Existoval v Československu v letech 1948-1989 socialismus, či komunismus?

17. 12. 2009 / Jan Čulík

Jakub Rolčík ve svém článku "Od ČSSR k České republice: Trnitá cesta od gulášového socialismu k mafiánskému kapitalismu" (stejně jako dříve Štěpán Kotrba) argumentuje, že se by zřízení, které existovalo v Československu v letech 1948-1989, nemělo říkat "komunismus", neboť podle marxistické ideologie byl komunismus utopickou vizí budoucnosti, kdežto v Československu i podle tehdejších lektorů marxismu existoval dosud pouze "socialismus", což měla být přípravná fáze komunismu.

Myslím si, že je používání výrazu "komunismus" pro nedemokratický režim, který v Československu existoval v letech 1948-1989 opodstatněné. Celá argumentace je totiž složitější.

Tím, že komentátoři označují nedemokratický režim ve středovýchodní Evropě a v Sovětském svazu za komunismus, tento režim dekonstruují: Odmítají přijmout jeho komunistickou (tj. marxisticko-leninskou) totalitní ideologii, o nevyhnutelné cestě společnosti k utopickému světu, kterou - právem - považují za blábol. Tato ideologie je komunistická a podle ní nazýval a nazývá vnější svět někdejší státy sovětského "tábora míru" právem zeměmi "komunistickými". Blábol o tom, že komunismus vznikne někdy v budoucnosti, a blábol o tom, že to, co existuje "nyní", je socialismus, vnější svět prostě - právem - nepřijímal.

Socialismus je zřízení demokratické - socialismus existuje ve Švédsku, v Německu či ve Velké Británii. Ve středovýchodní Evropě žádnýé takové demokratické zřízení nebylo, tedy socialismus tam neexistoval - navzdory tomu, co tvrdili školitelé marxleninských rychlokursů.

Jde tedy o snahu neidentifikovat se s oficiálním marxleninským blábolem totalitního režimu. V běžném anglickém výkladovém slovníku (založeném přirozeně na úzu, namátkou beru Collins English Dictionary) najdete tyto definice komunismu: 1. podpora třídní společnosti, v níž bylo zrušeno soukromé vlastnictví a výrobní prostředky patří společnosti. 2. každé sociální, hospodářské či politické hnutí či doktrína usilující o vytvoření takové společnosti. 3. společenský pořádek či systém vlády vytvořený vládnoucí komunistickou stranou, zejména v bývalém Sovětském svazu.

Angličtina je přece jen hlavním jazykem vědeckého diskursu a tyto definice asi musíme respektovat.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 17.12. 2009