12. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 8. 2004

Odvolávám, co jsem neřekl...

Jakub Straka

Pan Ivan Válek polemizuje s mým článkem CzechTek 2004: Majitel pozemků nebude nikoho žalovat tak, že kritizuje něco, co jsem nenapsal. Své námitky vůči právní teorii, která nemusí mít nic společného s právní praxí, se pokusím formulovat co nejstručněji.

1) Ano, součástí nájemní smlouvy kterou uzavře majitel s nájemcem samozřejmě může být delegování části vlastnických práv na nájemce předmětné věci. Pokud jsem kdy napsal, že to není pravda, prosím aby tento fakt pan Válek doložil citací z mého článku.

2) Nejsem právník, ale jsem člověk, který se dlouhodobě pohybuje na trhu s pozemky a nemovitostmi. Za tu dobu mi prošly rukama desítky nájemních smluv, které uzavřeli vlastníci zemědělských pozemků s nájemci, kteří si tyto pozemky pronajali, aby na nich provozovali zemědělskou výrobu.

Každá z těchto smluv obsahovala tuto formulaci:

Pozemek se pronajímá za účelem provozování zemědělské výroby (event. pastvy, pěstování plodin, pěstování pícnin atd.)

Část těchto smluv obsahovala klauzuli, že nájemce je oprávněn dát část pronajatého pozemku do podnájmu třetí osobě za účelem zemědělské výroby jen se souhlasem vlastníka pozemků, část smluv tuto formulaci neobsahovala a nedávala nájemcům tudíž žádná práva rozhodovat o možnosti podnájmu předmětných zemědělských pozemků třetím osobám.

Žádná z nájemních smluv, kterou byly pronajaty zemědělské pozemky člověku provozujícímu zemědělskou činnost, se kterou jsem se kdy setkal nedávala nájemci právo na pozemcích provozovat cokoli jiného.

3) Můj známý z regionu telefonicky kontaktoval nájemce, pana Lúdika, a zeptal se ho, zda má tyto pozemky nájemní smlouvou pronajaty na zemědělské využití (odpověď zněla ANO) a zda má možnost uzavřít smlouvu s podnájemníkem (odpověď: to asi ne, to by musel ten, kdo mi to pronajal).

4) Názor pana Válka, že se domnívám, že panu Lúdikovi nebude vyplacena náhrada za způsobenou škodu, který vysvětluje faktem, že si neuvědomuji, že "nárok na náhradu škody svědčí tomu, komu byla škoda způsobena, a v případě zválené louky to jistě není její vlastník, ale právě jen nájemce, který má právo louku užívat a jemuž velmi pravděpodobně patří i technaři zválená tráva." se neopírá o nějakou mou neznalost. Nájemce pan Lúdik má nepochybně právo požadovat náhradu škod za jednání, které mu znemožní nebo ho jinak poškodí v právech a prospěchu, které mu z nájemní smlouvy příslušejí. Nájemní smlouva pana Lúdika k pozemku, na kterém CzechTek proběhl, ho opravňuje ke kosení a následnému využívání posekané rostlinné hmoty (event. k provozování pastvy dobytka, pokud jde o pozemky, kde se střídá seč a pastva) a k pobírání státních dotací na tuto činnost. I laik ví, že louky se kosí dvakrát v roce. Druhá seč, tzv. otava (ve známé písničce ji seče zajíc) se zpravidla dělá ve druhé polovině července (první seč se koná v první polovině května). Panu Lúdikovi nájemní smlouva ukládala povinnost pokosit otavu nejpozději do 15. července (v opačném případě to musí nahlásit SZIF a žádat o výjimku) přičemž on této své povinnosti dostál, tudíž další seč ho s velkou pravděpodobností čeká až příští rok na jaře. Z čehož logicky plyne, že v současné době není na pozemku něco, na co by měl pan Lúdik nárok. Pokud mu bude na jaře vzhledem ke stavu bylinného porostu na pastvině tato seč znemožněna, jistě má právo na náhradu škody, nicméně jsem přesvědčen, že tou dobou už dávno nebude na pozemku patrné, že se tam nějaký teknival konal (tento fakt potvrzují i majitelé nebo nájemci luk, kde se Czechtek legálně konal v letech 2002 a 2003).

Loni se technoparty konala u Kopidlna na Jičínsku. Na loukách zůstaly tisíce plastových kelímků a další odpadky, které organizátoři po akci několik dní uklízeli. "Louky jsou v pořádku, po roce není poznat, že na nich loni byla tak ohromná akce. Člověk by musel hledat pečlivě, aby našel kousek skla či nějaký nepořádek," řekla dříve ČTK starostka Kopidlna Hana Slavíková.

Druhým místem, kde by pan Lúdik mohl žádat o náhradu škody by bylo, kdyby přišel o státní dotace. Z vyjádřeni mluvčího ministerstva zemědělství se tak ale nestane, protože v případě, že by byl stav luk narušen natolik (zatím se neprokázalo), že by bylo možno dotace krátit, by bylo na proběhlý technival pohlíženo jako na živelnou pohromu.

Podle mluvčího ministerstva zemědělství Martina Severy je skutečně možné, že zemědělec by o dotace nemusel přijít. "Nechceme, aby český zemědělec doplácel na to, že mu na louku bez pozvání a povolení přijede dav lidí," řekl mluvčí. Podle něj je možné, že případ bude považován za mimořádnou událost, jako jsou například přírodní katastrofy, a zemědělec by tak o dotaci na ekologické hospodaření nemusel přijít. Zároveň ale bude podle Severy nutné ze vzorků zjistit, zda půda po odjezdu účastníků technoparty stále splňuje kritéria pro ekologické zemědělství. Ministerstvo se případem zabývá, před jakýmkoliv rozhodnutím je ale třeba provést potřebná šetření, řekl mluvčí.

                 
Obsah vydání       12. 8. 2004
12. 8. 2004 O strachu ze svobody projevu
12. 8. 2004 Kalifornie anulovala homosexuální sňatky
12. 8. 2004 Britské soudy smějí využívat důkazů získaných při mučení, pokud mučitel nebyl Brit
12. 8. 2004 Iráčtí vzbouřenci nejsou bojovníky za svobodu
12. 8. 2004 Američané s provládními vojsky zahájili útok na Nadžaf a Kút
12. 8. 2004 Američané připravují velký útok na město Nadžaf
12. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 2. - 3. srpna 2004
12. 8. 2004 Ještě o Karlu Hoffmannovi: Nemají pravdu ani Ján Beňak, ani Eduard Vacek Jan  Čulík
12. 8. 2004 Klaus a Ouzký se zajímají o poměry u Štrasburského soudu
12. 8. 2004 Řekové odstraňují z ulic Athén žebráky a narkomany
11. 8. 2004 Petr Janda: V šedesáti politickým novorozencem Bohumil  Kartous
12. 8. 2004 Konečně variace na "Počasíčko" i ve světě!
12. 8. 2004 V Londýně dali konečně básníku Ezru Poundovi pamětní desku
12. 8. 2004 Proč hlasovat pro vládu Ivan  David
12. 8. 2004 Hoffmann sedí poprávu Eduard  Vacek
12. 8. 2004 I odpůrce demokracie jako Karel Hoffmann má právo se hájit demokratickými prostředky
12. 8. 2004 Padouch nebo hrdina? Jiří  Hudeček
12. 8. 2004 Čulíkovy pohlady nie sú precítené Andrej  Sablič
11. 8. 2004 "Tady je Izrael, tak mluvte hebrejsky, anebo držte hubu!"
12. 8. 2004 Odvolávám, co jsem neřekl... Jakub  Straka
12. 8. 2004 Pořádat oficiální Czechtek nelze Milan  Černý
12. 8. 2004 Pořádat oficiální Czechtek samozřejně lze
11. 8. 2004 Fotky z úklidu po Czechteku
12. 8. 2004 Hudební festivaly pod širým nebem se v ČR konají
12. 8. 2004 Hrubý domácí produkt podle Jana Víta Pavel  Urban
12. 8. 2004 Palestinsko-izraelský konflikt je asi neřešitelný Pavel  Urban
11. 8. 2004 Monbiot: "Laskavý svět končí"
11. 8. 2004 Britští občané, bojující v Iráku proti koaličním jednotkám, "riskují obžalobu ze zrady"
10. 8. 2004 Británie: Imigrační úředníci kontrolují "cize znějící" cestující v londýnském metru
10. 8. 2004 Spravedlnost na prodej? Jan  Sýkora
11. 8. 2004 Ropa, politika a krev Oskar  Krejčí
10. 8. 2004 Outfoxed: Nový americký film, který kritizuje propagandistickou televizi Fox News
11. 8. 2004 Politikův umělec a umělcův politik Irena  Zítková
11. 8. 2004 O historické paměti a o generačních rozdílech Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
9. 8. 2004 Karel Hoffmann: "Žádám spravedlnost!"
12. 8. 2004 Jak se pohádaly Marja Ivanovna s Nastasjou Petrovnou Sergej  Chelemendik
7. 8. 2004 Hospodaření OSBL za červenec 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů