Dokument OSN:

To, co bylo dohodnuto v Kodani, ohrožuje existenci naší civilizace na planetě Zemi

18. 12. 2009

Interní dokument, který vypracoval Rámcový výbor OSN pro klimatické změny, který řídí rozhovory na summitu v Kodani, varuje, že i nejambicioznější snížení emisí, které nyní navrhují rozvinuté i rozvojové země, včetně EU a USA, by vedly k zvýšení světových teplot o 3 stupně Celsia.

To by vedlo k nepřijatelnému zvýšení hladin moří, k suchu, záplavám a hromadnému vymírání přírodních druhů.

Kumi Naidoo, výkonný ředitel organizace Greenpeace International, konstatoval, že je tento dokument "kouřícím revolverem", který zosobňuje nátlak na světové politiky, aby podstatně zvýšili omezení emisí skleníkových plynů.

"Toto je nejdůležitější kus papíru dnes na světě. Dokazuje drsným způsobem, že dohoda, která je na stole f Kodani, by ohrozila celou civilizaci na této planetě. Tři stupně zvýšení tepla znamená devastaci Afriky a možný rozklad ekosystémů, na nichž závisejí miliony lidí," řekl.

AVšak britský ekonom lord Stern, který provedl své vlastní zhodnocení na základě stejných vědeckých výsledků, je toho názoru, že by se světové teploty nezvýšily více než o 2 stupně, protože "dohoda vyvolá ekologický stimulus, v jehož důsledku dojde k dalšímu snížení emisí skleníkových plynů".

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 18.12. 2009