Joch nyní souhlasí, že problém domácího násilí je třeba řešit

17. 12. 2010 / Jan Potměšil

Jako účastník včerejšího zasedání Výboru pro prevenci domácího násilí", na němž byly krom jiného projednávány připomínky poradce premiéra Nečase pro lidská práva MUDr. Romana Jocha k návrhu Národního akčního plánu prevence domácího násilí si dovoluji uvést určité upřesnění k tiskové zprávě České ženské lobby, kterou zveřejnily Britské listy a která alespoň svým názvem svádí k závěru, že Roman Joch nadále trvá na "řešení" problematiky domácího násilí státní podporou tzv. manželské rodiny.

Jak je ostatně v tiskové zprávě uvedeno, Roman Joch v tomto směru své názory do značné míry přehodnotil s ohledem na skutečnost, že dle evropských statistik je poměr mezi výskytem domácího násilí v "manželských rodinách" a v mimo-manželských typech soužití zhruba půl na půl a v českých podmínkách spíše mírně převažuje výskyt domácího násilí v manželských svazcích (viz např. údaje organizace Rosa, o.s., a záznam rozhovoru s Romanem Jochem a členkou zmíněné organizace Zdenou Prokopovou v Českém rozhlase ZDE), což si dovoluji potvrdit i osobní zkušeností z přestupkových řízení, kde je domácí násilí často projednáváno. Typ svazku (vztahu) tedy na výskyt či průběh domácího násilí vliv nemá, a pokud ano, tak jen v tom, že z manželství zasaženého domácím násilí se odchází o poznání obtížněji než ze vztahu, který není nijak formalizován.

Za nejdůležitější, co ve výše zmíněné tiskové zprávě nezaznělo, však považuji především vyústění zasedání, kdy se Výbor s Romanem Jochem jednoznačně shodl na tom, že domácí násilí je problém, je třeba jej řešit a návrh Národního akčního plán prevence domácího násilí je třeba předložit Vládě, aby jej schválila. Přiznání důležitosti problému domácího násilí i jednoznačný závěr o nutnosti předložit návrh Vládě a potřebě schválit (přijmout) jej přímo z úst Romana Jocha vnímám jako jeho jednoznačnou podporu návrhu Národního akčního plánu, k čemuž dle mého názoru přispělo právě zasedání Výboru, kde se myslím podařilo vysvětlil veškeré výhrady a připomínky, které Roman Joch k návrhu vznesl. (Oficiální zápis ze zasedání Výboru bude později zveřejněn na stránkách Vlády.)

S Českou ženskou lobby se lze myslím ztotožnit, že pokud by návrh Národního akčního plánu měl doznat zásadnějších změn, zejména v tom směru, že by nebyl odborným dokumentem, ale dokumentem ideologickým či "neodborně politickým", je namístě se od něj distancovat, příp. jej pokud možno stáhnout. Takovým směrem se však práce na návrhu zatím nevyvíjejí. Moudřejší budeme až po skončení připomínkového řízení v lednu 2011, kdy samozřejmě nelze vyloučit, že některá ministerstva (přestože návrh již jednou připomínkovým řízením prošel a připomínky byly vypořádány bez rozporů) uplatní politicky či ideologicky motivované výhrady a požadavky, které dost dobře vypořádat nelze. S definitivními závěry bych však počkal až na výsledky připomínkového řízení.

(autor je místopředsedou Výboru pro prevenci domácího násilí Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů)

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 17.12. 2010