Drazí politici!

15. 12. 2010

V roce 2010 jsme si mnozí přišli k volbám a vhodili do urny hlasy pro vaše strany. Mnozí jste tak získali svá placená místa a ještě berete platy za své poradce atd. Pro své politické přátele jste také našli různé státem placené posty. Stojíte nás hodně peněz a my, občané, teď chceme, aby vaše činy odpovídaly tomu, co jste slíbili a pro co jsme vás volili. A nejen to, chceme, aby vaše příští rozhodnutí nepodléhala nátlaků různých lobbyistů a nadnárodních korporací, ale aby skutečně byla ve prospěch nás všech, občanů ČR, tak, abychom nemuseli v příštích volbách říct "těm to nešlo, zvolíme si jiné" a znova tak jen doufali v "lepší příští"!

Chceme se proto rovnoprávně podílet přímo na správě veřejných záležitostí nejen na místní, ale i na celostátní úrovni. Chceme své názory prosazovat demokratickou cestou tak, jak je ve vyspělých demokraciích zvykem (Švýcarsko, USA, aj.).

Chceme spravedlivý zákon o obecném referendu, kde nebudeme omezování ve svých právech a budou splněny podmínky, které vyjmenovává

Výzva Iniciativy za uzákonění spravedlivého obecného referenda

   Podepisujeme se pod tuto výzvu, protože pokud máme být zodpovědnými občany a hospodáři ve své zemi, musíme mít svobodu a právo průběžně vyjadřovat svůj názor a dělat závazná rozhodnutí, jejichž následky poneseme všichni a v dlouhodobém horizontu i naše děti a další potomci. Po zvolených zastupitelích požadujeme, aby ke svým zásadním návrhům na změny zákonů, např. o zdravotnictví, důchodové reformě a dalších, umožňovali svobodný přístup, a to ke všem návrhům a dostupným relevantním informacím, aby inicializovali a spoluorganizovali otevřenou občanskou diskusi. Pro definitivní platnost takových zásadních zákonů pak chceme mít jako občané právo veta, které bude důsledkem povinně vyhlášeného referenda, pokud bude vyžádáno odpovídajícím (v zákoně stanoveným) počtem občanů (voličů) a schváleno v hlasování nadpoloviční většinou.

    Chceme zákon o obecném referendu splňující podmínky zmiňované Výzvy. Podrobnější informace o Výzvě, její text a podpisový arch jsou volně šířitelné a jsou k nalezení ZDE.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 15.12. 2010