TEČKA ZA DVANÁCTI ANALÝZAMI VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ PŘED VOLBAMI

O kolik se agentury, zkoumající veřejné mínění, "seknou" tentokrát?

24. 5. 2010 / Ján Mišovič

Institucionalizovaný výzkum veřejného mínění byl od svých počátků úzce propojen s médii. Tato tradice vznikla přirozeně v USA. Po úspěšném odhadu výsledků prezidentských voleb v roce 1936, získal George Gallup pro poznatky ze svých pravidelných šetření více než 100 stálých předplatitelů. I u nás se s rozšířením výzkumných institucí po roce 1990 postupně podobná praxe ujala a různá média se stala častými zadavateli zejména předvoleních zjišťování. Pro některé soukromé agentury představovaly takové průzkumy, připravované na objednávku, nezanedbatelný zdroj finančních prostředků. Počet médií se zájmem o výsledky se v průběhu let nesnižoval a ani hospodářská krize nezbrzdila zájem o ně. Neznámějšími se staly průzkumy České televize a v letošní předvolební kampani se k ní přidal i Český rozhlas.

Mediální zpravodajství výsledky šetření nejen vyhledává, ale prostřednictvím jejich interpretace "vytváří" nové "události."

Média "pasou" po výsledcích, i když jejich faktická vypovídací hodnota je minimální. Mohli jsme se o tom přesvědčit v souvislosti s volbami "nanečisto", které na základě iniciativy organizace Člověk v tísni uspořádaly některé střední školy. Místo dotazů na zájem o politiku, politický života a na znalost programů jednotlivých politických stran se ověřovala jejich popularita v okruhu studentů. Mezi zástupci organizace Člověk v tísni a představiteli Asociace krajů ČR vznikla dohoda o zveřejnění výsledků až po květnových volbách. Na některých školách cítili povinnost "objektivně" informovat veřejnost o výsledcích volební ankety a nepodvolili se původní "byrokratické" domluvě. Potom ovšem bylo jen logické, že se zveřejnily i celkové výsledky.

V zemích s dlouhou výzkumnou tradicí publikace předvolebních názorů vyznívá jako informace o sportovních závodech. Anthony Broh už začátkem osmdesátých let 20. století pozoroval časté používání sportovní terminologie. Ani část našich žurnalistů se neobejde bez neběžného, rovněž svérázného pohledu na předvolební výsledky, a zvláštního komentování volební kampaně. A tak si můžeme přečíst, že Smradi jdou volit nebo vidíme a slyšíme, že generace Y se bouří. To, že mediální zjednodušování problémů patří dnes už k běžné praxi některých novinářů, nepřekvapí, ale pokles úrovně mediální kultury určitě zaujme i odborníky.

Nedávno se k tomuto problému vyjádřil také herec s bohatou žurnalistickou praxí v Radiu Svobodná Evropa, Martin Štěpánek, ve vysílání Radiožurnálu (16. 5.2010). Přes nejrůznější snahy publicistů různého typu zůstává stále mediální realita jedna věc a životní zkušenost většiny obyvatel druhá. Pokud se ta první nepřizpůsobí té druhé, tak z dlouhodobého hlediska nemá naději, že najde odezvu.

Jak se komunikační, politické, ekonomické, společenské, stranické a mnohé další vlivy promítají do nejnovějších celostátních stranických preferencí, přiblíží tabulka č. 1.

Tabulka č. 1 Stranické preference prezentované v květnu 2010 podle CVVM, Factum Invenio, Median, STEM

Agentura CVVMFactum InvenioMedianSTEM
Termín dotazování3.5.-10.5.201023.4.-28.4.20102.4.-1.5.201028.4.-8.5.2010
Počet dotázaných 101610149141257
Volební účast 61 %64,6 %64 % neuvedena
ČSSD30,5 %27,5 %26,2 %27 %
ODS19 %21,7 %19 %18,7 %
KSČM13 %13,9 %13,3 %11,8 %
TOP 0914 %11,1 %10,7 %9,2 %
KDU-ČSL3,5 %5,2 %7,5 %3,9 %
SZ4,5 %2,9 %3,5 %3,1 %
Věci veřejné11.5 %11 %7,6 %8,9 %
Strana práv občanů 2 %3,2 %6,8 % 2,3 %
Ostatní odpovědi2 % 3,5 %5,3 %15,1 %

Aktuálně se z hlediska publikovaných výsledků vytvořila nestandardní situace. Agentura Median předkládá pravidelně výsledky za uplynulý měsíc, v tomto případě za duben. Factum Invenio přišlo poprvé s podobnou praxí a za duben předložilo podruhé výsledky, tentokrát získané na konci měsíce. Při prezentaci celkových dubnových výsledků (část 9) jsem upozornil na největší oscilaci mezi voliči nových stran v průběhu volební kampaně. Údaje z obou pracovišť jsou tímto efektem poznamenány.

Agentury se sjednotily v přisouzení vítězství ČSSD a na druhé pozici pro ODS. Tři instituce umisťují KSČM na třetí "místo" a CVVM na čtvrté. Ani na vstupu KDU-ČSL do Sněmovny se neshodují. Údaje agentury STEM naznačují, že KDU-ČSL by ve volbách neprošla. Stejný stav signalizuje i CVVM. Šetření proběhlo tři týdny před volbami, ale logika zjišťování v krajích velí, že KDU-ČSL bude jednou ze šesti stran přítomných v Poslanecké sněmovně.

Jak by vypadalo složení Sněmovny podle zastoupení jednotlivých politických stran, od února do května 2010, na základě odpovědí respondentů, kteří nevyloučili svou účast ve volbách, přiblíží tabulka č.2.

Tabulka č. 2 Předpokládaný počet poslanců ve Sněmovně podle agentur Factum Invenio, STEM a Median duben, květen 2010 ve srovnání s předchozími měsíci a CVVM květen.

Agentura
 CVVMFactum InvenioSTEMMedian
 050203040502030405020304
ČSSD73756670647775787508264
ODS43595553516856485504845
KSČM30293230303129262803130
TOP 0932222223221917242102124
KDU-ČSL010108851210001013
VV22515162301114210813
SZ000000000000
SPO0000000000011

Při porovnání dubnových dat mezi agenturami Factum Invenio a Median vládne naprostá shoda v počtu mandátů pro ČSSD. U ODS je rozdíl šesti poslaneckých míst a u SPO celých 11. V rámci komparace samotných výsledků pro tento subjekt, Median naznačuje první výskyt takového údaje mezi všemi agenturami od února 2010. Uvedené dvě instituce se rovněž liší od závěrů STEM a CVVM, které předpokládají pro ČSSD a KSČM 103 poslanců.

Jak vypadaly odhady stranických preferencí před čtyřmi lety přibližuje tabulka č.3.

Tabulka č. 3 Stranické preference publikované v květnu 2006 (v %)

 CVVMFactum STEM
ODS3227,826,7
ČSSD2828,525,2
KSČM15,517,313
KDU-ČSL5,59,05,4
SZ10,58,67,1
Ostatní8,58,822,6

Zdroj CVVM , Factum, STEM květen 2006

Ani poslední výzkum stranických preferencí před volbami 2006 nepřinesl shodné výsledky a agentury se u všech stran o nějaké procentní body lišily.

Při porovnání zjištěných údajů v roce 2006, se skutečnými výsledky voleb, mělo CVVM, jako instituce, relativně nejblíže k reálným výsledkům. Šlo o následující očekávané mandáty:

Tabulka č. 4 CVVM: Předpokládané rozdělení mandátů ve Sněmovně podle březnových, dubnových a květnových výsledků v roce 2006 v konfrontaci s výsledky voleb 2006

CVVMbřezen 2006 duben 2006květen 2006Výsledky voleb 2006Rozdíly V/VI
ODS68647081+ 11
ČSSD56566174+13
KSČM33333426-8
KDU-ČSL26231213-1
SZ1724236-17

Zdroj CVVM březen, duben, květen 2006

Pokud se zaměříme na data Centra s relativně nejmenšími odchylkami od konečných výsledků v roce 2002, počty mandátů se o čtyři roky později lišily o více než 10 procentních bodů, v neprospěch největších stran. Způsobilo to několik faktorů, z nichž nejvýznamnější byl bandwagon efekt, efekt vítězícího, podpořený mediální pozorností. Poslední televizní "duel" mezi představiteli ODS a ČSSD, před volbami v roce 2006, sledovalo 1 415 000 diváků, což bylo jen o málo méně, než fotbalový zápas ČR a USA na MS v Německu (1 449 000). Podobně letošní televizní duel může oběma stranám opět pomoct při navýšení počtu jejich zástupců v Poslanecké sněmovně.

Stejně jako v minulých volbách 2002 a 2006, i letos se každá z výzkumných institucí přiblíží k volebním výsledkům svým způsobem. Je otázkou, zda tuto pomyslnou soutěž "vyhraje" CVVM, jako v minulosti, nebo jej vystřídá jiná z agentur.

19. 05. 2010 Ján Mišovič: Průzkumy před volbami: ODS v Praze určitě ztratí své výsadní postavení ZDE

14. 05. 2010 Ján Mišovič: "Společnost spotřebitelů" si zatím partaje vnutit reklamou nenechala ZDE
06. 05. 2010 Ján Mišovič: Jen komunisté za čtyři roky voliče neznechutili ZDE
28. 04. 2010 Ján Mišovič: Průzkumy veřejného mínění: pohřeb Zelených ZDE
23. 04. 2010 Ján Mišovič: Kam se sakra poděli voliči??? ZDE
14. 04. 2010 Ján Mišovič: Hledáme průměrného voliče. Zn.: Existuješ? ZDE
08. 04. 2010 Ján Mišovič: Krajské průzkumy: zmatek ZDE
01. 04. 2010 Ján Mišovič: Předvolební průzkumy: přání otcem myšlenky ZDE
25. 03. 2010 Ján Mišovič: Pomáhají či škodí průzkumy volebních preferencí soutěži politických stran? ZDE
17. 03. 2010 Ján Mišovič: Vnitřnosti voličského rozhodování ZDE
11. 03. 2010 Ján Mišovič: Co může krajský lídr zkazit a čemu může pomoci? ZDE
03. 03. 2010 Ján Mišovič: Zbytečně "dramatické" titulky průzkumů veřejného mínění ZDE

05. 03. 2010 Štěpán Kotrba: Jak číst výzkumy veřejného mínění od A do Z ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 24.5. 2010