POUČENÍ:

Co v Česku znamená "protikorupční politika"

15. 12. 2010 / Boris Cvek

Výroky místopředsedy ODS Pavla Drobila, "čestného a slušného člověka", bych tesal do kamene, protože úplně jasně ukazují, jak se v té politice uvažuje a v jakém prostředí Drobil politicky vyrostl. Tohle je česká politika ve své spanilé nahotě a v protikorupčním zápalu. Stále více mne to fascinuje.

Cituji odtud: ZDE

Drobil k Michálkovi (takhle uvažuje politik, který je dle premiéra Nečase slušný, politik, kterého si premiér Nečas sám vybral za místopředsedu ODS):

"Ve vašem případě to byla politická nominace, kterou udělal sice Martin Knetig, ale já jsem ji absolutně pokryl svojí osobou. Stejně tak je na úřadě ještě jeden člověk, který má absolutní politické krytí, a to je Dušan Fibingr. Ten má ale politické krytí jiných významných lidí z ODS. Toho prostě nominovala jiná mocná politická struktura uvnitř ODS, se kterou já mám dobré vztahy a chci je mít, protože to jsou vztahy, které ze mě udělaly místopředsedu."

"Na začátek říkám, že absolutně nezpochybňuji vaši kompetenci... pracovní, ale to je polopolitická funkce, ať se vám to líbí nebo ne, jste v dění těch politických vlivů, je to jeden z mála fondů v dané situaci, který má peníze."

"Martin Knetig je člověk, kterému já absolutně věřím, zejména pokud se týče finančního poradenství... Pokud on mi oznámí, že vy jste spolu přestali komunikovat... já to řeknu natvrdo, prostě. Jakýkoli důvod, proč bych já měl politicky držet tuto (Michálkovu) nominaci, se začíná limitně blížit nule."

Čestný a slušný politik Drobil poté, co se dozvěděl, že si Michálek rozhovory s Knetigem nahrál:

"Pokud něco takového existuje, tak jim to musíte dát. A ujistit je, jste katolík stejně jako já, křesťan, ujistit je, že jestli něco je, jestli tady něco bylo, tak že je to teď tady na tom stole, ta výpověď bude zničena a nic dalšího není."

"Pokud máte něco, co dokazuje něco, co má nějakou trestněprávní odpovědnost, tak buď s tím zajděte na nejbližší policii, anebo to zničte. V opačném případě to zničí vás. To říkám úplně otevřeně."

"Já vám dám jednu věc na uvažování: pro mě samozřejmě značka ideál je, že za mnou přijde pan Michálek, v pravé ruce bude mít ruku pana Fibingra, v levé ruce bude mít ruku pana Knetiga, nebo to vyměníte, to je jedno, a přijdete mi oznámit, že toto je řešení. Varianta číslo dvě, která je fakt dobrá a pro mě akceptovatelná, je, že mi půjdete dělat náměstka. Já potřebuju náměstka, který pod sebou bude mít kompletně celou státní správu a který mi udělá projekt za miliardu. ... moje dobrá rada je: přineste mi to, zničte to a odpřisáhnete mi, že neexistuje nic jiného. Toto je moje varianta číslo dvě. Číslo tři nechám na vás, protože mě žádná jiná varianta nenapadá."

Tyhle výroky by měly být někde vytesány do kamene jako vysvětlení toho, co v Česku znamená protikorupční politika a jak se chová slušný český politik. Podle mne to natolik poškozuje premiéra Nečase a celou vládu, že by měla Nečasova protikorupční vláda podat demisi. Ten slušný a čestný Drobil byl dítě z jejich lůna, byl to premiérův člověk, premiér se za něj postavil, premiér schválil (!!) odvolání bývalého ředitele Státního fondu životního prostředí Libora Michálka, byť ten se pouze vzepřel korupčnímu jednání a přispěl osobní statečností k jeho rozkrytí (za což by měl dostat medaili a dvojnásobný plat, neboť se zachoval v zájmu daňových poplatníků proti korupci). Nečasova vláda ztratila veškerou důvěryhodnost a princip "padni komu padni" se ukázal ve své reálné podstatě: uděláme vše možné proti tomu, aby došlo k rozkrytí korupce, rána, trest, vyhazov padne tak leda tomu, kdo na korupci upozorní a odmítne na ni přistoupit přes vyděračské tlaky nadřízeného slušného politika.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 15.12. 2010