno to zločinné a zavrženíhodné Ladislav  Žák
2. 5. 2006 Dnes Dolejš, zítra kdokoli z nás Michael  Kroh
1. 5. 2006 Zmlátili Dolejše. Proto se cítím jako komunista Jindřich  Kalous
1. 5. 2006 Podivné výkřiky v Britských listech Boris  Cvek
1. 5. 2006 Esemeskové hlasování
1. 5. 2006 Dva Bushové před novináři
30. 4. 2006 České noviny cenzurují zpravodajství Associated Press? Karel  Dolejší
30. 4. 2006 Komunismus jako terč pro střelnou zbraň... Martin  Šaffek
30. 4. 2006 Stranické preference, volbní prognózy - jaký je v tom rozdíl? Štěpán  Kotrba
2. 5. 2006 Zloděj volá: chyťte zloděje Vít  Janeček
2. 5. 2006 Literární noviny: Důvody mnohem podstatnější Jiří  Vančura
2. 5. 2006 Politický rasismus Miroslav  Prokeš
2. 5. 2006 1. máj: Německá koalice hledá svou tvář Richard  Seemann
2. 5. 2006 S hrdostí, skromností a s vděkem
2. 5. 2006 Fakta proti jádru Jan  Beránek
2. 5. 2006 Zločin a trest Václav  Dušek
2. 5. 2006 Zaváté stezky antifašistické solidarity jižní Morava-Vídeň Pavel  Pečínka
2. 5. 2006 Parodie na maturitu III.
2. 5. 2006 Dva směry v přenosu lidských orgánů Miloš  Kaláb
30. 4. 2006 Je opravdu každý projev proti komunismu nedemokratický? Jan  Faltýsek
30. 4. 2006 Zemřel americký ekonom J. K. Galbraith
2. 5. 2006 Demokratické požadavky Vladimíra Iljiče Lenina Jiří  Kunc
30. 4. 2006 Majid Behrouzi: Demokracie jakožto politické zplnomocnění lidu. Zrada ideálu Jiří  Polák
30. 4. 2006 Odpovědnost za verbální šíření nenávisti Štěpán  Kotrba
28. 4. 2006 Blíží se noc dlouhých nožů? Ivan Odilo Štampach
30. 4. 2006 Prescott mě zneužíval, tvrdí tajemnice v slzách
28. 4. 2006 Granty na bulvár na internetu
29. 4. 2006 Ano, antikomunismus je protidemokratické hnutí Ondřej  Slačálek
29. 4. 2006 Pražští mediální propagandisté mají strach Jan  Čulík
29. 4. 2006 Adam Drda: Zkreslil jste můj komentář jak Haló noviny
29. 4. 2006 Komunismus v nich Jan  Čulík
28. 4. 2006 Podvojné slovo "přirozenost" Martin  Škabraha
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce