5. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 2. 2003

Štěch kritizuje Sobotku: Reforma veřejných financí je pro odbory nepřijatelná

ŠOK, z informací ČMKOS

Lék na stále se prohlubující zadlužení státu má přinést reforma veřejných financí, nebo chcete-li "velký daňový třesk". Vláda chce ještě v tomto roce schválit rozsáhlou koncepci daňové politiky, na kterou si zatím od roku 1990 netroufla žádná vláda. Reforma má vést, podle ministra financí Bohuslava Sobotky, ke zjednodušení daní, posílení daňové spravedlnosti a k omezení daňových úniků. Premiér Vladimír Špidla slíbil odborům, že reforma bude podrobně projednána se sociálními partnery a zatím svůj slib dodržel. Materiál už posoudili experti makroekonomických analýz a prognóz ČMKOS i předsedové odborových svazů. Ze stanoviska ČMKOS vyplývá, že i když jsou některá dílčí opatření pro odbory akceptovatelná, celkové koncepční pojetí materiálu je pro ně zatím nepřijatelné.

Řekněme lidem pravdu, kde jsou příčiny zadlužení

První vážnou chybu vidí odbory v tom, že ministerstvo financí nepravdivě hodnotí příčiny zadlužení, jakoby vůbec nesouvisely s chybnými postupy transformace v první polovině devadesátých let, které přivedly ekonomiku do současných problémů. MF toto období naopak hodnotí jako bezproblémové s deficity kolem jednoho procenta. Hlavní příčinu deficitu veřejných financí spatřuje v neřízeném nárůstu sociálních výdajů. Naopak ČMKOS za příčinu současných deficitů považuje transformační dluhy, které se uhrazují na úkor běžných rozpočtových příjmů. Nejde přitom jen o známý problém ztrát přesunutý do České konsolidační agentury (ČKA), kam se jenom u bank převedlo přes 300 miliard korun. V roce 2004 tak například hrozí, že bude muset státní rozpočet uhradit ČSOB dalších 24 miliard Kč. Jedná se o realizaci státní záruky za pohledávku ČSOB za Slovenskou inkasní. Tuto záruku stačila za dobu svého nedlouhého působení přijmout Tošovského vláda. Lze se jen obávat, že pokud tímto způsobem budou ze "skříní vypadávat na výdajovou stranu veřejných rozpočtů další kostlivci", nelze veřejné rozpočty zkonsolidovat ani při snížení sociálních výdajů na polovinu.

Předseda ČMKOS Milan Štěch podle své mluvčí a šéfredaktorky odborářského týdeníku SONDY Jany Kašparové řekl, že odbory považují za nezbytné, aby byl proveden důkladný audit veškerých pohledávek soustředěných do ČKA. Navíc je třeba mnohem aktivněji s těmito pohledávkami pracovat a vymáhat je, včetně mnohem razantnějšího postupu ČKA vůči dlužníkům a trestních postihů. ČMKOS v žádném případě nesouhlasí, aby se pod hlavičkou nutné konsolidace veřejných rozpočtů na jedné straně snižovaly sociální standardy - většinou těm nejchudším občanům a na straně druhé se z veřejných zdrojů naprosto "v klidu" uhrazovaly desítky miliard korun za transformační dluhy. ČMKOS bude vystupovat proti tomu, aby byly tyto pohledávky urychleně prodány, jak se navrhuje v materiálu MF, v zásadě za zlomek ceny a ztráty z tohoto řešení dopadaly opět na bedra nejchudších občanů. Zatímco dlužníci, kteří zcela jistě spadají do úplně jiných příjmových kategorií, si zcela pravděpodobně za zlomek ceny své dluhy zpětně vykoupí a tím se stanou na věčné časy svým způsobem nepostižitelní.

Za další příčinu současného stavu veřejných rozpočtů považuje ČMKOS razantní snížení daňové kvóty v letech 1993 až 2002. V tomto období poklesla daňová kvóta o 4,8procentního bodu. V podmínkách roku 2002 to znamená pro veřejné rozpočty ztrátu ve výši 109 mld.

Sociální škrty nás příliš nespasí

ČMKOS samozřejmě vnímá dlouhodobé problémy sociálních systémů, související se zásadními demografickými změnami - stárnutím české společnosti, upozorňuje však, že ty se prozatím projevují v aktuálním vývoji veřejných financí jen omezeně. Jejich hlavní nápor nastane ve středně a dlouhodobém horizontu. V předložené reformě se však nárůst sociálních výdajů vydává za bezprostřední příčinu narůstajících deficitů veřejných financí, proto se také hledá úspora právě zde.

ČMKOS se v žádném případě nebrání diskusi o dlouhodobých problémech udržitelnosti některých sociálních systémů a o reformách v těchto oblastech, které však musí být správně načasovány. Jednorázová opatření, vedoucí k okamžitým finančním efektům "ze dne na den", nejsou ve skutečnosti žádnými reformami řešící věcné problémy. Jde o pouhopouhé škrtání s cílem co nejvíce ušetřit za každou cenu. To při nedomyšlení všech podstatných souvislostí může v konečném důsledku znamenat erozi sociálních systémů bez vytvoření účinné náhrady. Takováto případná rychlá úspora může ve skutečnosti z dlouhodobého hlediska znamenat zvýšení výdajů v jiných částech sociálního systému. Škrty sociálních dávek vedené pouze snahou ušetřit totiž nemohou vyřešit věcnou stránku problémů ať se to týká například nezaměstnanosti či chudoby.

Pomůže zvýšení příjmové části rozpočtu

Své návrhy MF opírá též o komparaci s vývojem podobných reforem v Nizozemí a Švédsku. I tady však srovnání pokulhává. Neukazuje totiž jak se v návaznosti na tyto reformy vyvíjel růst HDP, ani to, jak se vyvíjely některé ukazatele, například inflace či nezaměstnanost. Z těchto reforem si vláda nevzala poučení o nutnosti reformovat obě strany rozpočtu - příjmy i výdaje.

ČMKOS vidí řešení zadluženosti v razantním posílení příjmové strany veřejných rozpočtů, a to jak prostřednictvím přijetí účinných systémových opatření pro zajištění rovnoprávného daňového zatížení jednotlivých skupin občanů, tak v boji proti daňovým a pojistným únikům. Požaduje například sjednocení plateb pojistného u OSVČ s platbami zaměstnanců nebo platby sociálního pojištění u smluv uzavřených mimo působnost zákoníku práce (například mandátní smlouvy, příkazní smlouvy, smlouvy podle autorského zákona). Dále zavedení kontrolních pokladen, kolkování alkoholu, zákaz prodejů vybraných druhů zboží na tržištích, zrušení duty freeshopů, omezení hotovostních plateb a zavedení minimální daně. Za nezbytné považuje zvýšení některých druhů daní, v první řadě daní přímých a majetkových.

ČMKOS dala již několikrát najevo, že v principu není proti daňové reformě. Je i jejím zájmem, aby taková reforma proběhla. ČMKOS je však proti tomu, aby tato reforma byla nevyvážená, aby na straně jedné jednostranně rozkládala daňové břemeno na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, a na straně druhé byla postavena převážně jen na škrtech sociálních výdajů. Takový postup není pro ČMKOS akceptovatelný, stejně jako zdůrazňovaná nutnost přizpůsobit úroveň zdanění potřebám EU. V konečném důsledku to může část populace nakonec obrátit proti vstupu do EU.

                 
Obsah vydání       5. 2. 2003
5. 2. 2003 Colin Powell: "Saddám nesmí dostat ani pár dalších měsíců"
4. 2. 2003 Channel Four News: Exkluzivní rozhovor se Saddámem Husajnem
4. 2. 2003 Benn: Chci bránit válečné propagandě
4. 2. 2003 "Saddam Husajn nepřesvědčil"
4. 2. 2003 Britský labourista se zeptal Saddáma, zda má zbraně hromadného ničení
5. 2. 2003 Česká spořitelna má své klienty ráda Radek  Mokrý
5. 2. 2003 Už je to tady Jan  Čulík
5. 2. 2003 Objednali si "dopis osmi" na Bushovu podporu Američané sami? Josef  Brož
5. 2. 2003 Vysvědčení Jaroslav  Hutka
5. 2. 2003 Sdělení Petra Štěpánka, publicisty aneb Havlova krajina po bitvě
5. 2. 2003 Greenpeace pořádá mírový tábor v britských tancích
5. 2. 2003 Kulturní monitor: Čekání na Godota - aneb do mrtvol se nekope Štěpán  Kotrba
5. 2. 2003 Štěch kritizuje Sobotku: Reforma veřejných financí je pro odbory nepřijatelná
5. 2. 2003 Vláček už jede, Dzurinda se směje Lubomír  Sedláčik
5. 2. 2003 Slovenské komunálne voľby:
Kvadratúra kruhu, alebo ako vybrať najmenších zlodejov
Daniel  Krajcer
5. 2. 2003 Konvent EU: Jak bude vypadat Evropská unie zítra?
5. 2. 2003 Ako sme prišli, videli a ochutnali... Martin  Varholík
5. 2. 2003 Pánsky klub -- smola pre ľudí Martina  Nemethová
5. 2. 2003 NATO -- aliancia na konci svojho konca Zolo  Mikeš
5. 2. 2003 Slováci a Česi v jednom štátnom útvare Daniel  Šmihula
5. 2. 2003 Géniovia priemernosti - poučenia z nástupu fašizmu Peter  Greguš
4. 2. 2003 Pfizer v Týdnu: Láska na první pohled Radek  Mokrý
4. 2. 2003 Ministryně zdravotnictví: Pfizer nabízí v ČR řadu svých léčiv za ceny vyšší než v Německu, Velké Británii a Francii... Radek  Mokrý
4. 2. 2003 Izolace v srdci Evropy Miloslav  Sova
4. 2. 2003 Rekordní počty britských uživatelů internetu přecházejí na broadband
4. 2. 2003 Německé zemské volby: zazvoní hrana sociální demokracii? Miroslav Václav Steiner
4. 2. 2003 Antievropeanismus Bushovy vlády nesdílejí normální občané
5. 2. 2003 Včera, dnes a zítra
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Mzdy, odbory a sociální politika RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2003 Štěch kritizuje Sobotku: Reforma veřejných financí je pro odbory nepřijatelná   

Reforma veřejných financí a tvorba rozpočtu RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2003 Štěch kritizuje Sobotku: Reforma veřejných financí je pro odbory nepřijatelná   
2. 12. 2002 Ohlédnutí: Stará struktura nového rozpočtu Martin  Kunštek