5. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 1. 2005

Křesťané a demokracie

Demokracie je možná jen za uznání stejných práv, občanské a morální hodnoty všech lidí, bez ohledu na jejich náboženské a politické přesvědčení, pohlaví, sociální postavení a sexuální orientaci. Uznání této stejnosti v různosti nemusí být pro nábožensky přesvědčené občany lehkou záležitostí, jak jsem již ukazoval na příkladu muslimské víry.

Je tedy slučitelná náboženská víra a demokracie? To je jistě složitá a nanejvýš naléhavá otázka. Dosavadní dějiny ukazují, že se jedná o konfliktní vztah. Demokracie i v Evropě byla prosazována proti odporu církví, a to zvláště církve katolické. Od té doby se mnohé změnilo, avšak ne tak v ČR. Období komunistické totality nás odřízlo od vývoje ve "zbytku" Evropy a někteří čeští křesťané tak uvízli v mentálních strukturách odpovídajících ještě rakousko-uherskému sňatku trůnu a oltáře. Jejich charakteristickým znakem je naprostá netolerance ke všemu odlišnému či nezávislému na jejich pojetí víry. Po zkušenostech s totalitními režimy a v atmosféře převládajícího liberálního přístupu k různým životním stylům, musí svůj postoj maskovat za fráze o demokracii, kterou ovšem chápou velmi podivně a svérázně. Dovolím si to shrnout jako představu, že demokratické bude, když budeme všichni křesťané, a to nejen ledajací, ale přesně takoví, jaké uznávají jen oni. Konkrétním příkladem tohoto postoje je reakce pana Hrušky na můj článek Doživotní imunita aneb drzost na pokračování.

Nejprve mi dovolte, abych stručně shrnul jeho genezi. Fabiano Golgo napsal pro BL text kritizující odkládání zákona o registrovaném partnerství. Jeho větší část se týkala údajných předsudků veřejnosti vůči homosexuálům. Zde se tedy spojuje jistý morální postoj -- uznání práva jiných žít v souladu se svou jinakostí s politickým problémem -- přijetím zákona toto právo uznávající i v legální rovině. Ve svých následujících textech jsem dokazoval, že tento stav -- nepřijímaní zákona o registrovaném partnerství -- není způsobem netolerantním postojem veřejnosti, ale faktickou nefunkčností tzv. zastupitelské demokracie. Ta ve skutečnosti ve svém celku nereprezentuje názory většiny občanů, kteří souhlasí s přijetím zákona o registrován partnerství, a tím vlastně přestává být demokratická.

Zákon o registrovaném partnerství je jeden příklad, který nám umožňuje uvidět skutečnou tvář této pouze zdánlivé demokracie. Jiným příkladem, prozrazujícím podstatu tohoto politického systému, je doživotní imunita poslanců, kterou si ovšem udělili oni sami. Kdyby se v tomto státě skutečně prosazovala vůle občanů, jak to tvrdí i naše ústava, vypadala by naše republika podstatně jinak, například by byla více tolerantní, i občané sami by se chovali podstatně jinak. Ale to nyní ponecháme na jinou diskusi.

Co rozčílilo pana Hrušky do té míry, že se "musel" uchýlit až k demagogii, je zřejmě skutečnost, že obhajuji právo lidí žít podle svého, pokud tím neubližují jiným lidem. V případě homosexuálů jsem psal o životě v souladu s jejich vlastní přirozeností. Toto tvrzení je pro některé nábožensky založené lidi nepřijatelné. Pokud by totiž přiznali, že homosexualita je vrozená, tedy přirozená, museli by uznat, že je dílem božím, stejně jako heterosexuální orientace nás ostatních. Podstatné na mých argumentech však bylo tvrzení, že v případě zákona o registrovaném partnerství se jeho odpůrcům z řad křesťanů nic nevnucuje, nikdo je nebude nutit, aby rozvázali své heterosexuální svazky. Podle mnou uvedených průzkumů veřejného mínění se zdá, že tento postoj sdílí většina české veřejnosti. A to je zřejmě další hřích v očích spravedlivých pánů Hrušků. Jelikož si netroufá či nedokáže napadnout mou argumentaci, začíná polemiku s článkem, který jsem nenapsal, aby pak volně, spíše však svévolně přeskakoval mezi těmito texty, aniž by se poctivě vyrovnal s argumentací byť jen jediného z nich.

To bych chtěl ilustrovat na jeho tvrzeních, v nichž klade vedle sebe právo urážet věřící, které jej samozřejmě pobuřuje, vedle práva lhát a prosazovat registrované partnerství. Pominu jeho úlet, spočívající ve výroku, že absence zákona o registrovaném partnerství homosexuály nijak nepoškozuje. Je všeobecně známo, že opak je pravdou a že jim to způsobuje mnoho potíží. Zaujalo mě jeho postavení homosexuálních svazků vedle urážky věřících.

Tento samotný fakt hovoří za vše. Chtěl tím pan Hruška říci, že se všichni musíme podřídit jeho výkladu víry, neboť bychom jej jinak urazili? Ale pokud by to myslel skutečně takto, nebylo by to vlastně vyznání víry totalitní? To by měl sám upřesnit. Nabízí svou víru druhým, nebo ji vnucuje jako jedinou možnost? Neuráží jej také ateistické knihy, názory a co teprve konkurenční náboženství? Pokud chce žít ve světě, kde jej nic ve výše uvedeném smyslu neuráží, nepotřeboval by k tomu inkvizici a planoucí hranice s kacíři a jinověrci?

Postmoderna má jistě mnoho nedostatků, ale přece jen bychom neměli pominout její důraz na pluralitu jako základní určení světa, v němž žijeme. Dokáží přijmout tuto pluralitu, a dokonce i stejná práva všech lidí bez rozdílu víry a sexuální orientace i lidé věřící v boha? Odpověď je na nich.

Zuřivé reakce na návrh zákona o registrovaném partnerství ze strany některých nábožensky založených lidí se zdají být obtížně pochopitelné. Vždyť jim samým se nic nevnucuje. Ledaže by tito bojovníci proti homosexualitě bojovali sami proti svým vlastním potlačeným touhám.

                 
Obsah vydání       5. 1. 2005
5. 1. 2005 Jak to, že se americká základna v Indickém oceáně ubránila před tsunami?
5. 1. 2005 Volná soutěž idejí v boji o moc končí, rozhodovat napříště budou jen peníze Jan  Paul
5. 1. 2005 Výstražný systém, který mohl varovat před tsunami, existoval
5. 1. 2005 Sítě seismických stanic existují už velmi dlouho, i v ČR
5. 1. 2005 Tři minuty ticha
5. 1. 2005 Je Bůh terorista?
5. 1. 2005 ČTK: Špatný úsudek ve výši jedenácti miliard za měsíc Štěpán  Kotrba
5. 1. 2005 A který Bůh je vinen? Bohumil  Kartous
4. 1. 2005 Otázky televize BBC
5. 1. 2005 Drzost cizince Jiřího Jírovce
5. 1. 2005 Velké firmy jsou lakomé
5. 1. 2005 Křesťané a demokracie Milan  Valach
5. 1. 2005 Ukrajinská politická šachovnice Oskar  Krejčí
5. 1. 2005 Michael  Marčák
5. 1. 2005 Tři králové aneb Slavnost Zjevení Páně Irena  Ryšánková
5. 1. 2005 Dáda není dada Bohumil  Kartous
5. 1. 2005 Poděkování prodejci lakovaných růží Jaroslav  Doležal
5. 1. 2005 Mají Češi rádi Franze Josefa?
5. 1. 2005 Andamany a Nikobary obětí dalšího zemětřesení
4. 1. 2005 Cyril Svoboda chce věnovat DPH z esemesek na pomoc Asii Jan  Čulík
4. 1. 2005 Benefiční koncert pro Asii
4. 1. 2005 Hlavní líčení s policisty, kteří v bytě napadli romskou rodinu
4. 1. 2005 BHHRG Watch: "Třetí kolo ukrajinských voleb bylo zmanipulované"
4. 1. 2005 Proč musejí zoufale chudí lidé v třetím světě záviset na dobročinnosti západních občanů?
4. 1. 2005 O různém prezidentování Bohumil  Kartous
4. 1. 2005 Červená Karkulka: příspěvek tiché hysterky k atheismu Jan  Stern
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
28. 12. 2004 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
5. 1. 2005 Křesťané a demokracie Milan  Valach
5. 1. 2005 Volná soutěž idejí v boji o moc končí, rozhodovat napříště budou jen peníze Jan  Paul
5. 1. 2005 Je Bůh terorista?   
5. 1. 2005 Výstražný systém, který mohl varovat před tsunami, existoval   
5. 1. 2005 A který Bůh je vinen? Bohumil  Kartous
4. 1. 2005 Rok 2004 na Slovensku -- nezáujem o veci verejné Ľubomír  Andrassy
4. 1. 2005 Poslanci, platy a bída české žurnalistiky Stanislav  Křeček
4. 1. 2005 "Dáda" Patrasová škodí dětem a České televizi - dělá jí za to ČT zakázanou reklamu? Jiří  Černý
4. 1. 2005 Británie: Konečně vstoupil v platnost Zákon o přístupu k informacím Jan  Čulík
4. 1. 2005 Klausovy banality Jan  Čulík
4. 1. 2005 O různém prezidentování Bohumil  Kartous
3. 1. 2005 Mezi realitou a snem Jan  Paul
3. 1. 2005 Císařova nahota: Klausův novoroční projev Jiří  Jírovec
31. 12. 2004 Jak rozumíme světu i sobě tváří v tvář katastrofám? Boris  Cvek
31. 12. 2004 Katolická církev podpoří kampaň proti kouření   

Práva homosexuálů RSS 2.0      Historie >
5. 1. 2005 Křesťané a demokracie Milan  Valach
4. 1. 2005 Valach, drzost a náboženství Jan  Hruška
27. 12. 2004 Mimoběžné názory Milana Valacha Pavel  Urban
22. 12. 2004 Světské Vánoce a modré banány Václav  Beneš
21. 12. 2004 Gayové a nedorozumění Milan  Valach
20. 12. 2004 Homosexuální lobby? Jaroslav  Zvěřina
19. 12. 2004 Bush chce zakázat drama s možným homosexuálním obsahem   
17. 12. 2004 Gayové a banány Fabiano  Golgo
16. 12. 2004 Marek Benda: "Ve světě je homosexuální lobby zvýhodňována pod tlakem liberálů a médií" Pavel  Mareš
12. 11. 2004 9. listopad 2004: Občanské partnerství osob stejného pohlaví schváleno v Británii Benny  Rees
5. 11. 2004 Proti Kerrymu byla vedena "falešná homosexuální kampaň"   
12. 8. 2004 Kalifornie anulovala homosexuální sňatky   
2. 8. 2004 Homosexualita z pohľadu kresťana   
22. 6. 2004 ČSSD a registrované partnerství Vladimír  Vokál
18. 6. 2004 O registrovaném partnerství