10. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 9. 2007

Immanuel Wallerstein: Vítězové a poražení v Palestině

se svolením autora přeložil Rudolf Převrátil

Je snadné říci, kdo jsou poražení. Těžší je určit, jestli jsou vůbec nějací vítězové.

V červnu došlo k dramatické konfrontaci mezi Fatáhem a Hamásem v Gaze. Události šly za sebou následovně. Prezident Abbás rozpustil vládu vedenou Hamásem (v níž byl zastoupen také Fatáh). Předseda vlády Ismael Haníja to prohlásil za nezákonné a odmítl rozpuštění uznat. Každá ze stran použila vůči druhé sílu. Hamás bez námahy zvítězil v Gaze. Všichni vůdci Fatáhu odešli z Gazy na západní břeh Jordánu, kde Abbás jmenoval novou vládu v čele se Salámem Fajádem, v níž nebyl Hamás zastoupen. De facto nyní Hamás zcela ovládá Gazu a Fatáh ovládá západní břeh, i když ne tak jistě jako Hamás Gazu. Na západním břehu nejenže Hamás existuje, ačkoliv je v tomto okamžiku poněkud v ilegalitě, ale Brigáda mučedníků od al-Aksá, nominálně podřízená Fatáhu, jedná samostatně, v současnosti není pod kontrolou Abbáse a nesouhlasí s jeho nynější politikou.

Abbásovo postavení je slabé. Obrátil se ke světu – Spojených státům, Evropské unii, „umírněným“ arabským vládám (což je v podstatě Egypt a Jordánsko) a Izraeli, přičemž žádal čtyři věci: lásku, peníze, zbraně a podstatný pokrok směrem k nezávislému palestinskému státu. Zatím dostal spoustu laskavých slov, něco peněz (ale ne všechny, které Izrael dluží Palestinské správě, žádné zbraně (ale ty mohou v omezeném množství přijít) a nic pokud jde o takzvané konečné urovnání s Izraelem.

Abbás potřebuje získat na západním břehu autoritu. Na pomoc mu byl poslán ve své nové funkci Tony Blair (což je jeho jediný úkol). Vzhledem k velmi malé pravděpodobnosti, že dojde k vážným jednáním o konečném urovnání, to bude mít Abbás těžké. A stojí před ním velké dilema – co si počít s Gazou. Jestliže ji bude úplně ignorovat a nebude pro ni organizovat humanitární a potravinovou pomoc, fakticky se tím zřekne jednoty potenciálního palestinského státu. Jestliže jí pomůže, poškodí možná své vyhlídky na získání dalších peněz (o zbraních nemluvě) od vnějších příznivců, zejména od Izraele. Abbáse a Fatáh považuji za přední poražené.

Spojené státy, EU a Egypt i Jordánsko se zatím snaží opětovně vytvořit situaci, v níž bude Hamás vyloučen z účasti na vládě Palestinské správy, ale možná budou brzy svého úspěchu litovat. Neboť pokud Abbás nezpůsobí nějaký zázrak, na obzoru jsou další boje s nejasným výsledkem. Jelikož se to děje právě v okamžiku, kdy se Irák doopravdy hroutí a kdy podstatně sílí hlasy republikánů za okamžité omezení vojenské angažovanosti USA v této zemi (včetně tak vlivných senátorů jako jsou Richard Lugar a John Warnes), další boje v Izraeli/Palestině naprosto neprospívají zájmům Spojených států, EU, ani Egypta a Jordánska. Takže také tuto skupinu počítám mezi poražené.

Pak je tu někdo, kdo prohrál opravdu mnoho – Izrael. Ehud Olmert a jeho kabinet s tímto hodnocením zajisté nesouhlasí. Natolik se upnuli na izolaci Hamásu kvůli jeho předpokládaným teroristickým kvalitám, že nejsou schopni vnímat ani své vlastní zájmy. Podívejme se ale na situaci Izraele. Je v konfliktu s Palestinci už velmi dlouho. Tento konflikt můžeme považovat za nepřetržitý od roku 1987 (první intifáda), 1967 (šestidenní válka), 1948 (vytvoření státu Izrael), od roku 1917 (Balfourova deklarace). Dnes je to jediný tak dlouhodobý konflikt. Podívejme se ale, jak byly více nebo méně řešeny jiné dlouhé konflikty.

Konflikt mezi Izraelem a Palestinci lze srovnat s konfliktem mezi bělošskými a černošskými obyvateli Jižní Afriky, mezi unionisty a republikány v Severním Irsku, mezi Spojenými státy a Čínou po roce 1949. Ve všech těchto případech měly soupeřící strany naprosto protikladné cíle a rétoriku. V všech měly obě strany své zastánce „tvrdé linie“, kteří označovali zastánce tvrdé linie v opačném táboře jako „extremisty“ (nebo „teroristy“). Ve všech těchto případech se překlenutí propasti mezi stranami zdálo skoro nemožné. A přesto bylo nakonec dosaženo politické řešení, jež přinejmenším skoncovalo s násilím.

Jak se to podařilo? Politické urovnání bylo dosaženo teprve tehdy, když v obou táborech přišli k moci lidé, kterým Francouzi říkají interlocuteurs valables („platní mluvčí“ – pozn. překl.). Kdo je interlocuteur valable? Skupina, často ztělesňovaná konkrétním vůdcem, která má značnou podporu, zastává ve své politice „tvrdou linii“, a je tudíž schopna garantovat kompromisní řešení, pokud se na něm dohodne. V Jižní Africe se dohodli na urovnání F. W. de Klerk a jeho Nacionalistická strana s Nelsonem Mandelou a Africkým národním kongresem. V Severním Irsku to byl reverend Ian Paisley a Demokratická unionistická strana, na druhém břehu pak Gerry Adams a Sinn Fein. S napětím mezi Čínou a USA se skoncovalo, když se Richard Nixon vypravil do Pekingu, aby navštívil Mao Ce-tunga.

Všimněte si ve všech těchto případech jedné věci. Až do posledního okamžiku aspoň jedna ze stran prohlašovala, že nikdy neučiní kompromis s druhou stranou, protože ta je nedůvěryhodná a podlá. Ve všech případech to ale nakonec udělala. Důvody byly rozmanité, ale k významnými faktorům konečné dohody patřil realismus a vyčerpanost. V každém z těchto případů obě strany učinily bolestné kompromisy, ale byly nicméně schopny udržet své přívržence v linii.

Existují takoví interlocuteurs valables v dnešním Izraeli/Palestině? Na izraelské straně mohl tuto roli sehrát Ariel Sharon. Ehud Olmert je na ni příliš slabý. A v tomto okamžiku není vidět žádný Sharonův nástupce. Na palestinské straně by ji nyní dokázal sehrát Hamás. Zda toho bude schopen i v budoucnu, není jasné. Proto je obtížné říci, že Hamás vyšel z nedávné konfrontace jako vítěz. Proto je také obtížné říci, že je vítězem Saudská Arábie, která před několika málo měsíci zosnovala společnou vládu Hamásu a Fatáhu.

Zdroj ve všech jazycích: FERNAND BRAUDEL CENTER
Binghamton University, USA
© Immanuel Wallerstein 2007

© Immanuel Wallerstein, distribuuje Agence Global. Pokud jde o autorská práva a povolení, včetně překladů a umísťování v nekomerčních médiích, kontaktujte rights@agenceglobal.com, 1.336.686.9002 nebo 1.336.286.6606. Je povoleno stahování komentářů a jejich zasílání elektronicky nebo e-mailem třetím osobám za podmínky, že nedojde k zásahům do textu a bude zveřejněna informace o copyrightu. Autora můžete kontaktovat na immanuel.wallerstein@yale.edu.

Tyto komentáře, publikované dvakrát za měsíc, jsou zamýšleny jako reflexe současné světové scény, nahlížené ne z pohledu novinových titulků, ale z dlouhodobé perspektivy.

                 
Obsah vydání       10. 9. 2007
10. 9. 2007 Zákaz kouření ve veřejných místnostech vedl k podstatnému zlepšení zdraví občanů
10. 9. 2007 Nashledanou, pane Klausi Bohumil  Kartous
10. 9. 2007 České noviny nemají s elitami nic společného Boris  Cvek
10. 9. 2007 Americký systém protiraketové obrany Česko neochrání Jaroslav  BRDSKÝ
10. 9. 2007 Policisté budou muset zmlátit Karla Gotta Dalibor "Exx" Záhora
10. 9. 2007 Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahajuje novou sezónu internetovým videopřenosem
10. 9. 2007 Zachrání jaderná energetika USA před závislostí na islámské ropě?
10. 9. 2007 SIS prolomila PGP?
10. 9. 2007 Co nejspíše rozluštila slovenská tajná služba Vlastimil  Klíma
10. 9. 2007 Bývalý pákistánský premiér deportován do Saúdské Arábie
10. 9. 2007 Rozděl a panuj Pavel  Čámský
10. 9. 2007 Propagace amerického radaru: nový úkol starých kolaborantů? Petr  Nachtmann
10. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Vítězové a poražení v Palestině Immanuel  Wallerstein
10. 9. 2007 Schröder se s Putinem shodl na odporu k americkému radaru v Česku
10. 9. 2007 "Podprahové" podplácení univerzitních studentů
10. 9. 2007 Knihy jsme dostali od americké armády už dávno
10. 9. 2007 Myšlenka dne zoufalého příznivce radaru
10. 9. 2007 Studium na Pedagogické fakultě UK jako předpeklí Jiří  Beránek
10. 9. 2007 44 Ivan  Diviš
10. 9. 2007 Svoboda za peníze je otroctvím Sandra  Wain
10. 9. 2007 Zase jedna zrušená železnice Jiří  Landa
10. 9. 2007 Charta 77: Dokumenty 1977--1989
10. 9. 2007 Dva zámky a jiné radosti Václav  Dušek
10. 9. 2007 Chvályhodná snaha o modernizaci ČSSD, ale... Miroslav  Uhlíř
10. 9. 2007 Existuje Faradayova klec
10. 9. 2007 Ještě Ungdomshuset Václav  David
9. 9. 2007 Fantaskní výmysly
10. 9. 2007 Vatikán i Rakousko se vypořádávají s holocaustem Richard  Seemann
8. 9. 2007 Francouzi protestují proti desítkám tajných amerických špionážních satelitů
8. 9. 2007 GROTESKA: České asociace David  Nesnídal
8. 9. 2007 Důsledky špatně formulované stížnosti Štěpán  Kotrba
8. 9. 2007 Rakouský Der Standard: Proč kritika USA na Norberta Darabose vyzněla naprázdno
7. 9. 2007 RRTV k Tykadlu o radaru: Dětský pořad může stranit Jan  Škorvánek
7. 9. 2007 Vláda se chystá podplatit obce - Brdy budou jako ze škatulky Jan  Keller
7. 9. 2007 Dánský Ungdomshuset - strašák nové studené války? Martina  Augustinová
7. 9. 2007 Dekoj aneb blahoslavení diletanti Štěpán  Kotrba

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
10. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Vítězové a poražení v Palestině Immanuel  Wallerstein
29. 8. 2007 Bush útočí na Írán, Ahmadinežád na Ameriku   
30. 6. 2007 Globální hrozba ze strany nejrozsáhlejšího militaristického komplexu všech dob Daniel  Veselý
20. 6. 2007 Zdatný Goebbelsův učeň Pavel  Mareš
13. 6. 2007 Tajná zpráva OSN odsoudila Spojené státy za selhání na Blízkém východě   
8. 6. 2007 Izrael nabízí Sýrii Golanské výšiny výměnou za mír   
18. 5. 2007 Mezinárodní Červený kříž odsuzuje násilí proti civilistům ve Sderot a Gaza   
16. 5. 2007 Světová banka odsuzuje izraelskou politiku vůči Palestincům Daniel  Veselý
25. 3. 2007 Soros a čelní američtí komentátoři zaútočili na vliv proizraelské lobby na americkou zahraniční politiku   
28. 2. 2007 Bushova vláda nabízí Sýrii a Íránu vyjednávání   
19. 2. 2007 Od Středomoří až po indický subkontinent: Hicham Ben Abdallah El Allaoui
15. 2. 2007 Podivnosti pana Veselého   
8. 2. 2007 Palestina pod lupou Daniel  Veselý
7. 2. 2007 Proč podporuje Západ arabské fanatiky?   
2. 2. 2007 Francouzský prezident vzal zpět výrok, že íránské jaderné zbraně nejsou nebezpečné   

Immanuel Wallerstein: Commentaries RSS 2.0      Historie >
10. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Vítězové a poražení v Palestině Immanuel  Wallerstein
7. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Nešíření jaderných zbraní aneb odpočívej v pokoji Immanuel  Wallerstein
5. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Vietnamská analogie Immanuel  Wallerstein
1. 8. 2007 Immanuel Wallerstein: Přežije Mušarraf? Immanuel  Wallerstein
27. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Protiraketový obranný štít: bláznivý nápad nebo racionální cíl Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Čí století? Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Jak ukončit válku v Iráku: dva konkurenční plány Immanuel  Wallerstein
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Francie: konec gaullismu? Immanuel  Wallerstein
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein
15. 4. 2007 Immanuel Wallerstein: Evropa roku 2057 Immanuel  Wallerstein
5. 4. 2007 Immanuel Wallerstein: Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? Immanuel  Wallerstein
1. 4. 2007 Immanuel Wallerstein: Je teď na řadě Afghánistán? Immanuel  Wallerstein
15. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Klimatické katastrofy: tři překážky bránící, aby se s tím něco dělalo Immanuel  Wallerstein
1. 3. 2007 Immanuel Wallerstein: Šaráda nebo první krok? Dohoda mezi Spojenými státy a Severní Koreou Immanuel  Wallerstein
21. 2. 2007 Světové sociální fórum – od defenzívy k ofenzívě Immanuel  Wallerstein