30. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 5. 2003

Chystáte se rozvracet republiku?

Podle zpráv ČTK mají být v novele trestního zákona předloženém vládou zpřísněny tresty za těžší zločiny, jako jsou vlastizrada, vražda, závažné drogové přečiny nebo brutální znásilnění.

Zločincům, jimž hrozí nyní 15 let vězení, se hranice posune na 20 let. Hned po doživotí je nejpřísnějším trestem pětadvacet let za mřížemi. Ten by se měl protáhnout až na 30 let.

Překvapením je jistě informace, která staví do jedné řady se závažnými trestnými činy znění § 91 Tr. zák. -- vlastizrada.

Podle znění současného Trestního zákona jde o trestný čin, jímž občan České republiky ve spojení s cizí mocí, nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky, teroru, záškodnictví nebo sabotáže, a bude za tento čin potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem.

Dovolte mi historický exkurs.

Trestní zákon z roku 1852, platný ve státě československém pojednává v sedmé hlavě "o zločinech velezrády, uražení veličenstva a údův domu císařského a rušení veřejného pokoje." § 58 Velzráda definuje pojem velezrady tak, že se jej "dopouští ten, kdo něco před se vezme, čímž se má osobě císařově na těle, na zdraví nebo na svobodě ublížiti nebo osoba jeho v nebezpečenství uvésti, nebo překážka u vykonávání práv jeho vladařských způsobiti -- nebo což by bylo k tomu nastrojeno, aby se forma vlády změnila -- nebo část nějaká od jednotného svazku státního odtrhla, nebo aby se státu způsobilo nebo zvětšilo nebezpečenství zevnitř, nebo nějaká vzpoura nebo válka občanská uvnitř." ..."Pro tento zločin má uznáno býti na trest smrti..."

Trestní zákon z padesátých let pak definuje v § 78 Velezradu takto:

"Kdo se pokusí zničit samostatnost nebo ústavní jednotu republiky, odtrhnout od republiky část jejího území, zničit nebo rozvrátit lidově demokratické státní zřízení nebo společenský řád republiky, které jsou zaručeny ústavou, nebo násilím nebo pohrůžkou násilí znemožnit ústavní činnost presidenta republiky nebo jeho náměstka, zákonodárného sboru, vlády, nebo sboru pověřenců...bude potrestán odnětím svobody na deset až pětadvacet let nebo doživotí."

Trestní zákon používaný v sedmdesátých letech pak definuje Velezradu v § 91 takto:

"Československý občan, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky, teroru, záškodnictví nebo sabotáže, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo trestem smrti."

Pokud porovnáme trest z pozice historické a z hlediska taxativního, pak by se zdálo, že nyní již není třeba zvyšovat trestní sazbu za něco, co již umožňuje soudu udělit pachateli výjimečný trest, pokud ovšem vláda nehodlá do trestního zákona znovu uvést trest hrdelní.

Nemůže být pochyb o tom, že teror, záškodnictví nebo sabotáž, tedy pojmy, které naplňují skutkovou podstatu tohoto trestného činu, postihuje trestní zákon ve svých jiných oddílech dostatečně důrazně.

Zbývá rozvracení republiky ve spojení s cizí mocí, tedy pojem politický.

Podle mého názoru, a věřím že v tom nezůstávám sám, jde o pasáž trestního zákona, která zakládá možnosti politického zneužití a měla by proto být z trestního zákona zcela vypuštěna.

Smysl pojmu velezrada patří spíše historii, do období národních států, které si jeho uplatněním chránily svobodu a nezávislost.

Mezitím však byly na naše území přizvány cizí armády, (1968) došlo k rozdělení republiky (1993) a nyní stojíme na prahu splynutí s ostatními evropskými státy.

Ve všech případech došlo a dojde k naplnění filosofie trestného činu Velezrada. Ani v jednom případě nebyl a nebude nikdo brán k zodpovědnosti za to, že se dopustil jednoho z nejzávažnějších trestných činů, který však v současné době navrhla vláda ke zpřísnění.

Protože tento paragraf nebyl a nebude použit v případech, kde to stanoví znění zákona, vzniká nebezpečí, že bude v budoucnosti zneužit tam, kde se to bude zdát ohroženým vládcům vhodné. Minulost již ve věci přinesla precedens.

Divizní generál Heliodor Píka byl popraven rozsudkem ze dne 28.1. 1949 podle demokratických zákonů z první republiky (§§ 6:2/II zák. č.50/23 Sb. za použití § 45 v. tr.z.) V každém případě však jde o nebezpečně vztyčený varovný prst, který ve svém důsledku ohrožuje samotnou podstatu demokracie.

                 
Obsah vydání       30. 5. 2003
30. 5. 2003 Po vstupu do EU na tom nebude ČR finančně hůř než nyní Martin  Myant
30. 5. 2003 ČR: Net deficit with the EU is practically inconceivable Martin  Myant
29. 5. 2003 První kruh pekla: o vzdělaných lidech, kteří "nerozliší Strausse" Jan  Čulík
30. 5. 2003 Sarin a mučení zajatců v Iráku
30. 5. 2003 Chystáte se rozvracet republiku? Eduard  Vacek
30. 5. 2003 Blair: Útok proti Iráku byl "definující událostí" 21. století...
29. 5. 2003 George Orwell o válce: české vydání jeho klasického díla Jiří  Lněnička
29. 5. 2003 Íránský básník si zašil rty, oči a uši
1. 6. 2003 Co je to být opravdu hippy
30. 5. 2003 AI: Výroční zpráva o porušování lidských práv v USA
30. 5. 2003 AI: Výroční zpráva o porušování lidských práv v Rusku
30. 5. 2003 AI: Výroční zpráva o porušování lidských práv na Slovensku
29. 5. 2003 Nešetřený případ smrti na policejní stanici: oprávněná mezinárodní kritika
28. 5. 2003 Amnesty International kritizuje českou vládu a smrt Roma v Brně
28. 5. 2003 Amnesty International: Utrpení, o něž se nikdo nezajímá
28. 5. 2003 Fleet Sheet: Chce se Cyril Svoboda stát komisařem EU, a proto útočí na Kavana? Jan  Čulík
28. 5. 2003 Neodolatelné kouzlo závisti Zdeněk  Jemelík
29. 5. 2003 Američané jsou přesvědčeni, že Írán skrývá šéfy al Kajdy
28. 5. 2003 Jak být zahraničním reportérem v diktaturách
29. 5. 2003 Al Džazíra propustila svého ředitele
29. 5. 2003 Rumsfeld: "Zbraně hromadného ničení budou nalezeny, pokud tam ještě jsou..."
29. 5. 2003 Robin Cook: Saddám žádné zbraně neměl. Této válce jsme se mohli vyhnout
28. 5. 2003 Pád Ameriky: Rozhovor s Emmanuelem Toddem
28. 5. 2003 Letní dialog mezi vědou a uměním na Hluboké
25. 5. 2003 Dobrou zprávu já přináším vám Dominik Joe Pantůček
26. 5. 2003 Chcete mít obsah BL na své stránce?
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
1. 6. 2003 Summit G8: bohatí hodují za astronomické částky   
1. 6. 2003 Bývalá britská ministryně: "Blair nás ohledně Iráku podvedl"   
1. 6. 2003 Drzost policie, která nezná mezí, podivné okolnosti a nebezpečný šašek Štěpán  Kotrba
1. 6. 2003 Co je to být opravdu hippy   
31. 5. 2003 Spolek Šalamoun Klausovi: Je důležité v ČR udělovat milosti   
31. 5. 2003 Město Praha zamlžuje příčiny zaplavení metra Petr  Šafránek
30. 5. 2003 Sarin a mučení zajatců v Iráku   
30. 5. 2003 Chystáte se rozvracet republiku? Eduard  Vacek
30. 5. 2003 AI: Výroční zpráva o porušování lidských práv v USA   
30. 5. 2003 AI: Výroční zpráva o porušování lidských práv v Rusku   
30. 5. 2003 AI: Výroční zpráva o porušování lidských práv na Slovensku   
30. 5. 2003 Blair: Útok proti Iráku byl "definující událostí" 21. století...   
30. 5. 2003 ČR: Net deficit with the EU is practically inconceivable Martin  Myant
30. 5. 2003 Po vstupu do EU na tom nebude ČR finančně hůř než nyní Martin  Myant
29. 5. 2003 První kruh pekla: o vzdělaných lidech, kteří "nerozliší Strausse" Jan  Čulík