29. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 10. 2004

Propálená obrazovka

Guardian "nevyzývá k zavraždění George Bushe"

Ironický pravidelný sloupek Charlie Brookera k televiznímu vysílání posledních dní na mediálních stránkách deníku Guardian se v sobotu 23. října zabýval předvolební kampaní ve Spojených státech a jejím dopadem na svět. Komentář byl ostře protibushovsky zaměřen a vyvolal ve Spojených státech zuřivé protesty. List Guardian ho posléze stáhl z internetu (což ovšem nejde, protože zcenzurovaný text vždycky najdete) a publikoval omluvu. Níže vydáváme potlačený text v originálu i v českém překladu i text omluvy britského deníku. Za minulý týden se, přirozeně, omluva (a jistě i stažený článek na googlu) staly nejčtenějším textem tohoto listu.

Jak vystupuje idiot

Charlie Brooker

Vzrušená doba. Americké volby se blíží, a zatímco celý svět mlátí hlavou do podlahy a řve: "Prosím tě, panebože, Bushe ne!" kandidáti se střetávají v sérii živých televizních debat. Je to tak trochu jako American Idol, ale s děsivým globálním dopadem. Člověk se musí smát.

Ačkoliv, smějete se opravdu? Viděli jste ty debaty? Vážně vám doporučuju, abyste je zhlédli. Vzorné stránky zpravodajství BBC (www.bbc.co.uk/news) zveřejnily formou streaming kompletní, nezcenzurované záznamy všech nedávných debat, včetně ukázek z předchozích debat, od debaty Reagan versus Carter, až k Nixonovi versus JFK.

Když se díváte na debaty Bush versus Kerry, okamžitě vás napadnou dvě věci. Zaprvé, úvodní vysvětlování pravidel způsobuje, že to celé působí jako nějaká společenská hra. Zadruhé, George W. Bush je - no, je - - Kristepane, kde mám začít?

Internet je plný živých spekulací, že má Bush pod sakem dráty a že mu napovídá za jevištěm nějaký pomocník. Na jednotlivých screen-grabech (záběrech z debaty) je, skutečně, jak se zdá, uprostřed jeho zad podivný hrb. Ty záběry si lidé na internetu vyměňují, jako by to byly trumfové karty. Než jsem zhlédl celý záznam debaty, pohlížel jsem na to se zdravou skepsí. Celý skandál ohledně "zadrátování", myslel jsem si, to je jen přání otcem myšlenky u nějakých amatérských michaelů moorů, říkal jsem si. A pak jsem se podíval na ten záznam.

Upřímně řečeno, ten člověk je buď na drátkách anebo je šílený. Pokud je na drátkách, měl by být vyhozen z úřadu: namočen do téru a do peří a kopnut do koulí. A jestli je šílený, jeho chování už není vůbec jen divné, směřuje k děsivosti. Vypadá, jako že poslouchá něco, co my neslyšíme. Mrká, huhlá, řekne půl věty, kterou nedokončí, začne novou větu, pak se vrátí zase k tomu, co říkal původně. Pokaždé, když si vzpomene na nějakou statistiku (buď zpaměti anebo od hlasu v hlavě) obdaří nás pitomým úsměvem, jako dítě, které se právě naučilo chodit a ukazuje nám svůj první obsah nočníku. Promiňte mi, že používám jazyka dětského hřiště, ale ten člověk je nástroj.

Tak tam sedím a dívám se na to a škrabu se na hlavě, protože nemůžu přijít na to, jak je možné, že Bushe v jeho rodné zemi vůbec někdo může brát vážně. Jeho chování je tak otevřeně bizarní, tak slabé a klopýtavé, že je to zázrak, že se mu nevysmáli a nevyhnali ho z jeviště. A tak jsem začal hledat po intenetu, jak americká média interpretovala tu celou debatu o tom, že byl Bush napojený na dráty. A oni to prostě nechali zajít na úbytě. Zmínili se o tom na okraji, charakterizovali to jako konspirační teorii šílenců a šli dál.

Jenže ať už se ukáže či neukáže, že to bylo pravda, je zjevné, že je to v každém případě pravděpodobné - i když ignorujete ty záběry s boulí pod sakem a jen se díváte na absurdní, usmívající se prezidentovu tvář. Možná, že není napojený na dráty. Možná, že se jen zbláznil. Pokud se na to nezeptáte, nedovíte se nikdy pravdu.

To mlčení je o to víc znepokojující, že v minulosti neměla zpravodajská média v USA žádný problém s šířením jiných konspiračních teorií šílenců, teorií, kde bylo daleko méně důkazů na jejich podporu. (Chcete-li se rozčílit a být svědky důkazů tohoto tvrzení, podívejte se na druhou část zásadního dokumentárního seriálu The Power of Nightmares (středa, 21 hodin, BBC 2, (české shrnutí argumentace ZDE) a buďte svědky toho, jak absurdně vedli hon na čarodějnice na Billa Clintona ohledně neskandálů týkajících se Whitewater a Vince Fostera).

Po celou debatu vypadá a zní John Kerry tak trochu jako strom, v kterém straší. Ale alespoň nelže, nesměje se jak debil, neřídí automobil v opilosti, není to sobecký, bezohledný, tupý, nebezpečný, zaostalý, slintající, škubající sebou podvodník s myší tváří. A kromě toho, v boji mezi stromem a keřem (bushem) vím, komu bych dal přednost já.

2. listopadu se bude celý civilizovaný svět modlit, modlit, aby Bush prohrál. A zákon schválnosti velí, že asi vyhraje, čímž bude s konečnou platností dokázána Boží neexistence. Svět bude muset trpět další čtyři roky idiocie, arogance a nesmyslného krveprolévání a nebude na nás dávat pozor žádné dobré božstvo, které by nás zachránilo. Johne Wilkesi Boothi, Lee Harvey Oswalde, Johne Hinckley Juniore - kde jste teď, když vás potřebujeme?

Dumb show

Charlie Brooker

Saturday October 23, 2004

The Guardian

Heady times. The US election draws ever nearer, and while the rest of the world bangs its head against the floorboards screaming "Please God, not Bush!", the candidates clash head to head in a series of live televised debates. It's a bit like American Idol, but with terrifying global ramifications. You've got to laugh.

Or have you? Have you seen the debates? I urge you to do so. The exemplary BBC News website (www.bbc.co.uk/news) hosts unexpurgated streaming footage of all the recent debates, plus clips from previous encounters, through Reagan and Carter, all the way back to Nixon versus JFK.

Watching Bush v Kerry, two things immediately strike you. First, the opening explanation of the rules makes the whole thing feel like a Radio 4 parlour game. And second, George W Bush is... well, he's... Jesus, where do you start?

The internet's a-buzz with speculation that Bush has been wearing a wire, receiving help from some off-stage lackey. Screen grabs appearing to show a mysterious bulge in the centre of his back are being traded like Top Trumps. Prior to seeing the debate footage, I regarded this with healthy scepticism: the whole "wire" scandal was just wishful thinking on behalf of some amateur Michael Moores, I figured. And then I watched the footage.

Quite frankly, the man's either wired or mad. If it's the former, he should be flung out of office: tarred, feathered and kicked in the nuts. And if it's the latter, his behaviour goes beyond strange, and heads toward terrifying. He looks like he's listening to something we can't hear. He blinks, he mumbles, he lets a sentence trail off, starts a new one, then reverts back to whatever he was saying in the first place. Each time he recalls a statistic (either from memory or the voice in his head), he flashes us a dumb little smile, like a toddler proudly showing off its first bowel movement. Forgive me for employing the language of the playground, but the man's a tool.

So I sit there and I watch this and I start scratching my head, because I'm trying to work out why Bush is afforded any kind of credence or respect whatsoever in his native country. His performance is so transparently bizarre, so feeble and stumbling, it's a miracle he wasn't laughed off the stage. And then I start hunting around the internet, looking to see what the US media made of the whole "wire" debate. And they just let it die. They mentioned it in passing, called it a wacko conspiracy theory and moved on.

Yet whether it turns out to be true or not, right now it's certainly plausible - even if you discount the bulge photos and simply watch the president's ridiculous smirking face. Perhaps he isn't wired. Perhaps he's just gone gaga. If you don't ask the questions, you'll never know the truth.

The silence is all the more troubling since in the past the US news media has had no problem at all covering other wacko conspiracy theories, ones with far less evidence to support them. (For infuriating confirmation of this, watch the second part of the must-see documentary series The Power Of Nightmares (Wed, 9pm, BBC2) and witness the absurd hounding of Bill Clinton over the Whitewater and Vince Foster non-scandals.)

Throughout the debate, John Kerry, for his part, looks and sounds a bit like a haunted tree. But at least he's not a lying, sniggering, drink-driving, selfish, reckless, ignorant, dangerous, backward, drooling, twitching, blinking, mouse-faced little cheat. And besides, in a fight between a tree and a bush, I know who I'd favour.

On November 2, the entire civilised world will be praying, praying Bush loses. And Sod's law dictates he'll probably win, thereby disproving the existence of God once and for all. The world will endure four more years of idiocy, arrogance and unwarranted bloodshed, with no benevolent deity to watch over and save us. John Wilkes Booth, Lee Harvey Oswald, John Hinckley Jr - where are you now that we need you?

Propálená obrazovka, Průvodce

Neděle 24. října 2004

Poslední věta ve sloupku v Průvodci v sobotním vydání urazila některé čtenáře. List Guardian se připojuje k tomuto prohlášení od autora:

"Charlie Brooker se omlouvá, pokud jeho poznámky v jeho televizním sloupku Propálená obrazovka týkající se prezidenta Bushe někoho urazily. Názory, vyjádřené v tomto sloupku nejsou názory deníku Guardian. I když jsou prostořeké a nevkusné, jeho závěrečné poznámky měly být ironickým vtipem, nikoliv výzvou k činu - autor je přesvědčen, že pravidelní čtenáři jeho humoristického sloupku to chápou. Autor odmítá jakékoliv násilí."

Článek byl ze stránek Guardian Unlimited odstraněn.

Omluva anglicky ZDE

                 
Obsah vydání       29. 10. 2004
31. 10. 2004 Bin Ladin pomohl Bushovi
31. 10. 2004 Washington Post: "Americké volby se nedají předpovědět, bin Ladinův projev neměl žádný vliv"
30. 10. 2004 Usáma bin Ladin: "Naše útoky na USA byly odplatou za nesnesitelné zlo"
30. 10. 2004 Co znamená bin Ladinův pokus ovlivnit americké volby?
30. 10. 2004 V Iráku bylo usmrceno 100 000 civilistů, konstatuje studie
30. 10. 2004 Úřad Tonyho Blaira zpochybňuje studii o iráckých mrtvých
30. 10. 2004 Propálená obrazovka
30. 10. 2004 Rocco Buttiglione odstoupil
30. 10. 2004 Euroústava byla podepsána, občan však stále tápe v nevědomosti Radek  Vogl
30. 10. 2004 Evropská ústava - největší změna od zavedení EURA Radek  Vogl
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme
30. 10. 2004 Britské úřady vyšetřují Cheneyho firmu z podezření z úplatkářství
29. 10. 2004 Al Jazeera odvysílala nové video "Usámy bin Ladina"
27. 10. 2004 Jak najít bez rizika v Británii zaměstnání Jan  Čulík
29. 10. 2004 Pane generálmajore, promiňte Bohumil  Kartous
30. 10. 2004 A co Čalfa u Havla?
29. 10. 2004 Kulturní politika a politizace kultury Štěpán  Kotrba
29. 10. 2004 Vávra nebyl apolitický umělec Bohumil  Kartous
29. 10. 2004 O generálu Fajtlovi
29. 10. 2004 Je Vávrovo vyznamenání absurdní?
29. 10. 2004 Projev prezidenta republiky Václava Klause 28. října 2004
29. 10. 2004 Zítra je poslední den výstavy politicky nekorektních karikatur Michael  Marčák
29. 10. 2004 Národně stmelující gesto? Jan  Čulík
29. 10. 2004 Trudný karneval Bohumil  Kartous
29. 10. 2004 Nebezpečí Zprávy o stavu země - v oblasti bezpečnosti Miroslav  Polreich
29. 10. 2004 Americké stránky pro znovuzvolení George Bushe jsou blokovány před zahraničními uživateli
29. 10. 2004 Český sen: Podstatný film aneb Zklamání z kritiky Jana Čulíka Petr  Šafařík
29. 10. 2004 Ukončí Evropská unie "chemický socialismus"? Miroslav  Šuta
29. 10. 2004 Předehra a doznívání 11. září 2001 Miloš  Kužvart st.
29. 10. 2004 Cimrmanovská kritika příručky EuroEnglish Markéta  Kocmanová, Zuzana  Pokorná
29. 10. 2004 Smutná Francie Simone  Radačičová
29. 10. 2004 Krajské volby: rozhodněte o nádraží volbou politiků
29. 10. 2004 Večer Viktora Dyka
29. 10. 2004 Michael  Marčák
29. 10. 2004 Senátor Bárta: Na vlastní oči jsem se přesvědčil, kudy pro porozumění cesta nepovede Zdeněk  Bárta
29. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za den 19. října 2004
29. 10. 2004 Británie: Soud anuloval dluh jedné manželské dvojice
29. 10. 2004 Tvorba humoru je ťažká diagnóza Miroslav  Brada
29. 10. 2004 Pátranie po nemom svedkovi - jesenné padanie hláv Peter  Takáč
29. 10. 2004 Maďarsko: Výmena stráží Judita  Takáčová
29. 10. 2004 Stredná trieda na daňovú reformu dopláca Jakub  Topol
29. 10. 2004 Politický systém a ekonomické reformy v Číne I. Wei  Xiaoping
29. 10. 2004 Kecy, kecy, kecy
29. 10. 2004 Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě
29. 10. 2004 Stanovisko Strany evropské levice k ústavní smlouvě bude negativní
27. 10. 2004 Za nich bude líp? Ondřej  Hausenblas
10. 10. 2004 Hospodaření OSBL za září 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
30. 10. 2004 Usáma bin Ladin: "Naše útoky na USA byly odplatou za nesnesitelné zlo"   
30. 10. 2004 V Iráku bylo usmrceno 100 000 civilistů, konstatuje studie   
30. 10. 2004 Propálená obrazovka   
29. 10. 2004 Nebezpečí Zprávy o stavu země - v oblasti bezpečnosti Miroslav  Polreich
29. 10. 2004 Národně stmelující gesto? Jan  Čulík
27. 10. 2004 Za nich bude líp? Ondřej  Hausenblas
27. 10. 2004 Jak najít bez rizika v Británii zaměstnání Jan  Čulík
26. 10. 2004 Bílý dům na prodej   
25. 10. 2004 Kdo zastaví bestii Stanislav  Huml
25. 10. 2004 Poslanci jako prostitutky u E 55 Václav  Žák
25. 10. 2004 Beslan, Beroun, Berkeley... Tomáš  Koloc
25. 10. 2004 S kýmpak se to pan prezident kamarádí? Jan  Čulík
25. 10. 2004 Prezidenti v ČR a totalitní myšlení Bohumil  Kartous
25. 10. 2004 "Škoda, že v Británii nedošlo k 11. září..."   
23. 10. 2004 Telefonujte zdarma přes internet a zlikvidujte Český Telecom   

Bush versus Kerry: volby 2004 RSS 2.0      Historie >
31. 10. 2004 Bin Ladin pomohl Bushovi   
31. 10. 2004 Washington Post: "Americké volby se nedají předpovědět, bin Ladinův projev neměl žádný vliv"   
30. 10. 2004 Co znamená bin Ladinův pokus ovlivnit americké volby?   
30. 10. 2004 Propálená obrazovka   
27. 10. 2004 Připravují se Republikáni bránit černochům na Floridě v hlasování?   
26. 10. 2004 Bílý dům na prodej   
25. 10. 2004 Deník Washington Post podpořil Kerryho   
21. 10. 2004 Írán přeje volebnímu vítězství George Bushe nad Johnem Kerrym Miloš  Kaláb
20. 10. 2004 George Bush vyhlásil válku deníku New York Times   
20. 10. 2004 Americká konzervativní televize vyhodila čelného novináře   
19. 10. 2004 Vy britští pitomci!   
15. 10. 2004 Svět by hlasoval pro Kerryho   
14. 10. 2004 Jak se "extremně levicový protiamerický britský deník" snaží ovlivnit americké prezidentské volby   
7. 10. 2004 Pastor Bush   
5. 10. 2004 Vyhraje prezidentské volby Kerry nebo Bush?