27. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 5. 2003

Uškodí nebo pomůže Evropská unie životnímu prostředí v ČR ?

Jan Dusík
Jan Zeman ve svém článku "Vstup do EU z hlediska ochrany životního prostředí" viz ZDE konstatuje, že negativa vstupu České republiky do EU převažují nad přínosy. Obsah článku však zasluhuje několik upřesňujících informací.
  1. Aby byla ČR přizvána k členství v EU, musí splnit soubor celkem cca 300 směrnic, nařízení a rozhodnutí v oblasti životního prostředí -- jedná se o požadavky na snížení emisí do vod či ovzduší, nakládání s nebezpečnými látkami, požadavky na kvalitu výrobků, ochranu přírodního bohatství, demokratizace rozhodovacích procesů apod. Od roku 1998 probíhá v ČR systematický proces přijímání plně slučitelné ekologické legislativy. Přitom ročně přijme Evropská unie kolem 30-50 nových ekologických předpisů nebo jejich novelizací a úprava ochrany životního prostředí a prosazování udržitelného rozvoje v širším smyslu se v EU neustále rozšiřuje.
  2. ČR nejenže musí sladit své zákony s předpisy platnými v EU, ale musí rovněž učinit opatření k jejich praktickému naplňování. Strategické dokumenty Ministerstva životního prostředí i Evropské unie indikují, že na splnění environmentálních požadavků EU bude v ČR do roku 2010 potřeba vynaložit cca 300 miliard Kč, nejvíce v oblasti ochrany vod. Díky významným úspěchům v ochraně životního prostředí v 90. letech, kdy ČR vynakládala na životní prostředí kolem 2,5 % hrubého domácího produktu, se nám podařilo omezit počet přechodných období (časových odkladů plnění povinností) v této oblasti na tři, což nás řadí do čela všech kandidátských zemí střední a východní Evropy.
  3. Na ochranu životního prostředí dostává Česká republika od Evropské unie významné finanční prostředky -- od roku 1990 to byl program Phare (jen v období 1990-2000 bylo na investiční i neinvestiční projekty v oblastech životního prostředí a energetiky v ČR rozděleno celkem 158 mil. EUR, tj. 20% veškerých Phare prostředků pro ČR), od roku 2000 pak investiční prostředky na velké infrastrukturní projekty z programu ISPA (ročně je k dispozici na projekty životního prostředí 35 mil. EUR) a dále možnost využívat pro environmentálně zaměřené projekty zemědělský předvstupní program SAPARD. Ještě výrazně větší množství prostředků pak bude moci ČR na environmentální projekty využívat po vstupu do EU, ze strukturálních fondů a z fondu soudržnosti. Evropská unie má totiž enormní zájem na tom, aby ČR její ekologické standardy co nejdříve splnila.
  4. Není pravda, že Česká republika musí zmírnit své předpisy na ochranu životního prostředí, aby došlo ke sladění s EU. V drtivé většině případů je členským státům dovoleno mít přísnější předpisy, pokud je jejich cílem ochrana životního prostředí. Ústup od (těch několika) progresivnějších ustanovení na ochranu životního prostředí je důsledkem nízké priority, kterou legislativci při schvalování nových předpisů životnímu prostředí přikládali -- vhodným příkladem může být ostentativní odmítnutí "evropského" návrhu zákona o zoologických zahradách minulým parlamentem.
  5. Často se hovoří o nepříznivém vlivu ekonomických politik Evropské unie na stav životního prostředí. Velmi však záleží na tom, jakým způsobem se tyto ekonomické politiky provážou s politikou životního prostředí na národní úrovni -- EU nepředepisuje zvyšování rozsahu zemědělské půdy, průměrnou délku dálniční sítě na obyvatele nebo dokonce stavbu plavebních kanálů. Kontroverzní či nepopulární rozhodnutí jsou však často sváděna na Brusel -- ale to je běžná praxe i v dnešních členských státech Unie, vytváří se tím lepší image domácích politiků před vlastními občany. Ten, kdo sledoval bouřlivou diskusi o podmínkách našeho vstupu do EU pro zemědělství, mohl si všimnout úsilí Evropské unie nasměrovat kandidátské země od dnešního na výrobu orientovaného zemědělství k ekologicky šetrnému a multifunkčnímu zemědělství jako součásti rozvoje venkova; vyjednané tuny povolené nadprodukce a eura z přímých plateb zemědělcům však tyto, pro životní prostředí libozvučné výzvy, převálcovaly.
  6. Nelze souhlasit s tvrzením, že obchod s právy znečišťovat ovzduší kysličníkem uhličitým je špatným mechanismem regulace společnosti. Nehledě na to, že Evropská unie i Česká republika jsou v tomto vázány širšími mezinárodními ujednáními v oblasti změny klimatu, a tak ani zde tím primárně "špatným" není EU, je zřejmě systém emisního obchodování jediným způsobem, jak uvést v chod mezinárodní spolupráci na omezování emisí skleníkových plynů a pokusit se tak zabránit nevratným klimatickým změnám.

Diskuse o výhodách a nevýhodách členství v Evropské unii jsou bezesporu přínosné, oblast ochrany životního prostředí nevyjímaje. Jejich účastníci by si však měli být vědomi toho, za co skutečně Evropská unie odpovídá a co naopak pochází z domácí dílny a za "bruselské" se jen vydává (v článku Jana Zemana zmiňovaný kanál Dunaj -- Odra -- Labe je toho výborným příkladem). Při striktním uplatnění tohoto kritéria zřejmě zjistíme, že naše životní prostředí by bez aplikace předpisů Evropské unie bylo ve výrazně větším ohrožení. A navíc budeme moci budoucí podobu ochrany životního prostředí v Evropě, kde má vzhledem k velikosti kontinentu a hustotě osídlení většina problémů mezinárodní rozměr, jako člen EU ovlivňovat více než dosud; důsledky stavu životního prostředí pak poneseme v každém případě.

Autor je ředitelem odboru evropské integrace Ministerstva životního prostředí ČR

Převzato ze serveru Ekolist po drátě

                 
Obsah vydání       27. 5. 2003
27. 5. 2003 Chcete si koupit mou ledvinu? Jan  Čulík
27. 5. 2003 Chovatelé kuřat znovu používají antibiotika
27. 5. 2003 Francie: Je Dominique Baudis obětí ďábelských intrik? Josef  Brož
27. 5. 2003 Praha: Budou o nových stavbách rozhodovat jen jednotlivé městské části?
26. 5. 2003 Dánská otevřenost šokuje EU
27. 5. 2003 ČR "zachránila firmu CME před bankrotem" Jan  Čulík
27. 5. 2003 Jak spolu bojují Pentagon a americké ministerstvo zahraničí
27. 5. 2003 Ruské peklo
27. 5. 2003 Pohlednice z Timoru XI. Jaroslav  Kováříček
27. 5. 2003 Daniel Cohn-Bendit má stále chuť na politiku Ivo  Krsek
27. 5. 2003 Deset let Učitelských listů
27. 5. 2003 Do Prahy poběží mentálně postižení sportovci
25. 5. 2003 Dobrou zprávu já přináším vám Dominik Joe Pantůček
26. 5. 2003 Chcete mít obsah BL na své stránce?
27. 5. 2003 Vstup do EU z hlediska ochrany životního prostředí Jan  Zeman
27. 5. 2003 Uškodí nebo pomůže Evropská unie životnímu prostředí v ČR ? Jan  Dusík
27. 5. 2003 Atlantické spoločenstvo nie je kultúrny spolok
27. 5. 2003 Dvadsaťpäť hodín pred zrkadlom Filip  Samuel
27. 5. 2003 Slabosti víťaza
27. 5. 2003 Profesor Adam Daniel Rotfeld: Nikoho nepoškodiť
26. 5. 2003 Šéf je slon Marta  Pilařová
26. 5. 2003 USA vyhlašuje válku proti euru
26. 5. 2003 Dvě opery na teroristická témata
25. 5. 2003 Inkorektní jednání jako program nevzdělanců Josef  Trnka
23. 5. 2003 Jak jíme kuřata napuštěná vodou a bílkovinami z kravských kůží
26. 5. 2003 V Kolíně nad Rýnem se konala feministická konference
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
27. 5. 2003 Vstup do EU z hlediska ochrany životního prostředí Jan  Zeman
27. 5. 2003 Uškodí nebo pomůže Evropská unie životnímu prostředí v ČR ? Jan  Dusík
26. 5. 2003 Jsou Češi "Slovani", a proto obětí Západu? Jan  Čulík
26. 5. 2003 USA vyhlašuje válku proti euru   
26. 5. 2003 Dánská otevřenost šokuje EU   
23. 5. 2003 Rozšířená Evropská unie -- naděje a rizika   
22. 5. 2003 Několik rozšířených mýtů a desítky otazníků kolem vstupu do EU Pavel  Sirůček
22. 5. 2003 Slovensko do EU - iná možnosť nebola Peter  Greguš
22. 5. 2003 Referendum s odretými ušami Marián  Repa
21. 5. 2003 40 let Elysejské smlouvy, ústavní Konvent a budoucnost Evropy   
20. 5. 2003 Referendum? Ne, ČR ještě není tak daleko Vladimír  Rott
20. 5. 2003 ČR musí vstoupit do EU Jan  Čulík
20. 5. 2003 Kolaps Evropské unie za dveřmi - a jak z toho ven Vladimír  Rott
18. 5. 2003 Memento 10: aneb "O eurorealismu"? Miloš  Dokulil
16. 5. 2003 Teror z EU: Řidič, který jel rychlostí 250 km/h, byl odsouzen na pět měsíců nepodmíněně Jan  Čulík