22. 12. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 12. 2004

Světské Vánoce a modré banány

Při vulgárně freudovském pohledu na homosexuály jako modré banány pana Golga bychom se možná mohli decentně pousmát, ale dejme tomu, že si banány jako své objekty skutečně zvolili britští vědci a ne autor článku, na nějž si dovoluji tímto reagovat. Předně patří panu Golgovi dík za dlouhodobou aktivní účast v diskusi o otázce homosexuality a stejnopohlavních svazků a snad je i obdivuhodná jeho pozice ne-apologety, ale člověka, který se snaží celý problém uchopit racionálně a co možná nejméně ideologicky. Tento přístup má však své nedostatky, jak se pokusím ukázat, míní čtenář Václav Beneš:

Jak Fabiano Golgo správně poznamenává, otevřená celospolečenská diskuse o této otázce je chudá a jsou v ní slyšet jedině hlasití ultra konzervativní lidovci a různí podivní klerikálové, kteří se snaží si iracionalitu svých poučení zakrýt svou vírou. Jenže víra nemusí být opakem racionality, jak se jí snaží podsunout někteří z těch, jež se cítí být ateisty, stejně jako náboženství není synonymem pro pokrytectví, i když při pohledu na soudobou církev se to snad ani nemůže jevit jinak.

Zároveň je osobní přístup pana Golga do jisté míry rozporný, pokud poznamenává, že se jej tato věc vlastně netýká (sic!) a přesto je ochoten věnovat jí část svých duchovních sil. Pokud bychom přijali jím uváděné pozitivistické a pragmatické argumenty, museli bychom je shledat povětšinou správnými, ale přinejmenším žalostně necelými. Tak jako debata o evropské integraci není ve skutečnosti o normách na velikost banánů, použiji-li známé přirovnání, ale v pozadí stojí mnohem zásadnější a obecnější otázky dalšího směřování celého kontinentu, není ani debata o registrovaném partnerství debatou o možnosti navštívit partnera v nemocnici (což je v současné době v ČR zcela běžně možné) nebo o možnosti dědit, ale je součástí rozsáhlejší a obecnější diskuse hodnotových změn světa na počátku 21. století.

Svět se nalézá na jistém rozcestí a je celkem jedno, jak nadcházející éru lidských dějin budeme pracovně nazývat, zda koncem dějin (což se ukázalo jako blud) nebo novým devatenáctým stoletím (což je vlastně předcházející, řečeno jinými slovy) či jinak, podle toho jakými brýlemi se na budoucnost díváme. Post bipolární realita vytvořila mocenské vakuum a potřebu nového světového uspořádání, globalizující se svět vytvořil střet civilizací a zmatek v hodnotách.

Pokud je z tohoto něco zřejmé, pak stále se prohlubující svár uvnitř samé západní civilizace, který by bylo možné nazvat u nás neblaze proslulou dichotomií pokrok versus reakce, setrváme-li ovšem pouze u jejich deskriptivního obsahu.

"Pokrokáře" již nereprezentuje komunistická intelektuální avantgarda, ale všichni ti, kteří v tomto otřesu spatřují další krok vedoucí k lidské emancipaci, k dalšímu kolu prosazování ideálů svobody a rovnosti, "reakcionáři" již nejsou ti, kteří nepochopili nutnou logiku dějin, ale, ti, kteří se obávají ohrožení takzvaných tradičních hodnot, ať již se jedná o ohrožení celé západní civilizace nebo "jen" tradičních křesťanských údajně reprezentovaných například heterosexuální "dětnou" rodinou. To, že s těmito pseudohodnotami jdou v ruku v ruce předsudky a demagogie, snad není ani třeba zdůrazňovat.

Právě proto zde nejde jen o to, zda bude formalizována láska i pro stejnopohlavní páry, ale o to, zda všeobecně uznaná rovnost pohlaví bude jen laciným pozlátkem pro právní formalisty nebo skutečností realizovanou v konkrétních projevech konkrétních lidských životů.

Je jedno, zda se pan Golgo touží či netouží vdávat či ženit (ať si vybere podle svého vkusu), neměl by ale být o toto právo připraven, pokud by se mu kdykoliv tohoto zachtělo, jen proto, že ve svých preferencích neupřednostňuje ženské tvary.

Ze stejného důvodu je zcela irelevantní i otázka vrozenosti nebo volitelnosti homosexuality. Člověku nadanému právem na sebeurčení nemůže žádná autorita (ani sebe racionálnější přírodovědec) vnutit způsob života, ani kdyby měl v ruce nezvratný důkaz o tom, že ač žije a obcuje s muži, měl by vlastně mít rád ženy.

Pokud bychom přijali racionalistické argumenty tohoto typu, museli bychom nutně určit normu lidského chování, tedy zda je normální být hetero a deviantní být homo. Jediné, co si můžeme dovolit, je kvantifikovat data a prohlásit, že je tolik a tolik osob dělajících to a to. Jakákoliv jiná interpretace ohrožuje svobodu a právo na sebeurčení.

Z toho vyplývá, že celá diskuse je o tom, jak nastavit mantinely demokratické společnosti, o tom co se ještě vejde do lidské svobody definované negativně jako nezasahování do svobody druhých.

Jsem přesvědčen, že stejnopohlavní svazky, ať definované jakkoliv nezasahují do svobody a práva nikoho založit "klasickou" rodinu a mít děti a veškerá tvrzení že tomu tak je jsou prázdná a nesmyslná eo ipso.

Jediné, co by se snad změnilo, by byla čísla -- a byl by tak narušen primát heterosexuálního manželství a "čistota heterosexuální rasy". Právo leseb a gayů na manželství vychází z podstaty jejich lidství a není nijak omezeno nároky na jejich mravy (zda jsou promiskuitní, vyhledávají si nepřiměřeně starší nebo mladší partnery, oblékají a chovají se jinak než je u jejich pohlaví zvykem) ani na jejich vůli z jakéhokoliv důvodu této instituce využít.

Přesunutí projednávání zákona o registrovaném partnerství z času vánočních svátků zapadá do tohoto scénáře (bez ohledu na míru konzumizace a zesvětštění Vánoc) a je také projevem politiky české "růžové lobby" (já osobně mám růžovou barvu rád), jdoucí cestou nejmenšího odporu s vírou v pozdější modifikace již tak velice očesaného zákona. Nevím, zda v boji za lidská práva je tato cesta tou nejefektivnější ( v americké otrokářské válce zvítězili radikálové a i tak trvala emancipace černých Američanů dalších více jak sto let), nicméně je také možná.

Ve skutečnosti není třeba přijímat žádný zvláštní zákon, pouze změnit jediné slovo v zákoně o manželství, nicméně tento názor je evidentně i v nejateističtější zemi příliš kacířským.

                 
Obsah vydání       22. 12. 2004
22. 12. 2004 Je libo něco chutného z obalu? Bohumil  Kartous
22. 12. 2004 Jazykové hry Jiří  Drašnar
22. 12. 2004 My Evropané, naše církve a zlý islám Boris  Cvek
22. 12. 2004 Vánoce zvířat Gustav  Jaroš
22. 12. 2004 Michael  Marčák
22. 12. 2004 Pláč nad rozlitým státním rozpočtem Milan  Neubert
22. 12. 2004 Mobilní telefony "mění lidskou DNA"
22. 12. 2004 Agenti FBI si opakovaně stěžovali na mučení vězňů v Iráku i v zálivu Guantánamo
22. 12. 2004 Výbuch v americké vojenské jídelně usmrtil 24 osob
22. 12. 2004 Kam kráčíš, Ukrajino? Oskar  Krejčí
22. 12. 2004 Méně liberalismu by Africe a Jižní Americe rozhodně nepomohlo Dan  Drápal
22. 12. 2004 K diskusi o zadluženosti Michal  Rusek
22. 12. 2004 Světské Vánoce a modré banány Václav  Beneš
21. 12. 2004 Jsme prostí lidé, kteří dali přednost zásadám před strachem
21. 12. 2004 Gayové a nedorozumění Milan  Valach
21. 12. 2004 Politikův umělec a umělcův politik Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
21. 12. 2004 Bdělé oko cenzury Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
21. 12. 2004 Přizpůsobí se katolická církev modernímu světu?
21. 12. 2004 Líbivé obrázky Václav  Dušek
22. 12. 2004 Michael  Marčák
22. 12. 2004 MfD: Emocionální manipulace Johanny Grohové Štěpán  Kotrba
20. 12. 2004 Úsměvný vánoční dárek ČTÚ: Stádník chce regulovat internet...
20. 12. 2004 Je Adam Curtis Sergejem Ejzenštejnem digitální televizní éry? Lucie  Česálková
20. 12. 2004 Vědění světa bude k dispozici na internetu
20. 12. 2004 Noam Chomsky: O stavu národa, o Iráku a volbách Amy  Goodman
20. 12. 2004 Kdo je Noam Chomsky Martin  Mrzena
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004

Vánoce, svátky míru a konzumerismu RSS 2.0      Historie >
22. 12. 2004 Vánoce zvířat Gustav  Jaroš
22. 12. 2004 Světské Vánoce a modré banány Václav  Beneš
20. 12. 2004 Bible jsou "lži a propaganda"   
1. 12. 2004 Zimní procházka a mé myšlenky... Boris  Cvek
30. 11. 2004 Vánoce 2004 Jan  Pömerl
24. 12. 2003 Jiná vánoční a novoroční vydání Britských listů   
24. 12. 2003 Vánoční přání ve stovce jazyků a nářečí   
23. 12. 2003 Vánoční příběh: Každý dobrý skutek bývá po zásluze potrestán? Petr  Lébr
20. 12. 2003 Vykašlete se na New York, nakupte vánoční dárky v Bratislavě,   
30. 12. 2002 Vánoční a novoroční oslavy jako klišé   
30. 12. 2002 Malý Ježíšek a my děti Adama a Evy na planetě Gaia neboli Sličná Ivo V. Fencl
20. 12. 2002 Komenského dvě cesty, to jest kterak skrze Labyrint dnešního světa objeviti Ráj svého srdce Jakub  Žytek
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
18. 12. 2002 Předvánoční projev soudruha Antonína Zápotockého z roku 1952   
18. 12. 2002 NO SANTA: protest proti symbolu spotřebních vánoc Štěpán  Kotrba

Práva homosexuálů RSS 2.0      Historie >
22. 12. 2004 Světské Vánoce a modré banány Václav  Beneš
21. 12. 2004 Gayové a nedorozumění Milan  Valach
20. 12. 2004 Homosexuální lobby? Jaroslav  Zvěřina
19. 12. 2004 Bush chce zakázat drama s možným homosexuálním obsahem   
17. 12. 2004 Gayové a banány Fabiano  Golgo
16. 12. 2004 Marek Benda: "Ve světě je homosexuální lobby zvýhodňována pod tlakem liberálů a médií" Pavel  Mareš
12. 11. 2004 9. listopad 2004: Občanské partnerství osob stejného pohlaví schváleno v Británii Benny  Rees
5. 11. 2004 Proti Kerrymu byla vedena "falešná homosexuální kampaň"   
12. 8. 2004 Kalifornie anulovala homosexuální sňatky   
2. 8. 2004 Homosexualita z pohľadu kresťana   
22. 6. 2004 ČSSD a registrované partnerství Vladimír  Vokál
18. 6. 2004 O registrovaném partnerství   
13. 6. 2004 Komorník prince Charlese: "Za svým tvrzením o Charlesově homosexualitě si stojím"   
7. 6. 2004 Homosexualita není všeobecně přijatelná Petr  Švec
27. 5. 2004 Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské Vojtěch  Polák