23. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 11. 2007

Námezdný propagandista Tomáš Klvaňa, bojovník proti pravdě o radaru

Současná česká vláda, jež vznikla nepoctivě díky hlasům dvou politických přeběhlíků, je doslova od prvních hodin své existence odhodlána prosadit výstavbu vojenské základny amerického systému Národní protiraketové obrany na území České republiky. Většina českých obyvatel ale tento záměr odmítá a tak se vláda, jež pro případný souhlas s americkou základnou nemá mandát vzešlý z voleb, snaží zastřít autoritativní rysy svého rozhodování prostřednictvím funkce "vládního koordinátora programu protiraketové obrany".

Pro tuto funkci byl za peníze českých daňových poplatníků najat ředitel pro firemní a právní záležitosti tabákové firmy British American Tobacco Tomáš Klvaňa. Jeho úkolem je zřejmě minimalizovat nesouhlas českých občanů a vytvořit tak zdání legitimity a demokratičnosti vládního rozhodnutí.

Protože odpor české veřejnosti je nečekaně houževnatý a umístění amerického radaru v České republice s sebou nese příliš mnohá zjevná negativa, je Tomáš Klvaňa nucen jednat - aby si zasloužil svou mzdu - jako nemilosrdný propagandista, který se neštítí žádného mediálního prostředku vedoucího k vytčenému cíli. A tak Tomáš Klvaňa lže, zatajuje podstatná fakta nebo uvádí polopravdy. Očerňuje odpůrce radaru. Manipuluje veřejnost a dokonce i průzkum veřejného mínění. Používá nečestné taktiky a zároveň z nich obviňuje své oponenty.

S Tomášem Klvaňou a současnou vládou za jeho zády se Česká republika vrací před rok 1989, tedy do údobí, v němž se demokracie a vůle lidu musela podřídit (zlo)vůli vládnoucí oligarchie. Pokud ta se vůbec odhodlala vytvořit zdání demokratické diskuse, činila tak prostřednictvím nevybíravé - a leckdy také poněkud přitroublé - propagandy. Prostudujme si nyní několik ukázek, jež charakterizují propagandu současnou, jak ji za peníze ohlupovaných provádí Tomáš Klvaňa.

Emoce

Tomáš Klvaňa se často zmiňuje o emocích, s nimiž se setkává na veřejných diskusích (pomiňme skutečnost, že na těchto "diskusích" vedou Tomáš Klvaňa a spol. monolog, po němž mají "diskutující" příležitost položit jen několik málo stručných otázek následovaných dalšími obsáhlými monology). Emoce prý v poslední době poněkud ustupují, je poznat, že lidé dostávají více informací než dříve...

Na čem jiném než na emocích ale staví část své propagandy Tomáš Klvaňa? Nejde snad o emoce, když vládní koordinátor zatahuje do zásadního strategického rozhodnutí s nedozírnými geopolitickými následky taková slova jako "přítel"? Čtěme odpověď Tomáše Klvani na dopis iniciativy Pro referendum:

"Radar neznamená, jak se uvádí, postoupení našeho území "cizí zemi" (všimněme si kouzelného, dost prozrazujícího adjektiva "cizí", jímž se z přítele spolugarantujícího naši bezpečnost a prosperitu stává jen jakýsi běžný stát)."

Dehonestace názorových odpůrců

V rozhovoru pro Plzeňský deník, ale i v některých on-line rozhovorech nebo v článku v Lidových novinách, naznačil Tomáš Klvaňa opakovaně, že odpůrci radaru jsou převážně komunisté či lidé, kterým se stýská po Sovětském svazu. Toto nálepkování má vytvořit dojem, že nesouhlas s umístěním radaru je věc typická především pro komunisty, levici a vůbec pro pochybné živly; a že tedy normální občan nemůže s radarem nesouhlasit. Nutno říci, že např. iniciativa Ne základnám sama svým seznamem organizací, jež ji podporují, takovouto Klvaňovu manipulaci usnadňuje.

Ztotožňování odpůrců radaru a komunistů je samozřejmě nesmyslné: Před rokem 1989 bylo v KSČ asi 10% populace, proti americkému radaru je ale 60 až 70 procent obyvatel České republiky.

Klvaňovy výroky na adresu lidí nesouhlasících s radarem jsou ovšem zároveň značně nepoctivé. Zatímco je dehonestuje slovy o komunistech, při své proradarové kampani objíždí republiku s bývalým spolupracovníkem komunistické Státní bezpečnosti Luďkem Pekárkem. Jak by se Tomáši Klvaňovi líbilo, kdyby odpůrci radaru prohlašovali, že pro radar jsou převážně agenti StB?

Plánovaný radar, jakož i celá protiraketová obrana, nemůže být použit jako útočná zbraň

Tento argument, opakovaný do omrzení jako mantra, je odmítán oponenty radaru s poukazem na štít, jímž se útočník chrání pří výpadu mečem. Ale sami příznivci radaru s Tomášem Klvaňou v čele uvádějí případ zbraní majících útočný i obranný charakter zároveň. Jsou to (útočné) interkontinentální balistické rakety, jež - nahromaděny proti sobě v dostatečném množství ve Spojených státech a v Sovětském svazu - znemožňovaly v době studené války útok jedné ze jmenovaných zemí. Tyto rakety tak byly zároveň zbraní obrannou. Nejinak je tomu s radarem, i ten může v jisté situaci figurovat coby zbraň útočná.

Rány pod pás

Ani těch se Tomáš Klvaňa neštítí. Tak např. v závěru příspěvku s názvem 21.11. Reakce - Demagogie Greenpeace o protiraketové obraně (jímž se pokouší eliminovat argumenty organizace Greenpeace na stránkách www.vrtetiradarem.cz) píše:

"Tento manipulativní přístup -- tedy vypracování "odborných" stanovisek z nekompletních podkladů je bohužel základní metodou odpůrců radaru.

Vedle zmíněného případu se projevil například v široce publikovaném posudku brněnských techniků na ""Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy" vypracované ministerstvem obrany či v často přetiskovaném článku anonymního autora publikovaného v časopisu ATM."

Tomáš Klvaňa tak vytváří dojem, že profesor Raida a Dr. Šebesta, o jejichž posudku informovaly Britské listy před týdnem, jsou odpůrci radaru a že jejich přístup k vládní kampani je manipulativní. Skutečnost je ovšem taková, že zpracování zmíněného posudku zadala iniciativa Pro referendum, jež sdružuje občany, kteří jsou jak pro radar, tak proti němu; především jsou však pro referendum o radaru. Profesor Raida a jeho kolega byli "pouze" těmi, kdo posudek, v souladu se svým profesním a lidským svědomím, vypracovali.

Implicitní útok Tomáše Klvani na vedoucího Ústavu radioelektroniky Vysokého učení technického v Brně je o to sprostší, že sám profesor Raida v pořadu 20 minut Martina Veselovského vyjádřil svůj postoj - pro radar. Na otázku, zda je "spíš příznivcem toho, aby tady americká radarová základna byla, nebo ne" odpověděl:

"Pokud bych dostal relevantní data, z kterých bych mohl říci: Ano, tenhle ten radar nebude škodit, splňuje veškeré hygienické normy, které v Česku platí. Potom osobně pro radar budu [zvýraznil JR]. Pokud ale tyhle ty relevantní informace nedostanu, tak samozřejmě nemůžu vyslovit svůj názor. Je to to samé, jako byste si šel koupit auto, dostal byste do ruky leták, kde by byla fotografie toho auta, ale nevěděl byste, jaký je tam motor, jaký je výkon toho motoru, nedozvěděl byste se vůbec nic. Také byste nebyl schopen říct, jestli to auto chcete, nebo ne."

Profesor Raida je tedy osobně pro radar. Posudek kritický k vládní zprávě vypracoval prostě proto, protože byla špatná. Své přesvědčení nepostavil nad svou profesionalitu, což je ovšem zřejmě mimo chápání propagandisty Tomáše Klvani.

Odborníci a "odborníci"

Vládní "informační" kampaň úspěšně odvádí pozornost od skutečně závažných aspektů případného umístění radaru USA na hustě obydleném území střední Evropy. Nemluví se proto o zapojení České republiky do agresivní, unilaterální politiky Spojených států a jejích následcích. Nemluví se ani o změnách v bezpečností situaci v celosvětovém měřítku; ani o dopadu autoritářsky prosazeného projektu na vývoj České republiky a smýšlení jejích občanů. Diskuse se soustředí jen na technické a hygienické aspekty věci.

Protože však jsou technické parametry zamýšleného radaru nanejvýš kontroverzní, skuteční odborníci (např. profesor Raida) Tomášem Klvaňou k diskusi přizváni nebyli. Odborníky na radiolokaci, antény a šíření vln se ale přes noc stali např. astrofyzik Dr. Jiří Grygar, aktivista spolku Sisyfos docent Luděk Pekárek, hlavní hygienik České republiky MUDr. Michael Vit nebo vojenský hygienik MUDr. Peter Bednarčík. Lidé takto fundovaní pak cestovali na ostrov Kwajalein, kde podle instrukcí amerického personálu měřili záření ze zařízení, jež ani jeden z nich nezná a neovládá, a ani netuší, co vlastně a v jakém pracovním režimu vůbec měří.

S nepohodlnými experty v oboru se Tomáš Klvaňa vypořádává po svém a v (již zmíněném) článku s názvem 21.11. Reakce - Demagogie Greenpeace o protiraketové obraně jim říká údajní odborníci nebo "odborníci". Navíc jim vyčítá, že "zůstávají v naprosté většině případů skryti v anonymitě", přičemž mlčky přechází fakt, že právě jeho přičiněním zůstávají zase skryta všechna podstatná fakta.

Za současné situace, kdy probíhá hysterická kampaň pro radar a kdy česká vláda praktikuje - premiérem Mirkem Topolánkem již před loňskými volbami inzerovanou - "Noc dlouhých nožů", lze obavy odborníků o svou kariéru a tedy ze zveřejnění jména pochopit. Co však pochopit nelze, že ty nejzákladnější technické parametry radaru, jež by na Klvaňovu stranu mohly přetáhnout skutečné odborníky a zároveň by pomohly uklidnit veřejnost, jsou v režimu utajení. Přístup k nim mají jen vládou určení "vědci s bezpečnostní prověrkou", jejichž kvalifikací je zřejmě právě tato "bezpečnostní prověrka". Ještě pozoruhodnější pak je, že údaje, jež režimu utajení nepodléhají a jsou veřejně dostupné z vládních zdrojů, se v čase zásadním způsobem mění. Uveďme jen jeden příklad:

Od samého začátku diskusí o možném umístění amerického radaru v České republice se mluví o nebezpečí z Íránu a ze Severní Koreje. Dosah radaru udávaný v těchto souvislostech činil 6700 km. Vládní zpráva ze srpna 2007 ovšem uvádí (bez údaje o velikosti odrazné plochy cíle) pouze 2058 km. Pak by ale radar "neviděl" ani do Íránu!

Článek anonymního autora publikovaný v časopisu ATM

Se zpupností, jíž se vyznačují někteří horliví zastánci radaru, postrádající technické či přírodovědné vzdělání, se Tomáš Klvaňa dotkl "anonymního autora", který v časopise ATM publikoval "často přetiskovaný článek". I ten je podle vládního koordinátora poznamenán manipulativním přístupem.

Čtenáři Britských listů tento článek znají. Jeho autor, vystupující jako Ing. Ludvík Nerad, CSc., jej nazval Radar XBR Brdy - Technická analýza a odhad výkonových parametrů a zveřejnil jej v časopise ATM - Armády, technika, militaria. Reakce docenta Luďka Pekárka byla na Britských listech publikována pod titulem Vládní pravda o radiolokátoru EBR.

Vyjádření docenta Pekárka nezůstalo bez odezvy Ing. Ludvíka Nerada. Na stránkách www.atmonline.cz vyšla, společně s onou Pekárkovou reakcí, pod názvem Kde je pravda o EBR radaru?, který čtenáře vybízí, aby si na věc utvořil svůj vlastní názor. Tedy to, čemu se vládní "informační" kampaň a Tomáš Klvaňa snaží zabránit.

Z obsáhlého textu Ing. Nerada uveďme jen jeho závěrečné pasáže:

- Zpráva sice (neúčelně) na mnoho desetinných míst popisuje úroveň hustoty výkonu vyzařovaného do bočních smyček, ale zcela opomíjí energii v hlavním svazku, jeho odrazy, difrakce a možné důsledky na bezpečnost letového provozu a osob. Výpočet navíc nerespektuje fyzikální zákonitosti zón vyzařování antény a anténní diagram, a tím produkuje chybné údaje.

- Zpráva neobjasňuje důvody proč při převozu z Kwajaleinu dojde k přejmenování typu radaru GBR-P na EBR a snížení dosahu z 6700 km na 2048 km. Z radiolokační rovnice plyne, že dosah radaru je s výkonem vysílače vázán čtvrtou odmocninu, takže mezi dosahem 2048 km a dosahem 6700 km bude poměr potřebných výkonů (při zachování ostatních veličin) přibližně 1: 100, nebo-li výkonový rozdíl bude 20 dB.

- Dosah radaru 2048 km opět neobsahuje údaj o velikosti odrazné plochy cíle, a tím je naprosto bezcenný. Obdobně totiž i pro dosah radaru platí, že je vázán s velikostí odrazné plochy cíle čtvrtou odmocninou.

- Na oficiálních stránkách státních institucí přetrvávají řadu měsíců protichůdné informace o výkonech - od tvrzení, že výkon 170 kW je maximální, jinde je hodnota 170 kW uváděna jako střední výkon, ale také údaj, že impulsní výkon je v rozsahu hodnot (0,8 až 4,5) MW.

- V literatuře [www.fas.org, www.usdoj.gov] lze nalézt informace, že již před osmi lety byl v USA realizován vývoj nové generace T/R modulů X-pásma s požadovaným výkonem 16 až 40 W. Použití těchto nových T/R modulů by umožnilo zvýšit celkový střední výkon v apertuře antény na hodnoty kolem 270 kW až 640 kW pro případ použití 17 000 modulů, nebo 1,28 MW až 3,2 MW pro případ použití 80 000 modulů. Důsledky takových výkonů však budou zcela jiné než je dnes oficiálně prezentováno.

- Nadále trvá základní otázka: Jaký bude vlastně střední výkon v apertuře a jaké budou parametry antény. Přetrvávání fyzikálně nesprávných a vzájemně protichůdných oficiálních údajů není dobrým základem pro věcný dialog, ale naopak příčinou nedůvěry ke státním institucím v problému radaru.

- Dá se oprávněně předpokládat, že pokud vládní orgány nesdělí fakta, podpoří nejen nové otázky a pochybnosti o celém projektu, ale ohrozí také svoji vlastní důvěryhodnost.

Závěrem jen faktickou poznámku, kde je vlastně pravda o radaru, když v oficiálních informacích dochází v průběhu roku ke stonásobnému snížení dříve deklarovaných a vychvalovaných parametrů?

                 
Obsah vydání       23. 11. 2007
25. 11. 2007 Chceme otevřenou diskusi o tom, za jakých podmínek setrvávat v této vládě!
25. 11. 2007 Zelení hrozí Bursíkovi červenou Milan  Daniel
25. 11. 2007 Zkreslená vize Vojtěcha Filipa Jan  Čulík
25. 11. 2007 Jak česká média ignorovala kongres evropské levice Štěpán  Kotrba
25. 11. 2007 Demagogický populismus Georgi  Margaritov
25. 11. 2007 Vlna přistěhovalců ze středovýchodní Evropy je nezvládnutelná
25. 11. 2007 Ještě jednou o digitalizaci knihovních zdrojů Jan  Čulík
23. 11. 2007 Námezdný propagandista Tomáš Klvaňa, bojovník proti pravdě o radaru Jakub  Rolčík
24. 11. 2007 S blbečky se přece nikdo nebude bavit Josef  Vít
25. 11. 2007 Putin odsoudil veřejně období velkého teroru Richard  Seemann
24. 11. 2007 V Austrálii skončila vláda konzervativního premiéra Johna Howarda
24. 11. 2007 Voličská podpora labouristům výrazně poklesla po skandálech způsobených vládní nekompetencí
24. 11. 2007 Prezidentský kandidát Dennis Kucinich by v případě zvolení otevřel vyšetřování 11. září Jan  Zeman
23. 11. 2007 Americký radar podpoří komunisty v příštích volbách
24. 11. 2007 Lothar Bisky: K evropské kultuře patří obsáhlá historie demokracie, osvícenství, veřejné debaty
25. 11. 2007 Bertinotti: "Evropská levice nemůže vzniknout na platformě nějaké ideologie"
24. 11. 2007 Neubert: Evropská levice už ušla svůj kus cesty - jiný svět a jiná Evropa jsou nejen možné, ale i nutné Milan  Neubert
24. 11. 2007 Lafontaine: "Levice je věrohodná pouze tehdy, když je demokraticky obnovená"
25. 11. 2007 Evropskou levici povede Lothar Bisky. K příštím evropským volbám?
24. 11. 2007 Lidé jsou v ČR ubití
23. 11. 2007 Tamáš a Neoral se sejdou se Zemanem. Před jeho odjezdem na Světové politické fórum.
24. 11. 2007 Sjezd evropské levice - vytváření alternativ
24. 11. 2007 Oskar Lafontaine v Praze
24. 11. 2007 Práva žen jsou lidskými právy
24. 11. 2007 Filip: "Jsme v situaci, kdy se odzbrojuje lid a ozbrojují se ti, kteří vládnou penězi" Vojtěch  Filip
24. 11. 2007 Podobenství o dvou synech Zdeněk  Bárta
25. 11. 2007 Rudí ještěři: "Jsme demokratickou stranou. Lišíme se v řadě názorů. Dokážeme se shodnout aspoň v jednom?" Štěpán  Kotrba
23. 11. 2007 Janukovyč zvíťazil, Janukovyč prehrál
23. 11. 2007 Pospíšilova "reforma" justice -- část I. Zdeněk  Jemelík
23. 11. 2007 Zatímco si plníme nádrž auta benzinem, kdesi v dáli je bičována mladá žena Miloš  Kaláb
23. 11. 2007 Francouzské NE privatizacím univerzit Karel  Košťál
23. 11. 2007 Samostatné Kosovo?
23. 11. 2007 Evropský společný jmenovatel Egon T. Lánský
23. 11. 2007 Na hřbetě želvy k chudobě Lukáš  Rázl
24. 11. 2007 Zúžený pohled
23. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVI. část) Josef  Brož
22. 11. 2007 A tak tu jsme Zbyněk  Hejda
23. 11. 2007 Odůvodnění horentní výšky platů "flexibilitou příjmů", aneb S planou frází do boje Uwe  Ladwig
23. 11. 2007 Věc knihovna: Glasgow není okresní město Jan  Čulík
22. 11. 2007 Knihovna pro národ Komenského, Noemova archa a restaurátorské centrum pro napravení hříchů minulosti Štěpán  Kotrba
23. 11. 2007 Dnešní knihovny jsou k ničemu
23. 11. 2007 Sprostá krádež klíče od WC Wenzel  Lischka
23. 11. 2007 Nevidím důvod se účastnit této hry na demokracii Petr  Wagner
23. 11. 2007 Co dělat?
23. 11. 2007 Malý komentář k lehce agresivním výpadům Petr  Wagner
23. 11. 2007 Referendum zásadně nebude v zásadních otázkách Michal Z. Čenko
23. 11. 2007 Proč by se měly úřady ptát občanů?
22. 11. 2007 Paroubkovsko-topolánkovský politický princip Bohumil  Kartous
22. 11. 2007 S námi blbečky, co ničemu nerozumí, se přece nikdo bavit nemůže Jaroslav  Klíma
22. 11. 2007 A co je vám do toho? Petr  Partyk
23. 11. 2007 Deska týdne na Radiu Wave
23. 11. 2007 Oprava a omluva:
22. 11. 2007 Slizké, příliš slizké Karel  Dolejší
22. 11. 2007 Po nás potopa? Jan  Makovička
22. 11. 2007 Drsná chyba ve vládní publikaci Rozumět dějinám Václav  Chyský
22. 11. 2007 Bolívarianská revoluce ve Venezuele čelí osudným překážkám Daniel  Veselý
22. 11. 2007 Útočný radar Jan  Teplík
20. 11. 2007 Generálem po bitvě Stanislav  Vozka
30. 10. 2007 Nové Dějiny české literatury v angličtině, poprvé po víc než třiceti letech
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
23. 11. 2007 Námezdný propagandista Tomáš Klvaňa, bojovník proti pravdě o radaru Jakub  Rolčík
23. 11. 2007 Americký radar podpoří komunisty v příštích volbách   
22. 11. 2007 Útočný radar Jan  Teplík
19. 11. 2007 Blížíme se tomu, co bývalo? Jan  Tamáš
18. 11. 2007 Američtí aktivisté protestují proti radaru   
18. 11. 2007 Solidarity with opponents of proposed US military base in the Czech Republic   
17. 11. 2007 Iniciativa Pro referendum píše Klausovi   
17. 11. 2007 Překvapivé reakce na americké pozvání ruských vojsk do Čech Petr  Nachtmann
16. 11. 2007 Saša Vondra varuje USA   
16. 11. 2007 Kdo je bude soudit? Boris  Valníček
15. 11. 2007 Profesor Zbyněk Raida k vládní zprávě o radaru: Konečně začátek věcné diskuse? Jakub  Rolčík
7. 11. 2007 Chceme do ČR americké rakety proti Rusku!   
3. 11. 2007 Radar: Rusové nebudou v Brdech, tvrdí vysoký úředník českého ministerstva zahraničí   
30. 10. 2007 Připravují se USA na preventivní jaderný úder proti Rusku? Lukáš  Rázl
29. 10. 2007 Informovanost o základně? Ivan  Kunc