29. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 10. 2004

OBRANA:

Cimrmanovská kritika příručky EuroEnglish

Markéta Kocmanová, Zuzana Pokorná

22. září 2004 vyšel v Britských listech článek Františka Schilly "Cimrmanovská hesla v příručce Euroenglish". Jako autorkám nám není příliš zřejmé, zda má jít o seriózní recenzní článek, nebo se jedná o účelově koncipovaný výběr jazykových anekdot. Bylo-li záměrem autora napsat poctivou kritiku naší příručky EuroEnglish, pak zjevně opominul základní pravidla psaní takového typu textu: struktura knihy, objektivní zhodnocení kladů a záporů a eventuálně přínosu či škodlivosti díla pro cílovou skupinu uživatelů. Pan Schilla ovšem při svém hodnocení uvažoval spíše selektivně než komplexně a často zcela opomíjel strukturu příručky i obsah jednotlivých kapitol.

Některé konkrétní výtky autora článku lze přijmout, jiné naopak považujeme za nutné vyvrátit. Těch několik málo praktických chyb, které se v naší příručce objevily a které budou v dalším vydání samozřejmě odstraněny, je s ohledem na množství použitých výrazů nesporně zanedbatelný zlomek. Přesto nás mrzí.

V případě termínu "Treaty of Nice" jsou uvedeny české ekvivalenty "Smlouva z Nice" i ona kritizovaná "Nicejská smlouva". Jsme si plně vědomy, že se jedná o smlouvu podepsanou ve francouzském letovisku Nice a že přídavné jméno nicejský se vztahuje ke koncilu Nicejskému, svolanému v roce 325 do Nicei v Malé Asii. Zde se musíme uživatelům příručky omluvit za nezamýšlenou tiskovou chybu.

Další korekturní chyba se týká slovíčka "subsidiarity". Anglickým ekvivalentem českého termínu "dceřiná společnost" (s jedním 'n`) je opravdu "subsidiary". Nicméně, anglický pojem "subsidiarity", vztahující se ke komunitárnímu právu, je přeložen a široce pojednán již v první kapitole naší příručky. Je tedy od autora recenze zavádějící vysvětlovat tento specifický význam slova, je-li o něm tak důkladně referováno. Z povrchní analýzy recenzenta však vyplývá, že jsme tento klíčový termín zcela opominuly.

Je také faktem, že frazém "company law" je dle úzu Úřadu vlády závazné používat ve významu "právo (obchodních) společností". Termín byl logicky zařazen do kapitoly Justice a vnitřní záležitosti, neboť druhově charakterizuje určitý typ práva. Je proto záhadou, proč takové logické zařazení pro pana Schillu "zůstalo záhadou".

Ona derogativně vypointovaná "ptačí chřipka" se vskutku překládá jako "avian influenza", byť odborné zdroje profesních organizací potravinářského průmyslu i EU v době vypuknutí ptačí chřipky uváděly pouze variantu "aviation influenza", neboť tento termín ještě nebyl anglickým jazykem kodifikován.

Považujeme však za nutné důrazně se ohradit proti ostatním výtkám recenzenta. Slovní spojení "legal personality of the Union" (s. 156) je sice překládán jako "právní charakter Unie", o tři řádky níže je však uveden hlavní význam "právní subjektivita Unie", který je také jako jediný použit v příslušné kapitole (s. 22); tzn. že tento význam považujeme za jediný správný. Je vhodné podotknout, že v naší příručce jsou určující překlady anglicko-české v jednotlivých kapitolách. V česko-anglickém slovníčku jsme se snažily poskytnout více českých výrazů, které by mohly danému anglickému termínu odpovídat. Důvodem byla případná nepoučenost laiků při vyhledávání určitých obratů. Proto je také u každého vstupu ve slovníkové části uvedeno číslo kapitoly, kde je jednotlivým termínům věnována větší pozornost.

. Další kritická poznámka týkající se výrazu "firma" (firm/establishment/enterprise) je vyargumentována poněkud zmatečně. Slovo firma je používáno ve dvou základních významech; a to jak "obchodní jméno", tak i "obchodní společnost" ve smyslu uskupení lidí. Hornbyho Oxfordský slovník však "firm" uvádí pouze v jeho druhém významu. "Establishment" je v eurožargonu vysoce kontextualizovaným výrazem, který referuje o podnicích či firmách. Výraz "establishment" pro tento český význam je v Evropské unii velmi frekventovaný pro svou politickou korektnost a neutrální zabarvení.

Slovní spojení "distortion of competition", jehož překlad jako "porušení pravidel obchodní soutěže" je nezbytné chápat v kontextu článku, ve kterém je pojednáváno o silniční přepravě zboží. V daném textu, který uvozuje kapitolu Doprava, je uveden i termín "disruption", který je intenzifikovanou verzí slova "distortion". Je tedy logické, že "distortion" je překládáno jako "porušení" či "narušení" a "disruption" jako "rozvrat" či "narušení" tak, aby tyto termíny byly rozlišeny správně z hlediska své jemné sémantické rozdílnosti.

Naprosto nepochopitelné je autorovo napadení překladu spojení "concerted practises" jako "společné postupy". Výtka, že uživateli je vemlouván ultimativně kladný význam spojení, je naprostou chimérou. Napadlo by snad někoho, že společný postup implikuje jakékoli citové zabarvení? Pana Schilly "jednání ve vzájemné shodě" je synonymické k oněm společným postupům, které jsou však eurožargonem preferovány. Samo slovo "concerted" je používáno v hojné míře, neboť naznačuje jednotící dynamiku evropské integrace. Analogicky je pak tento význam žádoucí i pro překlad do češtiny. Poslední kritická poznámka se vztahuje k pravopisnému úzu, který je v naší příručce používán. Závazný stylistický průvodce (Style Guide) Evropské komise přirozeně operuje pouze s pravopisem britské angličtiny.

                 
Obsah vydání       29. 10. 2004
31. 10. 2004 Bin Ladin pomohl Bushovi
31. 10. 2004 Washington Post: "Americké volby se nedají předpovědět, bin Ladinův projev neměl žádný vliv"
30. 10. 2004 Usáma bin Ladin: "Naše útoky na USA byly odplatou za nesnesitelné zlo"
30. 10. 2004 Co znamená bin Ladinův pokus ovlivnit americké volby?
30. 10. 2004 V Iráku bylo usmrceno 100 000 civilistů, konstatuje studie
30. 10. 2004 Úřad Tonyho Blaira zpochybňuje studii o iráckých mrtvých
30. 10. 2004 Propálená obrazovka
30. 10. 2004 Rocco Buttiglione odstoupil
30. 10. 2004 Euroústava byla podepsána, občan však stále tápe v nevědomosti Radek  Vogl
30. 10. 2004 Evropská ústava - největší změna od zavedení EURA Radek  Vogl
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme
30. 10. 2004 Britské úřady vyšetřují Cheneyho firmu z podezření z úplatkářství
29. 10. 2004 Al Jazeera odvysílala nové video "Usámy bin Ladina"
27. 10. 2004 Jak najít bez rizika v Británii zaměstnání Jan  Čulík
29. 10. 2004 Pane generálmajore, promiňte Bohumil  Kartous
30. 10. 2004 A co Čalfa u Havla?
29. 10. 2004 Kulturní politika a politizace kultury Štěpán  Kotrba
29. 10. 2004 Vávra nebyl apolitický umělec Bohumil  Kartous
29. 10. 2004 O generálu Fajtlovi
29. 10. 2004 Je Vávrovo vyznamenání absurdní?
29. 10. 2004 Projev prezidenta republiky Václava Klause 28. října 2004
29. 10. 2004 Zítra je poslední den výstavy politicky nekorektních karikatur Michael  Marčák
29. 10. 2004 Národně stmelující gesto? Jan  Čulík
29. 10. 2004 Trudný karneval Bohumil  Kartous
29. 10. 2004 Nebezpečí Zprávy o stavu země - v oblasti bezpečnosti Miroslav  Polreich
29. 10. 2004 Americké stránky pro znovuzvolení George Bushe jsou blokovány před zahraničními uživateli
29. 10. 2004 Český sen: Podstatný film aneb Zklamání z kritiky Jana Čulíka Petr  Šafařík
29. 10. 2004 Ukončí Evropská unie "chemický socialismus"? Miroslav  Šuta
29. 10. 2004 Předehra a doznívání 11. září 2001 Miloš  Kužvart st.
29. 10. 2004 Cimrmanovská kritika příručky EuroEnglish Markéta  Kocmanová, Zuzana  Pokorná
29. 10. 2004 Smutná Francie Simone  Radačičová
29. 10. 2004 Krajské volby: rozhodněte o nádraží volbou politiků
29. 10. 2004 Večer Viktora Dyka
29. 10. 2004 Michael  Marčák
29. 10. 2004 Senátor Bárta: Na vlastní oči jsem se přesvědčil, kudy pro porozumění cesta nepovede Zdeněk  Bárta
29. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za den 19. října 2004
29. 10. 2004 Británie: Soud anuloval dluh jedné manželské dvojice
29. 10. 2004 Tvorba humoru je ťažká diagnóza Miroslav  Brada
29. 10. 2004 Pátranie po nemom svedkovi - jesenné padanie hláv Peter  Takáč
29. 10. 2004 Maďarsko: Výmena stráží Judita  Takáčová
29. 10. 2004 Stredná trieda na daňovú reformu dopláca Jakub  Topol
29. 10. 2004 Politický systém a ekonomické reformy v Číne I. Wei  Xiaoping
29. 10. 2004 Kecy, kecy, kecy
29. 10. 2004 Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě
29. 10. 2004 Stanovisko Strany evropské levice k ústavní smlouvě bude negativní
27. 10. 2004 Za nich bude líp? Ondřej  Hausenblas
10. 10. 2004 Hospodaření OSBL za září 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů