Lidé se zase diví a může za to Čulík...

18. 12. 2009 / Jan Čulík

Včera jsem napsal v poznámce k článku Jakuba Rolčíka, že socialismus se v západním pojetí spojuje s ideologií sociálně demokratických stran v demokratické společnosti a že to, co existovalo v Československu a jiných středo a východoevropských zemích v poválečném období do r. 1989, se běžně v demokratickém světě označuje slovem "komunismus", neboť to byly režimy, v nichž vládla totalitním způsobem komunistická strana.

Vysvětlil jsem, že marxleninská utopie o údajném nevyhnutelném historickém vývoji přes několikeré ekonomické formace až k beztřídnímu "komunismu" je v normálním světě považována za irelevantní ideologický blábol, s nímž se rozumný analytik neztotožní. Citoval jsem k tomu namátkou slovníkové heslo, jaké najdete v desítkách západních slovníků. (Upozorňuji, že slovníky jsou excerpované z jazykových korpusů, to znamená, že odrážejí běžný úzus. Nejde tedy o žádnou "svévoli" "britských akademických nevzdělanců", jak argumentuje Štěpán Kotrba.)

Slovo "socialismus" se mimo "tábor bývalého sovětského bloku" skutečně nepoužívá k popisu režimů za někdejší železnou oponou ve východní Evropě. V anglických výkladových slovnících ho v tomto smyslu vůbec nenajdete.

Je to zřejmě důsledkem postojů západoevropských demokratických stran Socialistické internacionály, které samozřejmě nedopustily, aby jejich ideologie byla jakkoliv spojována, a tedy diskreditována spojením s utlačitelským režimem na Východě. Sáhodlouhé traktáty Štěpána Kotrby ani kohokoliv jiného na této skutečnosti nic nezmění.

Někteří čtenáři se zase diví a domnívají se, že Čulík si vymyslel zase něco podivného. Nevymyslel. Informuje o situaci, jaká je, a to už asi padesát let. Co s tím proboha nadělá Jan Čulík?

Je to něco podobného, jako když se lidi v ČR divili, že vnější svět normálně považuje Českou republiku za část východní Evropy. Anebo když se lidé divili, že Spojené státy nepovažují plánovanou stavbu radaru v Brdech za symbol zvlášť intenzivního přátelství s "mimořádně blízkým" partnerem USA Českou republikou. Z toho bludu je musel vyvést až Zbigniew Brzezinski.

Pokud si někdo chce i nadále věřit marxleninské ideologii a dál používat její terminologii pro interpretaci dějin, nikomu v tom nebráním, je konec konců demokracie a ať si každý věří, v co chce. :)

Bohužel, skutečnost, že režimům, které existovaly ve (středo)východní Evropě do roku 1989, se běžně všude mimo ČR říká "komunismus", je fakt, tomu těžko zabráním. (Tato skutečnost nic nevypovídá o tom, jakého druhu ten režim byl v letech 1948-53, 53-56, 56-63, 63-68, 70-89.) Referuji jen o tom, co je. Stěžujte si na nádraží.

Jen mě fascinuje tato míra nevědomosti. Já za to nemůžu, ale někdo by s tím měl možná něco dělat.

Nebo, já nevím, vydejte se do západních zemí a zastavujte tam lidi na ulici (které to naprosto nezajímá) a přesvědčujte je, že


1. do roku 1989 byl v Československu socialismus, ne komunismus
2. Československo je ve střední, nikoliv východní Evropě
3. Českou republiku v důsledku Bushova projektu o radaru považují Spojené státy za "speciálně blízkého spojence."

Uvidíte, jak na to budou reagovat.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.12. 2009