13. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Jacques Chirac
13. 6. 2005

Francie po euroreferendu

Dôvod pre sociálnu Európu

Radovan Geist

Každé referendum je možné zmanipulovať dvakrát -- prvý raz pred hlasovaním, keď sa spájajú spolu nesúvisiace otázky, druhý raz pri interpretácii jeho výsledkov.

Výnimkou nie je ani francúzske referendum, ktoré odmietlo európsku ústavnú zmluvu. Jeho priame i nepriame dosahy sú komplexné a dôležitým spôsobom ovplyvnia smer európskej integrácie (bohužiaľ, v súčasnosti sa zdá, že nie pozitívne -- začína sa črtať "záchranný plán", ktorý upúšťa od nápadu "ústavnej zmluvy" legitimovanej súhlasom občanov a namiesto toho načrtáva postupné zmeny existujúcich zmlúv, bez verejnej diskusie, ktorej výsledok nemožno zaručiť). Minimálne rovnako dôležitý je však aj spôsob, akým je francúzske "non" interpretované.

Pre "zásadných" euroskeptikov (namietajúcich proti európskej integrácii ako ekonomickému a politickému projektu) je vítanou príležitosťou, ako európsky integračný proces zastaviť či zvrátiť. Neoliberálna pravica žiada návrat k spoločnému trhu (bez ohľadu na to, že je to v lepšom prípade nekonzistentný, v horšom utopický postoj), populistická pravica žiada posilnenie národných štátov na úkor Únie, krajná ľavica sa pohybuje neisto medzi ideovým internacionalizmom a lákaním populistického nacionalizmu. No odmietnutie euroústavy vo Francúzsku nebolo (prioritne) o týchto témach.

Pravica "áno", ľavica "nie"

Rozdelenie francúzskych voličov na odporcov a podporovateľov euroústavy pomerne presne kopírovalo pravo-ľavé rozdelenie politického spektra. Zatiaľ čo Maastrichtská zmluva bola schválená do veľkej miery vďaka podpore ľavice (65 percent voličov ľavice hlasovalo za), pri ústavnej zmluve to bolo naopak. Podľa prieskumu inštitútu IPSOS pre denník Le Figaro, robeného v deň referenda, 64 percent voličov francúzskej ľavice ústavnú zmluvu odmietlo (to znamená 59 percent socialistov, 61 percent Zelených, 92 percent komunistov a 86 percent podporovateľov trockistických strán). V skupine ľudí hlasujúcich proti ústavnej zmluve teda tvorili voliči ľavicových strán až 57 percent -- krajne pravicové strany (Národný front a Hnutie za Francúzsko) tvorili len 28 percent.

Tábor podporovateľov euroústavy zas možno identifikovať s parlamentou pravicou -- za hlasovalo 82 percent sympatizantov UDF a 84 percent UMP. Celkovo bolo medzi podporovateľmi euroústavy 58 percent sympatizantov parlamentnej pravice, 35 percent ľavice (Socialistická strana oficiálne ústavnú zmluvu podporila, presvedčiť však dokázala len menšinu svojich potenciálnych voličov) a marginálne percentá krajnej pravice a ľavice.

Sociálne rozdiely

Politickému rozdeleniu voličov zodpovedá aj sociálne. Ak porovnáme hlasovanie o Maastrichtskej zmluve s referendom o euroústave, "nie" zosilnelo hlavne v sociálne slabších skupinách -- proti ústavnej zmluve hlasovalo 79 percent robotníkov (v roku 1992 to bolo 61 percent) a 67 percent zamestnancov (1992 -- 53 percent). Prelom nastal aj v strednej triede, keď proti hlasovalo 52 percent ľudí, ktorých k nej možno počítať (v roku 1992 -- 38 percent).

A nakoniec podobný výsledok dostaneme, ak sa pozrieme na rozdelenie hlasov podľa príjmov -- proti ústavnej zmluve hlasovalo 60 percent ľudí žijúcich v domácnostiach s príjmom nižším ako 1 000 eur, 65 percent z kategórie 1000 -- 2000 eur a 58 percent z kategórie medzi 2 000 a 3 000 eur. Ústavná zmluva tak získala podporu len v kategórii príjmov vyšších ako 3 000 eur -- 63 percent za.

Nie menej Európy, ale iná Európa

K nudnej, no potrebnej štatistike pridajme ešte jeden údaj podporujúci tvrdenie, že francúzske odmietnutie euroústavy nebolo odmietnutím európskej integrácie. Podľa citovaného prieskumu IPSOS-Le Figaro z 3 355 ľudí starších ako 18 rokov a zapísaných na volebných hárkoch, ktorí sa na ňom zúčastnili, 72 percent deklaruje podporu ďalšiemu pokračovaniu európskej konštrukcie. Tento názor prevláda medzi sympatizantmi všetkých politických strán, s výnimkou krajnej pravice -- zastáva ho 97 percent podporovateľov euroústavy a 57 percent jej odporcov.

Z povedaného a z argumentov v predreferendovej kampani môžeme usudzovať, že európska ústavná zmluva bola odmietnutá predovšetkým zo strachu z jej negatívneho dosahu na sociálnu situáciu. Francúzi hlasovali proti Európskej únii, ktorá oslabuje sociálne práva, a tým odsúva mnohých na okraj spoločnosti -- a tieto obavy už zasiahli aj strednú triedu. V skutočnosti však pravdou je, že oslabovanie sociálneho štátu nie je priamym dôsledkom európskej integrácie, ale politík národných vlád. Európska integrácia je "vinná" len v tom, že je nedostatočná -- odbúravajú sa prekážky pohybu kapitálu, no súčasne sa mešká s harmonizáciou pravidiel, ktorá by zabránila tlaku na znižovanie sociálnych a environmentálnych štandardov. Lenže aj táto nerovnováha v integračnom procese, ktorá ho nutne vzďaľuje ľuďom, je vedomým i neplánovaným výsledkom politiky vlád.

Takáto interpretácia výsledkov francúzskeho referenda vysvetľuje aj podporu, ktorú má napríklad európska ústavná zmluva na Slovensku. Je premietnutím väčšinovej podpory integračnému procesu, s ktorým sú spájané nádeje na zlepšenie sociálnej situácie. Aj na Slovensku môže prísť po čase "vytriezvenie". Vtedy však bude potrebné vyhnúť sa zjednodušujúcemu, a opäť nekritickému, "vineniu Európy" a uvedomiť si úzku prepojenosť medzi domácou a európskou politikou.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       13. 6. 2005
13. 6. 2005 Britové protestují proti návrhu zákona kriminalizujícího "náboženskou nenávist"
13. 6. 2005 Na obranu bigotnosti
10. 6. 2005 Britské listy jsou komunistické svinstvo
13. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
13. 6. 2005 Britové protestují proti plánům účtovat za jízdu automobilem po kilometru
13. 6. 2005 Mýtné - jízda automobilem není právo Štěpán  Kotrba
13. 6. 2005 "Američané nemají řádné plány pro Irák po invazi"
13. 6. 2005 Italší katoličtí politici vzdorují církvi
13. 6. 2005 Německo nebude rušit všeobecnou brannou povinnost Richard  Seemann
13. 6. 2005 Brazílie používá Linux
13. 6. 2005 Beethoven pro iPody
13. 6. 2005 Superstar a Vlastíci Václav  Dušek
13. 6. 2005 Evropská integrace ničí sebe samu Martin  Horut
13. 6. 2005 Globálně k ničemu Bohumil  Kartous
13. 6. 2005 Michael  Marčák
13. 6. 2005 Euro a suverenita Přemysl  Janýr
13. 6. 2005 Dluhy Jindřichovic pod Smrkem a "otevřený" starosta Simona  Hrabalová
10. 6. 2005 Ministr financí neumí počítat? Štěpán  Kotrba
11. 6. 2005 Americký Kongres výrazně snížil federální finanční podporu pro veřejnoprávní vysílání
10. 6. 2005 Ibuprofen zvyšuje riziko infarktů
13. 6. 2005 Michael  Marčák
11. 6. 2005 Skupina G7 odpustí rozvojovým zemím dluhy ve výši 55 miliard dolarů, avšak rozvojové země potřebují volný trh
13. 6. 2005 Vůle je nekonečná a rozum konečný Václav  Dušek
10. 6. 2005 Europoslanci za ODS změnili názor Štěpán  Kotrba
13. 6. 2005 Do tretice by to bol malý politický zázrak Robert  Žanony
13. 6. 2005 Temné tajomstvo mučenia: Funguje Naomi  Klein
13. 6. 2005 Dôvod pre sociálnu Európu Radovan  Geist
13. 6. 2005 (Politické) zdravie ako predmet obchodu? Lubomír  Sedláčik
13. 6. 2005 Prokurdská demonstrace v Praze 16. června
13. 6. 2005 Na Staroměstském náměstí sedí lidé na zemi Hynek  Hanke
13. 6. 2005 Proti nenásilné demonstraci použili Izraelci nervový plyn
13. 6. 2005 Lucembursko: Počet odpůrců euroústavy roste Simone  Radačičová
13. 6. 2005 Čím jsou větrné elektrárny "ekologicky škodlivé"?
10. 6. 2005 Ropný lobbista zkresloval v Bílém domě vládní zprávy o globálním oteplování
10. 6. 2005 Američané se už nemohou skrývat před globálním oteplováním
10. 6. 2005 Zprávy o globálním oteplování zkreslovali nejen ropní, ale také zelení lobbisté Ivan  Brezina
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce