23. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 11. 2007

Zatímco si plníme nádrž auta benzinem, kdesi v dáli je bičována mladá žena

Je nutné, aby byla zavedena "uhlíková daň"? "Ano", soudí pan Dan Gardner, sloupkař novin The Ottawa Citizen, jehož články velice často vyvolávají diskusi, jak o tom svědčí dopisy čtenářů redakci. "Potřebujeme ji tak vysokou, aby cena benzinu vzrostla na trojnásobek nebo dokonce čtyřnásobek - a potřebujeme ji okamžitě". Prý ale toto volání po prudkém zvýšení ceny benzinu není vyvoláno zprávou Organizace spojených národů o stavu zemského klimatu, i když by taková daň přispěla ke snížení rychlosti, kterou se podnebí otepluje. Pan Gardner dává svůj návrh do úplně jiné souvislosti - do souvislosti se Saúdskou Arábií. Uznává, že je poněkud podivné připomínat, že byla v té zemi unesena a znásilněna mladá žena a potom odsouzena ke 200 ranami bičem a žádá čtenáře o trpělivost, aby svůj názor i titulek svého článku mohl odůvodnit.

Ženě, která byla v Saúdské Arábii znásilněna, bylo 19 roků. Dříve než byla unesena, seděla v zaparkovaném autě a mluvila tam se svým dřívějším přítelem. V Saúdské Arábii je ale nezákonné, aby byla žena sama s příslušníkem opačného pohlaví, a proto byla obviněna ze "zločinu", usvědčena a odsouzena k 90 šlehům. Odvolala se. Odvolací soud byl rozlícen tím, že její obhájce veřejně kritizoval právní systém v zemi a zostřil její trest. Takže žena, která byla unesena a znásilněna skupinou mužů, bude uvržena do vězení a bičována tak, jak se kdysi zacházelo s otroky na plantážích. Tak vypadá spravedlnost v Saúdské Arábii.

Ve své výroční zprávě o lidských právech poskytnulo americké ministerstvo zahraničních věcí užitečný souhrn o tom, co může člověka potkat v zemi, kde vládne Dům Saúdů: "Neexistuje tam právo na nenásilnou změnu vlády. Udělují se tam velice bolestivé tělesné tresty se souhlasem právního systému. Bití a jiné tresty jsou tam běžné. Ve vězeních jsou velice špatné podmínky pro zadržené a vězněné osoby, zadržování a věznění lidí se děje podle toho, jak se úřadům zlíbí a při tom jsou lidé někdy drženi bez možnosti komunikovat, odmítá se tam projednávat důvody zatčení u veřejného soudu..." Zpráva je mnohem delší, ale tento odstavec dává v podstatě obraz o tom, jak to tam vypadá.

V Saúdské Arábii může být vynesen rozsudek smrti za vraždu, znásilnění, ozbrojený přepad, drogové zločiny, homosexuální akt a za apostázu. Co tento poslední termín, "apostasy", znamená? Odvrhnutí dosavadní náboženské víry. Muslim, který by se rozhodl, že nadále nehodlá být muslimem, může být popraven. Jenže trest smrti za tento zločin už nebyl vykonán po dobu několika roků, což je podle názoru pana Gardnera velice pěkné. Za to se ale dosud utínají (neboli "amputují") ruce za takové zločiny, jako je krádež. V zemi je ale záliba v bičování. Původně se provádělo tenkou rákoskou. Americké ministerstvo upozornuje, že "muž, který trestance bičoval, musel držet v podpaždí knihu, aby nemohl zvedat paži příliš vysoko. Rány se dávají přes tenkou košili. Nemají trvale poškodit bičovaného, ale měly by zanechávat známky šlehů a podření pokožky".

Pan Gardner upozorňuje na to, že se jedná o úředně povolené bičování. Zákon zakazuje mučení, ale jak uvedl kanadský občan William Sampson, který byl v Saúdské Arábii vězněn, právě tento zákon se nijak přísně nedodržuje.

Saúdská Arábie je nechvalně známá tvrdým utlačováním žen. Kdo by snad byl zapomněl na to, jak náboženská policie nahnala děvčata do hořící budovy, z níž při požáru vyběhla bez odlidšťujících "pytlů" na svých tělech! A je celá řada dalšího diskriminačního jednání. Muslimky víry šia jsou běžně utlačovány sunnitskou teokracií. Oběť znásilnění odsouzená ke 200 ranám je také víry šia a je velice pravděpodobné, že její víra hrála velkou úlohu při určování trestu.

Nelidsky jsou trestáni také křesťané a židi. Hindové jsou považování za polyteisty a jsou proto v opovržení jakožto pozemský odpad. Taková hierarchie je zakotvena v saúdsko-arabském občanském zákonodárství. Poté, co soud určí vinu obžalovaného, jestliže ten způsobil něčí zranění nebo smrt, rozhodne o odškodnění. K tomu je třeba znát pohlaví a víru poškozeného. Muslimskému muži je dáno 100%ní odškodnění. Křesťan nebo žid dostane jen 50%, kdežto všichni ostatní muži dostávají pouze 6%. Ženy dostávají polovinu toho, co by dostaly, kdyby byly muži. Z toho vyplývá, že hindka je oprávněna dostat 3% toho, co by bylo za stejných okolností dáno muslimskému muži.

Při tom žijí v Saúdské Arábii hindové spolu s mnoha jinými "nemuslimy". Země dováží velké množství dělníků a jiných pracovníků, aby vykonávali práce, které by nepřijali domácí muslimové. Není třeba nijak zvlášť podotýkat, že se s těmito cizími pracovníky zachází jako se středověkými sluhy.

Středověk je slovo, které každému velice rychle vytane na mysli v Saúdské Arábii, když vidí, že je ve středověké zemi řízené středověkým režimem. Je v zemi nevědomosti, nesnášenlivosti a obscénosti, které nemají místo v moderním světě. Kdyby byla na světě spravedlnost, Saúdské Arábie by byla zemí-páriou a saúdsko-arabští vyslanci by nenacházeli cizí politiky, kteří by byli ochotni si s nimi podat ruku.

Zatímco kanadská ministryně Josée Vernerová použila ostrých slov, aby komentovala nejnovější saúdsko-arabský barbarský rozsudek, Saúdská Arábie není páriou. Spousta západních politiků se nejen šťastně usmívá na saúdsko-arabské vyslance, ale dokonce vřele tiskne jejich ruce. Je za tím vším jen jediný důvod - ropa. Je to ropa, která brání civilizovanému světu, aby se vyhýbal saúdsko-arabským politikům. Je to ropa, která upevnila zvláštní přátelství Saúdské Arábie se Spojenými státy a je to ropa, která zatahuje stále hlouběji jejich ozbrojené síly do toho, co jsou "bažiny" Středního východu.

Je to ropa, která platí za saúdsko-arabskou vojenskou špičkovou technologii a poskytuje finanční podporu masívní radikální islámistické propagandě.

Pan Gardner se nedávno setkal s Egypťanem středního věku, který byl za svého mládí islámistickým radikálem a kamarádem muže, který je dnes druhým nejvýznamnějsím vedoucím al-Kajdy - byl kamarádem pana Aymana al-Zawahiriho. Saúdský příklad byl v těch kruzích výjimečně vlivným. Onen muž říkal, že Alláh požehnal jeho zemi ropou a velkým bohatstvím, což svědčí o tom, že obyvatelé sledují skutečný a jedině pravý islám.

Pan Gardner k tomu dodal, že Alláh dal sice Saúdské Arábii ropu, ale jsme to my, kdo jim dává ono pověstné bohatství. K tomu bohatství přidáváme pokaždé, když plníme nádrže svého auta. Je prý jen jeden způsob, jak ukončit tuto nesmyslnou situaci. Potřebujeme uhlíkovou daň, opravdu vysokou daň. A potřebuje ji ihned. Kompenzujme ji snížením daně z příjmu a jiných daní a potom odstupme a sledujme, jaké divy začne provádět svobodný trh.

Pan Gardner je přesvědčen, že jeho návrh je současně návodem k jedině správnému řešení problému s oteplováním planety - jakožto vedlejší účinek. Skutečným přínosem vysoké uhlíkové daně by bylo to, že bychom pocítili svobodu říci barbarským teokratům, kteří dávají bičovat oběti znásilnění, co si myslíme o nich samotných a jejich otřesném režimu.

Je otázka, zdali je o svém přesvědčení pan Gardner opravdu přesvědčen. Lidé zde občas dostávají příležitost bojkotovat určité benzinové stanice proto, aby si vynutli snížení ceny benzinu, tedy aby prospěli sami sobě, ale ten bojkot není nikde vidět. Jak bychom mohli očekávat bojkot jen proto, aby kdesi hodně daleko přestali teokrati bičovat nepohodlné lidi? Jak bychom mohli očekávat, že občan, který má v autě benzinu na dně nádrže a musí jet zítra ráno do práce, odmítne si nádrž naplnit i když to nemá do práce tak blízko, aby šel pěšky nebo jel na kole. O tom, že by si o hodinku přivstal, aby se tam dostal autobusem, se dá úspěšně pochybovat - to se dá udělat výjimečně, ale ne stále. Ne proto, aby se přestalo v Saúdské Arábii s bičováním, aby se dala ženám stejná práva, jaká mají muži a aby muži měli stejná práva bez ohledu na to, věří-li v jediného Boha, v trojjediného Boha, věří-li v Někoho jiného nebo nevěří-li vůbec. A proč vlastně bychom měli přestat jezdit autem? Jen proto, že Kanada dováží ropu ze Saúdské Arábie zatímco svou vlastní vyváží do Spojených států, aby ty měly její zaručený přísun od "věrného spojence a přítele" za všech okolností?

Jestliže jsem se rozhodl českému čtenáři předložit úvahu pana Gardnera, tak to bylo především proto, že ukázal, s jakým to státem se vlastně Spojené státy tak úzce přátelí. Že jim totiž v tomto případě vůbec nevadí pošlapávání základních lidských práv zatímco jiné státy by za mnohem menší prohřešky patrně bombardovaly, aby je přesvědčily o tom, jak důležité je dodržovat lidská práva. Jsem tedy přesvědčen, že to bylo smyslem článku, který pan Gardner napsal. A o tomto svém přesvědčení jsem opravdu přesvědčen.

                 
Obsah vydání       23. 11. 2007
25. 11. 2007 Chceme otevřenou diskusi o tom, za jakých podmínek setrvávat v této vládě!
25. 11. 2007 Zelení hrozí Bursíkovi červenou Milan  Daniel
25. 11. 2007 Zkreslená vize Vojtěcha Filipa Jan  Čulík
25. 11. 2007 Jak česká média ignorovala kongres evropské levice Štěpán  Kotrba
25. 11. 2007 Demagogický populismus Georgi  Margaritov
25. 11. 2007 Vlna přistěhovalců ze středovýchodní Evropy je nezvládnutelná
25. 11. 2007 Ještě jednou o digitalizaci knihovních zdrojů Jan  Čulík
23. 11. 2007 Námezdný propagandista Tomáš Klvaňa, bojovník proti pravdě o radaru Jakub  Rolčík
24. 11. 2007 S blbečky se přece nikdo nebude bavit Josef  Vít
25. 11. 2007 Putin odsoudil veřejně období velkého teroru Richard  Seemann
24. 11. 2007 V Austrálii skončila vláda konzervativního premiéra Johna Howarda
24. 11. 2007 Voličská podpora labouristům výrazně poklesla po skandálech způsobených vládní nekompetencí
24. 11. 2007 Prezidentský kandidát Dennis Kucinich by v případě zvolení otevřel vyšetřování 11. září Jan  Zeman
23. 11. 2007 Americký radar podpoří komunisty v příštích volbách
24. 11. 2007 Lothar Bisky: K evropské kultuře patří obsáhlá historie demokracie, osvícenství, veřejné debaty
25. 11. 2007 Bertinotti: "Evropská levice nemůže vzniknout na platformě nějaké ideologie"
24. 11. 2007 Neubert: Evropská levice už ušla svůj kus cesty - jiný svět a jiná Evropa jsou nejen možné, ale i nutné Milan  Neubert
24. 11. 2007 Lafontaine: "Levice je věrohodná pouze tehdy, když je demokraticky obnovená"
25. 11. 2007 Evropskou levici povede Lothar Bisky. K příštím evropským volbám?
24. 11. 2007 Lidé jsou v ČR ubití
23. 11. 2007 Tamáš a Neoral se sejdou se Zemanem. Před jeho odjezdem na Světové politické fórum.
24. 11. 2007 Sjezd evropské levice - vytváření alternativ
24. 11. 2007 Oskar Lafontaine v Praze
24. 11. 2007 Práva žen jsou lidskými právy
24. 11. 2007 Filip: "Jsme v situaci, kdy se odzbrojuje lid a ozbrojují se ti, kteří vládnou penězi" Vojtěch  Filip
24. 11. 2007 Podobenství o dvou synech Zdeněk  Bárta
25. 11. 2007 Rudí ještěři: "Jsme demokratickou stranou. Lišíme se v řadě názorů. Dokážeme se shodnout aspoň v jednom?" Štěpán  Kotrba
23. 11. 2007 Janukovyč zvíťazil, Janukovyč prehrál
23. 11. 2007 Pospíšilova "reforma" justice -- část I. Zdeněk  Jemelík
23. 11. 2007 Zatímco si plníme nádrž auta benzinem, kdesi v dáli je bičována mladá žena Miloš  Kaláb
23. 11. 2007 Francouzské NE privatizacím univerzit Karel  Košťál
23. 11. 2007 Samostatné Kosovo?
23. 11. 2007 Evropský společný jmenovatel Egon T. Lánský
23. 11. 2007 Na hřbetě želvy k chudobě Lukáš  Rázl
24. 11. 2007 Zúžený pohled
23. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVI. část) Josef  Brož
22. 11. 2007 A tak tu jsme Zbyněk  Hejda
23. 11. 2007 Odůvodnění horentní výšky platů "flexibilitou příjmů", aneb S planou frází do boje Uwe  Ladwig
23. 11. 2007 Věc knihovna: Glasgow není okresní město Jan  Čulík
22. 11. 2007 Knihovna pro národ Komenského, Noemova archa a restaurátorské centrum pro napravení hříchů minulosti Štěpán  Kotrba
23. 11. 2007 Dnešní knihovny jsou k ničemu
23. 11. 2007 Sprostá krádež klíče od WC Wenzel  Lischka
23. 11. 2007 Nevidím důvod se účastnit této hry na demokracii Petr  Wagner
23. 11. 2007 Co dělat?
23. 11. 2007 Malý komentář k lehce agresivním výpadům Petr  Wagner
23. 11. 2007 Referendum zásadně nebude v zásadních otázkách Michal Z. Čenko
23. 11. 2007 Proč by se měly úřady ptát občanů?
22. 11. 2007 Paroubkovsko-topolánkovský politický princip Bohumil  Kartous
22. 11. 2007 S námi blbečky, co ničemu nerozumí, se přece nikdo bavit nemůže Jaroslav  Klíma
22. 11. 2007 A co je vám do toho? Petr  Partyk
23. 11. 2007 Deska týdne na Radiu Wave
23. 11. 2007 Oprava a omluva:
22. 11. 2007 Slizké, příliš slizké Karel  Dolejší
22. 11. 2007 Po nás potopa? Jan  Makovička
22. 11. 2007 Drsná chyba ve vládní publikaci Rozumět dějinám Václav  Chyský
22. 11. 2007 Bolívarianská revoluce ve Venezuele čelí osudným překážkám Daniel  Veselý
22. 11. 2007 Útočný radar Jan  Teplík
20. 11. 2007 Generálem po bitvě Stanislav  Vozka
30. 10. 2007 Nové Dějiny české literatury v angličtině, poprvé po víc než třiceti letech
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
23. 11. 2007 Zatímco si plníme nádrž auta benzinem, kdesi v dáli je bičována mladá žena Miloš  Kaláb
21. 11. 2007 Americké ministerstvo zahraničí se snaží debatovat na webu s Araby   
27. 9. 2007 V Gaze trpí statisíce dětí Daniel  Veselý
19. 9. 2007 Televize BBC: Obviňujeme: Izraelský premiér Ariel Sharon by měl být postaven před soud   
10. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Vítězové a poražení v Palestině Immanuel  Wallerstein
29. 8. 2007 Bush útočí na Írán, Ahmadinežád na Ameriku   
30. 6. 2007 Globální hrozba ze strany nejrozsáhlejšího militaristického komplexu všech dob Daniel  Veselý
20. 6. 2007 Zdatný Goebbelsův učeň Pavel  Mareš
13. 6. 2007 Tajná zpráva OSN odsoudila Spojené státy za selhání na Blízkém východě   
8. 6. 2007 Izrael nabízí Sýrii Golanské výšiny výměnou za mír   
18. 5. 2007 Mezinárodní Červený kříž odsuzuje násilí proti civilistům ve Sderot a Gaza   
16. 5. 2007 Světová banka odsuzuje izraelskou politiku vůči Palestincům Daniel  Veselý
25. 3. 2007 Soros a čelní američtí komentátoři zaútočili na vliv proizraelské lobby na americkou zahraniční politiku   
28. 2. 2007 Bushova vláda nabízí Sýrii a Íránu vyjednávání   
19. 2. 2007 Od Středomoří až po indický subkontinent: Hicham Ben Abdallah El Allaoui

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
23. 11. 2007 Na hřbetě želvy k chudobě Lukáš  Rázl
23. 11. 2007 Zatímco si plníme nádrž auta benzinem, kdesi v dáli je bičována mladá žena Miloš  Kaláb
22. 11. 2007 Po nás potopa? Jan  Makovička
22. 11. 2007 Energy Returned/Energy Invested Zdeněk  Wognar
21. 11. 2007 Ropy bude dost, budeme na ni ale mít?   
21. 11. 2007 Energetické zdroje a bezpečnost EU Vladimír  Prorok
17. 11. 2007 Dezinformace Lukáše Rázla Jindřich  Kalous
16. 11. 2007 Turkmenský plyn přece jen do Evropy?   
16. 11. 2007 Ropný zlom je lež -- plnou nádrž prosím Lukáš  Rázl
9. 11. 2007 Nový katastrofický dokument varuje před ropnou apokalypsou   
9. 11. 2007 ČEZ: 6000 MW tepla vyletí komínem jen z jedné elektrárny! Petr  Petržílek
7. 11. 2007 Cena ropy dosáhla rekordu   
6. 11. 2007 Nord Stream vstupuje do Evropy   
31. 10. 2007 Ropa na vrcholu, bude na Vánoce benzín za 40 Kč?   
30. 10. 2007 Připravují se USA na preventivní jaderný úder proti Rusku? Lukáš  Rázl