Totální indoktrinace

18. 12. 2009 / Boris Cvek

Podle mého názoru diskuze o používání slov "socialismus" a "komunismus" na BL velmi dobře odráží 40 let trvající manipulaci veřejnosti ze strany KSČ a zamrznutí diskurzu někde na před druhou světovou válkou, kdy byla naivita některých západních intelektuálů ještě tak velká, že fandili Stalinovi. Kdo chce slovo "komunismus" používat ve smyslu politického ideálu beztřídní společnosti v roce 2009, má hlavu stále vymytou marxleninskou ideologií a není schopen reflektovat její reálnou aplikaci, jež vedla k reálnému komunismu.

Komunisté to nazývali "reálný socialismus", protože stále lhali o tom, že přijde něco lepšího, ideálního, totiž komunismus. Je to stejné oblbování, jaké popsal Orwell ve Farmě zvířat.

Je šokující a zároveň vlastně zcela banální, že někteří lidé to nikdy nepochopí, protože se prostě naučili uvažovat jinak (indoktrinace a totální zmatení zdravého rozumu, přepisování dějin, manipulace a lhaní, to byl typický přístup komunistického režimu v otázkách vzdělávání už od základní školy - pro mne první a ze všech nejdůležitější výhodou pádu komunismu bylo to, že jsem si mohl koupit např. komunisty zakázaného Nietzsche a číst si ho sám podle svého vlastního rozumu bez interference "správného výkladu").

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.12. 2009