29. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 10. 2004

Nebezpečí Zprávy o stavu země - v oblasti bezpečnosti

V pondělí 25. října 2004 proběhla v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky - čili "na úrovni" - prezentace Zprávy o stavu země. Tu zpracovalo a předložilo Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES) Fakulty sociálních věd UK. Zpráva dle zpracovatelského týmu "charakterizuje současnou situaci České republiky, vyjadřuje její hlavní problémy a cesty jak je řešit ......i nové výzvy před nimiž naše země stojí". Úkol rozhodně ne snadný.

Dílo jistě potřebné a záslužné jak svým zadáním, tak i náměty k řešení. Takto náročné téma předpokládá předně mimořádné požadavky na zpracovatele, kvalifikovanou oponenturu a vnitřní koordinaci. Materiál, přestože je svým obsahem velice hutný a všezahrnující, se snaží být rozsahem věcný a stručný. Předpokládá u čtenáře znalost problematiky a schopnost pochopení zkoumaného. Po této stránce (formální) se jedná o přístup, který je jenom možno přivítat.

Ke zprávě byly připojeny i oponentské posudky. Zvláště ten týkající se ekonomiky od Pavla Mertlíka, i když s mnohými kritickými prvky, byl názorově velmi podnětný. Posudek k otázkám bezpečnosti a vnějším vztahům chyběl, přestože dle předloženého textu by kritický přístup velmi vyžadoval. Podívejme se proto na teze Zprávy o bezpečnosti konkrétněji.

Úvodem se konstatuje, že reforma armády vyústí v sílu jedné divize s ročním nákladem 60 miliard Kč. Částka se zdá být nadměrná. Je vysloven požadavek nutného nezávislého auditu, který by měl dále zkoumat i jak bylo naloženo se 600 miliardami Kč (?) vojenských rozpočtů. Problematika je příliš odborná, než aby mohla být z tohoto místa posouzena.

Aktuální problém dle Zprávy "představují islámští radikálové, proti kterým je západní svět nesjednocen a nelze předpokládat že odejdou ze scény bez ozbrojené srážky." Jedná se o velmi odvážné a militantní tvrzení, podle něhož prý v budoucnu tito "problémoví" radikálové a dále Zpráva dokonce používá termín "islámští věřící" vzrostou v budoucnu na " 30% světové populace" a předpokládá se vznik nových teroristických center. Zpráva tak posouvá základnu terorismu z určitých fundamentalistických náboženských postojů přímo do oblasti víry, což by byla situace absolutně bezvýchodná a také nepřijatelná. Již proto, že neodpovídá skutečnosti. Jedná se o nepochopení základní filozofické premisy. Rovněž představa sjednocení Západu pod hrozbou de facto globální ozbrojené srážky s islámskou vírou je úvaha mimo tento svět a do žádné civilizované (tudíž ani do naší) společnosti nepatří.

Zpráva přináší další překvapivou a neuvěřitelnou tezi že: "Nejvážnějším bezpečnostním rizikem je nejednotnost západního světa, která vyplývá z různého vnímání geopolitických a strategických zájmů USA a EU". V pozadí je rozdíl v orientaci multilaterární EU a unilaterární USA, které jsou "jedinou supervelmocí."

Zpráva se míjí s realitou jak při kvalifikaci bezpečnostních priorit a ty jsou dnes již zcela známé a snadno definovatelné (nešíření zbraní hromadného ničení, terorismus a organizovaný zločin) tak i při unilaterálním přístupu USA, které i při akci v Afghánistánu použily vojenské spolupráce a koordinace s Ruskem s vědomím nefunkčnosti NATO. Dosud neuzavřené hodnocení akce v Iráku, jak vojensky tak diplomaticky, spíše vede k závěru, že je jednostranný přístup neúčinný, a k přehodnocení přístupu v samotných USA, respektive k návratu k zásadám mezinárodního práva a odpovědnosti mezinárodní organizace OSN. Toto zhodnocení však velmi výstižně obsahuje sama Zpráva na jiném místě v kapitole "vnějších vztahů", kde uvádí, že je třeba čelit unilateralistickému trendu v politice současné americké administrativy". S respektem k americkému politickému prostředí je třeba konstatovat, že i tam dochází k aktivizaci v zájmu přehodnocení.

K prosazení svých cílů (viz výše předpověď světového střetu - !) Evropa by měla být "schopna sama vést větší vojenské operace (např. typu Jugoslávie) bez pomoci USA." Jak již bylo uvedeno, Zpráva nesprávně hodnotí nebezpečí, které před Evropou, a tím i Českou republikou stojí, a proto směřuje a nabádá ke schopnosti vést větší vojenské operace tj. doporučuje znovuvyzbrojování jehož rozsah je nepředstavitelný. Snad pro případ globálního konfliktu s "jinou vírou". Zde se těžko nacházejí střízlivá slova k hodnocení.

Ve Zprávě je uváděna další závažná okolnost -- příklad Jugoslávie. Nevím jak chápou "vzorový" příklad Jugoslávie autoři Zprávy, ale je třeba přesto si uvědomit některá fakta. Akce byla agresí (absence souhlasu RB OSN), vyvolána aktivitou SRN (Genscher -- "k nápravě důsledků I. světové války") a to i proti původnímu negativnímu stanovisku jak USA, tak EU. Došlo k podpoře náboženského fundamentalismu a terorismu, a chcete-li, i prvému vítězství "války nad cizí vírou" vyvražděním všech židů v Kosovu (do jednoho). O jiných collaterálních škodách nemluvě. Odvoláváním se Zprávy ve vstřícném smyslu na válku v Jugoslávii je věcí nejen nepřijatelnou, nehoráznou ale i trestuhodnou. V našem prostředí i věcí vlastní morálky.

Je obtížné napsat cokoli na obranu nepřijatelných tezí této části Zprávy, než snad hledat omluvu v neprofesionalitě, nízké politické erudici i lehkovážnosti při přijímání závěrů. Tým by měl svoji práci koordinovat a kritickým přístupem zapojit oponenturu již v době tvorby samotného textu.

                 
Obsah vydání       29. 10. 2004
31. 10. 2004 Bin Ladin pomohl Bushovi
31. 10. 2004 Washington Post: "Americké volby se nedají předpovědět, bin Ladinův projev neměl žádný vliv"
30. 10. 2004 Usáma bin Ladin: "Naše útoky na USA byly odplatou za nesnesitelné zlo"
30. 10. 2004 Co znamená bin Ladinův pokus ovlivnit americké volby?
30. 10. 2004 V Iráku bylo usmrceno 100 000 civilistů, konstatuje studie
30. 10. 2004 Úřad Tonyho Blaira zpochybňuje studii o iráckých mrtvých
30. 10. 2004 Propálená obrazovka
30. 10. 2004 Rocco Buttiglione odstoupil
30. 10. 2004 Euroústava byla podepsána, občan však stále tápe v nevědomosti Radek  Vogl
30. 10. 2004 Evropská ústava - největší změna od zavedení EURA Radek  Vogl
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme
30. 10. 2004 Britské úřady vyšetřují Cheneyho firmu z podezření z úplatkářství
29. 10. 2004 Al Jazeera odvysílala nové video "Usámy bin Ladina"
27. 10. 2004 Jak najít bez rizika v Británii zaměstnání Jan  Čulík
29. 10. 2004 Pane generálmajore, promiňte Bohumil  Kartous
30. 10. 2004 A co Čalfa u Havla?
29. 10. 2004 Kulturní politika a politizace kultury Štěpán  Kotrba
29. 10. 2004 Vávra nebyl apolitický umělec Bohumil  Kartous
29. 10. 2004 O generálu Fajtlovi
29. 10. 2004 Je Vávrovo vyznamenání absurdní?
29. 10. 2004 Projev prezidenta republiky Václava Klause 28. října 2004
29. 10. 2004 Zítra je poslední den výstavy politicky nekorektních karikatur Michael  Marčák
29. 10. 2004 Národně stmelující gesto? Jan  Čulík
29. 10. 2004 Trudný karneval Bohumil  Kartous
29. 10. 2004 Nebezpečí Zprávy o stavu země - v oblasti bezpečnosti Miroslav  Polreich
29. 10. 2004 Americké stránky pro znovuzvolení George Bushe jsou blokovány před zahraničními uživateli
29. 10. 2004 Český sen: Podstatný film aneb Zklamání z kritiky Jana Čulíka Petr  Šafařík
29. 10. 2004 Ukončí Evropská unie "chemický socialismus"? Miroslav  Šuta
29. 10. 2004 Předehra a doznívání 11. září 2001 Miloš  Kužvart st.
29. 10. 2004 Cimrmanovská kritika příručky EuroEnglish Markéta  Kocmanová, Zuzana  Pokorná
29. 10. 2004 Smutná Francie Simone  Radačičová
29. 10. 2004 Krajské volby: rozhodněte o nádraží volbou politiků
29. 10. 2004 Večer Viktora Dyka
29. 10. 2004 Michael  Marčák
29. 10. 2004 Senátor Bárta: Na vlastní oči jsem se přesvědčil, kudy pro porozumění cesta nepovede Zdeněk  Bárta
29. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za den 19. října 2004
29. 10. 2004 Británie: Soud anuloval dluh jedné manželské dvojice
29. 10. 2004 Tvorba humoru je ťažká diagnóza Miroslav  Brada
29. 10. 2004 Pátranie po nemom svedkovi - jesenné padanie hláv Peter  Takáč
29. 10. 2004 Maďarsko: Výmena stráží Judita  Takáčová
29. 10. 2004 Stredná trieda na daňovú reformu dopláca Jakub  Topol
29. 10. 2004 Politický systém a ekonomické reformy v Číne I. Wei  Xiaoping
29. 10. 2004 Kecy, kecy, kecy
29. 10. 2004 Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě
29. 10. 2004 Stanovisko Strany evropské levice k ústavní smlouvě bude negativní
27. 10. 2004 Za nich bude líp? Ondřej  Hausenblas
10. 10. 2004 Hospodaření OSBL za září 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
30. 10. 2004 Usáma bin Ladin: "Naše útoky na USA byly odplatou za nesnesitelné zlo"   
30. 10. 2004 V Iráku bylo usmrceno 100 000 civilistů, konstatuje studie   
30. 10. 2004 Propálená obrazovka   
29. 10. 2004 Nebezpečí Zprávy o stavu země - v oblasti bezpečnosti Miroslav  Polreich
29. 10. 2004 Národně stmelující gesto? Jan  Čulík
27. 10. 2004 Za nich bude líp? Ondřej  Hausenblas
27. 10. 2004 Jak najít bez rizika v Británii zaměstnání Jan  Čulík
26. 10. 2004 Bílý dům na prodej   
25. 10. 2004 Kdo zastaví bestii Stanislav  Huml
25. 10. 2004 Poslanci jako prostitutky u E 55 Václav  Žák
25. 10. 2004 Beslan, Beroun, Berkeley... Tomáš  Koloc
25. 10. 2004 S kýmpak se to pan prezident kamarádí? Jan  Čulík
25. 10. 2004 Prezidenti v ČR a totalitní myšlení Bohumil  Kartous
25. 10. 2004 "Škoda, že v Británii nedošlo k 11. září..."   
23. 10. 2004 Telefonujte zdarma přes internet a zlikvidujte Český Telecom