Sociální sítě a jejich monitoring

17. 12. 2010 / Dagmar Kuncová

Sociální sítě se poslední dobou nesporně staly velmi diskutovaným tématem. Mnohé společnosti se jejich prostřednictvím snaží zviditelnit či jinak rozšířit své zákaznické portfolio. Když se řekne sociální sítě, každému se ihned vybaví především Facebook, ostatní sociální média jsou u nás v České republice poměrně opomíjena, možná pouze s výjimkou Twitteru a YouTube.

S velkým množstvím uživatelů a rozmanitostí názorů s tím spojenou vzniká pro většinu firem potřeba mít přehled o tom, jak je jejich značka na sociálních sítích komunikována – monitorovat sociální média. Zde je velmi důležité si nejprve ujasnit, co od takového monitoringu společnost očekává. Nejjednodušší cestou je sledovat pouze příspěvky, které se týkají přímo vaší společnosti, případně vaší značky. Tímto způsobem získáte možnost se včas bránit negativním kampaním vedeným proti vaší firmě, ale sociální média mají mnohem větší potenciál, který tímto způsobem monitoringu nepodchytíte. Pokud chcete tohoto potenciálu využít ve větší míře, musíte se zaměřit na celou oblast svého zájmu. Nesledovat pouze svoji značku, ale i hlavní značky své konkurence a obecně také celé odvětví, kterým se zabýváte. Tato forma je již však náročnější, protože získáte velké množství příspěvků, které často nebudou příliš relevantní, budete potřebovat analytika, který by všechny příspěvky pečlivě probíral a vyhodnocoval. Na oplátku se vám dostane nevyčerpatelný zdroj informací, který poslouží jako podklad pro další inovace nebo pro nové produkty. Jednoduše zjistíte, co lidé opravdu chtějí.

V České republice je význam sociálních sítí poměrně nadhodnocen. Pravdou zůstává, že co se počtu opravdu aktivních uživatelů a především způsobu využití sociálních sítí týká, jsme zatím stále několik let pozadu za vyspělým západním světem. Velkým zahraničním společnost, které nabízejí profesionální nástroje pro monitoring sociálních sítí, ani nestojí za to, aby se českým trhem zabývaly. Dokonce ani ve střednědobém plánu nemají v úmyslu na český trh monitoringu vstupovat, protože vědí, že ještě nenastal ten správný čas a investice by se jim nevrátila. Vyplatí se tedy společnostem působícím na českém trhu sociální sítě sledovat? Odpověď není úplně jednoznačná, pro každou společnost by byla odpověď jiná. Spíše se tedy nabízí otázka, kolik jsme za monitoring ochotni zaplatit. Většině středně velkých českých firem se jednoznačně nevyplatí utrácet za monitoring sociálních sítí více jak pět tisíc měsíčně, protože informace, které jim to přinese, jednoznačně vyšší cenu nemají. Navíc ještě musíte připočítat náklady spojené s vyhodnocením příspěvků, aby celá akce měla vůbec nějaký smysl. U větších společností tato částka samozřejmě narůstá, protože je potřeba sledovat více témat, potažmo produktů.

Hotové analýzy na základě příspěvků ze sociálních médií nabízí společnost Emerite. Výhodou takové analýzy je, že se nemusíte sami zabývat tříděním příspěvků či vyhodnocováním jejich relevance. Na druhou stranu vám ale mohou uniknout zajímavé informace či případné podněty v širších souvislostech, protože příspěvky ze sociálních sítí zasahují více součástí vaší společnosti: PR, marketing, CRM a další. Efektivnějším způsobem tedy je příspěvky roztřídit podle příslušnosti k jednotlivým oddělením vaší společnosti, kde budou dále zpracovány. Výkonný nástroj pro monitoring sociálních sítí v České republice nabízí také společnost Ataxo. Nabízí příspěvky z mnohých zdrojů, ale dále už s daty musíte pracovat sami. Cenově se však středně velkým podnikům nevyplatí, povážíte-li cenu služby v poměru k výsledným informacím. Navíc budete zahlceni velkým množstvím méně relevantních příspěvků. Optimálním řešením je Monitoring sociálních sítí od společnosti Newton Media, které je cenově velmi dostupné i pro malé podniky. Zpracovává pouze příspěvky z nejdůležitějších zdrojů, tudíž nebudete zahlceni zbytečně velkým množstvím nerelevantních informací, přičemž stále zachytíte všechny podstatné kauzy. Navíc také Newton Media nabízí možnost analýzy příspěvků, což vám dává na výběr, jestli si výsledky monitoringu budete vyhodnocovat sami nebo si pouze necháte zpracovat analýzu.

poznámka red.: Autorka pracuje v Newton Media jako tisková mluvčí, takže její profesionální úsudek může být tímto faktem zkreslen.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 17.12. 2010