13. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 6. 2005

Globálně k ničemu

Je stát hloupý? Státem řízená společnost jedná v mnoha věcech nesmyslně a nepochopitelně. Jednou z nich je také způsob výchovy mladé generace v úplném nesouladu se skutečným životem společnosti v otázce vztahu k životnímu prostředí.

Globálně...

Současná pedagogika má svůj specifický rámec. Je jím tzv. globální výchova. Globální výchova nepředstavuje konkrétní předmět, ale je to něco jako tón výchovně vzdělávacího procesu. Má znít všemi jeho částmi.

Globální výchova má být holistická (má problémy pojímat celostně), relativní, multikulturně laděná, demokratizující, pluralistická a v neposlední řadě také enviromentálně orientovaná. Jakkoli se proti tomuto trendu nedá nic namítnout, vzhledem ke splnění svého účelu se jeví každá taková snaha jako nesmyslný akt společenské schizofrenie.

Důležitá totiž není samotná výchova, ale její cíl. Obecným cílem výchovy je něco jako individuálně a sociálně (rozumově, tělesně, mravně, pracovně, esteticky a kdoví jak ještě) rozvinutá osobnost. V konkrétním případě životního prostředí má být mladý člověk podle soudobé oficiální koncepce (mimo jiné zahrnuté do tzv. rámcového vzdělávacího programu) veden ke kompetentnímu, informovanému a pozitivnímu vztahu, založenému na uvědomění si odvislosti vlastní existence na lokálním i globálním životním prostředí.

Do čeho ale tyto "cílové produkty" vstupují? Ponechme stranou spekulace o tom, do jaké míry může v tomto ohledu škola korigovat návyky a stereotypy vytvořené v rodinách. I kdyby tato schopnost byla vysoká, pak v podstatě ztrácí na významu a její opodstatnění se dá shrnout slovy: bylo by přece nelogické učit děti opaku.

To by sice nelogické bylo, ovšem stejně nelogicky se jeví stav, kdy sice učíme děti třídit odpad, neplýtvat vodou a energií či upřednostňovat kolo před autem, ale v okamžiku, kdy dítě opouští vzdělávací systém, nedostává se jeho hypotetickému přesvědčení žádné zpětné vazby na skutečnost.

...

Jak je to možné? Dejme nyní do souvislosti upřímnou snahu státu vzdělávat a vychovávat své občany k obrazu "individuálně a sociálně rozvinutých osobností" a stav, který nabízí možnost její realizace ve společnosti. Hypoteticky harmonizovaná osobnost, která si vytvořila náležitý vztah ke svému životnímu prostředí, se po opuštění prezenčního vzdělávacího systému (na jakékoli úrovni) setkává s realitou. Bylo by patrně logické očekávat, že když si společnost takové osobnosti touží vychovávat, poskytne jim zároveň náležitou odezvu. Tak to ale není. "Osobnost" je konfrontována s realitou, která po ní požaduje naprosto jiné "kvality", než optimální vztah k životnímu prostředí. Místo, aby byl takto formálně vychovaný člověk kontinuálně upevněn ve svém přesvědčení, přichází etapa deziluze s co možná nejrychlejší adaptací na reálně uplatňovaný vztah k životnímu prostředí, tedy nezájem. To se pak projevuje i na vlažném přístupu těchto lidí -- budoucích rodičů -- k nadšeným představám svých budoucích potomků, indoktrinovaných nereálně fungujícím školským systémem k enviromentální přičinlivosti.

...

To má samozřejmě mnohé další návaznosti. Existují vesměs vysoce fundované názory, jako například výzva filosofa Josefa Šmajse, autora Evoluční ontologie, nebo třeba dalšího filosofa Miloše Dokulila (zde a zde) a mnohé jiné, které upozorňují na hrozbu nevratných klimatických změn způsobených tzv. kulturní činností, znamenající možné ohrožení samotné lidské existence. Zůstávají v podstatě bez širší odezvy, natož (ú)činné reakce. Ale na to už si mohlo lidstvo zvyknout - jakkoliv je síla akademického pohledu zřejmá, v lidské společnosti hraje vždy daleko větší úlohu politický názor.

...k ničemu

A to je právě problém oné návaznosti. Sebelépe enviromentálně vzdělaný a vychovaný jedinec, ocitající se v naprosto inkoherentně založeném prostředí, nenachází žádnou respektovatelnou odezvu, čímž o své (hypotetické) přesvědčení přichází. Tohoto momentu si v devatenáctém čísle letošního Respektu všímá i sociolog Ivan Gabal, který svůj článek zakončuje inzerátem: "Hledá se šarmantní český politik bez závazků, s inteligentní ekologickou vizí pro českou politiku 21. století. zn. Přilba podmínkou.

Ano, společnost sice chce vychovávat své členy určitým způsobem, ale zároveň jim v tomto směru neposkytuje žádnou možnost takto vypěstované přesvědčení prosazovat: chybí politický prostředník! Na rozdíl od Ivana Gabala si nemyslím, že by to byl problém individuálního politického nasazení (Gabal v článku zmiňuje jako vzor tragicky zesnulého Josefa Vavrouška), ale naprosto nevhodně realizované politické alternativy.

Řeč je o politickém fenoménu, jenž v českém prostředí ztělesňuje Strana Zelených.

Předně je nutno zdůraznit, že tato politická varianta není předurčena k dominantnímu postavení. Její ideologická nabídka je skutečně v současném civilizačním stádiu alternativní a doplňující, ale její místo v politickém spektru je nezpochybnitelné. Dlouhodobě usurpované vedení české mutace ekologicky orientované politiky však dokazuje, že se dá neefektivně umořit každý potenciál. Spolupráce s marginální neoliberální stranou LiRa sice dokazuje vysoké koaliční možnosti, ale tudy cesta do "velké" politiky nevede. Snad jediná, vnitropoliticky dosud nekompromitovaná politická ideologie, tak živoří někde mezi dvěma a třemi procenty voličské přízně, ačkoli její skutečné možnosti se mohou pohybovat někde na úrovni KDU -- ČSL.

Proč? Protože už o tom byla řeč -- nebýt religiózně blouznivých vůdců přesvědčených o své neomylnosti ve spáse světa vezdejšího, mohla by Strana Zelených zcela plynule navázat právě na oficiálně prosazovanou koncepci globální výchovy. Co by si tak politická strana mohla víc přát, než prvovoliče vychovávané v duchu svého vlastního politického programu. S tímto vedením ale Strana Zelených nemůže -- ani v době levicové krize -- reálně počítat se vstupem do parlamentu. Hodně o tom vypovídá i skutečnost, že další, ekologicky zaměřený filosof Erazim Kohák, raději kandidoval do senátu za ČSSD než za Zelené.

Je to skutečně dost nepochopitelné. Žádná další politická strana se nemůže tolik spolehnout na to, že se jí společnost sama bude snažit vychovávat voliče. Vedení Zelených to s hlubokou vírou v ekologický kalvinismus ignoruje a odhodlaně kráčí za spasením, nikoli do parlamentu. Globálně k ničemu vzdělané děti budou dál masově upadat do pravolevé politické letargie.

                 
Obsah vydání       13. 6. 2005
13. 6. 2005 Britové protestují proti návrhu zákona kriminalizujícího "náboženskou nenávist"
13. 6. 2005 Na obranu bigotnosti
10. 6. 2005 Britské listy jsou komunistické svinstvo
13. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
13. 6. 2005 Britové protestují proti plánům účtovat za jízdu automobilem po kilometru
13. 6. 2005 Mýtné - jízda automobilem není právo Štěpán  Kotrba
13. 6. 2005 "Američané nemají řádné plány pro Irák po invazi"
13. 6. 2005 Italší katoličtí politici vzdorují církvi
13. 6. 2005 Německo nebude rušit všeobecnou brannou povinnost Richard  Seemann
13. 6. 2005 Brazílie používá Linux
13. 6. 2005 Beethoven pro iPody
13. 6. 2005 Superstar a Vlastíci Václav  Dušek
13. 6. 2005 Evropská integrace ničí sebe samu Martin  Horut
13. 6. 2005 Globálně k ničemu Bohumil  Kartous
13. 6. 2005 Michael  Marčák
13. 6. 2005 Euro a suverenita Přemysl  Janýr
13. 6. 2005 Dluhy Jindřichovic pod Smrkem a "otevřený" starosta Simona  Hrabalová
10. 6. 2005 Ministr financí neumí počítat? Štěpán  Kotrba
11. 6. 2005 Americký Kongres výrazně snížil federální finanční podporu pro veřejnoprávní vysílání
10. 6. 2005 Ibuprofen zvyšuje riziko infarktů
13. 6. 2005 Michael  Marčák
11. 6. 2005 Skupina G7 odpustí rozvojovým zemím dluhy ve výši 55 miliard dolarů, avšak rozvojové země potřebují volný trh
13. 6. 2005 Vůle je nekonečná a rozum konečný Václav  Dušek
10. 6. 2005 Europoslanci za ODS změnili názor Štěpán  Kotrba
13. 6. 2005 Do tretice by to bol malý politický zázrak Robert  Žanony
13. 6. 2005 Temné tajomstvo mučenia: Funguje Naomi  Klein
13. 6. 2005 Dôvod pre sociálnu Európu Radovan  Geist
13. 6. 2005 (Politické) zdravie ako predmet obchodu? Lubomír  Sedláčik
13. 6. 2005 Prokurdská demonstrace v Praze 16. června
13. 6. 2005 Na Staroměstském náměstí sedí lidé na zemi Hynek  Hanke
13. 6. 2005 Proti nenásilné demonstraci použili Izraelci nervový plyn
13. 6. 2005 Lucembursko: Počet odpůrců euroústavy roste Simone  Radačičová
13. 6. 2005 Čím jsou větrné elektrárny "ekologicky škodlivé"?
10. 6. 2005 Ropný lobbista zkresloval v Bílém domě vládní zprávy o globálním oteplování
10. 6. 2005 Američané se už nemohou skrývat před globálním oteplováním
10. 6. 2005 Zprávy o globálním oteplování zkreslovali nejen ropní, ale také zelení lobbisté Ivan  Brezina
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce