29. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 5. 2003

George Orwell o válce: české vydání jeho klasického díla

"Válka samotná není důležitá, horší je to, co přijde po ní. Svět, do kterého se řítíme, svět plný nenávisti a hesel."

George Orwell: Nadechnout se. Z anglického originálu Coming Up for Air přeložil Petr Kopecký. Praha: Euromedia Group -- Odeon, 2003. 224 stran.

Motto:

"Válka samotná není důležitá, horší je to, co přijde po ní. Svět, do kterého se řítíme, svět plný nenávisti a hesel." (s. 138)

Těsně před druhou světovou válkou píše George Orwell, tehdy ve světě ještě relativně neznámý anglický prozaik a novinář, svůj šestý román nazvaný Nadechnout se. Tragikomický příběh pojišťovacího agenta George Bowlinga, přezdívaného Tlusťoch, který ve svých pětačtyřiceti letech přijde na to, že jeho dosavadní život za mnoho nestál a že je nejvyšší čas s tím něco udělat. Děti vyrůstají, s manželkou už není rozumná řeč a někdy se člověk musí sám sebe ptát, jak se to tak stalo, že samou nudou ještě neumřel.

Prvním impulsem k hlubšímu zamyšlení nad tím, jak žije, je pro hrdinu vcelku bezvýznamný zážitek z ulice; díky němu však v Bowlingovi ožijí vzpomínky na dětství a probudí se v něm touha po dobrodružství. Najednou se mu zachce utéct z toho všedního, jednotvárného světa, v němž až dosud dokázal nějak existovat, a zatouží vrátit se do kraje, v němž se narodil a kde vyrůstal. Cestu uskuteční, avšak namísto poklidného venkovského ráje, který si do té doby v sobě uchovával jako poslední kousek bezpečí a poslední výspu "starých časů", se ocitne v hlučném a špinavém městě s továrními komíny a monotónními řadami navlas stejných rodinných domků. Když se zapisuje na recepci místního hotelu, kam jeho otec chodíval na svoji pravidelnou půlpintu piva víc než třicet let, zjišťuje, že jméno Bowling si tu už nikdo nepamatuje. Starý svět, do něhož patřili jeho rodiče a, jak si doposud myslel, také on, je dávno pryč; odzvonilo mu už během první světové války. Místo něj je tu civilizace, pokrok, technika -- a co nevidět další válka. Nad hlavou přelétávají bombardéry.

Návrat do rodného města je tedy pro Bowlinga šokem, zároveň si však teprve tady uvědomuje, kým vlastně je. Namísto vesnické idylky objevuje sebe sama. Do této chvíle byl jedním z mnoha obyvatel anglického předměstí a v ničem se od nich -- snad s výjimkou své nadměrné váhy -- neodlišoval. Průměrný plat, průměrný vkus, průměrné zážitky. Nyní mu tento svět, postavený na otázce "jakou to má cenu", najednou začíná připadat cizí. Odpuzuje ho svou odlidštěností a uniformitou, která je všem svérázným, opravdovým projevům života nepřátelská a brání člověku v uskutečnění jeho nejtajnějších přání.

"Staré časy" se nám tu ovšem nepředkládají s potřebnou dávkou sentimentu, na to si Tlusťoch pamatuje onu lopotnou a krušnou dobu, kdy často nebylo co do pusy, až příliš dobře. Avšak jistá elegická nota či stesk po tom, co bylo a už není, je z jeho vyprávění přeci jen znát (v tomto ohledu se také velmi liší od ostatních Orwellových hrdinů). Tenkrát, před válkou, ještě mělo smysl pro něco žít, věci měly svůj budoucí rozměr. Jak jej mohou mít dnes, když člověk denně slýchá o Hitlerovi a má ještě v živé paměti zážitky z fronty?

Obavy z blížícího se světového konfliktu stále víc a víc zasahují vypravěčovu mysl a ostře kontrastují s jeho pitoreskním líčením všedních životních okamžiků, v nichž se s obsesí sobě vlastní neustále zabývá svým vzhledem, proměnami váhy a podobnými "tématy". Ironie a černý humor, jakož i četné expresivní výrazy, jimiž své vyprávění zpestřuje, jen dokazují jeho urputnou snahu učinit tyto obavy alespoň snesitelnými, přemoci v sobě rostoucí strach z dalšího vývoje událostí.

Válka o sobě nicméně dává vědět stále zřetelněji: asi nejvíc pociťuje George Bowling její blízkost ve chvíli, kdy kousek od místa, kde se narodil a které si stále ještě podvědomě spojuje s pocitem bezpečí, vybuchuje bomba, omylem shozená při leteckém cvičení.

Vypadalo to, jako by z nebe pršely cihly a zelenina. Všude kolem ležely kapustové listy. Bomba rozprášila krám se zeleninou. Sousednímu domu chyběla půlka střechy a dřevěné střešní trámy byly v plamenech. Domy v sousedství byly zničené a měly vymlácená okna. Všichni se ale dívali na dům po levé straně. Jeho boční stěna, která ho spojovala se zelinářstvím, byla stržená tak čistě, jako by ji někdo odřezal nožem. Neuvěřitelné bylo, že v horních patrech zůstalo všechno nedotčené. Dovnitř jste se mohli dívat jako do domečku pro panenku. Komody, židličky, vybledlé tapety, neustlaná postel a pod ní nočník -- vše při starém kromě toho, že jedna zeď byla fuč. Dolní patro ale výbuch zasáhl plnou silou. Byly tam kopy rozdrcených cihel a omítky, nohy od židlí, třísky nalakovaného kredence, cáry ubrusu, střepy z rozbitých talířů a třísky z kuchyňského stolu. Po podlaze se kutálela sklenka s jahodovou marmeládou a za sebou nechávala červený proužek. Podél něho se rozléval potůček krve. Mezi porcelánovým nádobím ležela noha. Nic víc než noha v nohavici a černé botě s gumovou podrážkou od Wood-Milna. Tak kvůli tomu lidi naříkali.

Díval jsem se taky a snažil se to vstřebat. Krev se začala mísit s marmeládou. Když přijeli hasiči, klusal jsem do hotelu a naházel všechny svoje věci do kufru.

(str. 205)

Detail utržené nohy v botě s gumovou podrážkou, ležící v kaluži krve a marmelády, do něhož je stlačena všechna morbidnost a nesmyslnost války, je, myslím, velmi sugestivní výpovědí o křehkosti a zranitelnosti člověka v současném světě. Naléhavě poukazuje na jeden z paradoxů moderní doby, s nímž se už brzy budeme muset nějak vyrovnat: paradox rychlého technického vývoje, který vedle větších a větších možností znamená pro lidstvo také stále větší rizika.

Lidé se vyvíjejí mnohem pomaleji, říká Orwell, a vzdálenost mezi jejich instinktivním chováním a čistou racionalitou techniky rychle narůstá. Každá další válka je proto -- i kdyby na počátku vypadala sebelokálněji a jako technicky dokonale připravená, i kdyby znamenala "jen" utrženou nohu -- přímým ohrožením civilizace jako celku; zasahuje a destabilizuje celou planetu a potenciálně už bude vždy skrývat nebezpečí, že je válkou poslední.

Nejde ale zdaleka jen o válku. Hrůznější než bezpočet mrtvých, kteří jí padli za oběť, je její vliv na ty, kteří přežili -- ať už na straně vítězů, nebo poražených. Na jejich hodnotový svět, na jejich víru ve smysl jakéhokoli počínání, na jejich vůli k životu. Prohlubující se skepse George Bowlinga, který přestal v cokoli věřit a utíká se zpět do časů před první válkou, kdy svět měl stále ještě jakýsi řád (byť, jak sám říká, ne právě ideální), dokládá toto tvrzení do-statečně výmluvně.

Při poslechu proslovu jednoho zapáleného antifašisty dochází Bowling k přesvědčení, že jestli svět tuhle válku přečká, nejenže nebude stejný jako před ní, ale bude zase o mnoho fanatičtější, nepřátelštější a uniformnější a člověk v něm bude hrát ještě podřadnější roli než dosud. Pravá příčina konfliktu, spočívající kdesi v hlubinách lidské duše, se s posledním výstřelem určitě neodstraní, krize se naopak ještě prohloubí a dříve nebo později dojde k nové, ještě strašnější válce.

Válka! Zase jsem na ni začal myslet. Bude brzo, to je jasné. Ale kdo se bojí války? Nebo spíš, kdo se bojí bomb a kulometů? Vy ne? Já teda jo a se mnou všichni, kteří už tyhle věci viděli na vlastní oči. Ale válka samotná není důležitá, horší je to, co přijde po ní. Svět do kterého se řítíme, svět plný nenávisti a hesel. Stejnokroje, ostnatý drát, gumové pendreky. Tajné cely, kde umělé zářivky svítí dnem i nocí a fízlové vás sledují i ve spánku. A průvody a plakáty s obrovskými tvářemi, milionové davy skandující jméno svého vůdce do zblbnutí, až mají dojem, že ho doopravdy zbožňují. Přitom ho pořád ve skrytu duše nenávidí tak, že je jim z něho na blití. Tohle všechno se stane. Nebo snad ne? Někdy si myslím, že je to nemožné, jindy mám za to, že je to nevyhnutelné. Ten večer jsem si byl stoprocentně jistý, že se to stane.

(str. 138)

Orwellův mrazivě přesný odhad budoucího vývoje událostí -- s nímž se setkáváme i v jeho dvou nejslavnějších dílech, Farmě zvířat a 1984, napsaných o několik let později -- je fascinující. Už kvůli němu rozhodně stojí za to si knihu přečíst, vždyť jak daleko jsme dnes od poslední války? A jak vzdálená je nám tato orwellovská vize?

Na druhou stranu poněkud diskutabilní je Orwellův argument, že by dalšímu naplňování této vize mohl zabránit návrat do starých časů (alespoň co se hodnot týče), jak se o něj v románu Nadechnout se pokouší George Bowling. A jak se o něj sami občas pokoušíme. Když už nemáme kam. Nepřivede nás takový návrat nakonec do pasti fundamentalismu, který pro své zahledění do minulosti už budoucnost, a tím i veškerou naději na změnu, dávno vymazal?

                 
Obsah vydání       29. 5. 2003
29. 5. 2003 Nešetřený případ smrti na policejní stanici: oprávněná mezinárodní kritika
28. 5. 2003 Amnesty International kritizuje českou vládu a smrt Roma v Brně
29. 5. 2003 Íránský básník si zašil rty, oči a uši
28. 5. 2003 Amnesty International: Utrpení, o něž se nikdo nezajímá
29. 5. 2003 První kruh pekla: o vzdělaných lidech, kteří "nerozliší Strausse" Jan  Čulík
29. 5. 2003 Rumsfeld: "Zbraně hromadného ničení budou nalezeny, pokud tam ještě jsou..."
29. 5. 2003 Robin Cook: Saddám žádné zbraně neměl. Této válce jsme se mohli vyhnout
29. 5. 2003 Američané jsou přesvědčeni, že Írán skrývá šéfy al Kajdy
29. 5. 2003 George Orwell o válce: české vydání jeho klasického díla Jiří  Lněnička
28. 5. 2003 Fleet Sheet: Chce se Cyril Svoboda stát komisařem EU, a proto útočí na Kavana? Jan  Čulík
28. 5. 2003 Neodolatelné kouzlo závisti Zdeněk  Jemelík
29. 5. 2003 Al Džazíra propustila svého ředitele
28. 5. 2003 Jak být zahraničním reportérem v diktaturách
29. 5. 2003 BSE: Nielen krava, ale aj ovce môže byť šialená... Peter  Greguš
29. 5. 2003 Klikaté cesty Štěpána Kotrby aneb bezbarvý novinářský exhibicionismus Zdeněk  Doleček
28. 5. 2003 K případu Lumíra Šimečky, "vzdorného brněnského antikomunisty"
28. 5. 2003 Je vstup ČR do EU jistý? Michaela  Škardová
28. 5. 2003 Akí a v akej Európe Martin  Muránsky
28. 5. 2003 Rusko a USA sa po vojne v Iraku opäť opatrne zbližujú Viktor  Kovaľov
28. 5. 2003 Pád Ameriky: Rozhovor s Emmanuelem Toddem
28. 5. 2003 Prozatímní vláda v Iráku
27. 5. 2003 Jak spolu bojují Pentagon a americké ministerstvo zahraničí
28. 5. 2003 Letní dialog mezi vědou a uměním na Hluboké
25. 5. 2003 Dobrou zprávu já přináším vám Dominik Joe Pantůček
26. 5. 2003 Chcete mít obsah BL na své stránce?
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 5. 2003 První kruh pekla: o vzdělaných lidech, kteří "nerozliší Strausse" Jan  Čulík
29. 5. 2003 Íránský básník si zašil rty, oči a uši   
29. 5. 2003 George Orwell o válce: české vydání jeho klasického díla Jiří  Lněnička
29. 5. 2003 BSE: Nielen krava, ale aj ovce môže byť šialená... Peter  Greguš
28. 5. 2003 K případu Lumíra Šimečky, "vzdorného brněnského antikomunisty"   
28. 5. 2003 Amnesty International: Utrpení, o něž se nikdo nezajímá   
28. 5. 2003 Fleet Sheet: Chce se Cyril Svoboda stát komisařem EU, a proto útočí na Kavana? Jan  Čulík
28. 5. 2003 (Z)diskreditovaný štát Damas  Gruska
28. 5. 2003 Amnesty International kritizuje českou vládu a smrt Roma v Brně   
28. 5. 2003 Pád Ameriky: Rozhovor s Emmanuelem Toddem   
28. 5. 2003 Neodolatelné kouzlo závisti Zdeněk  Jemelík
28. 5. 2003 Je vstup ČR do EU jistý? Michaela  Škardová
27. 5. 2003 Chovatelé kuřat znovu používají antibiotika   
27. 5. 2003 Jak spolu bojují Pentagon a americké ministerstvo zahraničí   
27. 5. 2003 Chcete si koupit mou ledvinu? Jan  Čulík