4. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 5. 2005

Inspekci ministerstva vnitra: Proč policie přihlíží kriminálním aktivitám neonacistů?

Jan Pavelka

Věc: podnět k prošetření zákonnosti postupu Policie ČR během zásahu při technoparty u obce Oseček na Nymbursku dne 30.4.2005

Paradoxní na celé situaci je, že v momentě, kdy zasáhla zásahová jednotka středočeských policistů proti sluníčka si užívajícím technařům, v Brně mašírovali neonacisté pod policejní ochranou.

Inspekce Ministerstva Vnitra ČR
P.O.Box 21/IN
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Přípravy na freetekno párty "Czarodejnice 2005" v tomto roce začaly už několik měsíců před jejím termínem. Hlavním problémem bylo opět najít místo a veškerá jednání s majiteli pozemků ztroskotávala jako každý rok na nátlaku starostů, policie a zástupců pozemkového fondu ČR.

Pokud bylo jednání o pronájmu s majitelem pozemku úspěšné a byla dohodnuta částka za nájem, po zákonném nahlášení akce byl vždy ze strany státních orgánů vyvinut na majitele takový tlak, že od dohody musel odstoupit.

Proto se soundsystémy rozhodly najít místo, kde by se akce mohla uskutečnit i bez souhlasu majitele. Byla vytipovaná odlehlá louka, která byla podle místních informací ve vlastnictví státu, který ji nechával ležet už několik let ladem. Tato informace se později ukázala jako mylná.

Párty probíhala bez jakýchkoliv problémů od večera pátku 29. 4. 2005, policie jí několikrát navštívila, aniž by její příslušníci vystoupili z aut. Na místě bylo cca 300 účastníků, kteří oslavovali tradiční svátek Čarodějnic, tančili, popíjeli a v pohodě se bavili. Kolem 5 hod ráno přijel na místo starosta Osečka a člověk, kterého označil za majitele pozemku. Tento pán se nijak nelegitimoval, ani nijak nedokázal své vlastnictví pozemku, takže bylo možno se domnívat, že může jít o některého z přátel páně starosty či náhodně vybraného civilistu.

Vznikla diskuse na téma prokazování vlastnictví pozemku, kterou starosta poněkud nelogicky ukončil prohlášením, že povolá zásahovou jednotku policie a nechá louku vyklidit. Poté proběhlo ještě několik kol diskusí na louce, už za přítomnosti policie, ale stanovisko starosty se nezměnilo, veškeré kompromisní návrhy ze strany teknařů byly hned smeteny ze stolu, takže se o diskusi příliš hovořit nedalo. V 11 hodin skutečně nastoupila zásahová jednotka středočeské policie v síle cca 14 mužů, uzavřela prostor a začala nevybíravě vyhánět jednotlivé účastníky párty z louky.

Na dotaz, co mají dělat řidiči, kteří jsou pod vlivem alkoholu a nemohou odjet mi bylo velitelem zásahu sděleno, že příjezdová komunikace není veřejnou cestou a proto bude policie tolerovat řízení osob pod vlivem alkoholu a jiných látek až na tuto cestu, kde se účastníci mají shromáždit v autech až do vystřízlivění (sic!). Tímto naprosto nesmyslným pokynem ohrozila policie zdraví a životy lidí a nadřadila tím (nejisté) vlastnické právo k pozemku nad bezpečnost a zdraví občanů.

Vzhledem k tomu, že se policii nepodařilo vyvolat konflikty a účastníci párty víceméně spořádaně opouštěli louku dle pokynu, přikročili příslušníci zásahové jednotky k zatýkání účastníků podle náhodného klíče. Ten, kdo s nimi diskutoval, byl prostě naložen do přistaveného antonu, který poté co byl zcela naplněn odjel neznámo kam. Eskortování osob do antonu bylo poměrně brutální a bylo při něm často nesmyslně použito donucovacích prostředků. Takto bylo odvezeno celkem 9 osob. Zásah byl ukončen po vyklizení louky odjezdem zásahové jednotky, přičemž na místě zůstalo jenom několik osob, které nakládaly vybavení soundsystémů.

Louka byla účastníky párty dobrovolně pečlivě uklizena, takže na konci byla prakticky ve stejném stavu jako před začátkem párty (stopy od aut budou do několika týdnů zlikvidovány bující vegetací). Na místě zůstala jenom dopravní policie, která podrobila prakticky všechny odjíždějící dechové zkoušce. Tento incident opět nastoluje mnoho otázek:

1. Kdo odsouhlasil tento zásah za policii? Proč bylo použito naprosto neadekvátních prostředků, které jsou zbytečným plýtváním veřejnými prostředky? Kolik stojí nasazení pohotovostní jednotky, její techniky a doprovodných jednotek (dopravní policie atd.)? Z jakého rozpočtu jsou tyto náklady hrazeny? Může občan této země, který poctivě platí daně, ovlivnit takovéto plýtvání svými penězi?

2.Může jakýkoliv starosta obce povolat zásahovou jednotku zcela podle svého uvážení? Proč tak neučinili všichni starostové obcí v ČR, kde se slaví Čarodějnice nebo jiný svátek?

3. Kam byli odvezeni zatčení účastníci párty, na základě jakého paragrafu byli zadržení, bylo jim oznámeno nějaké obvinění a kdy byli propuštění? Zatčení 9 osob je naprosto bezprecedentní a odporuje platným zákonům na ochranu lidských práv, především "Listině základních práv a svobod".

4. Byla celá účast zásahové jednotky jenom demonstrací síly? Proč je takováto demonstrace zapotřebí? Má souvislost z loňským obdobně nesmyslným zásahem, který ukončil Czechtek? Proč policie přihlíží zcela kriminálním veřejným aktivitám (koncerty a pochody neonacistických skupin atd.) a na druhé straně zasahuje proti mírumilovným účastníkům tanečních parties?

5. Je možné odstranit příčinu této a podobných událostí, tj. umožnit nerušené jednání s majiteli pozemků o pronájmu prostor pro free parties? Je legální nátlak, který vyvíjí státní orgány při těchto jednáních?

Tyto a mnoho dalších otázek zůstanou pravděpodobně nezodpovězeny a proto je logická naprostá frustrace a znechucení mladé generace nad katastrofálním stavem správy veřejných věcí v naší zemi. Jádrem tohoto podnětu k prošetření postupu Policie ČR je v tomto případě

1. Policie postupovala zcela nepřiměřeným způsobem, byli použity neadekvátní donucovací prostředky proti občanům ČR, kteří nebyli nijak agresivní ani nekladli odpor, a předevšim byli zatčeni v rozporu s čl.8 odst.2 LZPS. Situace byla policisty zasahujicími na mistě nesprávně posouzena a vzhledem k tomu, že nedošlo ani k porušení zákona a škodě malé až nepatrné, byl zasáh přivolanou zásahovou jednotkou zcela zbytečný a nemístný.

2. Několikrát byli ze strany Policie ČR porušeny platné zákony, včetně ústavou zaručených práv a svobod, tak, jak vyplívají z listiny základních práv a svobod – především čl. 4 odst.1 LZPS. Účastníci technoparty byli policií donuceni opustit prostor ve svých automobilech, někteří z nich silně pod vlivem alkoholu, čímž byli ohroženy životy a zdraví nejen samotných účastníků technoparty, ale i dalších účastníků silničního provozu.

3. Vzhledem k faktu, že tato technoparty nebyla jediná, která byla tento den tímto způsobem ukončena a ukončení ostatních probíhalo nápadně podobným způsobem, existuje zde podezření, že byl vydán "interní příkaz" aby byla ukončena každá technoparty, což odporuje čl. 2 odst.2 LZPS, Toto všechno jsou schopni jednotlivý účastníci protokolárně dosvědčit včetně dodání fotografického materiálu.

                 
Obsah vydání       4. 5. 2005
4. 5. 2005 Jean-Luc Godard: "Kinematografie je mrtvá"
4. 5. 2005 Mladí vpřed, staří na svá místa! Karla  Ladwigová
4. 5. 2005 Češi pořád chtějí někoho zakazovat Jan  Čulík
4. 5. 2005 Itálie: Nastává konec berlusconismu? Josef  Brož
4. 5. 2005 I my máme co oslavovat Oskar  Krejčí
4. 5. 2005 Upalování pneumatik Ondřej  Hausenblas
4. 5. 2005 Guardian dostal cenu Webby za nejlepší noviny na internetu
4. 5. 2005 Jsem nekulturní hovado Pavel  Houdek
4. 5. 2005 Nejsem Čech obecný Ondřej  Slačálek
4. 5. 2005 Nacismus a právo na názor Ondřej  Slačálek
4. 5. 2005 Studentský průvod Brnem
4. 5. 2005 Inspekci ministerstva vnitra: Proč policie přihlíží kriminálním aktivitám neonacistů?
4. 5. 2005 Klausov image a Ústava Igor  Daniš
4. 5. 2005 Zdravotnictví jako byznys?
3. 5. 2005 Je nepřípustné publikovat články od "morálně pochybných osob"
4. 5. 2005 Bleskově na pravou míru??
3. 5. 2005 New York Times: "Letadlo CIA , které převáží vězně k mučení do Taškentu, startovalo z ČR"
3. 5. 2005 Aby se špinavé od čistých peněz rozeznaly Štěpán  Kotrba
3. 5. 2005 Zprávy o vybavení euro bankovek čipy-špiony
3. 5. 2005 Úloha myčky nádobí v dějinách Alex  Koenigsmark
3. 5. 2005 Holocaust jako erotický stimul Štefan  Švec
2. 5. 2005 Usekali jim prsty. Bratra upálili v koupelně. V Británii nemají nárok na azyl
3. 5. 2005 Je Vatikán jen středem Obce věřících, anebo panovnickým dvorem? Miloš  Dokulil
3. 5. 2005 Zvítězí moc soudní, nebo demokratické rozhodování? Stanislav  Křeček
2. 5. 2005 O chybách v myšlení prezidenta Klause Petr  Dvořák, Václav  Legner
3. 5. 2005 Bleskově na pravou míru
2. 5. 2005 Babylonské zmatení kolem katarského "prince" Zdeněk  Jemelík
2. 5. 2005 Blairovo globalizační úsilí o modernizaci Británie
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Neonacismus a extremistická hnutí v současné Evropě RSS 2.0      Historie >
4. 5. 2005 Inspekci ministerstva vnitra: Proč policie přihlíží kriminálním aktivitám neonacistů?   
4. 5. 2005 Studentský průvod Brnem   
2. 5. 2005 Hitler jako "sociální revolucionář" Richard  Seemann
26. 4. 2005 V Brně proběhne slet nacistů Ondřej  Slačálek
11. 4. 2005 Marks vzjal zerno u Chegela Ladislav  Žák
3. 2. 2005 Holocaust nebyl!? Jan  Maršák
20. 12. 2004 A-kontra o "tak trochu jiné" ultrapravici Ondřej  Slačálek
28. 4. 2004 Kdo se v Praze serve na Prvního máje? Ondřej  Slačálek
9. 2. 2004 Skupina JKG jsou nebezpeční neonacisté   
19. 1. 2004 Privatizace veřejného prostoru a "veřejné" násilí páchané na lidech Štěpán  Kotrba
10. 11. 2003 O Romech a skinheadech Stanislav  Holubec
13. 8. 2003 Kauzu Mein Kampf byl měl rozhodnout český ústavní soud Karel  Mašita
12. 8. 2003 Pan Hitler by z nás měl radost Ladislav  Kahoun
14. 7. 2003 Co říká zpráva Ministerstva vnitra o extremismu a co už neříkají média Štěpán  Kotrba
9. 6. 2003 Postihy novinářů: již neheroldovat, lébrž nutno konat Karel  Mašita

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
4. 5. 2005 Inspekci ministerstva vnitra: Proč policie přihlíží kriminálním aktivitám neonacistů?   
9. 2. 2005 Skryté súboje policajtov Jakub  Topol
24. 11. 2004 BIS neprovádí zpravodajské hry v politických stranách   
24. 11. 2004 Šubrtova představa o BIS jako opěrném pilíři demokracie a některé střípky reality Štěpán  Kotrba
15. 11. 2004 Jak MFD a BIS manipulují politickou scénou Darius  Nosreti
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
17. 9. 2004 Velké policejní ucho Štěpán  Kotrba
14. 9. 2004 John Bok: "Držím hladovku, protože Gross posiluje policejní stát" Jan  Čulík
2. 6. 2004 Ahmad Čalabi "prozradil Íránu, že USA rozluštily tajné kódy jeho výzvědných služeb"   
26. 5. 2004 Ahmad Čalabi poskytoval USA falešné informace o údajných iráckých ZHN na popud Íránu   
28. 4. 2004 Kdo se v Praze serve na Prvního máje? Ondřej  Slačálek
30. 10. 2003 Srba: Mrzena má více rozumu než vedení České televize Štěpán  Kotrba
27. 10. 2003 K čemu povede "televizní přenos" procesu se Srbou Tomáš  Pfeffer
2. 9. 2003 Srba přiznal nelegální financování rozvědky Štěpán  Kotrba
14. 7. 2003 Kdo dnes může bez povolení odposlouchávat i poslance? Štěpán  Kotrba