Evo Morales navrhl v Kodani světové referendum: "Planeta nebo smrt"

19. 12. 2009 / Karel Košťál

Bolivijský prezident Evo Morales soudí že o budoucnosti planety musí rozhodnout lid celého světa ve světovém referendu. Navrhuje položit obyvatelům světa pět otázek.

  • Souhlasíte s vytvořením harmonie s přírodou, uznáváte práva Matky Země?
  • Souhlasíte s tím, že se má změnit systém superkonzumu a plýtvání jakým je kapitalismus?
  • Souhlasíte, aby vyspělé země snížily vypouštění jejich CO2 skleníkového účinku tak, aby teplota nestoupala výš než o 1 stupeň?
  • Souhlasíte, aby to co se utratilo ve válkách bylo převedeno do rozpočtu na obranu Země, tváří v tvář klimatickým změnám?
  • Souhlasíte, aby byl vytvořen klimatický tribunál, který bude soudit ty, kteří ničí Matku Zem?

Zatím se mi nepodařilo zjistit reakce delegátů v Kodani na Moralesův projev. Mám dojem, že delegáti « vyspělých zemí » se na chodbách a schodištích hašteřili tak silně, že Moralesovy návrhy přeslechli. To by nám nemělo zabránit, nám občanům Matky Země, začít tyto a podobně otázky klást na veřejnosti. Třeba pod pařížským Vítězným obloukem nebo pod Václavovým koněm.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.12. 2009