23. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 11. 2007

Pospíšilova "reforma" justice -- část I.

Sobotní kongres ODS nebude mít ráz bezstarostné veselice. Straně se nedaří zrovna nejlépe. Byť vládne v koalici, voliči na ni přenášejí odpovědnost za všechna politická opatření, která jim působí starosti. Občany odpuzují hlavně nepopulární opatření k ozdravení veřejných financí či záměr připustit výstavbu amerického radaru v Brdech spolu s odmítáním referenda o této záležitosti. Důvěryhodností "strany a vlády" otřáslo setrvání Jiřího Čunka ve vládě, zejména ve spojení se záchranným zásahem nejvyšší státní zástupkyně do jeho věci. Byly jím zpochybněny právní jistoty občanů, jejich víra v rovné postavení před zákonem. Odezvou všech těchto jevů je zmenšování náskoku voličských preferencí ODS proti ČSSD. Každé závažné jednání poslanecké sněmovny, každá personální změna ve vládě podrobují zkoušce odolnost koalice proti otřesům a vyvolávají přízrak pádu vlády a předčasných voleb. ODS by v nich sotva získala výraznou většinovou podporu. Ostatně blíží se volby do krajských zastupitelstev a v odstupu za nimi i řádné parlamentní volby a současný vývoj voličských preferencí působí v této souvislosti vedení strany starosti.

Novým zdrojem chmur je blížící se volba prezidenta republiky. Čestný předseda Václav Klaus se sice jako prezident chová nadstranicky, nicméně jeho přítomnost na Hradě usnadňovala ODS překonávání krizových okamžiků vládnutí. Donedávna se zdálo, že jeho zvolení na další funkční období je téměř jisté, neboť se nenajde vhodný Antiklaus, na němž by se odpůrci současného prezidenta dokázali sjednotit. Tuto jistotu oslabil vstup Jana Švejnara na scénu.

V této situaci je každý sebemenší úspěch velkou výhrou, každý náznak dílčí koncepce, jejíž realizace by učinila život občanů příjemnější, je vítanou podporou "píarových" činností strany. Jedním z prostředků, jež mají předvést občanům ODS jako optimisticky naladěnou sílu se silnou vizí, kráčející vstříc k světlým zítřkům, je projekt, označovaný jako reforma justice, slavnostně představený veřejnosti předsedou vlády a ministrem spravedlnosti. Ve způsobu jeho předvádění se snoubí snaha ODS o vylepšení image strany s mimořádnou péčí ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila o permanentní údržbu a vylepšování jeho obrazu optimisticky naladěného sympatického mladého vzdělance, kterou vyniká nad všechny své předchůdce. Obdiv zasluhuje jeho mediální obratnost, s kterou uchopil a "prodává" jako své některé prvky reformy, jež se na ministerstvu spravedlnosti zrodily v době působení socialistických vlád, a jejichž postupné realizace se bez velkého hluku, zcela neokázale ujal bývalý ministr Pavel Němec. Pokud ale ministrovi Pospíšilovi promineme, že za účelem posílení své oblíbenosti se v souvislosti s projektem reformy nezmiňuje o zásluhách svých předchůdců, všimneme si, že změna barvy vlády a osoby ministra nezpůsobila přerušení kontinuity vývoje, že tedy odborný zájem a odpovědnost k resortu převážily nad ryze stranickým přístupem. Zvlášť vzhledem k častému střídání ministrů spravedlnosti je třeba tuto skutečnost ocenit.

Uskutečnění Pospíšilových reformních záměrů nepochybně přispěje ke zlepšení fungování soudnictví. Zavedení internetových nástrojů do komunikace mezi soudy a občany a hlavně digitalizace soudních spisů zrychlí soudní řízení a zúží prostor pro svévoli soudců, z nichž někteří s vědomím své beztrestnosti zadržují spisy, o které žádá jiný soud. Vytvoření minitýmů, v nichž práci soudců budou podporovat asistenti a vyšší soudní úředníci, zvýší efektivitu využití soudců jako nejkvalitnější pracovní síly v resortu. Bude možné postupně snížit jejich počet na běžnou evropskou úroveň, a tím snad snížit náklady na justici. Předpokládám, že souhrnná "zpracovatelská" kapacita lidského prvku v systému se ale nezvýší, takže vliv na rychlost soudního řízení bude nepatrný. K zrychlení a zlepšení průhlednosti soudního řízení přispěje i zamýšlená novelizace základních procesních předpisů, občanského a trestního soudního řádu.

Všechna zmíněná opatření však mají povahu spíše technicko-organizačních opatření, zaměřených na zlepšení kvantitativních parametrů soudního řízení, hlavně na jeho rychlost, dostupnost informací a efektivnější využití vložených prostředků. Výkon justice má ovšem také svou stránku kvalitativní, danou mírou naplnění požadavků veřejnosti na spravedlivost soudních rozhodnutí. Zdlouhavost soudních řízení je sice nepříjemná, ale neštěstí přináší účastníkům řízení nespravedlivé rozsudky. Jediným opatřením v rámci oznámené reformy, které může ovlivnit kvalitu výkonu justice, je rozšíření pravomocí kárných senátů a změna jejich složení připuštěním účasti nesoudcovských profesí k výkonu funkce soudce kárného senátu. Pokud se podaří záměr prosadit, dojde k oslabení vlivu stavovské solidarity na rozhodování kárných senátů, tím tedy ke zvýšení jejich přísnosti. Proti úmyslu se již ale zvedly nespokojené hlasy soudcovské lobby, která připuštění nesoudcovských profesí do kárných senátů považuje za zásah proti nezávislosti soudců. Prosazení této části reformy proto nepovažuji za jisté.

Převážné opomíjení kvalitativní stránky výkonu spravedlnosti v koncepci reformy považuji za její zásadní vadu. Připomínám na tomto místě drsnou otevřenost orgánů U.S.A., které v poslední době opakovaně oznámily, že dochází k vynášení nespravedlivých rozsudků, a to dokonce v případech trestů smrti. V této souvislosti se v U.S.A. oživila debata o vhodnosti zákazu jejich ukládání.

Dokud byl Jiří Pospíšil opozičním politikem, rád a zajímavě v přednáškách srovnával kvantitativní a kvalitativní parametry našeho soudnictví s justicí "starých" zemí EU. Mimo jiné upozorňoval na to, že máme výrazně vyšší procento prvoinstančních rozsudků, jež neobstojí v odvolacím řízení. Je to jedno z měřítek kvality soudních rozhodnutí a nevyznívá v náš prospěch. Sem se ale reforma nezaměřuje.

Pokud se ptáme odpovědných činitelů ministerstva spravedlnosti či soudců, zda dochází k justičním přehmatům, dostaneme vyhýbavou odpověď: účastníci řízení mají přece dostatek řádných a mimořádných opravných prostředků, jež jim umožňují, aby dosáhli spravedlnosti, i když prvoinstanční řízení selže. A jedním dechem se zdůrazňuje zásada neprolomitelnosti soudního rozhodnutí. Proti tomu existují desítky občanů, kteří jsou zásadně nespokojeni se způsobem, jakým se justice vyrovnala s jejich případy.

Námitky určité části z nich zní rozumně, a podaří-li se výjimečně dosáhnout obnovy jejich řízení, původní rozsudky neobstojí. V trestním řízení by měřítkem spolehlivosti justice mohlo být vyhodnocování rozhodnutí o uvalení vazby. Určitému podílu vazebně stíhaných se nepodaří prokázat vinu, někteří se nakonec ani nedostanou před soud. Vazební stíhání je hlubokým zásahem do práv občana, jenž v mnoha případech přináší rozvrat do jeho soukromého života, ničí jeho hospodářské zázemí, popř. působí další škody.

Neměli bychom chodit slepí kolem skutečnosti, že toto bezpráví se našim občanům v nějakém rozsahu děje a finanční odškodnění za ně je poměrně nízké, nebo i žádné. Zatím ale nejsme ani schopni posoudit závažnost tohoto nežádoucího jevu, protože tyto případy se nesledují, nevede se o nich statistika, neprověřují se příčiny jednotlivých excesů. Nezbývá než připustit, že naši soudci nejsou schopnější než jejich američtí kolegové. Naštěstí jim není umožněno nechat občas popravit nevinného člověka, ale lze s jistotou předpokládat, že za mřížemi našich věznic žije nezjistitelný -- jistě ne vysoký -- počet nevinných lidí. Je to ostudná skvrna na civilizační úrovni tohoto státu. Požadavek, aby se reforma justice zaměřila také na zlepšení kvalitativních parametrů výkonů soudnictví, je proto na místě.

                 
Obsah vydání       23. 11. 2007
25. 11. 2007 Chceme otevřenou diskusi o tom, za jakých podmínek setrvávat v této vládě!
25. 11. 2007 Zelení hrozí Bursíkovi červenou Milan  Daniel
25. 11. 2007 Zkreslená vize Vojtěcha Filipa Jan  Čulík
25. 11. 2007 Jak česká média ignorovala kongres evropské levice Štěpán  Kotrba
25. 11. 2007 Demagogický populismus Georgi  Margaritov
25. 11. 2007 Vlna přistěhovalců ze středovýchodní Evropy je nezvládnutelná
25. 11. 2007 Ještě jednou o digitalizaci knihovních zdrojů Jan  Čulík
23. 11. 2007 Námezdný propagandista Tomáš Klvaňa, bojovník proti pravdě o radaru Jakub  Rolčík
24. 11. 2007 S blbečky se přece nikdo nebude bavit Josef  Vít
25. 11. 2007 Putin odsoudil veřejně období velkého teroru Richard  Seemann
24. 11. 2007 V Austrálii skončila vláda konzervativního premiéra Johna Howarda
24. 11. 2007 Voličská podpora labouristům výrazně poklesla po skandálech způsobených vládní nekompetencí
24. 11. 2007 Prezidentský kandidát Dennis Kucinich by v případě zvolení otevřel vyšetřování 11. září Jan  Zeman
23. 11. 2007 Americký radar podpoří komunisty v příštích volbách
24. 11. 2007 Lothar Bisky: K evropské kultuře patří obsáhlá historie demokracie, osvícenství, veřejné debaty
25. 11. 2007 Bertinotti: "Evropská levice nemůže vzniknout na platformě nějaké ideologie"
24. 11. 2007 Neubert: Evropská levice už ušla svůj kus cesty - jiný svět a jiná Evropa jsou nejen možné, ale i nutné Milan  Neubert
24. 11. 2007 Lafontaine: "Levice je věrohodná pouze tehdy, když je demokraticky obnovená"
25. 11. 2007 Evropskou levici povede Lothar Bisky. K příštím evropským volbám?
24. 11. 2007 Lidé jsou v ČR ubití
23. 11. 2007 Tamáš a Neoral se sejdou se Zemanem. Před jeho odjezdem na Světové politické fórum.
24. 11. 2007 Sjezd evropské levice - vytváření alternativ
24. 11. 2007 Oskar Lafontaine v Praze
24. 11. 2007 Práva žen jsou lidskými právy
24. 11. 2007 Filip: "Jsme v situaci, kdy se odzbrojuje lid a ozbrojují se ti, kteří vládnou penězi" Vojtěch  Filip
24. 11. 2007 Podobenství o dvou synech Zdeněk  Bárta
25. 11. 2007 Rudí ještěři: "Jsme demokratickou stranou. Lišíme se v řadě názorů. Dokážeme se shodnout aspoň v jednom?" Štěpán  Kotrba
23. 11. 2007 Janukovyč zvíťazil, Janukovyč prehrál
23. 11. 2007 Pospíšilova "reforma" justice -- část I. Zdeněk  Jemelík
23. 11. 2007 Zatímco si plníme nádrž auta benzinem, kdesi v dáli je bičována mladá žena Miloš  Kaláb
23. 11. 2007 Francouzské NE privatizacím univerzit Karel  Košťál
23. 11. 2007 Samostatné Kosovo?
23. 11. 2007 Evropský společný jmenovatel Egon T. Lánský
23. 11. 2007 Na hřbetě želvy k chudobě Lukáš  Rázl
24. 11. 2007 Zúžený pohled
23. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVI. část) Josef  Brož
22. 11. 2007 A tak tu jsme Zbyněk  Hejda
23. 11. 2007 Odůvodnění horentní výšky platů "flexibilitou příjmů", aneb S planou frází do boje Uwe  Ladwig
23. 11. 2007 Věc knihovna: Glasgow není okresní město Jan  Čulík
22. 11. 2007 Knihovna pro národ Komenského, Noemova archa a restaurátorské centrum pro napravení hříchů minulosti Štěpán  Kotrba
23. 11. 2007 Dnešní knihovny jsou k ničemu
23. 11. 2007 Sprostá krádež klíče od WC Wenzel  Lischka
23. 11. 2007 Nevidím důvod se účastnit této hry na demokracii Petr  Wagner
23. 11. 2007 Co dělat?
23. 11. 2007 Malý komentář k lehce agresivním výpadům Petr  Wagner
23. 11. 2007 Referendum zásadně nebude v zásadních otázkách Michal Z. Čenko
23. 11. 2007 Proč by se měly úřady ptát občanů?
22. 11. 2007 Paroubkovsko-topolánkovský politický princip Bohumil  Kartous
22. 11. 2007 S námi blbečky, co ničemu nerozumí, se přece nikdo bavit nemůže Jaroslav  Klíma
22. 11. 2007 A co je vám do toho? Petr  Partyk
23. 11. 2007 Deska týdne na Radiu Wave
23. 11. 2007 Oprava a omluva:
22. 11. 2007 Slizké, příliš slizké Karel  Dolejší
22. 11. 2007 Po nás potopa? Jan  Makovička
22. 11. 2007 Drsná chyba ve vládní publikaci Rozumět dějinám Václav  Chyský
22. 11. 2007 Bolívarianská revoluce ve Venezuele čelí osudným překážkám Daniel  Veselý
22. 11. 2007 Útočný radar Jan  Teplík
20. 11. 2007 Generálem po bitvě Stanislav  Vozka
30. 10. 2007 Nové Dějiny české literatury v angličtině, poprvé po víc než třiceti letech
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007