15. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 11. 2004

Jak MFD a BIS manipulují politickou scénou

Udělejme veřejnou kontrolu všeho, co BIS dělala od roku 89

Nekonkrétní žvásty, které publikoval v MFD nechvalně známý Jaroslav Kmenta, nám dávají tušit, v jak hlubokém úpadku se nacházejí ty složky BIS, které se zabývají analýzami politické scény, infiltrací a sledováním politických stran a jejich představitelů. Navíc načasování tohoto výpadu vůči rudým ,bolševikům' a bolševikům v komunistické straně těsně před volbami dává tušit, že jde jen o snahu velmi podobných mafiánských bolševiků a klientelistů v dalších velkých stranách (zejména ODS a ČSSD) přibrzdit nárůst komunistických preferencí.

Demokracii v Česku nezničili extremisté, ale (vedle jiných) agenti BIS, kteří od roku 89 svými zpravodajskými hrami v politických stranách totálně zlikvidovali hlavní opěrný sloup demokracie, tedy důvěru veřejnosti v demokratické instituce (zejména v jejich autenticitu), na prvním místě v politické strany. (Na Slovensku totéž v bleděmodrém.)

Nepochopení typické složitosti myšlení autentických aktivistů (včetně těch nejmorálnějších a nejpravdivějších) a přirozeného politického vývoje vedlo v případě aktivit BIS k podezírání a sledování prakticky všech nezávislých politických osobností.

Toto podezírání vedlo téměř automaticky k přímému i nepřímému, záměrnému i nezáměrnému vytváření a šíření pomluv, dezinformací a jiné diskreditaci. Tajné služby musejí vykazovat činnost a pouhé podezírání na výkazech nevypadá dosti záslužně. Proto tajné služby zákonitě ve vššech režimech sklouzávají k těmto přehmatům a neopodstatněným manipulacím s informacemi i vlastní realitou. Někdy jsou provokace tak daleko, že je u sledovaných objektů? osob indukováno podezřelé jednání, které dále odůvodňuje sledování a diskreditaci.

Například se nějaký agent popleta rozhodne podezírat aktivistu z držení a šíření zbraní. Při různých příležitostech se snaží provokovat a nabízet svému objekti různé atraktivní zbraně a obchody s nimi a třeba při tom předá v jeho domě zbraň jinému agentovi nebo si zbraň koupí osoba, která stála mimo hru, ale v domě objekta se shodou okolností pohybovala.

Aktivista se díky své měkké povaze a nedostatku smyslu pro dobrý kšeft o zbraně nezajímá, ale v jeho domě prostě došlo k předání zbraně, a to může být za určitých okolností důvodem k intenzivnějšímu sledování nebo alespoň pro šíření pomluvy, která nakonec aktivistu diskredituje stejně jako kdyby se zbraněmi skutečně obchodoval.

Že dali nějací komunisté peníze nějakým "extremistům", to se mohlo stát také při zcela dobrých úmyslech. Česká ,ultrapravice' a ,ultralevice' je totiž opět prošpikována agenty, kteří se na jedné straně snaží, aby jejich organizace měla velmi spolehlivé (ač často nenápadné) atributy extrému, na druhé straně se snaží ke spolupráci přilákat medovými řečmi (ze kterých není ,pravý stav věci' zřejmý) kdekoho. Pod záminkou, že vytipovávají nespolehlivé (a spolehlivé) živly, je vlastně (spolu)vytvářejí. Ve skutečnosti si vládnopucí fašizoidní mafie vytváří záminky pro pozdější diskreditaci kohokoliv (například před volbami).

Dnes jsou politické strany v regionech vystaveny úspěšným snahám o infiltrací celými hordami zmanipulovaných nájezdníků, novými, neautentickými finančně či jinak nepříliš autenticky propojenými členy, za nimiž nakonec téměř vždy stojí nějaký tajemný pán z Prahy, zaštiťující se obyčejně před svými chlebodárci tvrzením o snaze chránit demokracii před mnohem většími darebáky z dřívějších let (kteří ovšem při bližším zkoumání měli chlebodárce blízké nebo totožné, takže obě zdánlivě soupeřící skupiny prznitelů nějaké konkrétní politické strany jsou často ve skutečnosti propojeny).

BIS se ze spánku neprobudila, ale jako autentická organizace pomalu přestává existovat (pokud vůbec se kdy po roku 89 dokázala z vleku různých nežádoucích vlivů osvobodit) a dnes se podle mého osobního dojmu zabývá převážně zločinnou výrobou viníků stejně jako zmanipulovaní soudci, státní zástupci, policisté a další ,ctění' představitelé moci, a přispívá k nezdravému ovzduší, ve kterém představitelé režimu a jejich poskoci kriminalizují každého, kdo se jim nehodí do krámu. Udělejme veřejnou kontrolu všeho, co BIS dělala od roku 89. Jsem naprosto přesvědčen, že takové zveřejnění bude pro společnost znamenat mnohem, mnohem větší přínos, než extrémní, veřejně prospěšné' tajnůstkářství této organizace. Že pak bude třeba vybudovat novou BIS na zelené louce? No a co!

Z rostoucích preferencí komunistů radost nemám, ale snížit je je třeba poctivou a čestnou prací, a ne špinavými hrami a čistými podrazy.

Podle zprávy BIS platí KSČM extremisty

Kdo ,zradil ideály', patří na seznam

01.11.2004 01:00 - Komunistická strana Čech a Moravy je podle důvěrné zprávy Bezpečnostní informační služby úzce spojena s některými levicovými extremistickými skupinami. Dokumenty s touto informací, původně určené pro tým premiéra Vladimíra Špidly, se podařilo MF DNES získat.

Z rozpočtu KSČM byli nepřímo placeni levicoví extremisté. Tak informovala tajná služba tým bývalého premiéra Vladimíra Špidly.

Extremistické organizace jsou přitom považovány za nebezpečné. Daly si totiž za cíl zničit demokracii v Česku. "Ke svému financování zneužívají (levicoví extremisté, pozn. red.) i financí KSČM," uvedla BIS v jedné ze svých neveřejných zpráv.

Za extremistické organizace, které jsou na Grebeníčkovy komunisty napojeny, považuje tajná služba hlavně stranu někdejšího komunistického pohlavára Miroslava Štěpána - Komunistickou stranu Československa a Vlastenecké sdružení antifašistů.

"Je znám případ o převedení peněz, které od KSČM obdrželo Vlastenecké sdružení antifašistů, na konto SČK," tvrdí BIS. (Štěpánova strana se do roku 1999 jmenovala Strana československých komunistů - SČK, pozn. red.) Místopředsedu komunistů Jiřího Dolejše tato informace překvapila.

"Slyším to poprvé. Pokud by to byla pravda, tak bychom to museli velmi důkladně projednat, protože by to bylo velmi varovné. Mohlo by to znamenat, že jsme nedohlédli tok některých peněz. Mohlo se to stát na nějaké místní úrovni," řekl Dolejš.

A připustil, že Grebeníčkovi komunisté poskytují "nefinanční" podporu pouze některým "vlasteneckým" organizacím." Pokud organizují akci, která je prokazatelně vlasteneckého charakteru, tak jim půjčíme třeba zvukovou aparaturu," řekl.

Tajná služba je přesvědčena, že ze všech extremistických skupin, které v Česku působí, jsou daleko nejnebezpečnější právě levicoví extremisté. Je jich totiž víc a mají větší vliv než extrémní pravice. Tajná služba tvrdí, že z levicových extremistů jsou nejaktivnější neobolševici.

Ti mají vazby na parlamentní stranu KSČM, ruské komunisty, ale i ruské zpravodajské služby. Navíc někteří členové nebo sympatizanti levicových extremistických skupin podle BIS tajně pronikají přímo do státní správy na významné posty. Jejich cílem je i policie a armáda.

"Především Komunistická strana Československa (dříve Strana československých komunistů - SČK) je orientována na vybudování pevné organizace. Neobolševici využívají vazeb s bývalými kolegy-příslušníky mocenských struktur, kteří stále působí v oblasti státní správy, policie či armády," uvedla BIS.

Podle tajné služby tak neobolševici získávají informace, ale i manipulují s úředníky. "Jsou k dispozici dokonce informace o tajném členství některých policejních důstojníků ve Štěpánově SČK (KSČ)," uvádí tajná zpráva. "Nepovažuji svou stranu za nějakou extremistickou levici," komentoval Miroslav Štěpán informace BIS.

Čeští neobolševici počítají s tím, že někdy v budoucnu by mohl v Rusku přijít prokomunistický převrat, což by změnilo i situaci v České republice. Extremisté si tak slibují návrat k moci.

Analytici tajné služby usuzují, že se neobolševici připravují na případné převzetí moci: "Vytvářejí seznamy nepřátel, tedy osob určených k likvidaci. Na těchto seznamech figurují mimo osob angažovaných v současném režimu i někteří představitelé současné KSČM, kteří jsou obviňováni ze zrady komunistických ideálů," uvádí tajná služba.

MF DNES , Jaroslav Kmenta

Extremismus

Co je jeho cílem?

Zničení demokracie v Česku.

Extremisté ohrožují celkovou stabilitu a bezpečnost státu.

Proč jsou nebezpeční neobolševici?

Mají největší počet členů a příznivců v celé společnosti. Skrytě pronikli do státních i podnikatelských struktur. Zároveň nejsou v porovnání s extrémní pravicí tak viditelní.

Co neobolševici chtějí?

Narušit zapojování Česka do euroatlantických bezpečnostních a hospodářských struktur.

Spolupracují proto s cizími zpravodajskými službami, hlavně s ruskými. Kdo představuje extrémní levici?

Komunistická strana Československa vedená Miroslavem Štěpánem, stejnojmenná strana Ludvíka Zifčáka (bývalého příslušníka StB) a Vlastenecké sdružení antifašistů.

Kdo je Štěpán?

Miroslav Štěpán patřil před rokem 1989 k nejtvrdším funkcionářům ve vedení komunistické strany. Do roku 1993 byl členem KSČM. Pak založil Stranu československých komunistů, která se od roku 1999 jmenuje Komunistická strana Československa. Na Bruntálsku dvakrát neúspěšně kandidoval do Senátu. Kolik je extremistů?

Počet pravicových extremistů je asi sedm tisíc osob. Naproti tomu jen sama KSČ udává 20 tisíc členů.

Napojení na ruské tajné služby?

Neobolševici udržují dobré kontakty s představiteli ruských komunistů a s příslušníky bývalých bezpečnostních složek někdejšího Sovětského svazu. Miroslav Štěpán několikrát jednal s bývalým šéfem KGB. Pro ruskou stranu jsou čeští extremisté zdroj informací.

Zdroj: Zpráva BIS o extremismu

Pozn. JČ: Je to paranoidní nesmysl. Politické poměry v českém prostoru nebyly nikdy určovány domácí situací, ale vždy byly důsledkem zahraničněpolitické konstelace. Změna poměrů politických sil na domácí scéně nikdy nepovede k změně podstaty politického zřízení, to závisí na celkové situaci v Evropě. V nadcházejících desetiletích je nesmírně nepravděpodobné, že by Česká republika mohla být "vytržena" z evropských struktur.

Pozn. ŠK: V článku Daria Nosretiho došlo také k (záměrnému??) zmatení . Komunisté z parlamentní strany KSČM jsou jiní komunisté, než členové extrémní a nepříliš početné strany Štěpánovy, od které se odštěpila před časem ještě extrémnější část členů, sdružená kolem bývalého agenta a dnes bruntálského občana Zifčáka. Ty alespoň Kmenta nazývá nikoliv komunisty, ale neobolševiky.

                 
Obsah vydání       15. 11. 2004
15. 11. 2004 Ohlédnutí Jan  Čulík
15. 11. 2004 Colin Powell odchází z funkce amerického ministra zahraničí
15. 11. 2004 Irácké volby budou možná odloženy
15. 11. 2004 Restaurace státotvorných mýtů Štěpán  Kotrba
15. 11. 2004 Levice v srpnu Milan  Valach
15. 11. 2004 Dělník na levici Milan  Neubert
15. 11. 2004 Média a veřejná služba v zemi zaslíbené multiplexové Ladislav  Žák
13. 11. 2004 Jak populární by byla americká invaze v Čechách? Jan  Čulík
14. 11. 2004 Civilní katastrofa ve městě Fallúdža
14. 11. 2004 Povstalci odjeli z Fallúdže mercedesy
13. 11. 2004 Nepřítel má tvář. Jmenuje se Satan. Žije v městě Fallúdža
14. 11. 2004 Rasismus Jan  Čulík
15. 11. 2004 Michael  Marčák
13. 11. 2004 Soudci zneuctili soud Zdeněk  Jemelík
15. 11. 2004 Pýcha, arogance a ztráta soudnosti Jana Čulíka?
15. 11. 2004 Jak MFD a BIS manipulují politickou scénou Darius  Nosreti
15. 11. 2004 Je ústní zkoušení v chemii a ve fyzice na gymnáziu nutné? Boris  Cvek
15. 11. 2004 Na zkoušení trvají jen ti učitelé, kteří neumějí učit Jan  Čulík
15. 11. 2004 Michael  Marčák
15. 11. 2004 Věk všeobecné magorie Tomáš  Gawron
15. 11. 2004 Trojuchý člověk od turkmenského spisovatele
14. 11. 2004 Ďábelské svody manipulace nesrovnatelně větších skupin lidí Zdeněk  Bárta
15. 11. 2004 Etická zahraniční politika "demokratických" zemí
12. 11. 2004 Demokracie v České republice ohrožena, občané, bijte na poplach! Radek  Sárközi
14. 11. 2004 Demokracie je ohrožena, nikoliv však komunisty
15. 11. 2004 Americké mučení v Iráku Mojmír  Babáček
15. 11. 2004 Ludvík Vaculík: "Já vůbec neřeším ten Západ. Mně je to úplně jedno, jak je to tam" Jan  Čulík
15. 11. 2004 Jak se v listopadu 1989 rozkládal v Československu komunismus Jan  Čulík
15. 11. 2004 1988 - Československo na rozcestí? Jan  Čulík
15. 11. 2004 Vánoce v Praze roku 1988 Jan  Čulík
15. 11. 2004 Z historie rozkladu komunismu v Československu: Pražská zima 1989 Jan  Čulík
15. 11. 2004 Jestliže chceme blahobyt, musíme umět dodržovat slovo Jan  Čulík
15. 11. 2004 S Josefem Škvoreckým o pádu komunismu v Československu
12. 11. 2004 Špinavá práce Britských listů Jan  Čulík, Jiří  Šimek
13. 11. 2004 Pýcha, arogance a ztráta soudnosti u Jana Čulíka
15. 11. 2004 Špinavá práce zaprodanců a zrádců Milan  Valach
12. 11. 2004 Americké prezidentské volby aneb o nemožnosti překročit vlastní stín Jiří  Jírovec
12. 11. 2004 Tip na vítěze Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
15. 11. 2004 Jak MFD a BIS manipulují politickou scénou Darius  Nosreti
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
17. 9. 2004 Velké policejní ucho Štěpán  Kotrba
14. 9. 2004 John Bok: "Držím hladovku, protože Gross posiluje policejní stát" Jan  Čulík
2. 6. 2004 Ahmad Čalabi "prozradil Íránu, že USA rozluštily tajné kódy jeho výzvědných služeb"   
26. 5. 2004 Ahmad Čalabi poskytoval USA falešné informace o údajných iráckých ZHN na popud Íránu   
28. 4. 2004 Kdo se v Praze serve na Prvního máje? Ondřej  Slačálek
30. 10. 2003 Srba: Mrzena má více rozumu než vedení České televize Štěpán  Kotrba
27. 10. 2003 K čemu povede "televizní přenos" procesu se Srbou Tomáš  Pfeffer
2. 9. 2003 Srba přiznal nelegální financování rozvědky Štěpán  Kotrba
14. 7. 2003 Kdo dnes může bez povolení odposlouchávat i poslance? Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 Nebezpečný Národní bezpečnostní úřad Miroslav  Polreich
5. 5. 2003 Slušní huliči, slušní policajti - slušný víkend Štěpán  Kotrba
17. 3. 2003 Neonacisti dokopali chlapca, policajti neurobili nič Martina  Ferenčíková
13. 3. 2003 Srba a konec vojenské rozvědky v Čechách Štěpán  Kotrba