ANALÝZA PŘED VOLBAMI

"Společnost spotřebitelů" si zatím partaje vnutit reklamou nenechala

14. 5. 2010 / Ján Mišovič

Začátek posledního dubnového týdne letošního roku se nesl ve znamení diskuse o klipu režiséra Petra Zelenky a mladých herců M. Issové a J. Mádla Přemluv bábu. Rozebíraly se různé aspekty této prezentace. Na jeden se zatím nedostalo. V klipu se kromě ústředního motivu, proč volit pravici, objevuje ještě jeden, impulz k volbě nových stran. V tomto smyslu jde o iniciativu "staronovou", kterou odstartovala akce "Děkujeme odejděte". Společný pro obě časově vzdálené aktivity je rys postmoderní doby, který ze strany sociologů bývá označovaný jako touha po odstranění starých výměnou za nové .... výrobky, vztahy a dnes i strany.

Společnost spotřebitelů vyznávající "mentalitu dočasnosti" se snaží takto postupovat u nákupu spotřebního zboží masivně podporovaného reklamou, která ale do formování vztahů k politickým stranám zatím výrazněji nezasáhla. O tom svědčí "dlouhodobé" údaje o konkrétním podílu hlasů pro významné politické subjekty.

Taková statistika sice neumožňuje pracovat s aktuálním postavením politické strany ve vztahu k dalším relevantním politickým subjektům, ale dovolují něco jiného, sledovat samotné změny konkrétní voličské přízně ve zvoleném období. Následující tabulka přináší absolutní a relativní četnosti spolu s volební účastí od prvních voleb do Poslanecké sněmovny v samostatné ČR do posledních voleb do EP.

Tabulka 1. K voličskému zázemí vybraných politických stran v letech 1996 -- 2009

Typ voleb Celková účast v % ČSSD ODS KSČM
    Získaná % Počet hlasů Získaná % Počet hlasů Získaná % Počet hlasů
PS 1996 78 26,44 1 602 250 29,62 1 794 650 10,33 656 135
PS 1998 74 32,32 1 928 660 27,74 1 656 011 11,03 658 550
PS 2002 58 30,2 1 440 279 24,47 1 167 208 18,51 882 653
PS 2006 64 32,32 1 728 827 35,38 1 892 475 12,81 685 328
Kraje 2004 28,6 14,03 281 671 36,35 769 848 19,68 416 608
Kraje 2008 40 35,85 1 044 000 23,57 687 005 15,3 438 024
EP 2004 28 8,8 252 657 29,9 693 067 20,4 472 862
EP 2009 28 22,38 528 132 31,45 741 946 14.18 334 577

Byly vybrány strany, které pod stejným názvem vstupovaly v uvedeném období do voleb. Toto "kritérium" nesplňovala z "historických" stran KDU-ČSL. V tabulce jsou uvedeny výsledky za dva typy voleb: volby prvního řádu, do Poslanecké sněmovny, a volby druhého řádu do krajů a do Evropského parlamentu. Data naznačují rozdíly v přístupech voličů všech tří stran k jednotlivým volebním akcím, stejně jako jejich kolísání u voleb do Poslanecké sněmovny. Každá z uvedených stran měla svou "hvězdnou chvíli" v jiných volbách. Pro ČSSD to byl rok 1998, pro ODS 2006 a pro KSČM 2002. U všech tří stran zřejmě platí, že svého maxima už dosáhly a letošní počty voličů se budou pohybovat pod touto hranicí. Přesto jde o významné skupiny populace.

Pozornost si možná zasluhují i výsledky jednotlivých stran v konkrétních krajích. Pro analýzu budou použity dva parametry, prostřednictvím posledních dvou sloupců. Jeden představuje poměr získaných hlasů v roce 1996 a v posledních volbách do PS v roce 2006 a druhý poměr mezi celostátně nejslabším a nejlepším výsledkem, z hlediska procentního zastoupení ve Sněmovně. Údaje ilustrují odlišnosti v podpoře stran v jednotlivých regionech už od roku 1996. V případě první analyzované strany ČSSD bude nejméně úspěšným volebním rokem 1996 a nejúspěšnějším 1998.

Jak se vyvíjely počty voličů ČSSD ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 1996-2006 naznačí další tabulka 2.

Tabulka č. 2 Počty voličů ČSSD v krajích a jejich poměr v letech 1996/2006 a 2006/1998

Kraje 1996 1998 2002 2006 Poměr96/06 Poměr06/98
Praha 131594 169202 151628 152962 86,0 % 90,0 %
Střední Čechy 171168 218674 169381 190607 89,8 % 87,2 %
Jižní Čechy 91740 113996 88232 102833 89,2 % 90,2 %
Plzeňský kraj 84308 104822 78733 91606 92,0 % 87,4 %
Karlovarský kraj 43802 55515 35517 44887 97,6 % 80,8 %
Ústecký kraj 130380 155996 97684 132895 98,1 % 85,2 %
Liberecký kraj 64993 77093 51260 63181 102,9 % 82,0 %
Kraj Hradec Králové 81062 94456 73478 89204 90,9 % 94,4 %
Kraj Pardubice 80085 95896 72270 90268 88,7 % 94,1 %
Kraj Vysočina 85656 101224 81471 97567 87,8 % 96,4 %
Kraj Jihomoravský 161104 207024 164717 200619 80,3 % 96,9 %
Kraj Olomoucký 125299 136794 95370 118334 105,6 % 86,5 %
Kraj Zlínský 94581 111867 82313 106481 88,8 % 95,2 %
Kraj Moravskoslezský 256475 285101 198225 247382 103,6 % 86,8 %

Přestože procentně nejslabší byly celkové výsledky pro ČSSD v roce 1996, v Libereckém kraji tehdy převyšovaly zisk hlasů ve srovnání s rokem 2006 o 3 procentní body , v Moravskoslezském kraji o 3,5 procentního bodu a v Olomouckém kraji o 5,5 procentního bodu. Naopak v Jihomoravském kraji došlo v roce 2006 k nejvýraznějšímu nárůstu voličů ve srovnání s rokem 1996. K nejúspěšnějšímu výsledku v roce 1998 se v posledních volbách nejvíce přiblížila ČSSD v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. Nejvzdáleněji měla k němu ČSSD v Karlovarském a Libereckém kraji.

Stejným způsobem zhodnotíme pohyb voličských hlasů v krajích u ODS. Předposlední sloupec zůstane stejný jako v případě ostatních stran a poslední sloupec se bude týkat nejnižšího procentního zisku v roce 2002 a nejvyššího v roce 2006.

Tabulka č. 3 Počty voličů ODS v krajích a jejich poměr v letech 1996/2006 a 2002/2006

Kraje 1996 1998 2002 2006 Poměr96/06 Poměr02/06
Praha 308913 306396 198431 317224 97,4 % 62,6 %
Střední Čechy 210467 200217 144176 243012 86,6 % 59,3 %
Jižní Čechy 110598 106102 75599 123804 89,3 % 61,1 %
Plzeňský kraj 102254 92094 66188 105391 97,0 % 62,8 %
Karlovarský kraj 46826 43750 29916 49189 95,2 % 60,8 %
Ústecký kraj 112142 117022 81049 130365 86,0 % 62,2 %
Liberecký kraj 73093 71758 51920 83647 87,4 % 62,1 %
Kraj Hradec Králové 107041 99454 71074 111446 96,0 % 63,8 %
Kraj Pardubice 86966 79471 56177 91113 95,4 % 61,7 %
Kraj Vysočina 73815 66920 49098 76393 96,6 % 64,3 %
Kraj Jihomoravský 167978 158158 115041 186779 89,9 % 61,6 %
Kraj Olomoucký 98472 83279 60791 101151 97,4 % 60,1 %
Kraj Zlínský 96442 84473 60838 101376 95,1 % 60,0 %
Kraj Moravskoslezský 199871 153760 106317 171565 116,5 % 62,0 %

Předposlední sloupec ilustruje srovnání situace roku 1996 v počtu voličů se stavem v roce 2006. K nejvýraznějšímu nárůstu příznivců došlo v Ústeckém kraji. Naopak v Moravskoslezském regionu bylo v roce 1996 o 16,5 procentního bodu více voličů než v roce 2006.

Poslední sloupec ukazuje na rozdíly mezi "nejnižší" podporou v roce 2002 a nejvyšším podílem hlasů v roce 2006. Nárůsty byly značné ve všech regionech, relativně nejvyšší však ve středních Čechách.

Poslední stranu, kterou budeme posuzovat na základě totožného postupu, je KSČM. Předposlední sloupec bude signalizovat podíl hlasujících v roce 1996, kdy KSČM dosáhla relativně nejslabšího výsledku vůči dosaženým hlasům v roce 2006. Poslední kolonka uvádí poměr mezi počtem voličů 2006 a maximem voličů v roce 2002.

Tabulka č. 4 Počty voličů KSČM v krajích a jejich poměr v letech 1996/2006 a 2006/2002

Kraje 1996 1998 2002 2006 Poměr96/06 Poměr 06/02
Praha 52477 50451 65136 51925 101 % 79,7 %
Střední Čechy 75520 77018 100312 79964 94,4 % 79,7 %
Jižní Čechy 40825 41579 53098 45099 90,5 % 84,9 %
Plzeňský kraj 38735 39171 50893 40578 95,4 % 79,7 %
Karlovarský kraj 17650 18280 26620 20323 86,8 % 76,3 %
Ústecký kraj 57422 91726 83951 60175 95,4 % 71,6 %
Liberecký kraj 20450 21865 32542 24823 82,3 % 76,2 %
Kraj Hradec Králové 31003 31515 42928 34093 90,9 % 79,9 %
Kraj Pardubice 30405 31623 42664 33956 89,5 % 79,6 %
Kraj Vysočina 38438 41298 50185 40480 94,9 % 80,6 %
Kraj Jihomoravský 78481 83946 108819 83687 93,7 % 76,9 %
Kraj Olomoucký 41007 45092 62804 49026 83,6 % 78,0 %
Kraj Zlínský 32289 35612 47134 35998 89,6 % 76,3 %
Kraj Moravskoslezský 71330 79611 115561 85201 83,7 % 73,7 %

Z komparace výsledků KSČM v uvedeném období vyplývá, že v době svého "nejmenšího" úspěch v roce 1996 získala v Praze o 1 procentní bod více než v roce 2006. Naopak nejvíce voličů v tomto časovém rozmezí přibylo v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Z posledního sloupce můžeme vyčíst, že k "maximálnímu" výsledku v roce 2002 se o čtyři roky později nejvíce přiblížil počet hlasů voličů v jižních Čechách a nejméně v Ústeckém kraji.

Nejen dosavadní analýzy stranických preferencí v krajích (část 2,5,10), ale i "tvrdá" statistická data naznačují, že regionální podíly pro fungování jednotlivých politických stran jsou rozdílné a krajské výsledky mohou ovlivnit celostátní výsledek pozitivně nebo negativně.

Na základě doposud prezentovaných údajů se můžeme se pokusit o odhad minimálního volebního zisku tří uvedených stran. Vyjdeme z nejnižších výsledků uvedených v tabulce č.1, z celkového počtu zapsaných voličův letošních volbách zatím odhadovaných na 8 500 000 a účasti 64 %., tak jak to doposud signalizují agentury.

Tabulka č. 5 Minimální počet hlasů ve volbách do PS v roce 2010
při celkovém počtu voličů 5 440 000 pro ČSSD, ODS, KSČM

Strana Počet hlasů Procentní zisk Počet mandátů Odhad agentur v dubnu 2010
ČSSD 1 602 250 29 % 58 27-30 %
ODS 1 167 108 21 % 42 18,6-22,5 %
KSČM 656 135 12 % 24 9,9-13,9 %

S velkou pravděpodobností je možné předpokládat, že uvedené tři strany získají minimálně 62 % mandátů, tj. 124 míst v Poslanecké sněmovně a na zbývajících 24 kandidujících stran a hnutí zbude maximálně 76 mandátů.

06. 05. 2010 Ján Mišovič: Jen komunisté za čtyři roky voliče neznechutili ZDE

28. 04. 2010 Ján Mišovič: Průzkumy veřejného mínění: pohřeb Zelených ZDE
23. 04. 2010 Ján Mišovič: Kam se sakra poděli voliči??? ZDE
14. 04. 2010 Ján Mišovič: Hledáme průměrného voliče. Zn.: Existuješ? ZDE
08. 04. 2010 Ján Mišovič: Krajské průzkumy: zmatek ZDE
01. 04. 2010 Ján Mišovič: Předvolební průzkumy: přání otcem myšlenky ZDE
25. 03. 2010 Ján Mišovič: Pomáhají či škodí průzkumy volebních preferencí soutěži politických stran? ZDE
17. 03. 2010 Ján Mišovič: Vnitřnosti voličského rozhodování ZDE
11. 03. 2010 Ján Mišovič: Co může krajský lídr zkazit a čemu může pomoci? ZDE
03. 03. 2010 Ján Mišovič: Zbytečně "dramatické" titulky průzkumů veřejného mínění ZDE

05. 03. 2010 Štěpán Kotrba: Jak číst výzkumy veřejného mínění od A do Z ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 14.5. 2010