Naděje a problémy jaderné energetiky

18. 12. 2009 / Leopold Kyslinger

Polemika Karla Dolejšího by si zasloužila zasvěcenější oponenturu než je článek "Je pravda, že nadchází soumrak věku levné energie?". Autor v článku odkazuje na dva příspěvky Vladimíra Wagnera z Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Je to velmi dobrý popularizátor odvětví, ve kterém pracuje, ale nedovedu si dost dobře představit, že by svůj nedostatkový volný čas ještě dělil s nějakým deníkem, byť by to byly Britské listy. Všechny naděje i problémy jaderné energetiky, řekl bych - že nezaujatě, velmi živě a čtivě popisuje v odkazech pod touto suplikou.

Proč suplika? Pan Wagner (fyzik) měl totiž smůlu. Velmi dobře zdůvodnil, proč Gulf War Syndrome není nemoc ze záření. Pan Wagner (lékař) to slovy -- Původní formulace "nemoci z ozáření" je jistě nepřesná, ovšem následná reakce s bagatelizací je zcela jistě zavádějící a zlehčující -- přiznal, avšak vzápětí hodil přes palubu. Takže až úzkostlivě pečlivá práce p. Wagnera (fyzika) dostala nálepku "Nevěrohodný článek" a argumentace byla zcela vynechána.

Dnes víme naprosto přesně, že záření přírodního pozadí v krystaliniku (např. Krkonoších) je stejné nejenom od prvních českých Slovanů, ale i od prvních předků člověka či déle. Jestliže jakkoliv nízké dávky radiace zvyšují pravděpodobnost maligního zvrhnutí, pak jde o číslo, jehož statistická významnost se rovná nule. Ve studii BEIR VII vlivu nízkých dávek záření se za nízké dávky záření považuje ekvivalent 100mSv, což je dávka, kterou absorbují astronauti na ISS za cca půl roku, nebo dávka, kterou byli zasaženi obyvatelé území přilehlého k černobylské elektrárně za dva roky. Že za strachem lidí je především ideologický fanatismus, svědčí i to, že zbytek elektrárny byl provozován až do 22. prosince 2000 -- tedy ještě 14 let po havárii.

Současná situace s novými jadernými elektrárnami v Evropě ZDE

Nové reaktory pro Temelín ZDE
Japonsko -- země s třetí největší jadernou energetikou ZDE
Rychlé jaderné reaktory a využití thoria v Indii ZDE
Kdy se bude jaderná fúze využívat pro výrobu energie? ZDE
Jaderné zdroje pro vesmírnou kolonizaci ZDE
Bude dost surovin pro jadernou energetiku? ZDE
Co to jsou urychlovačem řízené transmutory a budeme je někdy využívat? ZDE
Reaktory IV generace ZDE
Reaktory III. generace ZDE
Urychlovače v boji proti nádorům ZDE
Rychlý jaderný reaktor BN600 -- spolehlivý civilní služebník ZDE
Jaderná fyzika a kulturní dědictví ZDE
Je možná kosmická budoucnost lidstva? ZDE
Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 21.12. 2009