Otevřený dopis p. Profantovi a panu anonymovi, kterému se patrně v Čechách narodila babička

21. 5. 2010

Také ten názor slyším už 20 let: nesmíš Čechy kritizovat, protože jsi tady jen host. Ale houby! Nejsme tady hosti, ani p. Golgo ani p. Magid, nejsme tady hosti i když naše babičky se tady nenarodily, nejsme tady hosti, protože Čechy jsou náš domov, protože tady dýcháme vzduch a po této zemi chodíme a chceme dobrou a důstojnou budoucnost pro tuto zemi a nenávidíme všechno, co tuto zemi rozvrací a nenávidíme proto českou myšlenkovou hnilobu a ubohost a resentiment a mindráky a pocit maličkosti a méněcennosti a je nám z toho špatně, protože všechno, co tu je v této zemi, je také naše.

Je to všechno na dlouhou diskusi a můžeme v tom pokračovat donekonečna. Ale jen v tom případě, když nám, takovým lidem jako p. Golgo a já bude "dovoleno" mluvit. Ale pokud budou nás chtít umlčet jen proto že "podle krve" naších předku nejsme plnocenní pro rozhovor v češtině a s Čechy, bude mě běhat mráz po zádech. Protože budu se bát o budoucnost této země.

Přečetl jsem posměvačné, urážlivě jizlivé a licoměrně zdvořilé dopisy p. Profanta a pana anonyma p. Golgovi a mě doslova zamrazilo v zádech, píše Sergej Magid.

P. Profant píše p. Golgovi: "...kdybyste byl původem z české kotliny, to bych mohl od srdce zanadávat, jakej že jste alibistický vůl, který se s tím původem neumí vyrovnat...".

P. Profante, píšu dle Váší logiky: kdybyste byl původem z ruské roviny, to bych mohl od srdce zanadávat, jakej že jste alibistický vůl, který se s tím původem neumí vyrovnat... Ale jste jen cizinec, proto Vám odpouštím. Vždyť jako cizinec (dle Vaší logiky) houby můžete vědet o tom, osvobodil Stalin Prahu, nebo dobyl, osvobodil vůbec Prahu Stalin nebo ruští vojáci a co vlastně ti ruští vojaky si o tom mysleli, o tom osvobození/dobývání.

Dle Vaší logiky, p. Profante, Čechy v roce 1939 osvobodil od prohnilé demokracii a prolhaného liberalismu samozřejmě ne Hitler, ale prostý německý voják. To jsou oni, řadoví a hrdinští germánští esesmani chtěli obnovit Svatou Říší národa německého, začlenit do tohoto prostoru také i Böhmen, vybudovat Novou Evropu, judenfrei a slawenfrei. Hitler a jeho myšlenkový mechanismus nemá s těmito ideami nic společného. To všechno vymyslel a realizoval v praxi jen feldfebl Smidt.

Jak se Vám libí takové vysvětleni příčin a průběhu okupace Němci Čech? Ale vždyť je to stejné, jako tvrdit, že "Prahu osvobodili ruští vojáci, ne Stalin". Vy, patrně, chcete říct, že potravou pro děla byli ruští vojáci? Ovšem. Ale Evropu a Prahu dobyl (neosvobodil) Stalin. To byly jeho dobyvačné strategické a geopolitické ideje, jeho plány, jeho rozkazy a pokyny, ne jeho vojáků. Stalin naplňoval skutky dvě myšlenky, které se podivným způsobem spletly mezi sebou: myšlenku permanentní světové komunistické revoluce na bodácích sovětských vojáků a myšlenku staré ruské slavjanofilské inteligence o mesiášském úkolu velkoruského národa-"bohonositele" rozšířit jeho spravedlivou moc na celý svět.

Samozřejmě, že p. Golgo má naprostou pravdu a není žádný "alibistický vůl": o žádné osvobození tady vůbec nešlo. Byl to jen nezbytný propagandistický trik s tím osvobozením (jako před tím, v září roku 1939 s "osvobozením" Západní Ukrajiny a Západního Běloruska) -- pro celý svět a pro vlastní národ. Sovětský národ to sežral i z navijákem a to, co z toho národu zbylo, žere to i doposud, a co Vy, p. Profante, také to žerete?

A jinak, nějakému tomu "Váňovi z Rjazaně" cela ta Evropa byla naprosto ukradena, stejné jako její "osvobození", stejné jako i samotné slovo "svoboda". On, ten Váňa, neměl ani potuchu, co to znamená, svobodným být, a i když on, ten Váňa nebyl z Rjazaně, ale řekněme, z Moskvy nebo Leningradu, tak právě si myslel, že když už nějaká ta "svoboda" existuje, tak právě jedině v Sovětském Svazu, a už když je zapotřebí Evropu od nečého osvobodit, tak právě od toho jejího otroctví v područí kapitalistů. Jak "fašistických"-německých, tak i českých, polských, maďarských etcetera. A osvobozoval, p. Profante, osvobozoval Váňa Evropu od kapitalistů, to jo.

Sovětský voják byl jen zakřiknutý, ale naprosto zakřiknutý a bezvýznamný vykonavatel vůle Stalina, jen "šroubek" v geopolitických plánech Stalinových. Chápu, však, v jakém slova smyslu Vy mluvíte o ruských vojácích, že osvobodili Prahu -- protože tady a v bezpočtu jiných míst padli (a většinou i hrdinně, plnivši nelidské rozkazy například řezníka Žukova, který své vojáky zabíjel po milionech!).

To jo, padli, a za co padli, za co zemřeli? Ne snad za to, že by jeden totalitarismus při tom umírání vyměnili na druhý? Tragedie je v tom, že téměř nikomu z těch vojáků ta myšlenka v tu dobu ani nenapadla.

A i teď nenapadá většině jejích pozůstalých. Jen Vasilij Grossman po válce začal psát o tomhle dějinném jevu, o proplétání dvou totalit, svůj slavný román "Život a osud". Je teď i v českém překladu. Přečtete ten román, p. Profante. Pomůže Vám k světu.

Co se tyká těch sovětských vojáků, kteří nepadli, byli to většinou (samozřejmě s výjimkami, jako ten Grossman), v hloubi duši stejní dobyvatelé, jako i jejich vůdce Stalin. Dobyvatelé, ne osvoboditelé! Že osvobodili Osvětim, tak ten se náhodou jim ocitl po ruce, ostatně už nebylo tam koho znásilňovat, a také svůj boj s Židy Stalin ještě nezačal naplno. Takže ti Sověty zachránění osvětimští Židé, na rozdíl od Židů sovětských v 1946-1953 letech, zajisté měli neuvěřitelnou kliku.

A jak vůbec můžete psát o nějakém tom osvobozování, p. Profante, když už 12 května roku 1945 v celých Čechách byli zatknuty stovky československých občanů -- bývalých ruských "bílých" emigrantů a odvlečeny do sovětského GULAGu, přičemž spousta jich tam zahynula a jiným bylo navždy odepřeno právo návratu do Československa?

Takže v tomto bodě "neosvobozování" naprosto se ztotožňují s názorem p. Golgo a zásadně se stávám "alibistickým volem". Žádné osvobozování to nebylo, a když si to myslete, p. Profante, tak je mi Vás upřímné lito.

Ale zamrazilo mě v zádech ne jen kvůli tomu pohledu p. Profanta na dějiny Druhé světové. Zamrazilo mě v zádech kvůli babičce jiného českého autora, bohužel anonymního.

Takže Vaše babička se narodila v Čechách, pane anonyme, a právě proto jste "místní", že jo? Tak to je fajn, to tedy Vám gratuluji. To samozřejmě se říká o tom, že máte kořeny v místní pudě, a že jste Čech jako poleno. Ale co to dělá z Vaším mozkem, pane anonyme? Děla to Vás chytřejším, vice světovým nebo to Vám přidává nějaký ten nádech nadlidskosti, všemohoucnosti, dělá z Vás takového děda-vševěda? No, babička p. Golga se narodila, já si myslím, někde v Brazilii, ale proč ten fakt musí sloužit nějakým podivným omezením intelektuálních, mentálních schopnosti p. Golga? Například schopnosti dobře vidět, co se děje v malé české kotlince? Snad naše způsobilost rozjímat a vůbec dumat (včetně o té nebo jiné krajině) zaleží na etnickém původu naších babiček?

No když si to tak myslíte, pane anonyme, nezdá se Vám , že je to tak trochu rasistický názor na svět a lidi v něm?

Vy si myslíte, že když moje babička se tady nenarodila, tak to logicky znamená, že já už nejsem normální homo sapiens a nejsem s to abstraktně uvažovat o světě, a zvlášť o tom českém? Tak s tímto podivným (podle mých životních zkušenosti, výlučně českým) názorem se setkávám tady už 20 let.

Vy, pane anonyme, a Vám podobní, odpírate člověku schopnost uvažovat o světě za pomoci takového nástroje jako lidský rozum, vždyť absurdně pokládate, že člověk nemůže uvažovat na dálku, nemůže podrobit svým rozumem čas a prostor.

Tak to je neuvěřitelný český objev 21. století! Tak to Vám zase gratuluji, pane anonyme! Samozřejmě já osobně nemám zlaté české ručičky, nemám i zlaté české nožičky, nemám ani zlatou českou hlavičku, protože jsem barbarský orientální Rus-okupant (Brazilcům těm je hej, oni jsou k Západu od Čech), ale i přesto v tom zuboženém stavu, v kterém potom zůstávám, nepřestávám být homo sapiens, nepřestávám předpokládat, že cogito ergo sum. No a já pořad cogito o Čechách, v kterých sum.

Ale i kdybych nikdy v životě v Čechách nebyl, což nemám nejmenší šanci ty záhadné Čechy pochopit? Ale co všechny skuteční lidské objevy? Historické, archeologické, matematické, fyzické a chemické? Jak by Columbus otevřel Ameriku, když by neměl schopnost uvažovat na dálku? Galileo? Koperník? Nebo Vy si myslíte, pane anonyme, že když nemám kmenově-českou babičku, je pro mě složitější poznat skutečnou podstatu Čech, než bylo Galileovi poznat, že se Země otáčí kolem své osy? Opravdu si to myslíte? Tak v tom případe chcete umísťovat Čechy až nad celý vesmír, tj. zásadní záhadu a nepoznatelnost Čech nad nepoznatelnost kosmosu. Tak to je už vopravdu, ale vopravdu hustý!

Takže za prvé babička, no a za druhé neuvěřitelná povýšenost. Já Vám upřímně děkuji, p. Profante, že povolujete p. Golgovi žit v Čechách a vůbec existovat, jen s podmínkou, že by o Čechách raději nic neříkal, jinak p. Profant bude si myslet, že p. Golgo je, s prominutím, vůl.

Také ten názor slyším už 20 let: nesmíš Čechy kritizovat, protože jsi tady jen host. Ale houby! Nejsme tady hosti, ani p. Golgo ani p. Magid, nejsme tady hosti, i když naše babičky se tady nenarodily, nejsme tady hosti, protože Čechy je náš domov, protože tady dýcháme vzduch a po této zemi chodíme a chceme dobrou a důstojnou budoucnost pro tuto zemi a nenávidíme všechno, co tuto zemi rozvrací a nenávidíme proto českou myšlenkovou hnilobu a ubohost a resentiment a mindráky a pocit maličkosti a méněcennosti a je nám z toho špatně, protože všechno, co tu je v této zemi, je také naše, a nejen p. Profanta a pana anonyma a jeho babičky, patři to tu nám, je to náš vesmír na 78 tis. kilometrů čtverečních a budeme mluvit, budeme posuzovat, budeme kritizovat protože jsme svobodní a protože právě tu žijeme.

A p. Profante, co takových, jako p. Golgo a já, ještě sem přijde! Je to 21. století, p. Profante, je to globalizace, je to nový svět, je už na čase začít zvykat na to, že tady čím dál tím víc a víc bude žit různých a po různém si rozjímajících lidi, kterýchže babičky se narodili mimo Čech.

Byl jsem několikrát v Dánsku, mám tam příbuzné, které už jsou dávno Dánové. První, co jsem uviděl v Kodani, byla mateřská školka na procházce. Děti všech ras a barev pletí a všichni křičeli a mluvili dánsky. Byly to totiž místní děti. Bůh ale ví, kde se narodili jejích babičky.

Je to všechno na dlouhou diskusi a můžeme v tom pokračovat donekonečna. Ale jen v tom případě, když nám, takovým lidem jako p. Golgo a já bude "dovoleno" mluvit. Ale pokud budou nás chtít umlčet jen proto že "podle krve" naších předku nejsme plnocenní pro rozhovor v češtině a s Čechy, bude mě běhat mráz po zádech. Protože budu se bát o budoucnost této země.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 21.5. 2010