13. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 6. 2005

Hon na svobodu slova

Britové protestují proti návrhu zákona kriminalizujícího "náboženskou nenávist"

Po dobu 25 let bylo mou profesionální povinností částečně porušovat tento zákon. Jako reportér pro listy Gay News a Capital Gay jsem psal pro své homosexuální čtenáře, že po íránské revoluci pohřbívali zbožní muslimové po prsa homosexuály do písku, dali jim kápi na hlavu a pak je ukamenovali. Lidé by měli vědět, že dodnes organizace Hamas a Palestinská správa mučí, někdy až k smrti, homosexuály, a v Palestině je zbožní muslimové krvavě a veřejně bičují. I zde v Británii úspěšně lobbovala anglikánská církev a získala výjimky z Evropské konvence pro lidská práva, aby mohla špatně zacházet s homosexuály. Na Jamajce nedávno kongregace rozsekala jednoho svého člena na schodech ke kostelu mačetami na kusy, protože zjistila, že je to homosexuál.

Tím, že jsem o všech těchto případech informoval věcně a přesně, vím z korespondence, kterou můj list dostal, že ty články vyvolaly náboženskou nenávist. Tím, že jsem o nich informoval - ať už to byly zločiny nebo ne - a mimochodem, v Íránu není zločinem ukamenovat homosexuála, je tam zločinem být homosexuálem - vím, že jsem vyvolal náboženskou nenávist. Nebylo to mým úmyslem, nicméně jde o to, jak reagují jiní lidé na to, co já napíšu. A moje zpravodajství by bylo stíhatelné podle tohoto zákona.

V sobotu diskutovali v pořadu Any Answers v rozhlase BBC posluchači mj. i o kontroverzním návrhu zákona, jímž chce Blairova vláda kriminalizovat výroky vyvolávající náboženskou nenávist.

Victor Cardiss, Leeds: Mám teď opravdu strach. Tato současná britská menšinová vláda, jejíž uvažování ohledně občanských svobod je zcela mimo mainstreamové myšlení společnosti, upřímně řečeno, naši společnost vážně ohrožuje. Ty zákony, které navrhuje, jsou nebezpečné. Tato vláda navrhuje takové znění zákona, z něhož vyplývá, že když cokoliv řeknete, nebo zveřejníte něco, anebo budete u sebe mít materiály, které by mohly jinou osobu urazit - dosud snad proboha nikdo nebyl stíhán za něco, co by možná mohl udělat v budoucnosti! Ve všech zemích, kde byl tento zákon zaveden, je to občanský zákon. V Británii to má být trestní zákon. Ve všech zemích, kde byl tento zákon zaveden, lidé, křesťané, kteří káží v kostelech, čelí soudnímu stíhání. Je to odporný, zlovolný zákon. Bojím se teď o osobní svobodu. Protože to, co po mně chce bible, abych v to věřil, mně přivede v přímý střet se zákonem.

Moderátor: Jak se dostanete do střetu se zákonem proto, že budete dělat to, co je v bibli?

Victor Cardiss, Leeds: Bible mi nařizuje, abych šel a hlásal Slovo Boží celému světu.

Moderátor: To ale samo o sobě nevyvolává náboženskou nenávist?

Victor Cardiss, Leeds: Avšak ten návrh zákona nemluví o náboženské nenávisti! V tom návrhu se praví, že jestliže je pravděpodobné, že bych svými slovy někoho urazil. A dokonce je tam i to, že lidé, kteří sami nejsou uraženi, ale myslí si, že by tím, co říkám, mohl být uražen někdo jiný, mohou podat podnět k trestnímu stíhání! A to se také děje v jiných zemích. Lidé podávají podněty k trestnímu stíhání, i když oni sami uraženi nejsou. A ve všech těchto případech jde o hrubé omezování osobní svobody. Je to v první řadě ústupek muslimům. V církvi, ke které já patřím, máme padesát různých národností. Vůbec nejde o náboženskou nenávist. Televize BBC nedávno vysílala operu Jerry Springer Show [satirizující křesťanské náboženství]. Lidé, kteří to zorganizovali, by mohli skončit ve vězení. Jestliže budu u sebe mít bibli, dostávám se do střetu s vládou, protože mám u sebe materiál, který by mohl někoho urazit. A to je problém. Ta formulace toho zákona je tak široká...

Moderátor: Avšak o trestním stíhání rozhoduje generální prokurátor. Je velmi nepravděpodobné, že by vás stíhal za to, že máte u sebe bibli. Máme v Británii platný zákon kriminalizující vyvolávání rasové nenávisti a to nevedlo k extremnímu trestnímu stíhání, jakého se obáváte?

Victor Cardiss, Leeds: Ve všech zemích, kde tento zákon byl zaveden, v Austrálii, v Kanadě, ve Švédsku, jsme svědky toho, že jsou lidé stíhání a je jim vyhrožováno vězením. Je za to, že káží v kostelích. Vezměte si případ Davida Scotta v Austrálii. Je to klasický příklad. David Scott odešel z Pákistánu, kde mu vyhrožovali zabitím podle zákona šaria za to, že nekonvertoval k islámu. Je to profesor islámských studií. V kostelích vedl semináře o rozdílech mezi různými islámskými zákony. Ministr pro náboženské záležitosti proti němu nechal zahájit trestní stíhání! Tohle nejsou pravicoví extremisté, ohrožující naši společnost, kteří by měli být stíháni. Tohle jsou obyčejní křesťané, kteří se chovají jako vždycky. To je faktem. Toto se děje v jiných zemích. Je to nesmírně nebezpečný zákon. Jen se bojím, aby naše vláda neprobudila spícího obra, jímž je velmi apatické křesťanské obyvatelstvo. Bude toho opravdu litovat.

Moderátor: Tento email od Rogera Martina se týká obdobných otázek: "Nenávidím tyto náboženské fundamentalisty a vyzývám i jiné občany, aby je nenáviděli. Tito lidé totiž ohrožují bezpečnost mé rodiny a naší civilizace: Muslimové, kteří jsou přesvědčeni, že jim Bůh nařizuje, aby vedli násilnou svatou válku proti bezvěrcům; židé, kteří jsou přesvědčeni, že Bůh schvaluje jejich etnické očišťování Palestiny; křesťané, kteří jsou přesvědčeni, že Bůh v bibli v knize Zjevení připravuje bezprostřední jaderný či ekologický Armageddon. Jestliže bude tento obscénní návrh zákona přijat, budu trestně stíhán?"

Michael Mason, South Kensington, Londýn: Po dobu 25 let bylo částečně mou profesionální povinností porušovat tento zákon. Jako reportér pro listy Gay News a Capital Gay jsem psal pro své homosexuální čtenáře, že po íránské revoluci pohřbívali zbožní muslimové po prsa homosexuály do písku, dali jim kápi na hlavu a pak je ukamenovali. Lidé by měli vědět, že dodnes organizace Hamas a Palestinská správa mučí, někdy až k smrti, homosexuály, a v Palestině je zbožní muslimové krvavě a veřejně bičují. I zde v Británii úspěšně lobbovala anglikánská církev a získala výjimky z Evropské konvence pro lidská práva, aby mohla špatně zacházet s homosexuály. Na Jamajce nedávno kongregace rozsekala jednoho svého člena na schodech ke kostelu mačetami na kusy, protože zjistila, že je to homosexuál.

Tím, že jsem o všech těchto případech informoval věcně a přesně, vím z korespondence, kterou můj list dostal, že ty články vyvolaly náboženskou nenávist. Tím, že jsem o nich informoval - ať už to byly zločiny nebo ne - a mimochodem, v Íránu není zločinem ukamenovat homosexuála, je tam zločinem být homosexuálem - vím, že jsem vyvolal náboženskou nenávist. Nebylo to mým úmyslem, nicméně jde o to, jak reagují jiní lidé na to, co já napíšu. A moje zpravodajství by bylo stíhatelné podle tohoto zákona.

Lawrence Rothschild, West Wales: Mám stejné obavy jako první posluchač, když vidím, co se děje s tímto novým zákonem. Já kážu evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Jsem křesťanský pastor. Vím, že v Božím slovu jsou některé rysy, které některé lidi mohou silně urazit. Týká se to homosexuálů, lesbiček, hříchů, a tak dále. Jestliže by vyšli lidé, kteří milují Pána, na ulici a kázali v lásce Boží slovo, nikoliv urážlivým způsobem, někdo může přijít a říci jim: "Vy vyvoláváte náboženskou nenávist. Vy mě urážíte. A mohou jít na policii a stěžovat si. Mohlo by sei stát, že policista křesťanského kazatele na ulici zatkne!

Moderátor:Jak myslíte, že by to, co ve vaší církvi kážete, mohlo vyvolat náboženskou nenávist.

Lawrence Rothschild, West Wales: Vím, že chodí do kostela lidé, kteří nejsou nutně křesťané a jsou třeba příslušníci jiného náboženství a ti by mohli prohlásit, že je křesťanské kázání uráží.

Martin Carmichael, Skegness: Jako jeden z vašich předchozích posluchačů, jsem homosexuál a náboženství má problém s homosexuály. Chci říci toto: Jestliže řekne muslimský duchovní z kazatelny, že mám být postaven ke zdi a zastřelen, či ukamenován, zákon ho ochrání. Jestliže já se mu pomstím tím, že navedu některé své přátele k tomu, aby ho nenáviděli, spáchám tím trestný čin?

Moderátor: Kdybyste řekl: Myslím, že je odporné, že někdo něco takovému říká a nenávidím to, co bylo řečeno - domníváte se, že to lze kvalifikovat jako náboženskou nenávist? Není to spíše nenávist vůči určitému výroku, který učinil určitý člověk?

Martin Carmichael, Skegness: Myslím, že by to jako náboženská nenávist kvalifikováno bylo. Protože on učinil ten výrok v rámci své náboženské víry. Je přesvědčen, že jeho muslimská víra je proti homosexuálům. To je jeho náboženská víra. Tím byl vyvolával náboženskou nenávist, kdybych s tím vyjádřil nesouhlas.

Moderátor: Toto nám napsal Norman Perry: "Tuto zemi lidé považovali po světě za baštu svobody a svobody projevu. Tento nový zákon, který zakáže zveřejňování čehokoliv, co vyvolává náboženskou nenávist, ochromuje ještě více než dosud už tak omezenou svobodu slova. Už to nebude dlouho trvat a bude založena myšlenková policie. George Orwell byl skutečně velký vizionář."

                 
Obsah vydání       13. 6. 2005
13. 6. 2005 Britové protestují proti návrhu zákona kriminalizujícího "náboženskou nenávist"
13. 6. 2005 Na obranu bigotnosti
10. 6. 2005 Britské listy jsou komunistické svinstvo
13. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
13. 6. 2005 Britové protestují proti plánům účtovat za jízdu automobilem po kilometru
13. 6. 2005 Mýtné - jízda automobilem není právo Štěpán  Kotrba
13. 6. 2005 "Američané nemají řádné plány pro Irák po invazi"
13. 6. 2005 Italší katoličtí politici vzdorují církvi
13. 6. 2005 Německo nebude rušit všeobecnou brannou povinnost Richard  Seemann
13. 6. 2005 Brazílie používá Linux
13. 6. 2005 Beethoven pro iPody
13. 6. 2005 Superstar a Vlastíci Václav  Dušek
13. 6. 2005 Evropská integrace ničí sebe samu Martin  Horut
13. 6. 2005 Globálně k ničemu Bohumil  Kartous
13. 6. 2005 Michael  Marčák
13. 6. 2005 Euro a suverenita Přemysl  Janýr
13. 6. 2005 Dluhy Jindřichovic pod Smrkem a "otevřený" starosta Simona  Hrabalová
10. 6. 2005 Ministr financí neumí počítat? Štěpán  Kotrba
11. 6. 2005 Americký Kongres výrazně snížil federální finanční podporu pro veřejnoprávní vysílání
10. 6. 2005 Ibuprofen zvyšuje riziko infarktů
13. 6. 2005 Michael  Marčák
11. 6. 2005 Skupina G7 odpustí rozvojovým zemím dluhy ve výši 55 miliard dolarů, avšak rozvojové země potřebují volný trh
13. 6. 2005 Vůle je nekonečná a rozum konečný Václav  Dušek
10. 6. 2005 Europoslanci za ODS změnili názor Štěpán  Kotrba
13. 6. 2005 Do tretice by to bol malý politický zázrak Robert  Žanony
13. 6. 2005 Temné tajomstvo mučenia: Funguje Naomi  Klein
13. 6. 2005 Dôvod pre sociálnu Európu Radovan  Geist
13. 6. 2005 (Politické) zdravie ako predmet obchodu? Lubomír  Sedláčik
13. 6. 2005 Prokurdská demonstrace v Praze 16. června
13. 6. 2005 Na Staroměstském náměstí sedí lidé na zemi Hynek  Hanke
13. 6. 2005 Proti nenásilné demonstraci použili Izraelci nervový plyn
13. 6. 2005 Lucembursko: Počet odpůrců euroústavy roste Simone  Radačičová
13. 6. 2005 Čím jsou větrné elektrárny "ekologicky škodlivé"?
10. 6. 2005 Ropný lobbista zkresloval v Bílém domě vládní zprávy o globálním oteplování
10. 6. 2005 Američané se už nemohou skrývat před globálním oteplováním
10. 6. 2005 Zprávy o globálním oteplování zkreslovali nejen ropní, ale také zelení lobbisté Ivan  Brezina
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2005 Britové protestují proti návrhu zákona kriminalizujícího "náboženskou nenávist"   
13. 6. 2005 Na obranu bigotnosti   
2. 6. 2005 Některé názory by se měly zakazovat Milan  Valach
16. 5. 2005 Blairova vláda spěšně prosazuje občanky a zákon proti "náboženské nenávisti"   
12. 5. 2005 Válka Milan  Valach
4. 5. 2005 Nacismus a právo na názor Ondřej  Slačálek
4. 5. 2005 Češi pořád chtějí někoho zakazovat Jan  Čulík
4. 5. 2005 Nejsem Čech obecný Ondřej  Slačálek
24. 3. 2005 Neskutečný soudní případ Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 Ano, soud měl vzít v úvahu i veřejný zájem Jan  Čulík
22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky   
17. 3. 2005 Dura lex, sed lex Jaroslav  Štemberk
17. 3. 2005 Případ Petra Partyka je svým způsobem pro české soudnictví typický Aleš  Uhlíř
16. 3. 2005 Jak soud potrestal Petra Partyka za to, co mu neprokázali   
16. 3. 2005 Je byrokratičnost omluvou? Jan  Čulík

Práva homosexuálů RSS 2.0      Historie >
13. 6. 2005 Britové protestují proti návrhu zákona kriminalizujícího "náboženskou nenávist"   
3. 5. 2005 Logika myšlení u některých lidí...   
2. 5. 2005 České "pravicové" servery a homosexuálové   
26. 4. 2005 Nad nesmyslností diskriminace homosexuálů Bohumil  Kartous
23. 4. 2005 Nový papež ostře odsoudil španělský zákon dovolující homosexuální manželství   
10. 3. 2005 Mají homosexuálové vychovávat děti? Ondřej  Stehlík
20. 2. 2005 Bush a jeho homosexuální prostitut Fabiano  Golgo
13. 1. 2005 Křesťané respektují homosexuály Boris  Cvek
5. 1. 2005 Křesťané a demokracie Milan  Valach
4. 1. 2005 Valach, drzost a náboženství Jan  Hruška
27. 12. 2004 Mimoběžné názory Milana Valacha Pavel  Urban
22. 12. 2004 Světské Vánoce a modré banány Václav  Beneš
21. 12. 2004 Gayové a nedorozumění Milan  Valach
20. 12. 2004 Homosexuální lobby? Jaroslav  Zvěřina
19. 12. 2004 Bush chce zakázat drama s možným homosexuálním obsahem