Jak se zviditelnit a přitom se (ne)ztrapnit. Je to náročné i pro politika

21. 5. 2010 / Jiří Baťa

Starosta města Holešov a senátor za ODS se chystá na podzim obhájit oba posty. Tolik v úvodu rozhovoru šéfredaktora regionálního deníku Naše adresa "Holešovsko" ze 17. května 2010 s PaedDr. Zdeňkem Janalíkem. Pozorně jsem si celý rozhovor přečetl, abych si ověřil, jaký je zpětný pohled na jeho pomalu končící mandát jak ve funkci starosty, tak ve funkci senátora.

Již předem mohu konstatovat, že mne pan starosta nezklamal. Tedy pokud se týká jeho osoby, neboť již samo prohlášení, že se hodlá ucházet o oba posty v nacházejících komunálních volbách na podzim tohoto roku, potvrzuje, že ze svých pozic nehodlá ustoupit, jakkoliv mu byla kumulace funkcí vytýkána a kritizována.

I některé politické strany zúčastňující se květnových voleb mají ve svém programu mj. také prosazení zákazu kumulací funkcí (myšleno všeobecně, tedy i v poslanecké sněmovně či kde jinde, včetně dozorčích a jiných radách) což jen vítám, neboť není možné plnohodnotně, kvalifikovaně a dobře vykonávat obě tyto funkce najednou.

V případě výkonu funkce starosty a senátora jako důvod uvádím na příkladu, že vrátný nemůže současně dělat ředitele či naopak, i když se to zdá relativně možné. Ale možné to není již z logiky věci. Jednak výkon obou funkcí pana Janalíka považuji za střet zájmů, jakkoliv mi může být oponováno výhodami, které může starosta v zájmu města (bohužel, ne vždy to bývá jen v zájmu města) v senátu či jinde prosadit.

Má to však háček. Kolik starostů může být současně senátorem či poslancem? Kdo těmto "jenom" starostům kompenzuje výhody jiného starosty, který je ve funkci senátora, poslance či jinde? A nelze tvrdit, že město či obec pod vedením "jenom" obyčejného starosty má horší výsledky, než starosta "na druhou".

Možná někdy i lepší, nevím, nemám možnost srovnání. Ale zatím jsem neslyšel, že by takoví starostové měli větší problémy než ti kumulovaní starostové. Naopak, výsledky mají lepší zcela určitě, ale to je právě to, v čem spočívá ta (ne)"výhoda" kumulovanosti funkcí a (ne)výhoda v nespravedlnosti v podmínkách, ve kterých ten či druhý pracuje a s čím (finančně) disponuje.

Druhá závažná věc, související s kumulací těchto dvou funkcí je otázka odměňování. Problém vidím v tom, že jak funkce voleného starosty, tak funkce senátora je, takříkajíc "na plný úvazek", tedy v normální mluvě, na 40 hod. pracovní dobu týdně jak pro jednu, tak druhou funkci.

Samozřejmě, že to nelze považovat za směrodatné, těch pracovních hodin je podstatně více, především u funkce starosty, ale domnívám se, že každý, kdo takovou funkci vykonává, si musí být těchto skutečností vědom, konec konců i jejich platy zase nejsou až tak špatné, aby to těm hodinám neodpovídalo. Notabene, všechno zlé je i pro něco dobré, se říká, na tom se snad shodneme, že i ty různé "akce" po pracovní době mají jistý osobní užitek a prospěch.

Ale co je podstatné je fakt, že v případě našeho starosty Janalíka těch čtyřicet hodin, resp. měsíční časový pracovní fond ve funkci mnohdy ani nenaplní, protože z funkce senátora má rovněž své povinnosti. Ty zaberou v měsíci řádově několik dnů, někdy i celé dva týdny. Což ovšem nijak nebrání tomu, aby takto kumulovaný starosta nebral platy dva, tedy jak ten starostenský, tak senátorský v plné výši (plus náhrady).

Suma sumárum, jsou to dva platy, z nichž ani jeden nebyl naplněn zákonem stanovenou odpracovanou pracovní dobou, tedy požadovaných cca 170 hod. měsíčně. Může padnout námitka, že při souhrnu všech hodin, odpracovaných jak v křesle starosty, tak v křesle senátora to může být dokonce i více hodin. To jistě, jenže dvě funkce na plný úvazek, tj. 170 hodin x 2 = 340 hodin/měs. ty neodpracuje ani v případě, kdyby byl stoprocentní workholik.

Ve svých důsledcích to ovšem znamená, že neodpracuje-li potřebný počet hodin (na plný úvazek) v křesle starosty, úřad je podstatnou část doby (v měsíci) bez starosty, tedy bez vedení. Kde není vedení, není velení, nebo když není kocour doma, myši mají pré, se lidově říká v případě, že šéf není na dosah. Tím chci říci, že jeho nepřítomnost má své negativní dopady na jeho podřízené, což se již mnohokrát potvrdilo.

Jenže jak už to v našich zeměpisných šířkách chodí, všechnu, podotýkám všechnu tuto kritiku není nikdo kompetentní ochoten přiznat, všechno prý jsou jen pomluvy, špatné či zkreslené informace, možná i závist, nepochopení, neznalost věcí a podobné zdůvodnění.

Svědomí je netrápí, jsou si jistí, notabene starosta, který požívá senátorskou imunitu. A kromě toho, pravdu nemá nikdo jiný, než on a jeho ODS. Že je pan starosta i značně sebevědomý (ješitný) lze vytušit z jeho slov v odpovědi na otázku, zda bude obhajoba postu těžší než minule: "Nepochybně. Ale do boje jdu s plným nasazením a s tím, že je za mnou vidět obrovský kus práce z tohoto volebního období".

Dost neskromná slova, chce se poznamenat, že sebechvála (smrdí) není ten nejlepší důkaz o kvalitě a hodnotách člověka, za něj mají jeho práci hodnotit jiní. I když bych ani jiné hodnocení nečekal od jeho sobě a výše rovným (od svých občanů by této pocty sotva dostal). Poznamenávám, že na veřejnost se pan starosta před časem (vloni) vyjadřoval tak, že dvě období (starostování) stačí, znovu nehodlá kandidovat! Jenže, kde ty loňské sněhy jsou! A zkuste mu to připomenou, se zlou pochodíte!

Nemohu proto souhlasit s tím, že se pan starosta rozhodl obhajovat svá (dvě) křesla. Jednak tím zase ovlivní chod úřadu a také, což v současné době není rovněž zanedbatelný fakt, svými dvěma platy jistě nepomůže v úsilí v úsporných opatřeních vlády při snaze snižovat schodek státního dluhu v rozpočtu vlády ČR. Stejně tak to platí pro všechny politiky, kteří slouží dvěma pánům: státu a veřejnosti (ale především sobě). To není dobré znamení zvláště, když je nekritický nejen pan starosta za ODS, ale i ODS sama (abych byl spravedlivý, nekritické jsou i jiné strany, včetně ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL apod.).

Ústy pana starosty Janalíka se totiž dozvídáme, že :

"ODS určitě udělala několik chyb, přičemž neopomenul poznamenat, že se jich dopustily i jiné strany!" Což má pravdu, ale na situaci v ODS to má či mělo pramalý vliv.

"ODS že je vnímána jako strana pro bohaté, což je často zneužívané klišé" (škoda, že nezmiňuje podíl dělníků a lidí ze středních vrstev v členské základně ODS, včetně dlouhodobě nezaměstnaných ).

"ODS je strana pro ty, kteří se chtějí o sebe postarat sami" (ti, co nechtějí, nemají v ODS zřejmě co dělat, ti nezaměstnaní se svými almužnami se jistě dovedou postarat sami o sebe, o své děti, případně o splátky apod. Pan starosta si neuvědomuje, kolik lidí "by chtělo", ale nemůže. Nemají ani jeden plat, natož dva jako on. Připomíná mi to slova jiného politika ODS, který tvrdí, že kdo pracovat chce, práci si najde. No pokud jde o nějakého jeho známého, pak možná!)

"ODS za nic nemůže, to jen sociální demokraté dovedou všechny ty různé aféry interpretovat tak, že za všechno může ODS! Přitom je to právě naopak," říká pan starosta.( Bože, jak je ODS křivděno, ubližováno, jak je pomlouvána a osočována. To si (oni) jistě nezaslouží, míní pan starosta Janalík!)

"Za vlád sociální demokracie vzrostl státní dluh. To je nezpochybnitelný fakt, který si každý může ověřit!" (Nejlépe přímo v ODS!) "Jenomže co řeknou oni (ČSSD)? To ODS nás zadlužila. A lidé té agresivní kampani uvěří." (Pan starosta a senátor v jedné osobě poněkud pozapomněl na skutečnost, že poslední legálně z voleb vzešlá vláda byla z ODS a jejich koaličních partnerů, pozapomněl, co se vše za ty necelé tři roky jejich vládnutí událo, že to přivodilo pád vlády, pozapomněl na Kalouskovic finančního ministra, který tak sebejistě obhajoval nedotknutelnost světové krize na naši ekonomiku, excesy Topolánka, Julínkovu zdravotní reformu (poplatky) a celou řadu jiných, neklamných faktů, které, slovy pana starosty pana Janalíka, "jsou rovněž nezpochybnitelná".)

Na konec bych chtěl ještě připomenout, jaký vztah má pan starosta a senátor Janalík k bytové problematice ve městě Holešově. "Město nemá povinnost provozovat byty," říká mj. starosta. "Máme v bytech zbytečnou zátěž, proto je chceme prodat. Naše povinnost je postarat se o byty seniorům. Lidé v produktivním věku se o sebe postarat dokážou!"

Nerad bych se opakoval v námitkách proti tomu, co říká pan starosta. K tomu není třeba mnoho slov, snad jen tolik, že pokud byty vynášely, byly jim dobré, ale o vybydlené byty dnes už nemají zájem. Kdo chce koupit ať koupí a opravy si zaplatí. Vždyť lidé v produktivním věku se dokážou o to postarat! Aj tak sa može, říkají Slováci. Tak takhle nějak vypadá captcha starosty města Holešova, senátora za ODS, pana Paeddr.. Zdeňka Janalíka.

Bylo by toho ještě mnohem víc, o čem by bylo možné psát, ale předpokládám, že nudím a prudím již těmito řádky. Proto raději končím s přáním, aby starosta Holešova byl někdo jiný, nové koště lépe mete! A kdyby se mu to náhodou přece jen podařilo, věru nemám mnoho důvodů mu přát hodně štěstí a úspěchů. Bohužel. V případě, že bude znovu senátorem, je to již jeho problém.

PS. Na vysvětlenou dodávám, že nejsem volič ani sympatizant žádné z výše uvedených stran a ani jiné nestraním.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 21.5. 2010