30. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 5. 2003

Po vstupu do EU na tom nebude ČR finančně hůř než nyní

Co se týče financí z Evropské unie, důležitější otázkou, než kolik jich připlyne, je, zda budou tyto nové zdroje využívány efektivně pro zlepšení ekonomické výkonnosti ČR a kvality života jejího obyvatelstva.

Petr Mach, výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku, nedávno argumentoval v deníku Právo, že prý bude muset Česká republika po vstupu do EU platit daleko větší částky Bruselu, než odtamtud dostane, a že tedy se "členství v Evropské unii může stát pro mnoho lidí hořkým zklamáním". Jan Čulík požádal Martina Myanta z Paisley University v Glasgow, tamějšího britského odborníka, systematicky se zabývajícího českou ekonomikou, aby se k věci vyjádřil.

Podle odhadů ministerstva financí ČR bude Česká republika dostávat z Evropské unie více peněz, než kolik jí bude platit. V období od roku 2004 do roku 2006 se budou finanční prostředky, které připlynou do ČR, rovnat přibližně 1,7 procentu hrubého národního produktu, zatímco platby do Bruselu dosáhnou asi 1,3 procenta HDP. Po pomalém začátku v roce 2004 se pak začne rozdíl zvětšovat. Lze to zkontrolovat i podle údajů ze samotné Evropské unie, z nichž vyplývá tentýž závěr.

Platby Evropské unii je lehké vypočítat. V podstatě závisejí na objemu HDP. Méně jisté je, kolik peněz bude ČR z Bruselu dostávat. Některé části této pomoci je jednoduché předpovědět, ale je teoreticky možné, že více nebo méně připlyne z Fondu pro strukturální a kohezní pomoc EU (ta se odhaduje na asi 0,7 procent HDP do roku 2006). Podmínkou této finanční pomoci je, že Brusel musí schválit Český národní rozvojový plán -- o tom, že ho schválí, není vážnějších pochyb -- a pak také to, že veřejné i soukromé organizace budou muset začít předkládat přesvědčivé návrhy na projekty. Češi už mají dost podstatné zkušenosti s těmito procedurami, získali je prostřednictvím pomoci pro kandidátské země, a lze rozumně odhadnout, jaké to bude mít finanční důsledky.

Jako ochranu před možným nebezpečím vyjednala česká vláda různé záruky formou kompenzací za "cash flow" a formou "dodatečných kompenzací", aby hospodářské postavení České republiky nebylo horší po vstupu ČR do EU než předtím. Tato kompenzační opatření proměňují finanční zdroje, které poplynou do České republiky ze strukturálních fondů, v platby, které jsou absolutně jisté. V důsledku toho je čistý deficit České republiky vůči EU prakticky nemyslitelný a zveřejněné odhady, podle nichž na vstupu do EU Česká republika podstatnou měrou vydělá, se zdají být značně spolehlivé.

Dál do budoucnosti lze očekávat, že výhody strukturní podporu pro Českou republiku z Bruselu se budou zvětšovat.

Avšak přesné důsledky pro samotný státní rozpočet ČR -- na rozdíl od pomoci pro soukromé podniky - nejsou tak jednoduché. České ministerstvo financí toto ani nezahrnulo do svých předpovědí pro období po očekávaném vstupu ČR do EU v roce 2004. Vezmeme-li pouze platby Evropské unii vůči zaručeným příjmům ústřední vlády, pak by došlo k nárůstu rozpočtového schodku ve výši 1 procenta HDP. To však, jak jsme vysvětlili, bude více než kompenzováno prospěchem těch osob, institucí a organizací, které budou příjemci cílené podpory EU v oblastech infrastruktury, podnikatelského rozvoje, ekologické obnovy, obnovy venkova a v dalších podobných oblastech.

Tato částka může být nakonec vyšší, ale také může být o hodně nižší. Částečně se to váže na zásadu "dodatečnosti", platnou v Evropské unii. Jejím původem byla obava, že peníze z Evropské unie budou využívány jako náhražka domácích finančních zdrojů. Proto bylo rozhodnuto, že mají být využívány k financování projektů, které by jinak nedostaly podporu. V praxi se však tento princip nedá realizovat stoprocentně. Peníze z Evropské unie nevyhnutelně často financují projekty, které by jednou zřejmě byly realizovány i bez její podpory. Tím, že to nahrazuje jiná vydání, omezuje to rozsah břemena, jímž členství v EU zatěžuje státní rozpočet.

Jiným nástrojem Evropské unie, který zajišťuje, aby projektů, které financuje, bylo opravdu zapotřebí, je požadavek "společného financování", kdy část finančních prostředků musí být nalezena v samotné zemi. Procento této podpory se u různých programů liší. Toto by mohlo vést k vyšším výdajům pro státní rozpočet, za předpokladu, že společné financování bude pocházet ze státních zdrojů. Lze doufat, že podstatná část prostředků pro společné financování však poplyne ze soukromých zdrojů.

Toto je tedy otázka, kterou je nutno vyjasnit ohledně dopadu členství ČR v EU na státní rozpočet. V jiných zemích, které vstoupily do EU, v této věci nevznikal žádný velký problém. A tento problém bude relativně malý, ve srovnání s dvěma důležitějšími otázkami;

 • jak známo, státní rozpočet čelí vyhlídkám na rychle rostoucí schodek zejména v důsledku rostoucích výdajů v oblasti sociální politiky. V určitou dobu bude zapotřebí provést rozsáhlou reformu a náklady na členství EU budou relativně stabilní a malé, ve srovnání s jinými problémy.
 • nejdůležitější otázkou, týkající se členství EU, není množství finančních zdrojů, které poplyne do České republiky, i když to bude jistě vítané. Členství v Evropské unii bude pro ČR prospěšné tím, že učiní Českou republiku atraktivnější pro zahraniční investory, kteří budou usilovat o přístup na větší trh, jak to dokazují nynější investice do automobilového průmyslu. Co se týče financí z Evropské unie, důležitější otázkou, než kolik jich přesně připlyne, je, zda budou tyto nové zdroje využívány efektivně pro zlepšení hospodářské výkonnosti ČR a kvality života jejího obyvatelstva.
 •                  
  Obsah vydání       30. 5. 2003
  30. 5. 2003 Po vstupu do EU na tom nebude ČR finančně hůř než nyní Martin  Myant
  30. 5. 2003 ČR: Net deficit with the EU is practically inconceivable Martin  Myant
  29. 5. 2003 První kruh pekla: o vzdělaných lidech, kteří "nerozliší Strausse" Jan  Čulík
  30. 5. 2003 Sarin a mučení zajatců v Iráku
  30. 5. 2003 Chystáte se rozvracet republiku? Eduard  Vacek
  30. 5. 2003 Blair: Útok proti Iráku byl "definující událostí" 21. století...
  29. 5. 2003 George Orwell o válce: české vydání jeho klasického díla Jiří  Lněnička
  29. 5. 2003 Íránský básník si zašil rty, oči a uši
  1. 6. 2003 Co je to být opravdu hippy
  30. 5. 2003 AI: Výroční zpráva o porušování lidských práv v USA
  30. 5. 2003 AI: Výroční zpráva o porušování lidských práv v Rusku
  30. 5. 2003 AI: Výroční zpráva o porušování lidských práv na Slovensku
  29. 5. 2003 Nešetřený případ smrti na policejní stanici: oprávněná mezinárodní kritika
  28. 5. 2003 Amnesty International kritizuje českou vládu a smrt Roma v Brně
  28. 5. 2003 Amnesty International: Utrpení, o něž se nikdo nezajímá
  28. 5. 2003 Fleet Sheet: Chce se Cyril Svoboda stát komisařem EU, a proto útočí na Kavana? Jan  Čulík
  28. 5. 2003 Neodolatelné kouzlo závisti Zdeněk  Jemelík
  29. 5. 2003 Američané jsou přesvědčeni, že Írán skrývá šéfy al Kajdy
  28. 5. 2003 Jak být zahraničním reportérem v diktaturách
  29. 5. 2003 Al Džazíra propustila svého ředitele
  29. 5. 2003 Rumsfeld: "Zbraně hromadného ničení budou nalezeny, pokud tam ještě jsou..."
  29. 5. 2003 Robin Cook: Saddám žádné zbraně neměl. Této válce jsme se mohli vyhnout
  28. 5. 2003 Pád Ameriky: Rozhovor s Emmanuelem Toddem
  28. 5. 2003 Letní dialog mezi vědou a uměním na Hluboké
  25. 5. 2003 Dobrou zprávu já přináším vám Dominik Joe Pantůček
  26. 5. 2003 Chcete mít obsah BL na své stránce?
  31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  1. 6. 2003 Summit G8: bohatí hodují za astronomické částky   
  1. 6. 2003 Bývalá britská ministryně: "Blair nás ohledně Iráku podvedl"   
  1. 6. 2003 Drzost policie, která nezná mezí, podivné okolnosti a nebezpečný šašek Štěpán  Kotrba
  1. 6. 2003 Co je to být opravdu hippy   
  31. 5. 2003 Spolek Šalamoun Klausovi: Je důležité v ČR udělovat milosti   
  31. 5. 2003 Město Praha zamlžuje příčiny zaplavení metra Petr  Šafránek
  30. 5. 2003 Sarin a mučení zajatců v Iráku   
  30. 5. 2003 Chystáte se rozvracet republiku? Eduard  Vacek
  30. 5. 2003 AI: Výroční zpráva o porušování lidských práv v USA   
  30. 5. 2003 AI: Výroční zpráva o porušování lidských práv v Rusku   
  30. 5. 2003 AI: Výroční zpráva o porušování lidských práv na Slovensku   
  30. 5. 2003 Blair: Útok proti Iráku byl "definující událostí" 21. století...   
  30. 5. 2003 ČR: Net deficit with the EU is practically inconceivable Martin  Myant
  30. 5. 2003 Po vstupu do EU na tom nebude ČR finančně hůř než nyní Martin  Myant
  29. 5. 2003 První kruh pekla: o vzdělaných lidech, kteří "nerozliší Strausse" Jan  Čulík

  Evropská unie RSS 2.0      Historie >
  30. 5. 2003 Po vstupu do EU na tom nebude ČR finančně hůř než nyní Martin  Myant
  30. 5. 2003 ČR: Net deficit with the EU is practically inconceivable Martin  Myant
  28. 5. 2003 Spokojnosť s referendom strieda obava z chýbajúcej pripravenosti na vstup do EÚ   
  27. 5. 2003 Vstup do EU z hlediska ochrany životního prostředí Jan  Zeman
  27. 5. 2003 Uškodí nebo pomůže Evropská unie životnímu prostředí v ČR ? Jan  Dusík
  26. 5. 2003 Jsou Češi "Slovani", a proto obětí Západu? Jan  Čulík
  26. 5. 2003 USA vyhlašuje válku proti euru   
  26. 5. 2003 Dánská otevřenost šokuje EU   
  23. 5. 2003 Rozšířená Evropská unie -- naděje a rizika   
  22. 5. 2003 Několik rozšířených mýtů a desítky otazníků kolem vstupu do EU Pavel  Sirůček
  22. 5. 2003 Slovensko do EU - iná možnosť nebola Peter  Greguš
  22. 5. 2003 Referendum s odretými ušami Marián  Repa
  21. 5. 2003 40 let Elysejské smlouvy, ústavní Konvent a budoucnost Evropy   
  20. 5. 2003 Referendum? Ne, ČR ještě není tak daleko Vladimír  Rott
  20. 5. 2003 ČR musí vstoupit do EU Jan  Čulík

  Mzdy, odbory a sociální politika RSS 2.0      Historie >
  30. 5. 2003 Po vstupu do EU na tom nebude ČR finančně hůř než nyní Martin  Myant
  22. 5. 2003 12 000 lidí demonstrovalo v Ostravě proti nezaměstnanosti, Špidla nepřijel Jaroslav  Hlaváček
  21. 5. 2003 Mají mít ředitelé velkých firem nárok na astronomické platy?   
  19. 5. 2003 Rovnou daňou k väčšej nerovnosti Martin  Muránsky
  15. 5. 2003 Dôchodková reforma, alebo dôchodková lúpež? Robert  Žanony
  12. 5. 2003 Iniciativa "Počítejte s námi" - druhá fáze boje o peníze   
  7. 5. 2003 Kde jsou peníze majitelů nemovitostí? Radek  Mokrý
  7. 5. 2003 Proč se nemluví o normálních lidech? Helena  Černá
  27. 2. 2003 Odkaz Víťazného februára Radovan  Geist, Martin Muránsky
  18. 2. 2003 Anarchisté se snaží probudit odboráře z letargie - zřejmě marně... Štěpán  Kotrba
  5. 2. 2003 Štěch kritizuje Sobotku: Reforma veřejných financí je pro odbory nepřijatelná   

  Reforma veřejných financí a tvorba rozpočtu RSS 2.0      Historie >
  30. 5. 2003 Po vstupu do EU na tom nebude ČR finančně hůř než nyní Martin  Myant
  22. 5. 2003 Tošenovský: důkazem stavu ekonomiky není Praha, ale ostravský kraj   
  19. 5. 2003 Rovnou daňou k väčšej nerovnosti Martin  Muránsky
  15. 5. 2003 Dôchodková reforma, alebo dôchodková lúpež? Robert  Žanony
  8. 5. 2003 Ticho okolo DPH   
  7. 5. 2003 Reforma financí = transparentní účty Michal  Rusek
  10. 4. 2003 Peniaze, ženy a EÚ Oľga  Pietruchová
  28. 3. 2003 Reforma veřejných rozpočtů: sociální záměr nebo prostý diletantismus ? Richard  Vavřík
  10. 3. 2003 Spekulace médií: Špidla požádá o důvěru, aby mohl vzápětí vládu rekonstruovat Josef  Trnka
  5. 2. 2003 Štěch kritizuje Sobotku: Reforma veřejných financí je pro odbory nepřijatelná   
  2. 12. 2002 Ohlédnutí: Stará struktura nového rozpočtu Martin  Kunštek