29. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 10. 2004

Ukončí Evropská unie "chemický socialismus"?

Znepokojivě roste počet nejrůznějších vědeckých studií, které přinášejí důkazy o nebezpečných chemických látkách, jež mohou ohrozit naše zdraví či životní prostředí a které jsou součástí běžných spotřebitelských produktů, jakými jsou hračky, oblečení či podlahové krytiny.

Jedná se například o těžké kovy, ftaláty, organické sloučeniny cínu, chlórované parafíny či alkylfenoly. Třeba při telefonování si zřejmě jen málokdo uvědomuje, že jeho mobil obsahuje bromované zpomalovače hoření - perzistentní látky schopné hromadit se v živých organismech a narušovat funkce hormonů. Laboratorní analýzy prachu z domácností prokazují, že běžně prodávané výrobky celou škálu toxických chemikálií také uvolňují. Člověkem vyrobené nebezpečné chemické látky ale znečistily nejen naše domovy, ale i oblasti průmyslu tak vzdálené, jakými jsou třeba Arktida, vysoké hory nebo hlubiny moří. Lékaři bohužel rizikové chemikálie nacházejí i v lidské krvi, v mateřském mléce a dokonce i v tělech doposud nenarozených dětí, kam pronikají z těla matky.

Podle Evropské environmentální agentury může být na evropském trhu až 100 000 látek, z nichž většina je vyráběna, používána a uvolňována do prostředí, aniž bychom znali jejich účinky na lidské zdraví nebo na životní prostředí. Komplexní hodnocení rizik bylo zatím dokončeno jen u zlomku látek, a proto máme k dispozici jen útržkovité informace o tom, co způsobují nebo mohou způsobovat. Jako "chemický socialismus" bývá proto označována současná situace, kdy převážná část zisku z výroby a prodeje nebezpečných chemických látek připadá průmyslu a obchodu, zatímco drtivou většinu nákladů spojených např. se škodami na zdraví či přírodě doposud nese společnost - daňový poplatník či nemocný člověk.

Neudržitelnost současné situace si Evropská unie uvědomila už polovině devadesátých let a v roce 1998 se rozhodla připravit rozsáhlou revizi chemické politiky. Její první návrh byl publikován v podobě tzv. Bílé knihy již v únoru 2001. Reforma se pokouší sjednotit desítky dnešních dílčích předpisů o nakládání s chemikáliemi do nového systému, pro nějž se vžila zkratka REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek). Evropská unie vidí řešení problému v přenesení části nákladů na hodnocení účinků chemických látek a za případné škody na výrobce. REACH usiluje také o zajištění dostatečného množství informací o produkovaných chemikáliích, o zvýšení bezpečnosti lidí nakládajících s chemickými látkami, o podporu konkurenceschopnosti průmyslu a samozřejmě i o ochranu životního prostředí a zdraví lidí.

Odhaduje se, že REACH by se měl týkat asi 30 tisíc látek, které jsou vyráběny nebo dováženy do EU některým subjektem v množství větším než tuna ročně. Odpovědnost za registraci mají nést sami výrobci či dovozci látky. Podmínky pro přezkoumání (evaluaci) však mají vytvořit členské státy prostřednictvím sítě autorizovaných pracovišť. Nově by měla být zřízena Evropská agentura pro chemické látky, která by zpracovávala.registrační dokumentace výrobců a dovozců i výsledky evaluace. Agentura by provedla konečné posouzení látky a předložila návrh rozhodnutí Evropské komisi, který by byla oprávněna vydávat autorizace pro uvedení chemikálie na trh. Vzhledem k rozsahu práce počítá Evropská unie s dlouhým zaváděcím období. Až 11 let mají mít na registraci firmy vyrábějící látku v množství do 1 tuny. Naopak jen tříletá lhůta je navržena pro látky dodávané jedním subjektem v objemu nad 1000 tun ročně.

Chemický průmysl však vytváří značný tlak na zachování výroby nebezpečných chemikálií a prosazuje systém tzv. "adekvátní kontroly". Zdravotníci spolu s ekologickými a spotřebitelskými organizacemi naopak žádají, aby autorizace k výrobě a užívání látky by byla udělována jen v případě prokázání její ekologické a zdravotní bezpečnosti. Nebezpečné látky by podle tohoto návrhu mohly dostávat autorizaci pouze při prokázání společenské potřebnosti látky a při neexistenci bezpečnější alternativy. I pak by autorizace měla být jen časově omezená a jen pro specifické použití, což by vedlo soutěž na trhu a motivovalo firmy k investicím do vývoje nových látek a progresivních technologií. To by v konečném důsledku bezpochyby přispělo i k celkové vyšší bezpečnosti.

Pravomoc rozhodnout o definitivní podobě REACH má Evropský parlament a Evropská komise, které jsou vystaveny tlaku stovek lobbystů chemické průmyslu. V současnosti se návrhem reformy zabývá evropská Rada pro konkurenceschopnost, která je složena s ministrů průmyslu členských států EU a která zatím nedošla k jednoznačnému závěru. Evropský parlament se původně měl zabývat podobou nové chemické politiky již počátkem roku 2004, ale lobbystům chemického průmyslu se už několikrát podařilo jeho projednávání odsunout. Nyní se předpokládá, že tzv. první čtení návrhu reformy by v Evropském parlamentu mělo probíhat v druhé třetině roku 2005. Ke schválení REACH by mělo dojít koncem roku 2006. Během nejbližších dvou let se tedy ukáže, zda politici upřednostní zisky výrobců a obchodníků nebo zdraví obyvatel a ochranu životního prostředí. Zda podlehnou lobbingu nebo zda najdou sílu ukončit "chemický socialismus".

Připraveno pro Sedmou generaci a Britské listy.

                 
Obsah vydání       29. 10. 2004
31. 10. 2004 Bin Ladin pomohl Bushovi
31. 10. 2004 Washington Post: "Americké volby se nedají předpovědět, bin Ladinův projev neměl žádný vliv"
30. 10. 2004 Usáma bin Ladin: "Naše útoky na USA byly odplatou za nesnesitelné zlo"
30. 10. 2004 Co znamená bin Ladinův pokus ovlivnit americké volby?
30. 10. 2004 V Iráku bylo usmrceno 100 000 civilistů, konstatuje studie
30. 10. 2004 Úřad Tonyho Blaira zpochybňuje studii o iráckých mrtvých
30. 10. 2004 Propálená obrazovka
30. 10. 2004 Rocco Buttiglione odstoupil
30. 10. 2004 Euroústava byla podepsána, občan však stále tápe v nevědomosti Radek  Vogl
30. 10. 2004 Evropská ústava - největší změna od zavedení EURA Radek  Vogl
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme
30. 10. 2004 Britské úřady vyšetřují Cheneyho firmu z podezření z úplatkářství
29. 10. 2004 Al Jazeera odvysílala nové video "Usámy bin Ladina"
27. 10. 2004 Jak najít bez rizika v Británii zaměstnání Jan  Čulík
29. 10. 2004 Pane generálmajore, promiňte Bohumil  Kartous
30. 10. 2004 A co Čalfa u Havla?
29. 10. 2004 Kulturní politika a politizace kultury Štěpán  Kotrba
29. 10. 2004 Vávra nebyl apolitický umělec Bohumil  Kartous
29. 10. 2004 O generálu Fajtlovi
29. 10. 2004 Je Vávrovo vyznamenání absurdní?
29. 10. 2004 Projev prezidenta republiky Václava Klause 28. října 2004
29. 10. 2004 Zítra je poslední den výstavy politicky nekorektních karikatur Michael  Marčák
29. 10. 2004 Národně stmelující gesto? Jan  Čulík
29. 10. 2004 Trudný karneval Bohumil  Kartous
29. 10. 2004 Nebezpečí Zprávy o stavu země - v oblasti bezpečnosti Miroslav  Polreich
29. 10. 2004 Americké stránky pro znovuzvolení George Bushe jsou blokovány před zahraničními uživateli
29. 10. 2004 Český sen: Podstatný film aneb Zklamání z kritiky Jana Čulíka Petr  Šafařík
29. 10. 2004 Ukončí Evropská unie "chemický socialismus"? Miroslav  Šuta
29. 10. 2004 Předehra a doznívání 11. září 2001 Miloš  Kužvart st.
29. 10. 2004 Cimrmanovská kritika příručky EuroEnglish Markéta  Kocmanová, Zuzana  Pokorná
29. 10. 2004 Smutná Francie Simone  Radačičová
29. 10. 2004 Krajské volby: rozhodněte o nádraží volbou politiků
29. 10. 2004 Večer Viktora Dyka
29. 10. 2004 Michael  Marčák
29. 10. 2004 Senátor Bárta: Na vlastní oči jsem se přesvědčil, kudy pro porozumění cesta nepovede Zdeněk  Bárta
29. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za den 19. října 2004
29. 10. 2004 Británie: Soud anuloval dluh jedné manželské dvojice
29. 10. 2004 Tvorba humoru je ťažká diagnóza Miroslav  Brada
29. 10. 2004 Pátranie po nemom svedkovi - jesenné padanie hláv Peter  Takáč
29. 10. 2004 Maďarsko: Výmena stráží Judita  Takáčová
29. 10. 2004 Stredná trieda na daňovú reformu dopláca Jakub  Topol
29. 10. 2004 Politický systém a ekonomické reformy v Číne I. Wei  Xiaoping
29. 10. 2004 Kecy, kecy, kecy
29. 10. 2004 Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě
29. 10. 2004 Stanovisko Strany evropské levice k ústavní smlouvě bude negativní
27. 10. 2004 Za nich bude líp? Ondřej  Hausenblas
10. 10. 2004 Hospodaření OSBL za září 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

REACH nejen podle Zelených RSS 2.0      Historie >
29. 10. 2004 Ukončí Evropská unie "chemický socialismus"? Miroslav  Šuta
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
20. 5. 2004 Environmentální demokracie, prevence rizik a ekonomické nástroje ekologické politiky Miroslav  Šuta

Arktida RSS 2.0      Historie >
29. 10. 2004 Ukončí Evropská unie "chemický socialismus"? Miroslav  Šuta
13. 8. 2002 Greenpeace ukázala, jak v Arktidě skoro úplně roztál ledovec