23. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 11. 2007

VIRTUÁLNÍ BOHOSLUŽBA NEJEN PRO OCHOTNÉ K POKÁNÍ

Podobenství o dvou synech

Matouš 21, 23-32

V dnešním textu se řeší spor o moc, o oprávnění, autoritu, právo, gebír, řecky: exusía, který spolu vedou židovské autority s Ježíšem. Jde o to, kdo má právo na výklad světa. Když čteme tento text, musíme pro správné porozumění -- stejně jako u každého psaného, či vyřčeného výroku - mít na mysli vedle toho co se říká ještě tři další okolnosti: Kdo to, či ono říká, komu to říká, a v jaké souvislosti to říká.

Vezměme to od zadu, tedy: v jaké souvislosti se rozhovor Ježíše s tehdejší židovskou elitou odehrává: Je to sotva čtyřiadvacet hodin, co Ježíš přijel do hlavního města a svým slavným happeningem, při němž vyháněl z chrámového nádvoří chrámovou obsluhu - směnárníky chrámových mincí a prodavače obětních zvířat, veřejně odsoudil celou židovskou kultickou praxi.

A je to také sotva den, co Ježíš pozve do chrámu slepé, chromé a jinak handicapované, kteří dovnitř nesměli, neboť jejich postižení bylo chápáno jako Boží trest za nějaký jejich - třeba i tajný - hřích. Obojí byl samozřejmě nepředstavitelný skandál, Ježíš sice prozatím unikne zatčení, když ale druhý den přijde do chrámu opět, je obklopen zástupci nejvyšších židovských autorit a je dotazován, proč dělá to, co dělá a jaké si k tomu osobuje oprávnění.

Ježíš se v našem textu přihlásí k tehdy již mrtvému, avšak stále ještě velmi populárnímu Janu Křtiteli, jako ke svému předchůdci, a položí protiotázku -- jaké oprávnění měl ke svému vystoupení Jan Křtitel? Autority mlčí -- strach z lidí jim brání veřejně Jana Křtitele kritizovat, vlastní přesvědčení a jistě také strach z krále  Heroda Antipy, který dal Jana popravit, jim brání prohlásit Křtitele za oprávněného proroka. Nad vším se navíc vznáší všudypřítomný strach z římských okupantů, vyžadujících za každou cenu zachování římského míru. Souvislost je tedy jasná: jde o politicky a ideově velmi vyhrocenou situaci, ve hře je autorita konzervativní židovské elity, která se snaží udržet vlastní autoritu i tradici a pokoj v zemi.

Dá to nesmírné úsilí a nelze se proto nezodpovědně ohlížet na hlas chátry v ulicích a na náměstích do jejíhož čela se staví v pořadí po Janovi již druhý vagabund, který neuznává staré dobré konzervativní hodnoty, hlásá cosi jako "volnost, rovnost bratrství", jakýsi antidiskriminalismus, antisegregacionalismus, a jistě by hlásal i NGOismus, kdyby jej Herodes již v té době definoval. Nyní si řekněme, komu tento "vagabund" Ježíš svá slova adresuje: jde o skutečnou elitu Izraele po všech stránkách, jsou to slušní lidé, kteří jsou obtíženi odpovědností za křehkou stabilitu země.

V podání Matoušova evangelia pak o půl století později jsou adresáty vůdčí osobnosti církve, pro které evangelium psal, od té doby nadále jsou to vždy křesťané. Podobenství tedy samozřejmě nelze vykládat tak, že staví proti sobě židovství a křesťanství, jak se často dálo a snad dokonce i někde děje. To my, křesťané, a s námi všichni další slušní lidé, máme slyšet, že ten zprvu neposlušný a nepořádný synek z podobenství, synek, ve kterém se však nakonec hnulo svědomí a poslechl, je podle Ježíše lepší, než pořádný, hodný a poslušný syn, který však nakonec neposlechne.

Ježíš to vyhrocuje - kolaborantští a vydřidušští výběrčí daní spolu s nevěstkami jsou na tom lépe, než slušný občan, který si je tak jist svou výtečností, že si nevšímá ničeho, co by mu mohlo a mělo zcitlivět svědomí. Podobenství je říkáno právě těmto slušným lidem s přebujelým pocitem vlastní spravedlnosti. A nyní konečně kdo pronáší podobenství o dvou synech. Je to, jak zmíněno, vagabund - poněkud excentrický kazatel, přítel nevěstek a hříšníků, žrout a ochlasta -- jak o něm šla pověst mezi tehdejšími slušnými lidmi.

Bylo -- a je dodnes -- velmi snadné se nad ním pohoršit, odmítnout jeho vidění světa. Tenhle člověk by nám chtěl kázat o morálce? V našem světě (argumentace vhodná v kterémkoliv století), který už je tak dost rozvolněný a ve kterém si každý dělá co chce? Je to přeci naopak, v tomto světě je třeba konečně přitáhnout otěže, vrátit se ke staré, dobré patriarchální společnosti. K opravdové autoritě, oprávnění, moci! Vždyť ten člověk staví všechno na tak nebezpečných a vágních principech jako je milosrdenství, láska, odpuštění -- kde však je pořádek, ochrana majetku, bezpečnost, řád? Kde je spravedlnost, odplata, ochrana před nepřizpůsobivými?

Slušný člověk by neměl přiznat Ježíši ani trochu oprávnění říkat tak anarchistické věci, Ježíši nelze přiznat zmocnění, Ježíš nemá vůbec žádný pouvoir mluvit do světa a života, neboť staví vše na hlavu. Ježíše je třeba odmítnout, nebo si jej přetvořit k obrazu svému.

Co vlastně Ježíš říká ve svém podobenství? Ježíš převrací představy a očekávání slušných lidí všech věků. Těch, kteří mají jasně vyznačenou cestu za smyslem života, za Bohem, těch, kteří vědí jak na to. Ti jsou v očích Ježíšových pro svou samospravedlnost horší a nebezpečnější, než zjevní přestupníci Zákona. Naopak těm, kteří se všelijak trápí se svou nedokonalostí, kteří si nikdy nejsou jisti, jak na tom jsou, kteří nevlastní pravdu, ale věčně ji hledají, těm Ježíš slibuje doširoka otevřenou cestu k Bohu. Boží dokonalost má podobu milosrdenství k nedokonalému. Zde, stejně jako v řadě dalších svých klíčových slov, Ježíš napořád kritizuje ty, kteří upřímně Bohu děkují, že jsou lepší, než ti neslušní. Těm, kteří říkají: Pane, Pane, což ve tvém jménu neprorokujeme říká: jděte ode mne pachatelé nepravosti, slušným říká: zločinci vás předcházejí do Božího království.

Bůh podle Ježíše nestaví na slušných, dokonalých lidech, ale na postižených, nedokonalých, na těch, kteří svůj deficit nezastírají, kteří hledají, ptají se, kteří jsou ochotni ke změně smýšlení, k obrácení, k pokání. My dnes čteme Ježíšovy řeči ve světě, který po zděšení z autoritativních režimů dvacátého století, zejména fašismu, stavěl dlouho otevřenou, liberální, tolerantní a multikulturní společnost.

Kyvadlo se však zvolna vrací a v módě začíná být konzervatizmus, autoritářství a moc elit. Cítíme to v politice i v mnoha náboženských okruzích.

Vždyť co znamená v jedné současné "slušné" proklamaci: " Uznávám západní, anticko-křesťanské kořeny naší tradiční kultury a odmítám její účelové "úpravy" v duchu tzv. politické korektnosti, uznávám relativní hodnotu různých lidských kultur " ?

Obávám se, že to znamená právě přetvoření Ježíše k obrazu zákonictví a farizeismu. Ta proklamace na mne dýchá hranicemi a lágry.

Jako každé Ježíšovo podobenství, i toto se nás každého ptá: kým se ty, čtenáři, identifikuješ v tomto příběhu: S těmi "slušnými", dokonalými, co si stačí sami, či s těmi "neslušnými", hříšnými, avšak ochotnými k pokání?

                 
Obsah vydání       23. 11. 2007
25. 11. 2007 Chceme otevřenou diskusi o tom, za jakých podmínek setrvávat v této vládě!
25. 11. 2007 Zelení hrozí Bursíkovi červenou Milan  Daniel
25. 11. 2007 Zkreslená vize Vojtěcha Filipa Jan  Čulík
25. 11. 2007 Jak česká média ignorovala kongres evropské levice Štěpán  Kotrba
25. 11. 2007 Demagogický populismus Georgi  Margaritov
25. 11. 2007 Vlna přistěhovalců ze středovýchodní Evropy je nezvládnutelná
25. 11. 2007 Ještě jednou o digitalizaci knihovních zdrojů Jan  Čulík
23. 11. 2007 Námezdný propagandista Tomáš Klvaňa, bojovník proti pravdě o radaru Jakub  Rolčík
24. 11. 2007 S blbečky se přece nikdo nebude bavit Josef  Vít
25. 11. 2007 Putin odsoudil veřejně období velkého teroru Richard  Seemann
24. 11. 2007 V Austrálii skončila vláda konzervativního premiéra Johna Howarda
24. 11. 2007 Voličská podpora labouristům výrazně poklesla po skandálech způsobených vládní nekompetencí
24. 11. 2007 Prezidentský kandidát Dennis Kucinich by v případě zvolení otevřel vyšetřování 11. září Jan  Zeman
23. 11. 2007 Americký radar podpoří komunisty v příštích volbách
24. 11. 2007 Lothar Bisky: K evropské kultuře patří obsáhlá historie demokracie, osvícenství, veřejné debaty
25. 11. 2007 Bertinotti: "Evropská levice nemůže vzniknout na platformě nějaké ideologie"
24. 11. 2007 Neubert: Evropská levice už ušla svůj kus cesty - jiný svět a jiná Evropa jsou nejen možné, ale i nutné Milan  Neubert
24. 11. 2007 Lafontaine: "Levice je věrohodná pouze tehdy, když je demokraticky obnovená"
25. 11. 2007 Evropskou levici povede Lothar Bisky. K příštím evropským volbám?
24. 11. 2007 Lidé jsou v ČR ubití
23. 11. 2007 Tamáš a Neoral se sejdou se Zemanem. Před jeho odjezdem na Světové politické fórum.
24. 11. 2007 Sjezd evropské levice - vytváření alternativ
24. 11. 2007 Oskar Lafontaine v Praze
24. 11. 2007 Práva žen jsou lidskými právy
24. 11. 2007 Filip: "Jsme v situaci, kdy se odzbrojuje lid a ozbrojují se ti, kteří vládnou penězi" Vojtěch  Filip
24. 11. 2007 Podobenství o dvou synech Zdeněk  Bárta
25. 11. 2007 Rudí ještěři: "Jsme demokratickou stranou. Lišíme se v řadě názorů. Dokážeme se shodnout aspoň v jednom?" Štěpán  Kotrba
23. 11. 2007 Janukovyč zvíťazil, Janukovyč prehrál
23. 11. 2007 Pospíšilova "reforma" justice -- část I. Zdeněk  Jemelík
23. 11. 2007 Zatímco si plníme nádrž auta benzinem, kdesi v dáli je bičována mladá žena Miloš  Kaláb
23. 11. 2007 Francouzské NE privatizacím univerzit Karel  Košťál
23. 11. 2007 Samostatné Kosovo?
23. 11. 2007 Evropský společný jmenovatel Egon T. Lánský
23. 11. 2007 Na hřbetě želvy k chudobě Lukáš  Rázl
24. 11. 2007 Zúžený pohled
23. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVI. část) Josef  Brož
22. 11. 2007 A tak tu jsme Zbyněk  Hejda
23. 11. 2007 Odůvodnění horentní výšky platů "flexibilitou příjmů", aneb S planou frází do boje Uwe  Ladwig
23. 11. 2007 Věc knihovna: Glasgow není okresní město Jan  Čulík
22. 11. 2007 Knihovna pro národ Komenského, Noemova archa a restaurátorské centrum pro napravení hříchů minulosti Štěpán  Kotrba
23. 11. 2007 Dnešní knihovny jsou k ničemu
23. 11. 2007 Sprostá krádež klíče od WC Wenzel  Lischka
23. 11. 2007 Nevidím důvod se účastnit této hry na demokracii Petr  Wagner
23. 11. 2007 Co dělat?
23. 11. 2007 Malý komentář k lehce agresivním výpadům Petr  Wagner
23. 11. 2007 Referendum zásadně nebude v zásadních otázkách Michal Z. Čenko
23. 11. 2007 Proč by se měly úřady ptát občanů?
22. 11. 2007 Paroubkovsko-topolánkovský politický princip Bohumil  Kartous
22. 11. 2007 S námi blbečky, co ničemu nerozumí, se přece nikdo bavit nemůže Jaroslav  Klíma
22. 11. 2007 A co je vám do toho? Petr  Partyk
23. 11. 2007 Deska týdne na Radiu Wave
23. 11. 2007 Oprava a omluva:
22. 11. 2007 Slizké, příliš slizké Karel  Dolejší
22. 11. 2007 Po nás potopa? Jan  Makovička
22. 11. 2007 Drsná chyba ve vládní publikaci Rozumět dějinám Václav  Chyský
22. 11. 2007 Bolívarianská revoluce ve Venezuele čelí osudným překážkám Daniel  Veselý
22. 11. 2007 Útočný radar Jan  Teplík
20. 11. 2007 Generálem po bitvě Stanislav  Vozka
30. 10. 2007 Nové Dějiny české literatury v angličtině, poprvé po víc než třiceti letech
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007